toc Рубрики
homeПублікаціїТези доповідей2012 рік

2012 рік

Білецька Г. М. Щодо необхідності у здійсненні адаптації податкового законодавства / Г. М. Білецька // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту фінансового права за 2012 рік / НДІ фінансового права. – К.: Алерта, 2012. – С. 255 257;

Білецька Г. М. Щодо питання адаптації податкового законодавства до вимог ЄС / Г. М. Білецька // Сучасні правові системи світу в умовах глобалізації : реалії та перспективи : Міжнародна науково-практична конференція, м. Київ, 26−27 квітня 2012 року. − Київ : К. : Центр правових наукових досліджень, 2012. – Т. 2. – С. 10−11;

Білецька Г. М. Щодо питання функціонування спрощеної моделі оподаткування / Г. М. Білецька // Реформування системи сплати податків та зборів з урахуванням міжнародного досвіду: зб. наук. праць за матер. наук.-практ. круглого столу, 5 жовтня 2012 року. – К.: Алерта, 2012. – С. 30–31;

Дейнека В. Ф. Удосконалення механізму адміністрування, сплати, обліку та повернення помилково або надміру сплачених податків, зборів (обов’язкових платежів) платниками податків в умовах упровадження спрощеної системи сплати податків / В. Ф. Дейнека // Реформування системи сплати податків та зборів з урахуванням міжнародного досвіду: зб. наук. праць за матер. наук.-практ. круглого столу, 5 жовтня 2012 року. – К.: Алерта, 2012. – С. 44–47;

Дюрядін В. П. Загальна система та оцінка адміністрування податків у Королівстві Швеція / В. П. Дюрядін, М. С. Онуфрик // Бюджетно-податкова реформа як каталізатор соціально-економічного розвитку в Україні : збірник наукових праць за матеріалами круглого столу, 17 травня 2012 року, та науково-практичної інтернет-конференції. – К.: Алерта, 2012. – С. 94 98;

Дюрядін В. П. Системи сплати податків у Швеції / В. П. Дюрядін // Реформування системи сплати податків та зборів з урахуванням міжнародного досвіду: зб. наук. праць за матер. наук.-практ. круглого столу, 5 жовтня 2012 року. – К.: Алерта, 2012. – С. 52–57;

Євсєєва І. О. Запровадження європейських стандартів публічного урядування як завдання реформування ДПС України / І. О, Євсєєва // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту фінансового права за 2012 рік / НДІ фінансового права. – К.: Алерта, 2012. – С. 258–261;

Зубрицький А. І. Ініціатива прозорості видобувних галузей промисловості як крок у напрямі протидії ухиленню від сплати податків у секторі експорту природних ресурсів / А. І. Зубрицький // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту фінансового права за 2012 рік / НДІ фінансового права. – К.: Алерта, 2012. – С. 137–139;

Зубрицький А. І. Трансформація системи сплати ПДВ в Україні як передумова підвищення прозорості експортних операцій // А. І. Зубрицький // Реформування системи сплати податків та зборів з урахуванням міжнародного досвіду: зб. наук. праць за матер. наук.-практ. круглого столу, 5 жовтня 2012 року. – К.: Алерта, 2012. – С. 58–60;

Кармаліта М. В. Вагомі кроки на шляху реформування системи сплати податків та зборів в Україні / М. В. Кармаліта // Реформування системи сплати податків та зборів з урахуванням міжнародного досвіду: зб. наук. праць за матер. наук.-практ. круглого столу, 5 жовтня 2012 року. – К.: Алерта, 2012. – С. 61–65;

Кармаліта М. В. Окремі аспекти використання системи правових засобів, спрямованих на подолання мінімізації податкових зобов’язань / М. В. Кармаліта // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту фінансового права за 2012 рік / НДІ фінансового права. – К.: Алерта, 2012. – С. 140–142;

