toc Рубрики
homeНаукова діяльністьПланові наукові дослідження2014 рік

2014 рік

 Тематичний план науково-дослідної роботи Науково-дослідного інституту фінансового права на 2014 рік містив 7 науково-дослідних тем.

 Виконана авторськими колективами робота характеризується такими даними:


1. «Розробка спрощеної моделі сплати податків і зборів та обліку платежів в інформаційній системі Міністерства доходів і зборів України»  Тема замовлена 17 березня 2011 року Департаментом обліку та звітності ДПА України.

Державний реєстраційний номер: 0111U004472.

Державний обліковий номер: 0214U008675

Термін виконання: 01.04.2011 р. – 11.06.2014 р.

Керівник – В.Ф.Дейнека.

Виконання теми НДР припинено відповідно до наказу Міністерства доходів і зборів України № 342 від 11.06.2014 р.

Протягом 2014 року було створено таку наукову продукцію:

−    аналітичну довідку «Концептуальні напрями реалізації спрощеної моделі сплати податків і зборів та їх обліку»;

−     заключний звіт за темою дослідження «Розробка спрощеної моделі сплати податків і зборів та обліку платежів в інформаційній системі Міністерства доходів і зборів України» (вих. № 164/01-26 від 06.08.2014 р.).

У заключному звіті виконано такі завдання:

−    проаналізовано загальну та спрощену модель системи оподаткування в Україні, розглянуто динаміку податкових надходжень у розрізі основних податкових платежів зведеного бюджету України, а також сучасний рівень функціонування податкової системи;

−    розглянуто механізм зарахування коштів до державного та місцевих бюджетів шляхом їх перерахунку на єдиний казначейський рахунок органів Державної казначейської служби України;

−    виокремлено позитивні та негативні сторони наявної системи сплати податків і зборів до бюджету та оцінено функціонування єдиного казначейського рахунку в Україні;

−    виявлено дискусійні питання теоретичного та практичного змісту функціонування діючих кодів бюджетної класифікації.

Матеріали НДР погоджувалися з Міністерством фінансів України, Державною казначейською службою України, комітетами Верховної Ради України з питань податкової та митної політики й з питань бюджету.

Крім вище перерахованої наукової  продукції в межах теми авторський колектив розробив спрощену модель сплати податків і зборів та обліку платежів в органах Міністерства доходів і зборів України. Також обґрунтував пропозиції щодо її реалізації в органах державної виконавчої влади, які відобразилися у наступних проектах щодо внесення змін до законодавчих та нормативних актів:

‒     проекті Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо вдосконалення системи сплати податків і зборів до Державного та місцевих бюджетів України)»;

‒     проекті наказу Міністерства фінансів України та Міністерства доходів і зборів України «Про затвердження Порядку взаємодії органів Міністерства доходів і зборів України та органів Державної казначейської служби України у процесі виконання державного та місцевих бюджетів за доходами та іншими надходженнями».

Крім зазначеної вище наукової продукції, результативність виконання замовлення характеризується опублікованими  науковими працями та участю у міжнародних та науково-практичних конференціях:

1         Концептуальні напрями реалізації спрощеної моделі сплати податків і зборів та їх обліку: науково-аналітична доповідь //  В. Ф. Дейнека, І.А. Шавло, Н.Г. Шкуренко – Ірпінь: НДІ фінансового права, 2014. – 32 с.

2     Наукова стаття: Дейнека В. Ф. Спрощена модель сплати податків та критерії підвищення ефективності податкової системи / В. Ф. Дейнека, М. А. Корж // Економічний дискурс : міжнародний збірник наукових праць. Вип. 2. (м. Кам’янець-Подільський) / відпов. ред. Н. В. Семенишено. – Тернопіль : Крок, 2014. – С. 264-267.

3     Наукова доповідь: Шавло И. А. Возможность упрощения уплаты налогов в Украине / И. А. Шавло, Н. Г. Шкуренко // Управление общественными и корпоративными финансами: формирование ресурсного обеспечения инновационной экономики: материалы международной научно-практической конференции, 28 марта 2014 года, под общ. ред. Е. А. Ермаковой. – Саратов : ИЦ «Наука». 2014. – С. 457-459.

 

2. «Нормативно-правові засади впровадження кадастрової оцінки об’єктів нерухомого майна, відмінного від земельної ділянки, а також земельних ділянок фізичних і юридичних осіб» Тема замовлена: 8 січня 2014 року Департаментом доходів і зборів з фізичних осіб Міністерства доходів і зборів України.

Державний реєстраційний номер: 0114U002356.

Державний обліковий номер:0214U008674

Термін виконання: 08.01.2014 р. – 11.06.2014 р.

Керівник – М. В. Кармаліта.

Виконання теми НДР припинено відповідно до наказу Міністерства доходів і зборів України № 342 від 11.06.2014 р.

Протягом 2014 року було створено таку наукову продукцію:

−    аналітичну доповідь  «Оподаткування та кадастрова оцінка нерухомого майна: досвід, стан і перспективи»;

−     заключний звіт за темою дослідження «Нормативно-правові засади впровадження кадастрової оцінки об’єктів нерухомого майна, відмінного від земельної ділянки, а також земельних ділянок фізичних і юридичних осіб» (вих. № 164/01-26 від 06.08.2014 р.).

У заключному звіті виконано такі завдання:

Визначено засади та категорії кадастрової оцінки нерухомості. Вітчизняне національне законодавство не вживає поняття «кадастрова оцінка», взагалі поняття «кадастрова оцінка» та «масова оцінка» використовуються як синоніми. І як свідчить світова практика, поняття «кадастрова оцінка» надійно увійшло в лексикон оцінювачів, саме його застосовують у нормативно-правових документах, навчальній літературі, оглядах та публікаціях. Визначення поняття «кадастрова оцінка» вказує на інформаційний ресурс – державний кадастр нерухомості: у результаті проведення кадастрової оцінки  встановлюється кадастрова вартість, яка виступає обліковою характеристикою об’єктів у державному кадастрі нерухомості.

Досліджено нормативно-правові засади оподаткування нерухомого майна в Україні. Сформульовані наступні проблемні питання нормативно-правових засад регулювання оподаткування нерухомого майна:

–     відсутність серед об’єктів оподаткування об’єктів нежитлової нерухомості, яка з незрозумілих причин не врахована при застосуванні податку;

–     використання бази оподаткування загальної площі об’єктів житлової нерухомості, що позбавляє можливості враховувати їх реальну вартість та проводити їх адекватне оподаткування;

–     недосконалість пільг, що порушують принцип соціальної справедливості, дозволяючи особам, що мають у власності одночасно два різні об’єкти нерухомого майна (квартиру і будинок), отримувати сумарну пільгу даних об’єктів, чого позбавлені власники двох однакових об’єктів нерухомості;

–     недиференційованість ставок податку як залежно від платників (фізичних чи юридичних осіб), так і залежно від інших характеристик об’єкта нерухомості, зокрема його оснащення, місцезнаходження тощо.

