toc Рубрики

Євсєєва Ірина Олександрівна

Євсєєва Ірина Олександрівна
Науково-аналітичні довідки, доповіді, записки
 • Євсєєва І. О. Динаміка та структура пільгового оподаткування в Україні/ І. О. Євсєєва // Теоретико-прикладні аспекти інвентаризації податкових пільг, передбачених українським законодавством.Науково-аналітична доповідь – Ірпінь : НДІ фінансового права, 2013. – С. 32-38
 • Євсєєва І. О. Оподаткування та кадастрова оцінка нерухомого майна: досвід стан і перспективи. Науково-аналітична доповідь / І. О. Євсєєва, М. В. Кармаліта, С. В. Сарана, С. В. Шевчук – Ірпінь : НДІ фінансового права, 2014. – 48 с.
 • Євсєєва І. О. Теоретико-прикладні аспекти адаптації податкового законодавства в сфері непрямого оподаткування в межах Угоди про асоціацію. Науково-аналітична доповідь / В. І. Антипов, І. О. Євсєєва, Н. М. Лисецька, І. О. Трубін, Ю. А. Федчишин – Ірпінь : НДІ фінансового права, 2013. – 47 с.
 • Аналітична записка на тему: "Напрями наближення акцизного оподаткування в контексті виконання положень Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом"
 • Оподаткування доходів у вигляді процентів на користь іноземних кредиторів / Актуальні проблеми фіскальної політики України : правові аспекти. Зб. наук. праць (у 2-х частинах). Ірпінь: ТОВ "Друкарня Рута", 2016.– С. 64-66
Статті у фахових виданнях
 • Євсєєва І. О. До питання концептуального забезпечення розвитку Міністерства доходів і зборів України / І. О. Євсєєва // Фінансове право. - 2013. - № 2. – С. 35–39.
 • Євсєєва І. О. Формування правових принципів діяльності Міністерства доходів і зборів України / І. О. Євсєєва // Фінансове право. - 2013. - № 4. - С. 39-42
 • Євсєєва І. О. Формування правових принципів концепції податкових витрат бюджету в Україні / І. О. Євсєєва // Малий і середній бізнес (право, держава, економіка). - 2013 р. - № 4. - С. 75-81
 • Євсєєва І. О. Практика пільгового оподаткування акцизним збором в Європейському союзі / І. О. Євсєєва // Фінансове право. - 2014. - № 3. - С. 37-42
 • Ievsieieva I. A. To the issue of tax exemption in the tax area of land / G. M. Biletska, І. A. Ievsieieva // Фінансове право. - 2014. - № 3. - C. 34-37
 • Євсєєва І. О. Напрями адаптації акцизного податку з алкогольних напоїв до права Європейського союзу / І. О. Євсєєва // Фінансове право. - 2015. - № 4. - С. 28-30
Науково-практичні конференції, симпозіуми
 • V науково-практична конференція „Реформування податкової системи України відповідно до європейських стандартівˮ
 • Міжнародна науково-практична інтернет-конференція молодих учених «Управління економічними процесами на макро- і мікрорівні: проблеми та перспективи вирішення» 11-12 квітня 2014 року м. Львів
 • "Free Market Road Show 2014" ("Гастролі вільного ринку - 2014"). Тема дискусії - "Європа в зоні ризику: який шлях розвитку обере Європа? Місце та роль України".
 • VI науково-практична конференція «Реформування податкової системи України відповідно до європейських стандартів».
 • ХІХ Международная научно-практическая интернет-конференция «Проблемы и перспективы развития науки в начале третьего тысячелетия в странах Европы и Азии».
 • «Місцеве самоврядування в Україні: історичні традиції та сучасна практика»
 • «Бюджетно-податкова політика та регіональний розвиток України»
 • Міжнародна науково-практична конференція «Бюджетно-податкова політика та регіональний розвиток України»
 • ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції "Фінансове право у ХХІ сторіччі"
 • VII Міжнародна науково-практична конференція "Реформування податкової системи України відповідно до європейських стандартів"
 • Всеукраїнська науково-практична конференція "Соціально правові проблеми доступу до інформації"
 • Міжнародна науково-практична конференція «Cтратегії економічного розвитку в умовах євроінтеграції» 27 травня 2016 року (м. Каунас, Литва)
 • «Трансформація фіскальної політики україни в умовах євроінтеграції» "
 • Всеукраїнські правові наукові читання памяті доктора юридичних наук, професора, заслуженого юриста України, член-кореспондента Національної академії правових наук України Ніни Романівни Нижник
 • Міжнародний форум "Фінансова та митна безпека України" міжнародне співробітництво у гармонізованому європейському просторі"
Науково-практичні семінари
 • Науково-практичний семінар «Сучасний стан та перспективи вдосконалення оподаткування нерухомого майна в Україні»,
 • «Реалізація Угоди про асоціацію України з ЄС: теоретико-правовий аспект»
 • Фіскальна девальвація в малих відкритих економіках на прикладі України
 • Науково-практичний інтернет-семінар до Дня науки «Фіскальна політика в умовах макроекономічної стабілізації» 21–31 травня 2016 року
 • "Тлумачення та застосування договірних норм у сфері оподаткування: світовий досвід та Україна"
 • Науково-методологічний семінар "Вдосконалення механізму реалізації повноважень органів доходів і зборів України в системі протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, в умовах євроінтеграції"
Круглі столи
 • „Актуальні питання застосування оцінки ефективності податкових пільг у контексті реалізації положень Податкового кодексу Україниˮ
 • „Акцизне оподаткування в Україні: реалії сьогодення та перспективи реформуванняˮ
 • Міжнародний науково-практичний круглий стіл «Забезпечення та захист прав і свобод людини в міжнародних податкових відносинах: світовий досвід і Україна».
 • Науково-практичний круглий стіл «Практика прогнозування бюджетних надходжень: нормативно-правові основи та методологія»
 • «Фінансове правосуддя та судова організація в Німеччині. Європейський досвід. Перспективи фінансового правосуддя в Україні»
 • Круглий стіл «Податкова реформа у концепціях РПР і ГП «Нова Країна». Дискусія авторських колективів з представниками малого та середнього бізнесу»
 • Науково-практичний круглий стіл "Євроінтеграційні процеси в Україні: економічний та правовий аспект"
 • "Інституційні перетворення у фіскальній системі України"
 • "Правові засади оцінювання результатів службової діяльності посадових осіб ДФС"
 • Оподаткування та економічна безпека держави в епоху діджиталізації
Оперативна нарада в державних органах влади та інших громадських інститутах
 • Засідання Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики