toc Рубрики
homeПублікаціїТези доповідей2013 рік

2013 рік

 

Victor Kozyuk. Collapse of Ukrainian business innovative culture unborn: distortions in institutional and managerial behavior // Abstracts of 15-th Conference of the Association for Heterodox Economics (4–6.06.2013). – London: London metropolitan University - р. 22

Білецька Г. М. Екологічні податки як інструменти впливу на діяльність суб’єктів - забруднювачів. Екологічне оподаткування в Україні: стан та перспективи розвитку : зб. наук. праць за матер. наук.-практ. кругл. столу / НДІ фінансового права. – К.: Алерта, 2013. – с. 197

Білецька Г. М. Окремі аспекти удосконалення напрямів екологічного оподаткування як одного з чинників соціально-економічного розвитку / Г. М. Білецька, Н. Г. Шкуренко // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю “Соціальні науки та суспільне здоров’я: теоретичні підходи, емпіричні дослідження, практичні рішення” – Полтава : Інтерграфіка, 2013. – С. 225–228.

Білецька Г. М. Окремі аспекти удосконалення напрямів екологічного оподаткування як одного з чинників соціально-економічного розвитку / Г. М. Білецька, Н. Г. Шкуренко // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю “Соціальні науки та суспільне здоров’я: теоретичні підходи, емпіричні дослідження, практичні рішення” – Полтава : Інтерграфіка, 2013. – С. 225–228.

Білецька Г. М. Особливості надання окремих податкових пільг / Г. М. Білецька, Н. Г. Шкуренко // Необхідність та передумови інвентаризації податкових пільг у системі оподаткування України : зб. наук. праць за матер. наук.-практ. круглого столу, 5 березня 2013 року / НДІ фінансового права. – К. : Алерта, 2013. – С. 21–24.

Білецька Г. М. Особливості надання окремих податкових пільг / Г. М. ьілецька, Н. Г. Шкуренко // Необхідність та передумови інвентаризації податкоивх пільг у системі оподаткування України : зб. наук. практ. круглого столу, 5 березня 2013 року / НДІ фінансового права. - К.: Алерта, 2013. - С.21-24

Білецька Г. М. Удосконалення бюджетної класифікації України в контексті європейського досвіду / Г. М. Білецька, Н. Г. Шкуренко // адміністративно-правове регулювання суспільних відносин в умовах адаптації позитивного досвіду Європейського Союзу : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Донецьк, Україна, квітень 2013 р.) – Донецьк ДонУЕП, 2013. – С. 28–32.

Білецька Г. М. Удосконалення бюджетної класифікації України в контексті європейського досвіду / Г. М. Білецька, Н. Г. Шкуренко // адміністративно-правове регулювання суспільних відносин в умовах адаптації позитивного досвіду Європейського Союзу : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Донецьк, Україна, квітень 2013 р.) – Донецьк ДонУЕП, 2013. – С. 28-32.

Білецька Г. М. Шкуренко Н. Г. Деякі аспекти гармонізації податкового та бухгалтерського обліку. Збірник матеріалів за підсумками науково-практичного круглого столу :  Реформування підходів до визначення об'єкта оподаткування податком на прибуток : зб. наук. праць за матер. наук.-практ. круглого столу, 11 липня 2013 року / НДІ фінансового права. - К. : Алерта, 2013. - 120 с.

Білецька Г. М. Щодо екологічно доцільних ставок екологічного податку у контексті підвищення фіскальної ефективності / Г. М. Білецька, Н. Г. Шкуренко // Реформування законодавства України та розвиток суспільних відносин в Україні: питання взаємодії : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Ужгород, 30-31 березня 2013. – Херсон : Видавничий дім “Гельветика”, 2013. – С. 139-141.

Білецька Г. М. Щодо екологічно доцільних ставок екологічного податку у контексті підвищення фіскальної ефективності / Г. М. Білецька, Н. Г. Шкуренко // Реформування законодавства України та розвиток суспільних відносин в Україні: питання взаємодії : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Ужгород, 30-31 березня 2013. – Херсон : Видавничий дім “Гельветика”, 2013. – С. 139–141.

Білецька Г. М. Щодо критеріїв оцінки діяльності органів ДПС України / Г. М. Білецька, Н. Г. Шкуренко // Світовий досвід упровадження індикаторів результативності діяльності органів державної податкової служби : зб. наук. праць за матер. наук.-практ. круглого столу, 29 березня 2013 року / НДІ фінансового права. - К. : Алерта,2013. - С. 13-14.

Білецька Г. М. Щодо критеріїв оцінки діяльності органів ДПС України / Г. М. Білецька, Н. Г. Шкуренко // Світовий досвід упровадження індикаторів результативності діяльності органів державної податкової служби : зб. наук. праць за матер. наук. - практ круглого столу, 29 березня 2013 року НДІ фінансового права. - К.: Алерта, 2013. - С. 13-14.

Білецька Г. М., Шкуренко Н. Г. Деякі аспекти гармонізації податкового та бухгалтерського обліку. Збірник матеріалів за підсумками науково-практичного круглого столу: Реформування підходів до визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток : зб. наук. праць за матер. наук.-практ. круглого столу, 11 липня 2013 року / НДІ фінансового права. – К.: Алекрта. 2013, 2013. – 120 с.