Розроблено пропозиції щодо вдосконалення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території України. Встановлено, що Україна безальтернативно має перейти до визначення бази оподаткування на основі оцінки ринкової чи кадастрової вартості нерухомості, тому що дана методика лежить у площині справедливого визначення податкового навантаження на платника податків. Проте дані новації мають відбуватися поступово, ураховуючи суспільні інтереси, а головне, соціально-економічну орієнтованість населення та процесів у країні. Для ефективної імплементації зарубіжного досвіду в державі варто застосовувати комбіновану методику з урахуванням напрацювань ряду країн. Виокремлення конкретних позитивних елементів, як запровадження кадастрового реєстру в Іспанії, розробка системи пільг та преференцій за прикладом Болгарії, прогнозно-планова орієнтація надходжень до місцевих бюджетів за досвідом Нідерландів, диверсифікація ставок оподаткування залежно від адміністративно-територіальної специфіки за форматом США, є пріоритетним вектором у побудові дієвого механізму оподаткування нерухомості в Україні. Проте відповідні узагальнення, систематизація та провадження передового досвіду має відбуватися тільки у контексті розвитку податкової культури у платників податків та популяризації сервісного спрямування фіскальних органів.

Крім вищезазначеної наукової продукції у межах теми співробітники брали активну участь у реалізації законопроектної та нормотворчої роботи:

-     розробленні пропозицій до чинного законодавства щодо вдосконалення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території України.

Результативність виконання замовлення характеризується також опублікованими науковими працями:

1.  Оподаткування та кадастрова оцінка нерухомого майна: досвід, стан і перспективи: науково-аналітична доповідь // М. В. Кармаліта, С.В.Шевчук, І.О.Євсеева, С.В.Сарана. – Ірпінь: НДІ фінансового права, 2014 – 52 с.

У межах виконання НДР «Нормативно-правові засади впровадження кадастрової оцінки об’єктів нерухомого майна, відмінного від земельної ділянки, а також земельних ділянок фізичних і юридичних осіб»  25 квітня 2014 року на базі Науково-дослідного інституту фінансового права організовано і проведено засідання науково-практичного семінару «Сучасний стан та перспективи вдосконалення оподаткування нерухомого майна в Україні», на якому були присутні 30 осіб, зокрема: учені з наукових установ та навчальних закладів України, працівники органів державної влади, представники громадських організацій.

 

3. «Міжнародний досвід оподаткування земельних ділянок різних категорій та можливість його впровадження у вітчизняне законодавство». Тема замовлена  8 січня 2014 року Департаментом оподаткування та контролю об’єктів і операцій Міністерства доходів і зборів України.

Державний реєстраційний номер: 0114U002357.

Державний обліковий номер: 0215U003040.

Керівник –. Д. М. Серебрянський Д.М.

Термін виконання: 08.01.2014 р. –  31.12.2014 р.

Протягом 2014 року було створено таку наукову продукцію:

−    аналітичну довідку «Міжнародний досвід проведення інвентаризації земель різних категорій для цілей оподаткування»;

−    аналітичну довідку «Практика оподаткування земельних ділянок зарубіжних країн та можливість її впровадження в Україні»;

−    аналітичну довідку «Реформування підходу до оцінки земель сільськогосподарського призначення для цілей оподаткування на підставі міжнародного досвіду»;

−    заключний звіт за темою дослідження «Міжнародний досвід оподаткування земельних ділянок різних категорій та можливість його впровадження у вітчизняне законодавство» (вих. № 262/01-26 від 02.12.2014 р.).

У заключному звіті виконані наступні завдання:

-     проведено юридичний аналіз чинної нормативно-правової бази, що визначає порядок оподаткування податком на землю в Україні;

-     визначено критерії віднесення до бази дослідження категорій країн на підставі статистичних даних Worldbank, Еurostat та OECD;

-     проаналізовано світову практику та податкове законодавство щодо орендної плати та земельного податку в зарубіжних країнах, залежно від категорій земель;

-     узагальнено досвід правового регулювання інвентаризації земель в Україні та зарубіжних країнах;

-     проведено аналіз міжнародного досвіду оцінки земель з метою визначення бази оподаткування податком на землю;

-     узагальнено теоретичні дані щодо особливостей міжнародного досвіду оподаткування землі;

-     підготовлено проект пропозицій щодо внесення змін до діючого порядку інвентаризації земель Україні для цілей оподаткування;

У результаті наукового дослідження були зроблені висновки.

Основною проблемою при проведенні аналізу з метою з’ясування найбільш ефективного досвіду певної країни та, відповідно, імплементації його у податкову систему України є відсутність уніфікованого підходу до визначення категорії «податок  на землю» як окремої юридичної категорії на міжнародному рівні, а також різноманітність підходів до його адміністрування  залежно від політико-економічної ситуації в окремо взятій державі.

Визначаючи функцію податку на землю, що належить до постійних податків на нерухоме майно у країнах ОЕСР, потрібно встановити  спрямування надходжень. Здебільшого надходження від цього податку наповнюють місцевий бюджет. При цьому лише в останній зі згаданих  податкові  надходження складають значну величину.

Прийнятним для України може стати зарубіжний досвід «єдиного податку» на землю та об'єкти, що на ній розташовані, адже це дозволяє максимально змістити податковий тягар у бік земельної ренти, що сприяє залученню інвестицій, зростанню ділової активності і призводить до збільшення чистої ринкової вартості забудованих земель.

З урахуванням аналізу зарубіжного досвіду у сфері ведення земельного кадастру в нашій країні доцільно використовувати структурований кадастровий номер земельної ділянки та об’єкта нерухомості як унікального ідентифікатора, при цьому логічно об’єднати земельний кадастр і реєстр нерухомості в єдину систему, як це зроблено в більшості розвинених країн. Для цього насамперед повинна бути забезпечена правова та матеріально-технічна база, а також вирішені методологічні та технологічні питання.

Встановлено, що земля, як основне джерело державних доходів на українських територіях, стала одним із перших об’єктів оподаткування, а генезис правового регулювання плати за землю є невід’ємною складовою розвитку вітчизняного оподаткування в цілому. Зазначено, що формат плати за землю повною мірою залежав від владних та історичних процесів, що відбувалися в державі, та суспільної ролі, відведеної земельним ресурсам.

Визначено, що плата за землю є узагальнюючим поняттям і містить дві складові: земельний податок, який  встановлений законодавчим органом, та забезпечений державним примусом грошовий платіж у бюджет, що сплачується власниками землі на засадах обов’язковості, односторонності та індивідуальної безвідплатності з метою задоволення загальносуспільних потреб. Орендну плату за землі державної, комунальної форм власності, що сплачується землекористувачами відповідно до договору оренди.

Підтверджено, що плата за землю запроваджується з метою формування джерела коштів для фінансування заходів щодо: раціонального використання та охорони земель; підвищення родючості ґрунтів; відшкодування витрат власників землі і землекористувачів, пов’язаних з господарюванням на землях гіршої якості; ведення земельного кадастру; здійснення землеустрою та моніторингу земель; проведення земельної реформи та розвитку інфраструктури населених пунктів.

Зазначено, що об’єктами плати за землю є земельні ділянки, та земельні частки (паї), що перебувають у власності або користуванні. Підкреслено, що земельна ділянка, будучи безпосереднім об’єктом фіскальних правовідносин, має фіксовану площу, межі, місце розташування, характеризується якісним станом, що відповідає її цільовому призначенню, та притаманним їй правовим режимом, а саме: земельна ділянка є об’єктом нерухомості; особливим засобом виробництва; володіє ґрунтовим покривом з унікальною властивістю родючості (щодо земель сільськогосподарського призначення), та є основним засобом вирощування сільськогосподарської продукції.