Кармаліта М. В. Політика податкової гармонізації сучасної України / М. В. Кармаліта // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту фінансового права за 2012 рік / НДІ фінансового права. – К.: Алерта, 2012. – С. 269–272;

Кармаліта М. В. Теоретичний потенціал права / М. В. Кармаліта // Вплив юридичної науки на розвиток міжнародного та національного законодавства : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 12−13 квітня 2012 рік. – Харків : Асоціація аспірантів-юристів, 2012. – С. 21−24;

Ковальчук М. К. Економічні важелі управління природокористуванням і екологічною безпекою у контексті інтеграції України до ЄС / М. К. Ковальчук // Економіка природокористування: стан, проблеми, перспективи: збірник наукових праць Всеукраїнської науково-практичної конференції, 5 квітня 2012 року – Ірпінь, 2012. – С. 429−432).

Ковальчук М. К. Основін принципи побудови діючої системи оподаткування в Україні / М. К. Ковальчук // Реформування системи сплати податків та зборів з урахуванням міжнародного досвіду: зб. наук. праць за матер. наук.-практ. круглого столу, 5 жовтня 2012 року. – К.: Алерта, 2012. – С. 66–69;

Ковальчук М. К. Особливості надання пільг з ПДВ у країнах ЄС / М. К. Ковальчук // Гармонізація оподаткування в умовах глобалізаційних та інтеграційних процесів : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 15–16 березня 2012 року : в 2 ч. / Державна податкова служба України, Національний університет ДПС України. – Ірпінь, 2012. – С. 157–158. – Ч. І;

Ковальчук М. К. Особливості тонізації економіки України / М. К. Ковальчук // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту фінансового права за 2012 рік / НДІ фінансового права. – К.: Алерта, 2012. – С. 152–155;

Ковальчук М. К. Перспективи впровадження європейських стандартів екологічного оподаткування та механізми його вдосконалення в Україні / М. К. Ковальчук // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту фінансового права за 2012 рік / НДІ фінансового права. – К.: Алерта, 2012. – С. 273–276;

Ковтунович Н. Л. Деякі аспекти вдосконалення бюджетного законодавства України / Н. Л. Ковтунович, Н. Г. Шкуренко // Бюджетно-податкова реформа як каталізатор соціально-економічного розвитку в Україні : збірник наукових праць за матеріалами круглого столу, 17 травня 2012 року, та науково-практичної інтернет-конференції. – К.: Алерта, 2012. – С. 151–152;

Ковтунович Н. Л. Контрольно-перевірочна робота в органах ДПС : оцінка ефективності та шляхи удосконалення / Н. Л. Ковтунович, А. М. Стельмах // Гармонізація оподаткування в умовах глобалізаційних та інтеграційних процесів : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 15–16 березня 2012 року : в 2 ч. / Державна податкова служба України, Національний університет ДПС України. – Ірпінь, 2012. – С. 341–344. – Ч. І;

Ковтунович Н. Л. Состояние и пути снижения теневой экономики Украины / Н. Л. Ковтунович // Проблемы эффективного управления государством: материалы Международной научной конференции (16.05.2012 г.). Тбилиси: Международное издательство „Прогресс”, 2012. – С. 109−112;

Корж М. А. Напрями вдосконалення адміністрування податкових платежів у Російській Федерації / М. А. Корж // Реформування системи сплати податків та зборів з урахуванням міжнародного досвіду: зб. наук. праць за матер. наук.-практ. круглого столу, 5 жовтня 2012 року. – К.: Алерта, 2012. – С. 73–75;

Музика-Стефанчук О. А. Про необхідність в адаптації податкового законодавства України / О. А. Музика-Стефанчук // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту фінансового права за 2012 рік / НДІ фінансового права. – К.: Алерта, 2012. – С. 294–298;

Неліпа А. В. Вплив світового досвіду на розвиток податкової системи в Україні / А. В. Неліпа // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту фінансового права за 2012 рік / НДІ фінансового права. – К.: Алерта, 2012. – С. 297–299;