Вдовиченко А.М. Доцільність податкових пільг в економіці України  // Необхідність та передумови інвентаризації податкових пільг у системі оподаткування України: зб. наук. праць за матер. наук.-практ. круглого столу, 5 березня 2013 р. / НДІ фінансового права. – К. : Алерта, 2013. – 160 с.

Вдовиченко А.М. Оцінка циклічно скоригованого бюджетного балансу в Україні // Збірник тез доповідей десятої ювілейної міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених „Економічний і соціальний розвиток України в XXI столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації ”. – Частина 2. -  Тернопіль. – 21-23 лютого. - 2013. – С.38-39.

Вдовиченко А.М., Зубрицький А.І. Оцінювання податкових розривів з акцизних податків на алкогольні вироби // Акцизне оподаткування в Україні: реалії сьогодення та перспективи реформування: зб. матер. наук.-практ. круглого столу, 29 листопада 2013 р. - Ірпінь: Видавництво Національного університету ДПС України, 2013. – 218 с. (40-43 с.)

Вдовиченко А.М., Зубрицький А.І. Оцінювання податкових розривів з акцизних податків на алкогольні вироби // Акцизне оподаткування в Україні: реалії сьогодення та перспективи реформування: зб. матер. наук.-практ. круглого столу, 29 листопада 2013 р. - Ірпінь: Видавництво Національного університету ДПС України, 2013. – 218 с. (40-43 с.)

Дейнека В. Ф. Новітні тенденції податкової політики України. Матеріали науково-практичної конференції ""Реформування податкової системи України відповідно до європейських стандартів"" / Мін. дох. і зб. України. Наук.- досл. Центр з пробл. оподат. - Ірпінь: Видавництво Національного університету ДПС України. 2013. - С. 151-154.

Дейнека В. Ф. Система пільг та їх вплив на економічні й соціальні процеси в умовах глобалізації. Необхідність та передумови інвентаризації податкових пільг у системі оподаткування України : зб.наук.праць за матер.наук.-практ. кругл. столу. 5 березня 2013 року / НДІ фінансового права. - К. : Алерта. - с. 42-45

Дейнека В. Ф.Зарубіжний досвід та українські реалії екологічного оподаткування / В. Ф. Дейнека, І. А. Шавло // Екологічне оподаткування в Україні: стан та перспективи розвитку : зб. наук. праць за матер. наук.-практ. кругл. столу / НДІ фінансового праав. -  К. : Алерта, 2013. - с. 28-31

Дейнека В. Ф.Зарубіжний досвід та українські реалії екологічного оподаткування / В. Ф. Дейнека, І. А. Шавло // Екологічне оподаткування в Україні: стан та перспективи розвитку: зб.наук.праць за матер. наук.-практ. кругл. столу / НДІ фінансового права. - К. : Алерта. 2013. С. 28-31.

Дейнека В. Ф.Спрощена модель сплати податків і зборів та обліку платежів при відкритті Єдиного рахунку Державного бюджету для органів Міндоходів України. Збірник матеріалів науково-практичних заходів Науково-дослідного інституту фінансового права : зб.наук.праць / НДІ фінансового права. - К. : Алерта. 2013

Євсєєва І. О. Концепція податкових витрат як інструмент інвентаризації непрямих бюджетних видатків / І. О. Євсєєва // Підсумки розвитку економіки України: проблеми, перспективи, ефективність : зб. тез Всеукраїнської науково-практичної конференції. - 2013. -

Євсєєва І. О. Критерії оцінки ефективності діяльності податкових органів РФ / І. О. Євсєєва // Світовий досвід упровадження індикаторів результативності діяльності органів державної податкової служби : зб. наук. праць за матер. наук.-практ. круглого столу / ˗ К. : Алерта, 2013. С.37-42 .

Євсєєва І. О. Передумови та перспективи впровадження концепції податкових витрат в Україні / І. О. Євсєєва // Збірник матеріалів науково-практичних заходів Науково-дослідного інституту фінансового права / ˗ К . : Алерта, 2013.

Євсєєва І. О. Практика пільгового оподаткування акцизним податком в ЄС, перспективи застосування для України / І. О. Євсєєва // Акцизне оподаткування в Україні: реалії сьогодення та перспективи реформування : зб. наук. праць за матер. Наук.-практ. круглого столу / НДЦ. ˗ Ірпінь : Видавництво Національного університету ДПС України. -  2013. - С.77-83

Євсєєва І. О. Реалізація концепцепції податкових витрат у зарубіжних країнах. Досвід Німеччини / І. О. Євсєєва // Необхідність та передумови інвентаризації податкових пільг у системі оподаткування України : зб. наук. праць за матер. наук.-практ. круглого столу / ˗ К. : Алерта, 2013. - С.53-59"

Євсєєва І. О. Щодо ціннісних орієнтирів розвитку Міністерства доходів і зборів України /І. О. Євсєєва // Реформування податкової системи України відповідно до європейських стандартів :зб. матер. наук.-практ. конференції / ˗ Ірпінь: Видавництво НУ ДПС України, 2013. С.172-175 .