Обґрунтовано, що суб’єктами плати за землю, крім фізичних та юридичних осіб власників земельних ділянок, земельних часток (паїв) і землекористувачів (орендарів), є органи виконавчої влади та місцевого самоврядування, що задіяні у процесі нарахування та стягнення земельного податку, орендної плати за землі державної, комунальної форм власності. Обов’язок зі сплати земельного податку, орендної плати за землі державної та комунальної власності у суб’єктів–платників має односторонній, зобов’язувальний характер, що зумовлено методом фінансово-правового регулювання та має яскраво виражений імперативний характер.

Доведено, що для забезпечення ефективного правового регулювання плати за землю необхідно вдосконалити систему правових зв’язків і засобів між уповноваженими суб’єктами, що задіяні у процесі нарахування та стягнення плати за землю, у напрямі простоти і прозорості та злагодженої їх взаємодії, що служитиме забезпеченню впорядкування правовідносин зі сплати земельного податку та орендної плати за землі державної, комунальної форм власності, і, як наслідок, сприятиме збільшенням надходжень до бюджетів. Доведено, що у сфері плати за землю, залучено низку державних та публічних органів. Основними з яких є Фіскальна служба України, Держземагенство, органи земельних ресурсів та місцевого самоврядування.

Крім вищезазначеної наукової продукції, у межах теми співробітники брали активну участь у реалізації законопроектної та нормотворчої роботи, а саме:

-     розроблено проект Закону України до чинного законодавства щодо вдосконалення декларування земельного податку, орендної плати за землі державної, комунальної форм власності;

-     розроблено проект Закону України «Про внесення змін до розділу ХІІІ Податкового кодексу України»;

-     розроблено методичні рекомендації щодо регулювання правовідносин з плати за землю в Департаменті оподаткування юридичних осіб Державної фіскальної служби України.

Результативність виконання замовлення характеризується також опублікованими статтями та участю у міжнародних та науково-практичних конференціях:

1.  Міжнародний досвід проведення інвентаризації земель різних категорій для цілей оподаткування: науково-аналітична доповідь // Д. М. Серебрянський, І. І. Огороднікова, М. В. Трубіна, Т. А. Габорак, В. В. Романенко. – Ірпінь: НДІ фінансового права, 2014. – 59 с.

2.  Міжнародна практика оподаткування земельних ділянок та можливість її впровадження в Україні: науково-аналітична доповідь // Д. М. Серебрянський, І. І. Огороднікова, М. В. Трубіна, Т. А. Габорак, В. В. Романенко. – Ірпінь: НДІ фінансового права, 2014.– 58 с.

3.  Реформування підходу до оцінки земель сільськогосподарського призначення для цілей оподаткування на підставі міжнародного досвіду // Д. М. Серебрянський, І. І. Огороднікова, М. В. Трубіна, Т. А. Габорак, В.В. Романенко. – Ірпінь: НДІ фінансового права, 2014.– 32 с.

4.  Наукова стаття: Огороднікова І. І. Міжнародний досвід оцінки землі з метою оподаткування / І. Огороднікова // Зб. наук. праць / Київський інститут права НАН України; редкол. : Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю.Л., Євдокимов В.О., Чернецька О.В. та інші – К. :, Вдавництво Ліра,  2014. – С. 71-77.

5.  Наукова стаття: Трубіна М. В. Інвентаризація земель як основний компонент плати за землю: український та зарубіжний досвід / М. В. Трубіна // Фінансове право. –2014. – № 1. – С. 30–31.

6.  Наукова стаття: Білецька Г.М. Відповідальність у сфері плати за землю: теоретико-прикладний аспект / Г. М. Білецька // Фінансове право. – № 4. – 2014. – С. 15-17.

7.  Наукова стаття: Серебрянський Д.М. Реформування системи категорій земель для цілей оподаткування на підставі міжнародного досвіду / Д. М. Серебрянський, І. І Огороднікова  // Фінансове право. –  2014. –  № 4. – С. 29–34.

8.  Наукова стаття: Огороднікова І. І. Особливості визначення підвідомчості спорів у сфері земельних відносин /  І. І. Огороднікова // Фінансове право. – 2014. –  № 4. – С. 56 –60.

9.  Наукова стаття: Огороднікова І. І., Трубіна М. В. До питання методичних підходів оцінки земель сільськогосподарського призначення для цілей оподаткування / І. Огороднікова, М.В. Трубіна // Малий і середній бізнес (право, держава, економіка) –  Економіко-правовий науково-практичний журнал 2014. - № 4 – С.

10.  Наукова доповідь:  Огороднікова І. І. Податкове законодавство та практика оподаткування земельних ділянок зарубіжних країн / І. І. Огороднікова //Економічний і соціальний розвиток України в XXI столітті: національна візія та виклики глобалізації: матеріали ХІ Міжнар. наук.-практич. Конференції. – Тернопіль : Вектор, 2014, - С. 106-108.

11.  Наукова доповідь:  Огородникова И. И. Практика налогообложения земельных участков зарубежных стран / И. И. Огородникова, О.В. Екасёва // Управление общественными и корпоративными финансами: формирование ресурсного обеспечения инновационной экономики: материалы Международной научно-практической конференции, 28 марта 2014 г. под общей редакцией Е. А. Ермаковой. - Саратов: ИЦ «Наука», 2014. - С. 309-314.

12.  Наукова доповідь:  Огороднікова І. І. Проблеми та перспективи розвитку оподаткування земельним податком в Україні, враховуючи міжнародний досвід / І. І. Огороднікова // Роль і місце ОВС у розбудові демократичної держави : матеріали міжнар. наук. конференції, 4 квітня 2014 року, - Одеса: Вид-во Одеського державного університету внутрішніх справ, 2014.

13.  Наукова доповідь: Трубина М. В. Организационные аспекты введения кадастровых систем для целей налогообложения объектов недвижимости / М. В. Трубина // Материалы Международной научно-практической конференции «Управление общественными и корпоративными финансами: формирование ресурсного обеспечения инновационной экономики» – Саратов, 2014.- С.411-415.

14.  Наукова доповідь:  Огороднікова І.І. Реформування системи оцінки землі сільськогосподарського призначення на підставі міжнародного досвіду/ І.І.Огороднікова, Я.І.Галовська // Екологізація сталого розвитку інформаційного суспільства : мат. Міжнар. наук-практ конф. молодих учених, студентів, аспірантів, 5-6 листопада 2014 р. / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Х.: ХНАУ. - 2014. – С. 235-237.

15.  Наукова доповідь:  Огороднікова І.І. Реформування системи оподаткування сільськогосподарських виробників в Україні / І.І.Огороднікова, Я.І.Галовська // Реформування податкової системи України в контексті глобалізаційних викликів : мат. інтернет-конференції, 21 листопада 2014 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: : https://www.facebook.com/events/952217924795391/permalink/982102995140217/?pnref=story

 

4. «Методика формування декларації з податку на прибуток підприємства за даними фінансової звітності і бухгалтерського обліку та порядок проведення перевірки зіставності їх показників». Тема замовлена  8 січня 2013 року Департаментом координації нормотворчої та методологічної роботи з питань оподаткування Міністерства доходів і зборів України.

