toc Рубрики
homeЖурнал "Фінансове право"Номери за 2013 рік№ 2

№ 2

ПОДАТКОВЕ ПРАВО
Г. М. Білецька Окремі аспекти застосування судових доктрин при розкритті податкових злочинів: світові та історичні тенденції. 
Д. О. Гетманцев До питання про строк звернення платника податків до суду за захистом прав 
С. І. Лекарь Діяльність Державної податкової служби України – запоруканаціональної безпеки держави в економічній сфері 
В. В. Михайлов Про загальні засади класифікації податкових платежів 
М. С. Онуфрик Пільгове оподаткування фізичних осіб в Україні: нормативно-правовий контекст
В. В. Романенко Екологічне оподаткування у країнах Європейського Союзу та в Україні: порівняльний аналіз 
І. Л. Самсін Податкові правовідносини як різновид фінансово-правових
І. О. Трубін Сучасні наукові підходи до формулювання критеріїв класифікації податкових пільг 
М. В. Трубіна Нормативно-правове та інституційне забезпечення управління відходами в Україні 
Р. Ф. Ханова Щодо погашення податкового боргу в разі ліквідації платника податків

ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ
Н. В. Никитченко Забезпечення законності у сфері здійснення фінансового контролю

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО
І. О. Євсєєва До питання концептуального забезпечення розвитку Міністерства доходів і зборів України 
Д. В. Кривенко Адміністративна відповідальність юридичних осіб за порушення податкового законодавства: досвід Італії 
В. В. Омельчук Адміністративно-судові та фінансово-податкові привілеї візантійських монастирів

Завантажити у форматі PDF