Знбрицький  А.І. Макротеоретичні засади фіскальної девальвації в світлі сучасних викликів зовнішньоторговельної політики // Збірник тез доповідей Десятої Ювілейної Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «Економічний і соціальний розвиток України в XXI столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації». – Тернопіль,  21-23 лютого 2013. – Частина 1. – С.42-44

Зубрицький А.І. Трансформація системи сплати ПДВ в Україні як передумова підвищення прозорості експортних операцій // Реформування системи сплати податків та зборів з урахуванням міжнародного досвіду: зб.наук. праць за матер. наук.-практ. круглого столу, 5 жовтня 2012 року. – К.: Алерта, 2012. – С.58-60.

Кармаліта М. В. Вплив податкових пільг та податкових коригувань на визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток / М. В. Кармаліта // Реформування підходів до визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток : зб. наук. праць за матер. наук.-практ. круглого столу, 11 липня 2013 року / НДІ фінансового права. – К. : Алерта, 2013. – С. 33-35.

Кармаліта М. В. Доктрина „Співвідношення податкових пільг та інвестицій” як механізм визначення ухилення від сплати податків / М. В. Кармаліта // Проблеми застосування відповідальності за ухилення від сплати податків : зб. наук. праць за матер. наук.-практ. круглого столу, 20-21 червня 2013 року / Нац. унів. ДПС Україн, Наук.-дослідн. центр з проблем оподаткування. – Сімфереполь, 2013. – С. 81-83.

Кармаліта М. В. Концептуальне обгрунтування державної політики як передумова ефективного виконання завдань і функцій держави / М. В. Кармаліта // Держава і громадянське суспільство: стан та перспективи розвитку : зб. матер. міжнародної науково-практичної конференції, 14 листопада 2013 року / Мін. дох. і зб. України, Національний університет ДПС України. - Ірпінь : Видавництво Національного університету ДПС України, 2013. -  С.50-52.

Кармаліта М. В. Матеріали науково-практичної конференції “Реформування податкової системи України відповідно до європейських стандартів” / Мін. дох. і зб. України, Нац. унів. ДПС України, Наук.-досл. Центр з пробл. оподат. – Ірпінь : Видавництво Національного університету ДПС України, 2013. – С. 255-259.

Кармаліта М. В. Податкові пільги в системі еколого-фінансових інстументів природокористування та природоохоронної діяльності / М. В. Кармаліта // Екологічне оподаткування: збірник наукових праць за результатами науково-практичних заходів //зб. наук. праць за матер. наук.-практ. круглих столів / НДІ фінансового права. – К. : Алерта, 2013. – С. 42-44.

Кармаліта М. В. Податкові пільги в українському праві: питання теорії та практики / М. В. Кармаліта // Необхідність та передумови інвентаризації податкових пільг у системі оподаткування України : зб. наук. праць за матер. наук.-практ. круглого столу, 5 березня 2013 року / НДІ фінансового права. – К. : Алерта, 2013. – С. 60-64.

Козюк В.В. Попит на валютні резерви та коливання глобальної ліквідності // «Формування єдиного наукового простору Європи та завдання економічної науки». Матеріали науково-практичної конференції. Тези доповіді (23-24 квітня) / Відп. ред. А.І. Крисоватий. – Тернопіль, 2013. (С. 59–60)

Козюк В.В. Розширення теоретичного спектру аналізу резервних валют// Збірник тез доповідей десятої ювілейної міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених „Економічний і соціальний розвиток України в XXI столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації ”. – Частина 1. -  Тернопіль. – 21-23 лютого. - 2013. – С.47-49.

Козюк В.В., Шиманська О.П. Ефекти трудової міграції: виклики глобалізації // Матеріали XVIII міжнародної науково-практичної конференції «Перспективи розвитку економіки України: теорія, методологія, практика» (29-30 травня 2013, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки). – Луцьк: Вежа. (С. 15–17)

Корж М. А.  Функціонування єдиного казначейського рахунку в європейських країнах / М. А. Корж, В. Ф. Дейнека // Матеріали науково-практичної конференції ""Реформування податкової системи України відповідно до європейських стандартів"" / Мін. дох. і зб. України. Наук.- досл. Центр з пробл. оподат. - Ірпінь: Видавництво Національного університету ДПС України. 2013. - С. 255-259."

Корж М. А. Пряме іноземне інвестування та економічне зростання / М. А. Корж // Економічний вісник ДВНЗ «Переяслав – Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Збірник наукових праць учених та аспірантів. – 2013. – Випуск 20/4. – С. 304-308.