Державний реєстраційний номер: 0114U002355.

Державний обліковий номер: 0215U003041.

Керівник – О.М. Смірнова.

Термін виконання: 08.01.2014 р. – 31.12.2014 р.

Протягом 2014 року створену таку наукову продукцію:

-     науково-аналітичну доповідь «Декларація з податку на прибуток підприємства: алгоритм складання та новації 2014 року»;

-     науково-аналітична доповідь «Теоретичні та методичні основи складання фінансової звітності в Україні»;

-     науково-аналітична доповідь «Облікова політика підприємства у бухгалтерському обліку та для цілей оподаткування»;

-     монографія «Теорія і практика визначення оподатковуваного прибутку підприємств в Україні: обліковий аспект»

-     заключний звіт за результатами виконання НДР «Методика формування декларації з податку на прибуток підприємства за даними фінансової звітності і бухгалтерського обліку та порядок проведення перевірки зіставності їх показників» (вих. № 258/01-26 від 02.12.2014 р.).

У звіті вирішено такі завдання:

Систематизовано основні відмінності між попередньою формою декларації з податку на прибуток підприємства, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 28.09.2011 р. № 1213, та новозатвердженою.   Також досліджено особливості відображення авансових внесків з податку на прибуток у декларації за 2013 рік;

Проведено інвентаризацію податкових коригувань, викладених у законопроекті «Про внесення змін до Податкового кодексу України», з метою виявлення необґрунтованих та економічно недоцільних;

Досліджено зміст дефініції «облікова політика» у працях вітчизняних та зарубіжних учених, а також відповідно до норм чинного законодавства.

Розкрито роль облікової політики підприємства у формуванні фінансової звітності та  забезпеченні порівнянності інформації про майновий і фінансовий стан підприємства за різні звітні періоди;

Вивчено Методичні рекомендації щодо облікової політики підприємства, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 27.06.2013 р. № 635;

Проаналізовано вплив облікової політики на визнання, оцінку та бухгалтерський облік запасів, зокрема:

-     за методом ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів;

-     за методом середньозваженої собівартості;

-     у разі, якщо оцінка вибуття запасів здійснюється за середньозваженою собівартістю на кінець звітного періоду;

-     у разі, якщо оцінка кожної операції з вибуття запасів оцінюється за середньозваженою собівартістю на дату операції;

-     за методом собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО) та ін.

Охарактеризовано різні підходи до ототожнення/розмежування понять «фінансова звітність» та «бухгалтерська звітність»;

Проаналізовано зміни відповідно до П(С)БО в частині нарахування та обліку фінансових результатів діяльності підприємства;

Охарактеризовано особливості подання фінансової звітності до територіальних органів Міністерства доходів і зборів України (на сьогодні – Державна фіскальна служба відповідно до постанови КМУ від 21.05.2014 р. № 160) у розрізі платників/неплатників авансових внесків з податку на прибуток;

Вивчено порядок відображення податку на прибуток у бухгалтерському обліку;

Розглянуто причини, що зумовлюють відмінності у системах бухгалтерського обліку на міжнародному рівні;

Вивчено міжнародну практику формування Балансу та Звіту про фінансові результати за МСФЗ, ГААП та Директивою ЄС;

Розглянуто особливості облікової політики щодо основних засобів, нематеріальних активів, запасів та дебіторської заборгованості;

Проаналізовано вплив зміни облікової політики на показники фінансової звітності підприємства та на суму нарахованого податку на прибуток;

Досліджено структуру та принципи складання наказу про облікову політику підприємства;

Охарактеризовано основні види відповідальності за невиконання посадовими особами наказу про облікову політику;

Розглянуто основні елементи системи обліково-аналітичного забезпечення адміністрування податку на прибуток підприємств в Україні. Деталізовано зміни форми податкової декларації з даного податку, акцентуючи увагу на кількості додатків до неї та рівню її інформативного навантаження;

Крім вищезазначеної наукової продукції в межах теми співробітники брали активну участь у реалізації законопроектної та нормотворчої роботи, а саме:

-     розроблено методичні рекомендацій щодо формування декларації з податку на прибуток підприємств за даними фінансової звітності і бухгалтерського обліку, відповідно до Проекту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу та деяких інших Законів України (щодо податкової реформи)» від 15.09.2014 р. № 5079 (на основі податкових різниць)

Результативність виконання замовлення характеризується також опублікованими науковими статтями та доповідями:

1.  Теорія і практика визначення оподатковуваного прибутку підприємств в Україні : обліковий аспект : монографія / [Серебрянський Д. М., Смірнова О. М., Стадник М. В., Тарангул Л. Л.]; за заг. ред. О. М. Смірнової – К.: Алерта, 2014. – 498 с. (20,7 друк. арк.)

2.  Смирнова А. Н. Специфика налоговых льгот с позиции налогового администрирования и контроля / А. Н. Смирнова, Е. Е. Смирнова // Налоговые льготы. Теория и практика применения: монография для магистрантов, обучающихся по программе направления «Финансы и кредит». – М.: ЮНИТИ–ДАНА, 2014. – 487 с. – С. 260–275. (0,70 друк. арк.)

3.   Декларація з податку на прибуток підприємства: алгоритм складання та новації 2014 року: науково-аналітична доповідь // О. М. Смірнова, М. В. Стадник. – Ірпінь: НДІ фінансового права, 2014 р. – 56 с.

4.   Теоретичні та методичні основи складання фінансової звітності в Україні: науково-аналітична доповідь // О. М. Смірнова, М. В. Стадник. – Ірпінь : НДІ фінансового права, 2014. – 52 с.

5.   Облікова політика підприємства у бухгалтерському обліку та для цілей оподаткування: науково-аналітична доповідь // В. В. Гурочкіна, О. М. Смірнова, М. В. Стадник. – Ірпінь : НДІ фінансового права, 2014. – 60 с.

6.  Наукова стаття: Смірнова О. М. Оцінка ролі податку на прибуток підприємств у забезпеченні економічного розвитку країни / М. В. Стадник,   О. М. Смірнова // Ефективна економіка. –2014. - № 1.  [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2659

7.   Наукова стаття: Смірнова О. М. Фінансова звітність: історичний аспект розвитку та сучасні орієнтири / О. М. Смірнова, М. В. Стадник // Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації : міжнародний збірник наукових праць. – Науковий клуб «SOPHUS», 2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  http://sophus.at.ua/publ/2014_04_17_18_kampodilsk/sekcija_2_2014_04_17_18/finansova_zvitnist_istorichnij_aspekt_rozvitku_ta_suchasni_orientiri/52-1-0-898

8.  Наукова стаття: Ільяшенко В. А. Податкова система: проблеми оподаткування та шляхи удосконалення / В. А. Ільяшенко // Наука и економіка : наук.-теор. журнал ХЕУ. – 2014. – №1. – С. 13–18.

9.  Наукова стаття: Смірнова О. М. Аналіз відмінностей бухгалтерського та податкового обліку з податку на прибуток підприємств в Україні / О. М. Смірнова, М. В. Стадник // Формування ринкових відносин в Україні. – 2014. – № 5. – С. 173-179.

10.  Наукова стаття: Смірнова О. М. Знижки: вигода чи ризик? / О. М. Смірнова // Баланс–2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://balance.ua/products/all/post/balans–vseukrainskoe–buhgalterskoe–izdanie (0,38 друк. арк.)

11.  Наукова стаття: Ильяшенко В. А. Возможности заимствования современного опыта налогового регулирования в странах Европейского союза / В. А. Ильяшенко // Экономика и право Казахстана. – 2014. – №5. – С. 49–51. (0,68 друк. арк.)

12.  Наукова стаття: Ильяшенко В.А. Повышение фискальной эффективности налоговой системы Украины / В.А. Ильяшенко // Экономика. Управление. Право: научно-практический журнал. – 2014. – № 5 (53). – С. 3–7. (0,56 друк. арк.)

13.  Наукова стаття: Смірнова О. М. Європейський досвід оцінювання ефективності внутрішнього аудиту у системі державного контролю / О. М. Смірнова // Економічний вісник університету. – Вип. 23/1 – Переяслав-Хмельницький, 2014. – С. 251–256. (0,94 друк. арк.)

14.  Наукова стаття: Стадник М. В. Інституційний механізм та організаційна структура фіскального відомства: зарубіжний досвід / М. В. Стадник // Економічний вісник університету. – Вип. 23/1 – Переяслав-Хмельницький, 2014. – С. 257–261. (0,72 друк. арк.)

15.  Наукова доповідь: Смирнова А. Н. Зарубежный опыт гармонизации бухгалтерского и налогового учета по налогу на прибыль: уроки для Украины / А. Н. Смирнова // Управление общественными и корпоративными финансами: формирование ресурсного обеспечения инновационной экономики: Материалы Международной научно-практической конференции, г. Саратов, 28 марта 2014 г. / Под общей редакцией Е.А. Ермаковой. – Саратов: ИЦ «Наука», 2014. – 478 с. – С. 371–375. (0,38 друк. арк.)

16.  Наукова доповідь: Смирнова А. Н. Направления гармонизации элементов себестоимости в налоговом и бухгалтерском учете в Украине / А. Н. Смирнова // Стратегии и инструменты управления экономикой: отраслевой и региональный аспект: материалы IV Международной научно-практической конференции. – СПБ.: КБ-Принт, 2014. – С. 113–118. (0,41 друк. арк.)

17.  Наукова доповідь: Стадник М. В. Электронные деньги : проблемы учета в Украине / М. В. Стадник // Актуальные проблемы налоговой политики : сборник статей участников VI Международной научно-практической конференции молодых ученых. – Москва, 2014. – С. 94–99. (0,31 друк. арк.)

18.  Наукова доповідь: Стадник М. В. Роль учетной политики в экономической безопасности предприятия в Украине / М. В. Стадник // Стратегии и инструменты управления экономикой: отраслевой и региональный аспект: материалы IV Международной научно-практической конференции. – СПБ. : КБ-Принт, 2014. – С. 289–293. (0,35 друк. арк.)

19.  Наукова доповідь: Смірнова О. М. Мінімально допустимі строки корисного використання основних засобів: податковий та бухгалтерський аспекти / О. М. Смірнова // збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Україна в євроінтеграційних процесах»; за ред. Н.П. Резнік. – Київ : КиМУ, 2014. – 282 с. – С. 46–48.(0,14 друк. арк.)

20.  Наукова доповідь: Смірнова О. М. Новий підхід у визначенні об’єкта оподаткування податком на прибуток підприємств в Україні / О. М. Смірнова // збірник тез доповідей XI Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, 13–14 березня, 2014 р., – Тернопіль, 2014. – 339 с. – С. 131–133. (0,16 друк. арк.)

21.  Наукова доповідь: Смірнова О. М. Кореляційно-регресійний аналіз впливу податкових пільг з податку на прибуток підприємств на бюджетні надходження / О. М. Смірнова, М. В. Стадник // Практика прогнозування бюджетних надходжень: нормативно-правові основи та методологія : збірник наук. праць за матеріалами науково-практичного круглого столу, 16 квітня 2014 року. – НДІ фінансового права. – К.: Алерта, 2014. – 136 с. – С. 106-109. (0,22 друк. арк.)

22.  Наукова доповідь: Стадник М. В. Холдинг як механізм оптимізації прибуткового оподаткування / М. В. Стадник // збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Україна в євроінтеграційних процесах»; за ред. Н. П. Резнік. – Київ : КиМУ, 2014. – 282 с. – С. 48–50. (0,25 друк. арк.)

23.  Наукова доповідь: Стадник М. В. Відмінності нарахування амортизації у податковому і бухгалтерському обліку та шляхи їх усунення / М. В. Стадник // збірник тез доповідей XI Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, 13–14 березня, 2014 р. – Тернопіль, 2014. – 339 с. – С. 316–317. (0,15 друк. арк.)

24.  Наукова доповідь: Стадник М. В. Особенности применения МСФО в Украине / М. В. Стадник / Материалы VII Международной научно-практической конференции молодых исследователей. – Волгоград : ФГБОУ ВПО Волгоградский ГАУ, 2014. – Часть І. – 448 c. – С. 409–411. (0,13 друк. арк.)

25.  Наукова доповідь: Стадник М. В. Аналіз змін декларації з податку на прибуток підприємства в Україні / М. В. Стадник // Історія торгівлі податків та мита : збірник матеріалів VIIІ Міжнародної наукової конференції, 30–31 жовтня 2013 року / Академія митної служби України. – Дніпропетровськ, 2013. – 120 с. – С. 109–111. (0,11 друк. арк.)

26.  Наукова доповідь: Смірнова О. М. Еволюційний розвиток податку на прибуток підприємств / О. М. Смірнова // Історія торгівлі податків та мита : збірник матеріалів VIIІ Міжнародної наукової конференції, 30–31 жовтня 2013 року / Академія митної служби України. – Дніпропетровськ, 2013. – 120 с. – С. 75–77. (0,23 друк. арк.)

27.  Наукова доповідь: Stadnyk M. The influence of tax agency’s structure on tax administration / М. Stadnyk // Daně – teorie a praxe 2014 : sborník referátů a abstraktů XVII. ročníku mezinárodní odborné konference. – Česká Republika, 2014. – 122 p. – рр. 102–104. (0,14 друк. арк.)

28.  Наукова доповідь: Smirnova O. The differences between financial and tax reporting measures of income in Germany / O. Smirnova // Daně – teorie a praxe 2014 : sborník referátů a abstraktů XVII. Ročníku mezinárodní odborné konference. – Česká Republika, 2014. – 122 p. – рр. 99–101. (0,12 друк. арк.)

29.  Наукова доповідь: Смірнова О. М. Напрями реформування алгоритму визначення оподатковуваного прибутку підприємств в Україні / О. М. Смірнова // Реформування податкової системи України в контексті глобалізаційних викликів: збірник матеріалів науково-практичної інтернет-конференції, 21 листопада, 2014 р. – Ірпінь, 2014. – 271 с. – С. 223–226. (0,19 друк. арк.)