Корінецький П. А. МІЖНАРОДНЕ ПОДАТКОВЕ ПЛАНУВАННЯ ЯК ЗАСІБ ЗБІЛЬШЕННЯ ФІНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТУ ПІДПРИЄМСТВА НА ПРИКЛАДІ ВИКОРИСТАННЯ ЛІЦЕНЗІЙНОЇ СХЕМИ/ П. А. Корінецький// Збірник наукових праць за результатами ІІ Міжвузівської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні» 21 листопада 2013. - Ірпінь, 2013. - 192с. - С. 12-14

Корінецький П. А. ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ПОДАТКОВИХ ПІЛЬГ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ОЦІНКУ ЕФЕКТИВНОСТІ ПОДАТКОВОГО СТИМУЛЮВАННЯ/ П. А. Корінецький// Збірник матеріалів науково-практичних заходів Науково-дослідного інституту фінансового права / НДІ фінансового права. – К.: Алерта, 2013. – 222 с. – С. 65–68"

Мартинюк В.П. Вплив митної системи на індикатори економічної безпеки держави // Збірник тез доповідей  VІ Міжнародна науково-практична конференції “Митна політика та актуальні проблеми економічної безпеки України на сучасному етапі”. – Дніпропетровськ : АМСУ, 2013. – С. 76-77.

Мартинюк В.П. Генезис безпекознавства у вітчизняній науковій думці // Безпекознавство: теорія і практика :   Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної інтернет –конференції. – Луганськ : Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля

Мартинюк В.П. Оцінка стану національної економіки на основі інтегрального показника економічної безпеки держави // Збірник тез доповідей X Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених “Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті” – Тернопіль:  ТНЕУ., Економічна думка. – 2013. Ч.2. –С.105–107.

Мартинюк В.П., Шевчук І.А. Значення фінансової безпеки у діяльності вітчизняних підприємств // Інформаційно-аналітичне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою : аналітичний супровід та бізнес розвідка : Матеріали ІІІ Міжнародної наук.-практ. конференції. – Харків : ХНУМГ, 2013. – С. 74-76.

Матеріали Міжнародної науково-теоретичної конференції “Стратегічні напрями модернізації зовнішньоекономічної діяльності в умовах глобальних трансформацій” / Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України. - К.: 2013. - С. 25-28.

Огороднікова І. І. До питання визначення предмету податкових перевірок в контексті реформування порядку оподаткування податком на прибуток підприємств / І. Огороднікова // Реформування податкової cистеми України відповідно до європейських стандартів: матеріали науково-практич. Конференції, 31 жовтня 2013 року / Мін. Дох. і зб. України, Нац. Унів. ДПС України, Наук.-дослід. центр з проблем оподаткування. – Ірпінь: Вид-во Національного  Університету. ДПС України, 2013. – С.348-352.

Огороднікова І. І. До питання законодавчого регулювання відповідальності за порушення порядку працевлаштування іноземців / І. І. Огороднікова // Закарпатські правові читання: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів / За заг. Ред.. Ф.Г. Ващука, П.А. Трачука, І.М. Полюжина. – Ужгород :  Редакційно-видавничий центр ЗакДу, 2013. – С. 154–156.

 Огороднікова І. І. До питання законодавчого регулювання порядку пільгового оподаткування: зб. наук. праць за матер. наук.-практ. кругл. столу / НДІ фінансового права. – К.: Алерта, 2013. – с. 197

Огороднікова І. І. Досвід США щодо порядку переходу від бухгалтерського обліку до податкового з метою визначення обʼєкту оподаткування прибутковим податком / І. І. Огороднікова // Фінансова система України : становлення та розвиток : матеріали ХІ Всеукр. наук. конференції. – Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія, 2013, С. 115-117.

Огороднікова І. І. Міжнародний досвід гармонізації бухгалтерського та податкового обліку в рамках реформування податкової системи / І. І. Огороднікова // Управління розвитком : збірник науково-практичних робіт за результатами V Міжнар. наук.-практ. конференції молодих податківців «Актуальні проблеми податкової політики» (16 квітня 2013 р.) . – 2013. – № 6 (149). – С. 147–149."

Огороднікова І. І. Можливості імплементації кращих світових практик оцінювання ефективності діяльності податкових органів / І. І. Огороднікова // Світовий досвід упровадження індикаторів результативності діяльності органів державної податкової служби : зб. наук. праць за матер. наук.-практич. круглого столу, 29 березня 2013 року / НДІ фінансового права.  – К. : Алерта, 2013. – С. 67–72.

Огороднікова І. І. Особливості оподаткування акцизним податком операцій з векселями / І. Огороднікова // Акцизне оподаткування в Україні: реалії сьогодення та перспективи реформування: зб. матер. наук.-практ. круглого столу, 29 листопада 2013 р. - Ірпінь: Видавництво Національного університету ДПС України, 2013. – С. 153-157.

Огороднікова І. І. Удосконалення відповідальності за правопорушення у сфері оподаткування в рамках реформування оподаткування податком на прибуток підприємств / І. І. Огороднікова // Проблеми застосування відповідальності за ухилення від сплати податків: матеріали науково-практичного круглого столу  / Нац. Унів. ДПС України, Наук.-дослід. Центр з проблем оподаткування. – Сімферополь, 2013. – С. 135–139.

Огороднікова І. І. Утилізаційний збір: перспективи та недоліки впровадження / І. Огороднікова // Екологічне оподаткування : зб. наук.-праць за рез наук-практ заходів / НДІ фінансового права. – К. : Алерта, 2013. – С. 66-69.