30.  Наукова доповідь: Стадник М. В. Континентальна модель бухгалтерського обліку: орієнтир для України / М. В. Стадник // Реформування податкової системи України в контексті глобалізаційних викликів :  збірник матеріалів науково-практичної інтернет-конференції, 21 листопада, 2014 р. – Ірпінь, 2014. – 271 с. – С. 229–231. (0,17 друк. арк.)

31.  Наукова доповідь: Олійник А. О. Аналіз світового досвіду гармонізації обліків та перспективи його використання в Україні / А. О. Олійник // Реформування податкової системи України в контексті глобалізаційних викликів :  збірник матеріалів науково-практичної інтернет-конференції, 21 листопада, 2014 р. – Ірпінь, 2014. – 271 с. – С. 184–186. (0,16 друк. арк.)

32.  Наукова доповідь: Дейнека В. Ф. Основні переваги застосування міжнародних стандартів фінансової звітності / В. Ф. Дейнека, І. А. Шавло // Бухгалтерський облік, аналіз і аудит та управління економічними процесами в світовій і національній економіці : історія, сучасність, перспективи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 23 жовтня 2014 р. – Кам’янець-Подільський, 2014. –229 с. – С. 146–147.

Результати виконання НДР пройшли апробацію на внутрішньому  науково-практичному семінарі, який відбувся 27 листопада 2014 року на базі Науково-дослідного інституту фінансового права. У засіданні семінару брали участь представники замовника Міністерства доходів і зборів України, співробітники НДІ фінансового права. У роботі цього наукового заходу взяли участь близько 20 наукових та практичних працівників з різних регіонів України.

 

Крім того, протягом 2014 року за рахунок загального фонду виконуються  роботи за перехідними науково-дослідними темами:

 

5. «Економіко-правові наслідки адаптації податкового законодавства в умовах корегування плану дій Угоди про асоціацію між Україною та ЄС». Тема замовлена  8 січня 2014 року Департаментом міжнародних зв’язків Міністерства доходів і зборів України

Державний реєстраційний номер: 0114U002358.

Керівник – І.О. Трубін.

Термін виконання: 08.01.2014 р. – 31.12.2015 р.

Протягом 2014 року було створено таку наукову продукцію:

-      науково-аналітичну доповідь «Економіко-правові наслідки європейської інтеграції: досвід зарубіжних країн»;

-      науково-аналітичну доповідь «Теоретико-прикладні аспекти адаптації податкового законодавства в сфері непрямого оподаткування в межах угоди про асоціацію»;

-     Проміжний звіт за результатами виконання НДР «Економіко-правові наслідки адаптації податкового законодавства в умовах корегування плану дій Угоди про асоціацію між Україною та ЄС» (вих. № 260 /01-26  від 02.12.2014 р.).

У звіті виконано такі завдання. За напрямом «Дослідження досвіду нормативно-правових та інституційних перетворень, що реалізовані окремими європейськими країнами в межах підписання Угоди про асоціацію з ЄС» було  здійснено:

-      обґрунтування досвіду нормативно-правових та інституційних перетворень, що проведені окремими європейськими країнами в межах підписання Угоди про асоціацію з ЄС;

-      аналіз економіко-правових наслідків, нормативно-правових та інституційних перетворень, що проведені окремими європейськими країнами в межах підписання Угоди про асоціацію з ЄС.

У межах указаного етапу узагальнено та систематизовано окремі наукові  положення щодо:

-      дослідження загальних питань (ураховуючи не лише досвід України) стосовно відносин ЄС та країн, які мають європейський вектор розвитку, у тому числі з питань, пов'язаних з асоціацією (входження до зони вільної торгівлі);

-       основних аспектів вступу в ЄС країн Східної Європи (зокрема, Польщі, Хорватії, Литви, Болгарії, Туреччини), у тому числі в контексті підписання двосторонніх угод про створення зони вільної торгівлі (на зразок асоціації України);

-      економіко-правових наслідків вступу в ЄС та проблеми входження в зону вільної торгівлі відповідних країн.

У ході виконання НДР на даному етапі авторський колектив дійшов відповідних висновків:

Так, порівняльне дослідження у межах теми науково-дослідної роботи дало змогу виявити як позитивні, так і негативні сторони відповідного процесу.

Щодо позитивних наслідків, то їх можна характеризувати у двох площинах: а) економіко-соціальні (загальні); б) податкові.

До економіко-соціальних (загальних) можна віднести:

–     новий рівень забезпечення невід’ємного права громадян на пересування (ураховуючи й рух товарів);

–     реформування системи освіти (ураховуючи й участь відповідних держав у загальноєвропейських програмах розвитку освіти);

–     підвищення безпеки членів громадянського суспільства в межах співтовариства;

–     безмитний доступ до європейських ринків;

–     підвищення рівня інвестицій (не враховуючи спеціальні програми підтримки в ЄС).

До податкових наслідків віднесено:

-     спрощення процесу адміністрування податків (включаючи зменшення ставок за окремими податками);

-     зменшення кількості податкових пільг;

-     зниження рівня правопорушень, що пов’язані з повнотою та своєчасністю сплати податків;

-     зменшення корупційних проявів у сфері оподаткування.

У свою чергу, негативні наслідки мають такий вигляд:

–     збільшення нелегального імпорту товарів (в окремих країнах);

–     трудова міграція;

–     низький рівень реалізації інституційних перетворень;

–     недосконалість регіональної політики (включаючи децентралізацію влади та фінансових ресурсів);

–     відсутність позитивних темпів зростання ВВП.

На основі попередніх результатів запропоновані такі тези:

–     українське законодавство передбачає значний перелік операцій, що не підлягають оподаткуванню  (стаття 196 Податкового кодексу України);

–     у Європейському Союзі законодавство не передбачає використання такої зниженої, як 0 %;

–     у зазначених нормативно-правових актах перелік підакцизних товарів є обмеженим і, як правило, достатньо уніфікованим;

–     механізми застосування акцизного податку в країнах Європейського Союзу та Україні відрізняються. Зокрема, щодо пива, то ставки по пиву прирівняти неможливо, оскільки в директиві зазначається ставка за гектолітр 1% спирту в готовому продукті (пиві), а в Україні – міцність пива не враховується при визначенні ставки податку;

–     наявність комп’ютеризованих процедур для переміщення товарів з відстроченням сплати акцизних зборів відповідно до директив Європейського союзу та відсутність таких процедур у нормах Податкового кодексу України.

 

Крім вищезазначеної наукової продукції в межах теми співробітники брали активну участь у реалізації законопроектної та нормотворчої роботи, а саме:

-      розроблено проект Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів (щодо удосконалення справляння непрямих податків)». Підготовлено порівняльну таблицю до зазначеного законопроекту;

-     підготовлено «Концептуальні положення адаптації податкового законодавства в сфері непрямого оподаткування в межах Угоди про асоціацію між Україною та ЄС».

Результативність виконання замовленого завдання характеризується  також опублікованими науковими працями:

1.   Економіко-правові наслідки європейської інтеграції: досвід зарубіжних країн: Науково-аналітична довідка // І. О. Трубін, Н. М. Лисецька, П. А. Корінецький. – Ірпінь: НДІ фінансового права, 2014. – 105 с.

2.  Теоретико-прикладні аспекти адаптації податкового законодавства в сфері непрямого оподаткування в межах угоди про асоціацію: Науково-аналітична довідка // І. О. Трубін, Н. М. Лисецька, І.В. Євсєєва. – Ірпінь: НДІ фінансового права, 2014. – 30 с.

3.  Наукова стаття: Трубін І. О. Підписання угоди про асоціацію як передумова вдосконалення правового регулювання електронної комерції в Україні / І. О. Трубін // Фінансове право. – 2014. – № 1. – С. 6–10.

4.  Наукова стаття: Кучерявенко М. П. Колізійні проблеми податкового кодексу України / М. П. Кучерявенко// Финансовое право. – № 2. – 2014. – С.7–10.

5.  Наукова стаття: Лисецька Н. М. Аналіз використання базового інструментарію державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності /Лисецька Н. М. // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки»/ – Випуск 7. Частина 1. – 2014. – С.105–109.

6.  Наукова стаття: Корінецький П. А. Інституційно-правові засади забезпечення європейської інтеграції: досвід Республіки Польща / П. А. Корінецький // Фінансове право.  – 2014. –  № 4. –  С. 50 –52.

7.  Наукова стаття: Лисецька Н. М. Оцінка основних положень Угоди про асоціацію в умовах євроінтеграційної спрямованості/Лисецька Н.М.// Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки»/ - 2014. - Випуск 9. - С. 99-104

8.  Наукова стаття: Трубін І.О.Напрями удосконалення правового регулювання ПДВ в умовах реалізації положень угоди про асоціацію України та ЄС / І.О.Трубін // Фінансове право.  - 2014. - № 3. - С. 50-54

9.  Наукова стаття: Федчишин Ю. В. Five  Factotors of  Disharmony in the Common System of Value Added  Tax / Ю. В. Федчишин // Фінансове право. –  2014. – № 4. –  С. 37–39.

10.  Наукова стаття: Євсєєва І. О. Практика пільгового оподаткування акцизним збором в Європейському союзі / І. О. Євсєєва // Фінансове право. – 2014. – № 3. – С. 37–42.

11.  Наукова доповідь: Лисецька Н.М. Особливості податкових моделей європейських країн: досвід для України / Н.М.Лисецька // Менеджмент і маркетинг: сучасні глобальні виклики: матеріали Міжнародної науково-теоретичної конференції молодих вчених, 24-25 квітня 2014 року: у 2-х частинах. – Донецьк: ДВНЗ «Донецький національний технічний університет», 2014. – С. 273–275

12.  Наукова доповідь: Лисецька Н. М. Проблеми адаптації податкового законодавства України в контексті оптимізації міжнародної інтеграції / Н. М. Лисецька // Проблеми зовнішньої міграції України та інших пострадянських держав: матеріали науково-практичного круглого столу, м. Львів, 4 квітня 2014року. – Львів: Сполом, 2014. – С. 29–32.

13.  Наукова доповідь: Лисецька Н. М. «Аналіз реформування основних видів податків в контексті євроінтеграції /Лисецька Н. М.// Інноваційні технології та інтенсифікація розвитку національного виробництва матеріали міжн. наук.-практ. Інтернет-конф. 16-17 жовтня. 2014 р. – Тернопіль: Крок. 2014. – С.250–253.

У межах дослідження даної тематики на базі Науково-дослідного інституту фінансового права відбулися два науково-практичних заходи:науково-практичний семінар «Асоціація з ЄС: зарубіжний досвід та перспективи для України», який відбувся 22 травня 2014 року та науково-практичний семінар «Реалізація Угоди про асоціацію між Україною та ЄС: теоретико–прикладний аспект», який відбувся  15 грудня 2014 року. У засіданні семінарів брали участь представники замовника Департаменту міжнародних зв’язків  ДФС України, співробітники НДІ фінансового права, співробітники НДЦ НУДПС України та інших наукових установ.

 

6. «Методи прогнозування доходів бюджету: зарубіжний досвід та можливість його адаптації в Україні та в роботі Міністерства доходів і зборів України». Тема замовлена 19 серпня 2013 року Координаційно-моніторинговим департаментом Міністерства доходів і зборів України.

Державний реєстраційний номер: 0114U002359.

Термін виконання: 02.01.2014 р. – 31.12.2015 р.

Керівник – А. М. Вдовиченко.

Протягом 2014 року створено наукову продукцію:

-     аналітичну довідку «Практика прогнозування бюджетних надходжень в країнах Східної Європи та СНД»;

-     аналітичну довідку «Сучасний світовий досвід розробки і впровадження методик прогнозування доходів і впровадження методик прогнозування доходів державного бюджету»;

-     аналітичну довідку «Практичне застосування методів прогнозування доходів бюджету на прикладі України»;

-     збірник матеріалів науково-практичних заходів Науково-дослідного інституту фінансового права «Прогнозування податкових надходжень: теорія, методологія, практика»;

-     проміжний звіт за результатами виконання НДР у 2014 році (вих. № 261/01-26 від 02.12.2014 р.).

Також у звіті виконано такі завдання:

-     проаналізовано сучасний світовий досвід розробки і впровадження методик прогнозування доходів державного бюджету;

-     розроблено практичний метод оцінки доходів державного бюджету у розрізі різних податків, зборів, обов’язкових платежів;

-     розроблено практичний метод прогнозування впливу на доходи державного бюджету змін у податковому та митному законодавстві, макроекономічних показників і тенденцій розвитку світової економіки.

У ході виконання НДР на даному етапі авторський колектив дійшов відповідних висновків та рекомендацій:

-     функція прогнозування бюджетних надходжень у всіх випадках закріплена за головним фіскальним органом і визначена в бюджетних кодексах;

-     прогнози фіскальних параметрів базуються на прогнозах розвитку економіки, що розробляються іншими, ніж фіскальні, урядовими інституціями;

-     умовно підходи до прогнозування доходів бюджету можна розділити на детерміністичні та стохастичні. Детерміністичні підходи передбачають побудову чітких схем та відповідних систем рівнянь, що описують процес формування бази оподаткування та нарахування відповідних податків. Стохастичний метод полягає у застосуванні статистичних підходів до прогнозування бюджетних надходжень, що ґрунтується на визначенні тісного зв’язку між певними економічними факторами та бюджетними надходженнями;

-     детерміністичний підхід є більш поширеним, оскільки в явній формі відображає зв’язки між змінними, оцінки можуть оперативно змінюватися після врахування законодавчих змін, є більш точними в короткостроковій перспективі;

-     стохастичній підхід є менш гнучким, часто вимагає довгих часових рядів, однак здатен давати прогнози бюджетних надходжень на середньо- та довгострокову перспективу.

Крім вищезазначеної наукової продукції в межах теми співробітники брали активну участь у реалізації законопроектної та нормотворчої роботи, а саме:

-     розробленні методик щодо прогнозно-аналітичної роботи Міністерства доходів і зборів у разі їх вдосконалення, автоматизації, забезпечення постійного оновлення бази даних та моніторингу актуальності закладених співвідношень;

Результативність виконання замовлення характеризується такими опублікованими працями:

1.  «Прогнозування податкових надходжень: теорія, методологія, практика» Збірник наукових праць за результатами науково-комунікативних заходів /НДІ фінансового права. – К.: Алерта, 2014. – 79с.