Основні підходи до оцінювання ефективності податкових пільг // Необхідність та передумови інвентаризації податкових пільг у системі оподаткування України: зб. наук. праць за матер. наук.-практ. круглого столу, 5 березня 2013 року / НДІ фінансового права. - К. : Алерта, 2013. - С. 50-52.

Рибачок Н. П. «Акцизна політика: екологічні аспекти»/ Рибачок Н. П. // Науково-практичний круглий стіл «Акцизне оподаткування в Україні: реалії сьогодення та перспективи реформування» м. Ірпінь. С. 112-115.

Рибачок Н. П. Екологічне оподаткування в Україні: теоретичні засади / Рибачок Н. П. // Науково-практичний круглого столу «Актуальні проблеми екологічного оподаткування в Україні: світовий досвід та українські реалії» м. Ірпінь, 24 квітня 2013р.

Рибачок Н. П. Проблеми застосування мийних засобів, що містять фосфати, та шляхи їх вирішення / Рибачок Н. П. // Науково-практичний круглий стіл «Екологічне оподаткування в Україні: стан та перспективи розвитку» м. Ірпінь, 24 жовтня 2013р.

Романенко В. В. Зарубіжний досвід екологічного оподаткування: ефективні підходи, доцільні в Україні / В. В. Романенко // Екологічне оподаткування в Україні: стан та перспективи розвитку: зб. наук. праць за матер. наук.-практ. кругл. столу / НДІ фінансового права .-К.: Алерта, 2013.- с. 87-90

Романенко В. В. Шляхи попередження екологічних правопорушень/ В. В. Романенко// Екологічне оподаткування в Україні: стан та перспективи розвитку:зб. наук. праць за матер. наук.-практ. кругл. столу/ НДІ фінансового права. _К.: Алерта, 2013. _с.165-168

Сарана С. В. Поведінка господарюючих суб’єктів та вплив на неї податкових преференцій / С. В. Сарана // Актуальні питання застосування, оцінки ефективності податкових пільг у контексті реалізації положень Податкового кодексу України: Матеріали науково-практичного круглого столу, 12 листопада 2013 р. – Ірпінь, 2013

Сарана С.В. Інформаційне суспільство та податковий режим / С.В. Сарана // Актуальні проблеми правознавства у сфері інформаціного суспільства: наккова практична конференція, 12 грудня 2013 року. - К.: ВНЗ Університет "Україна. - 2013

Серебрянский Д. Н. Фискально-монетарная взаимосвязь в реалиях Украины // Д. Н. Серебрянский, А. А. Капелюш / Теоретические и прикладные исследования социально-экономических систем в условиях интеграции России в мировую экономику: материалы II Международной заочной научно-практической конференции (1 ноября 2013 года) [Электронный ресурс]. – Тюмень: Тюменский государственный университет, 2013. – 998 с. (С. 810-816)

Серебрянський Д.М. Вплив фіскальної політики на формування моделі економічного розвитку // Д. М. Серебрянський / Круглий стіл // Економіка України у пошуках після кризової моделі розвитку, 18 грудня 2013 р. / Національний інститут стратегічних досліджень, 2013.

Серебрянський Д.М. До питання ефективності податкового адміністрування в Україні // Д. М. Серебрянський, Ю.Д. Гусак / Світовий досвід упровадження індикаторів результативності діяльності органів державної податкової служби: зб. наук. праць за матеріалами наук.-практ. круглого столу, Ірпінь, 29 березня 2013 року / НДІ фінансового права. – К.: Алерта, 2013. – 106 с. (с. 92-95).

Серебрянський Д.М. Можливість реалізації концепції податкових витрат в умовах реформування податкової системи України // Д. М. Серебрянський / Круглий стіл // Податкова політика: тенденції та акценти, 13 грудня 2013 р. / ХНЕУ, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України, 2013.

Серебрянський Д.М. Необхідність інвентаризації податкових пільг в системі публічних фінансів України // Д. М. Серебрянський / Необхідність та передумови інвентаризації податкових пільг у системі оподаткування України: зб. наук. праць за матер. наук.-практ. круглого столу, 05 березня 2013 р.) / НДІ фінансового права, - К.: Алерта, 2013. – 160 с. (с. 116-120).

Серебрянський Д.М. Необхідність та передумови реформування підходів до визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток // Д. М. Серебрянський / Реформування підходів до визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток: зб. наук. праць за матеріалами наук.-практ. круглого столу, Ірпінь, 11 липня 2013 року / НДІ фінансового права. – К.: Алерта, 2013. – 120 с.

Серебрянський Д.М. Податкові пільги в Україні: аспект циклічності та ефективності // Д.М. Серебрянський, В.В. Жовнер / Проблеми економічної кібернетики: матеріали XVIІІ Всеукр. наук.-метод. конф. (м. Алушта, смт. Партеніт, 16-18 жовтня 2013 р.) / Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2013 – 304 с. (288-290 с.)

Серебрянський Д.М. Спрощення сплати податків та зборів, як напрям лібералізації податкової політики України // Економічний і соціальний розвиток України в ХХ столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації: матер. Х Ювілейної міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених (Тернопіль, 21-23 лютого 2013 р.) / Тернопільський націон. екон-й. унів-т, частина 2, 2013. – (152-153 с.).