2.  Практика прогнозування бюджетних надходжень в країнах Східної Європи та СНД.: науково-аналітична доповідь // А.М.Вдовиченко, А.І. Зубрицький, Г.В. Орос. – Ірпінь : НДІ фінансового права, 2014. – 188 с.

3.  Сучасний світовий досвід розробки і впровадження методик прогнозування доходів державного бюджету.: науково-аналітична доповідь // А.М.Вдовиченко, А.І. Зубрицький, Г.В. Орос. – Ірпінь : НДІ фінансового права, 2014. – 58 с.

4.  Практичне застосування методів прогнозування доходів бюджету на прикладі України: .: науково-аналітична доповідь // А.М.Вдовиченко, А.І. Зубрицький, Г.В. Орос. – Ірпінь : НДІ фінансового права, 2014. – 29 с.

5.  Наукова стаття: Вдовиченко А. М. Законодавчі засади прогнозування доходів бюджету в Україні / А. М. Вдовиченко, Г. В. Орос // Фінансове право. – 2014. – № 2 – С. 28–31.

6.  Наукова стаття: Вдовиченко А. М., Зубрицький А. І., Орос Г. В. Огляд міжнародного досвіду оцінювання похибок прогнозування податкових надходжень / А. М. Вдовиченко, А. І. Зубрицький, Г. В. Орос // Збірник наукових праць НУДПСУ. – 2014. – №2. (Електронне фахове видання НУДПСУ).

7.  Наукова доповідь: Вдовиченко А. М., Зубрицький А. І., Орос Г. В. Методи прогнозування податкових надходжень та їх практичне застосування на прикладі України // «Прогнозування податкових надходжень: теорія, методологія, практика» Збірник наукових праць за результатами науково-комунікативних заходів /НДІ фінансового права. – К.: Алерта, 2014. –  С 7-20.

8.  Наукова доповідь: Зубрицький А. І., Прогнозування доходів бюджету в Чехії: приклад координації та системності // «Прогнозування податкових надходжень: теорія, методологія, практика» Збірник наукових праць за результатами науково-комунікативних заходів/ НДІ фінансового права. – К.: Алерта, 2014.- С.42-46.

Результати виконання НДР пройшли апробацію на засіданні науково-практичного круглого столу «Практика прогнозування бюджетних надходжень: нормативно-правові основи та методологія», який відбувся 16 квітня 2014 року та науково-практичного семінару «Методологія прогнозування бюджетних надходжень: світовий досвід та прикладні аспекти», який відбувся 12 листопада 2014 року . Засідання науково-практичних заходів проводилися на базі НДІ фінансового права, у них брали участь представники замовника Координаційно-моніторингового департаменту Міністерства доходів і зборів України, співробітники НДІ фінансового права, співробітники НДЦ НУДПС України та інших наукових установ.

 

7. «Аналіз міжнародного досвіду протидії корупції в процесі адміністрування податків та зборів і можливість його імплементації в Україні». Тема замовлена 1 липня 2014 року Головним управлінням внутрішньої безпеки Державної фіскальної служби України.

Державний реєстраційний номер: 0114U003823.

Термін виконання: 01.07.2014 р. – 31.12.2015 р.

Керівник –О.М. Розум.

Протягом 2014 року створено наукову продукцію:

-     аналітичну довідку «Теоретико-правові засади протидії корупції»;

-     проміжний звіт за результатами виконання НДР «Аналіз міжнародного досвіду протидії корупції в процесі адміністрування податків та зборів і можливість його імплементації в Україні» (вих. № 259/01-26 від 02.12.2014 р.).

У звіті виконано такі завдання:

Розглянуто загальні питання боротьби з корупцією в Україні у правовому аспекті. Зокрема, здійснено аналіз нормативно-правових актів, які прийняті з набуттям незалежності України, присвячених організації практичних заходів у сфері протидії корупції;

Досліджено та наведено динаміку показників Індексу сприйняття корупції в Україні за останнє десятиліття, яка виявила негативні тенденції проявів корупції, що дає змогу стверджувати про незадовільну антикорупційну політику нашої країни;

Запропоновано низку умов ефективної боротьби з проявами корупційних правопорушень. Визначено, що пріоритетними завданнями України на шляху розбудови правової держави та подолання неправомірних проявів є гарантування прозорої діяльності посадових осіб та членів їх сім’ї, створення єдиного уповноваженого державного органу із забезпечення ефективного виконання антикорупційного законодавства, оперативне реагування на прояви корупційних дій та посилення відповідальності усіх суб’єктів суспільних відносин за корупційні правопорушення;

Здійснений ретроспективний аналіз нормативно-правових актів України щодо антикорупційної політики в податкових органах. Висвітлено правовий аспект утворення та розвитку підрозділу Державної фіскальної служби України, який задіяний для протидії корупційним проявам серед працівників цієї служби. Детально визначено завдання та права Управління по боротьбі з корупцією та безпеки, шляхом аналізу нормативно-правових актів України. Також здійснено дослідження законодавчого врегулювання функцій та обов’язків підрозділів по боротьбі з корупцією та безпеки;

Розглянуто особливості податкового адміністрування, як економіко-правової категорії  та визначено, що адміністрування податків – це практичне втілення управлінсько-розпорядчого процесу. Узагальнені елементи системи податкового адміністрування відповідно до норм Податкового кодексу. Також висвітлено рейтинг податкової системи України, підготовлений Світовим банком спільно з Price Waterhouse Coopers;

Ураховуючи складність податкового адміністрування відображено причини, що сприяють розвитку корупційних ризиків у системі податкових відносин. Встановлено, що ризик є складовим елементом податкової діяльності, як будь-якої управлінської діяльності, що залежить від впливу значної кількості факторів та дій контрагентів. Виокремлено та проаналізовано поняття «податкові ризики» для держави та платника податків. Узагальнено фактори ризиків, які створюють умови існування корупційних діянь у процесі адміністрування податків. Охарактеризовано умови виникнення факторів ризику корупційних діянь у роботі фіскальних органів. Розкрито основні типові форми проявлення корупції в системі податкових відносин;

Крім зазначеної вище наукової продукції, результативність виконання замовлення характеризується такими опублікованими працями:

1.  «Теоретико-правові засади протидії корупції»: науково-аналітична доповідь // О.М. Розум, В. Ф. Дейнека, І.А. Шавло, Н.Г. Шкуренко – Ірпінь: НДІ фінансового права, 2014. – 48 с

2.  Наукова стаття: Розум О.М. Нормативно-правові та організаційні засади державного внутрішнього фінансового контролю в Україні / М. В. Кармаліта, О. М. Розум, Н. Г. Шкуренко // Фінансове право. – 2014. –  № 4. –  С. 47 –49.

3.  Наукова стаття: Розум О.М. Корупційні ризики та фактори у системі податкових відносин / В. Ф. Дейнека,  О.М. Розум, І. А. Шавло // 2014.  –  № 4. –  С. 23– 25.

4.  Наукова стаття: Розум О. М. Історико-правовий аспект протидії корупції в податкових органах України / О. М. Розум // Фінансове право. -2014. - № 3. - С. 66-70.