Серебрянський Д.М. Стратегічне бачення впровадження індикаторів ефективності роботи Міністерства доходів і зборів / Система індикаторів результативності як механізм реалізації стратегії розвитку Міністерства доходів і зборів України : наук.-практ. семінар, Ірпінь, 8 листопада 2013 року / НДІ фінансового права

Серебрянський Д.М. Фіскальна консолідація в механізмі управління державними фінансами // Д.М. Серебрянський / Сучасні проблеми та механізми фінансового управління: міжн. наук.-практ. конф. (м. Харків, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України, 12-13 грудня 2013 р.).

Серебрянський Д.М., Галюта А.А. Особливості застосування інструментів монетарної політики в Україні // Грошово-кредитне регулювання у механізмі забезпечення макроекономічної стабілізації і ефективності функціонування банківської системи України: матер. Всеукр. наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (Тернопіль, 19-20 березня 2013 р.) / Тернопільський націон. екон-й. унів-т. – Вектор. – Тернопіль, 2013 – 298 с.

Смірнова О. М. To the question of effectiveness of granting statutory tax benefits of income tax in Ukraine // Податки – теорія та практика : збірник матеріалів XVI Міжнародної наукової конференції (Чеська Республіка, м. Брно, 13-14 вересня 2013) – ISBN 978-80-87482-14-8.

Смірнова О. М. Гармонізація податкового та бухгалтерського обліку в контексті оподаткування прибутку підприємств як пріоритет у діяльності міністерства доходів і зборів / О. М. Смірнова // „Гармонізація оподаткування в умовах глобалізаційних та інтеграційних процесів”: матеріали ІІІ міжнародної наук.-практ. конференції, 12-13 квітня 2013 р. - Ірпінь: НУДПСУ, 2013, С. 166-167.

Смірнова О. М. Досвід США у гармонізації податкового та бухгалтерського обліку в контексті оподаткування прибутку корпорацій. – матеріали Х Ювілейної всеукраїнської науково-практичної конференції «Фінансова система України: становлення та розвиток», (17-18.05.2013 р.). - С. 29-32.

Смірнова О. М. Екологізація економіки України як запорука підвищення ефективності справляння екологічного податку / О. М. Смірнова // Екологізація економіки України як запорука підвищення ефективності справляння екологічного податку : збірник наукових праць за матеріалами Науково-практичного круглого столу, 24 квітня 2013 року / НДІ фінансового права. – К. : Алерта, 2013.

Смірнова О. М. Історичний аспект та проблеми сучасного обліку прибутку підприємств / О. М. Смірнова // Історія торгівлі та податків : збірник матеріалів VII  Міжнародної наукової конференції, 24-25 жовтня 2013 р. / Академія митної служби України. - К., 2013. - 92 с. - С. 80-82.

Смірнова О. М. Напрями підвищення екологічної складової при оподаткуванні підприємницької діяльності /О. М. Смірнова, М. В. Стадник //  збірник наукових праць за матеріалами Науково-практичного круглого столу, 24 жовтня  2013 року / НДІ фінансового права. – К. : Алерта, 2013. – С. 180-182.

Смірнова О. М. Перспективи компенсації втрат бюджету від застосування пільг з податку на прибуток підприємств /О. М. Смірнова, М. В. Стадник //  збірник наукових праць за матеріалами Науково-практичного круглого столу, 12 листопада  2013 року / НДІ фінансового права. – К. : Алерта, 2013. – С. 119-122.

Смірнова О. М. Проблема идентификации приоритетов в работе Министерства доходов и сборов Украины [Електронний ресурс] - Режим доступу : http://ndi-fp.asta.edu.ua/symposium/index.php

Смірнова О. М. Проблематика гармонізації податкового та бухгалтерського обліку з податку на прибуток підприємств та напрями її розв’язання // Податкова реформа в Україні: досвід, реалії та перспективи: Матеріали ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. –Донецьк, ДонНУЕТ ім. М. Туган-Барановського, 2013.– Т2.- 219 с. - С. 41-45."

Смірнова О. М. Проблеми обліку податкових пільг з податку на прибуток підприємств та напрями їх вирішення /О. М. Смірнова, М. В. Стадник //  збірник наукових праць за матеріалами Науково-практичного круглого столу, 15 листопада  2013 року / НДІ фінансового права. – К. : Алерта, 2013. – С. 190-192.

Смірнова О. М. Реформування підходів до визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток підприємств: переваги та недоліки // Реформування підходів до визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток : збірник наукових праць за матеріалами Науково-практичного круглого столу, 11 липня 2013 року / НДІ фінансового права. – К. : Алерта, 2013. – 120 с. –  С. 97-100.

Смірнова О. М. Роль податкових пільг у розвитку регіону. – матеріали науково-практичного круглого столу «Необхідність та передумови інвентаризації податкових пільг у системі оподаткування України». - С. 29-32.

Смірнова О. М. Фіскальне значення податку на прибуток: стан в Україні та міжнародні порівняння // Реформування податкової системи України відповідно до європейських стандартів : збірник матеріалів V Науково-практичній конференції, 31 жовтня 2013 року / Міністерство доходів і зборів України, Національний університет ДПС України, Науково-дослідний центр з проблем оподаткування. – Ірпінь, 2013. – 588 с. – С. 461-465.

Стадник М. В. Tax burden of income tax in Ukraine // Податки – теорія та практика : збірник матеріалів XVI Міжнародної наукової конференції (Чеська Республіка, м. Брно, 13-14 вересня 2013) – ISBN 978-80-87482-14-8

Стадник М. В. Напрями підвищення екологічної складової при оподаткуванні підприємницької діяльності /О. М. Смірнова, М. В. Стадник //  збірник наукових праць за матеріалами Науково-практичного круглого столу, 24 жовтня  2013 року / НДІ фінансового права. – К. : Алерта, 2013. – С. 180-182.

Стадник М. В. Нові підходи до розрахунку податку на прибуток: переваги та недоліки // Реформування підходів до визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток : збірник наукових праць за матеріалами Науково-практичного круглого столу, 11 липня 2013 року / НДІ фінансового права. – К. : Алерта, 2013. – 120 с. – С. 101-104

Стадник М. В. Оцінка ролі податку на прибуток у фінансово-господарській діяльності підприємств // Економіка і управління : теорія та практика : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, 12-13 вересня 2013 р., – Дніпропетровськ : «Герда», 2013. –  226 с. – С. 185-188.

Стадник М. В. Перспективи компенсації втрат бюджету від застосування пільг з податку на прибуток підприємств /О. М. Смірнова, М. В. Стадник //  збірник наукових праць за матеріалами Науково-практичного круглого столу, 12 листопада  2013 року / НДІ фінансового права. – К. : Алерта, 2013. – С. 119-122.

Стадник М. В. Податкова амністія: міжнародний досвід та вітчизняні реалії // Податкова реформа в Україні: досвід, реалії та перспективи: Матеріали ХІІІ-ої Міжнародної науково-практичної конференції. – Донецьк, ДонНУЕТ ім. М. Туган-Барановського, 2013. – Т2.- 219 с. - С. 120-124.

Стадник М. В. Проблеми обліку податкових пільг з податку на прибуток підприємств та напрями їх вирішення /О. М. Смірнова, М. В. Стадник //  збірник наукових праць за матеріалами Науково-практичного круглого столу, 15 листопада  2013 року / НДІ фінансового права. – К. : Алерта, 2013. – С. 190-192.

Стадник М. В. Співвідношення податкового і бухгалтерського обліку у Німеччині // Реформування податкової системи України відповідно до європейських стандартів : збірник матеріалів V Науково-практичній конференції, 31 жовтня 2013 року / Міністерство доходів і зборів України, Національний університет ДПС України, Науково-дослідний центр з проблем оподаткування. – Ірпінь, 2013. – 588 с. – С. 471-474

Стадник М. В. Сутність податкового обліку з податку на прибуток та історія його виникнення в Україні // Історія торгівлі податків та  мита : збірник матеріалів VII Міжнародної наукової конференції, 24-25 жовтня 2013 року / Академія митної служби України – К, 2013. – 92 с. – С. 82-83.

Теоретичні засади оцінювання податкових розривів // Світовий досвід упровадження індикаторів результативності діяльності органів державної податкової служби: збірник тез науково-практичного круглого столу. – Ірпінь, 29 березня 2013 р., НДІ фінансового права. – С.42-45.

Трубина М. В. Финансово-правовое обеспечение реализации конституционного права граждан на занятие спортом в Украине и зарубежных странах / М. В. Трубина // Актуальные проблемы правового регулирования спортивных правоотношений в контексте развития норм конституционного, гражданского и иных отраслей российского и международного законодательства : Материалы V Международной научно-практической конференции, м. Челябинск, 18 декабря 2013 г. / отв. ред. С. А. Захарова – Челябинск : Уральская Академия, 2013. –С. 193–196.

Трубін І. О. Розвиток податкового контролю в контексті формування інформаційного суспільства / І. О. Трубін // Реформування податкової системи України відповідно до європейських стандартів : зб. матер. наук.-практ. конференції, 31 жовтня 2013 р. / Мін. дох. і зб. України, Нац. унів. ДПС України, Наук.-досл. центр з пробл. оподат. – Ірпінь : Видавництво Національного університету ДПС України, 2013. – С. 513–516.

Трубін І. О. Сутність інвентаризації податкових пільг / І. О. Трубін // Необхідність та передумови інвентаризації податкових пільг у системі оподаткування України : зб. наук. праць за матер. наук.-практ. круглого столу, 5 березня 2013 року / НДІ фінансового права. – К. : Алерта, 2013. – С. 142–144.

Трубін І.О. Запровадження нових технологічних рішень у сфері послуг, як результат розвитку інформаційного суспільства / І.О. Трубін // Матеріали круглого сто­лу / 20 березня 2013 р., м. Київ / Упорядн.: Андрусишин Б. І., Майстренко І. А., Пилипчук В. Г., Фурашев В. М. - Ужгород : TOB "IBA", 2013.- 194 с.

Трубіна М. В. Нормативно-правове та інституційне забезпечення управління відходами в Україні / М. В. Трубіна // Екологічне оподаткування в Україні: стан та перспективи розвитку : зб. наук. праць за матер. наук.-практ. кругл. столу / НДІ фінансового права. – К.: Алерта, 2013. – С. 97-101

Трубіна М. В. Правове забезпечення ефективного використання надходжень від екологічного податку органами самоврядування / М. В. Трубіна // Екологічне оподаткування в Україні: стан та перспективи розвитку : зб. наук. праць за матер. наук.-практ. кругл. столу / НДІ фінансового права. – К.: Алерта, 2013. – с. 183-186.

Трубіна М. В. Фінансова система держави в забезпеченні сфери дитячо-юнацького спорту в Україні / М. В. Трубіна // Фінансова система України: проблеми та перспективи розвитку в умовах трансформації соціально-економічних відносин : збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, 16–18 травня 2013 року, м. Cевастополь / Cевастопольський інститут банківської справи Української академії банківської справи Національного банку України ; Таврійский національний університет імені ім. В. І. Вернадського. – Сімферополь : ДІАЙПІ, 2013. – С. 307–309.

Фіскальна девальвація: потенційні ефекти на ринку праці // зб. матеріалів  V науково-практичної конференції «Реформування податкової cистеми України відповідно до європейських стандартів» // Науково-дослідний центр з проблем оподаткування. – 31 жовтня 2013 р. – С. 218-222.

Шавло І. А. Деякі аспекти відкриття рахунків в органах Державної казначейської служби / І. А. Шавло, Н. Г. Шкуренко // Збірник матеріалів науково-практичних заходів Науково-дослідного інституту фінансового права : зб. наук. праць / НДІ фінансового права. - К. : Алерта. 2013

 Шавло І. А. Деякі аспекти відкриття рахунків в органах Державної казначейської служби /І. А. Шавло, Н. Г. Шкуренко  // Збірник матеріалів науково-практичних заходів Науково-дослідного інституту фінансового права : зб. наук. праць / НДІ фінансового права. - К. : Алерта. 2013."

Шавло І. А. Екологічне страхування як інструмент економічного регулювання охорони навколишнього середоща. Екологічне оподаткування в Україні: стан та перспективи розвитку : зб.наук.праць за матер. наук.-практ. кругл. столу / НДІ фінансового права. - К. :  Алерта, 2013. - с. 190-192.

Шавло І. А. Роль податкових пільг в економіці держави. Необхідність та передумови інвентаризації податкових пільг у системі оподаткування України : зб.наук.праць за матер. наук.-практ. круглого столу, 5 березня 2013 року / НДІ фінансового права. - К. : Алерта, - с. 148-151

Шавло І. А. Щодо вдосконалення адміністрування податків і зборів / І. А. Шавло, Н.Г. Шкуренко // Матеріали науково-практичної конференції “Реформування податкової системи України відповідно до європейських стандартів” / Мін. дох. і зб. України, Нац. унів. ДПС України, Наук.-досл. Центр з пробл. оподат. – Ірпінь : Видавництво Національного університету ДПС України, 2013. – С. 544–547.

Шевчук С. В. Діюча модель сплати податків і зборів: концептуальні засади та напрями модернізації / С. В. Шевчук // Напрями та пропозиції щодо практичної реалізації спрощеної моделі сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) в органах Міністерства доходів і зборів України та Державної казначейської служби України тези міжн. наук.-практич. конф., 15 листопада 2013 року. Ірпінь: Національний університет ДПС України, 2013.

Шевчук С. В. Економічний розвиток в контексті світових глобалізаційно-інтеграційних процесів / С. В. Шевчук // Розвиток економіки України в умовах невизначеності глобалізаційно-інтеграційних процесів: економіка, фінанси, право тези доповідей  міжн. наук.-практич. конф., 24 травня 2013 року.– Київ: Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі, 2013

Шевчук С. В. Податкові пільги: ескалація особливостей обліку / С. В. Шевчук // Актуальні питання застосування оцінки ефективності податкових пільг у контексті реалізації положень Податкового кодексу України тези міжн. наук.-практич. конф., 12 листопада 2013 року. Ірпінь: Національний університет ДПС України, 2013

Шевчук С. В. Податкові пільги: проблеми обліку та доцільність застосування / С. В. Шевчук // Реформування податкової системи України відповідно до Європейських стандартів : тези доповідей міжн. наук.-практич. конф., 31 жовтня 2013 року. - Ірпінь: Національний університет ДПС України, 2013. - С. 552-554

Шевчук С.В. Податкова пільга: інструмент розвитку чи елемент тінізації / С. В Шевчук // Необхідність та передумови інвентаризації податкових пільг у системі оподаткування України : збірник тез за матеріалами науково-практичного круглого столу. - Ірпінь : НДІ фінансового права, 2013. - С. 151-154

Шкуренко Н. Г. Спрощені моделі сплати податків і зборів та обліку платежів у розрізі територіального відкриття рахунків (Модель № 1 і модель № 2) / Н. Г. Шкуренко  // Збірник матеріалів науково-практичних заходів Науково-дослідного інституту фінансового права : зб. наук. праць / НДІ фінансового права. - К. : Алерта. 2013;