Онуфрик М. С. Детенизация экономических процессов: украинские реалии и перспективы / М. С. Онуфрик // Проблемы эффективного управления государством: материалы Международной научной конференции (16.05.2012 г.). – Тбилиси: Международное издательство „Прогресс”, 2012. – С. 100−103;

Онуфрик М. С. Міжнародний досвід адміністрування податків / М. С. Онуфрик // Реформування системи сплати податків та зборів з урахуванням міжнародного досвіду: зб. наук. праць за матер. наук.-практ. круглого столу, 5 жовтня 2012 року. – К.: Алерта, 2012. – С. 89–91;

Онуфрик М. С. Напрями детінізації економічних процесів в Україні у сфері оподаткування / М. С. Онуфрик // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту фінансового права за 2012 рік / НДІ фінансового права. – К.: Алерта, 2012. – С. 178 181;

Онуфрик М. С. Подолання корупції в органах ДПС як один з напрямів детінізації економіки України / М. С. Онуфрик // Актуальні проблеми протидії корупції в органах Державної податкової служби України : зб. матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 25 квітня 2012 р. / Держ. подат. служба України, Нац. унів. ДПС України. – Ірпінь, 2012. – С. 139–142;

Рибачок Н. П. Деякі аспекти обліку платежів до бюджету / Н. П. Рибачок // Реформування системи сплати податків та зборів з урахуванням міжнародного досвіду: зб. наук. праць за матер. наук.-практ. круглого столу, 5 жовтня 2012 року. – К.: Алерта, 2012. – С. 103–105;

Рибачок Н. П. Інформаційна безпека в умовах адаптації податкового законодавства України до законодавства ЄС / Н. П. Рибачок // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту фінансового права за 2012 рік / НДІ фінансового права. – К.: Алерта, 2012. – С. 306–308;

Романенко В. В. Європейський досвід податкового ризик-менеджменту та його застосування в Україні / В. В. Романенко // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту фінансового права за 2012 рік / НДІ фінансового права. – К.: Алерта, 2012. – С. 193–197;

Романенко В. В. Карта податкового розриву: досвід Швеції та його застосування в Україні / В. В. Романенко // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту фінансового права за 2012 рік / НДІ фінансового права. – К.: Алерта, 2012. – С. 309–313;

Романенко В. В. Міжнародний досвід організації сплати податків у контексті модернізації податкової системи України / В. В. Романенко // Реформування системи сплати податків та зборів з урахуванням міжнародного досвіду: зб. наук. праць за матер. наук.-практ. круглого столу, 5 жовтня 2012 року. – К.: Алерта, 2012. – С. 106–110;

Романенко В. В. Показники ефективності контрольно-перевірочної роботи органів ДПС України в частині фізичних осіб-підприємців / В. В. Романенко // Гармонізація оподаткування в умовах глобалізаційних та інтеграційних процесів : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 15–16 березня 2012 року : в 2 ч. / Державна податкова служба України, Національний університет ДПС України. – Ірпінь, 2012. – С. 302–304. – Ч. І.;

Серебрянський Д. М. Взаємозв’язок втечі капіталу і тіньової міжнародної торгівлі в Україні / Д. М. Серебрянський // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту фінансового права за 2012 рік / НДІ фінансового права. – К.: Алерта, 2012. – С. 198 206;

Серебрянський Д. М. Необхідність та передумови спрощення системи сплати податків та зборів в Україні / Д. М. Серебрянський // Реформування системи сплати податків та зборів з урахуванням міжнародного досвіду: зб. наук. праць за матер. наук.-практ. круглого столу, 5 жовтня 2012 року. – К.: Алерта, 2012. – С. 115–120;

Серебрянський Д. М. Оцінка незаконних фінансових потоків в механізмі протидії ухиленню від сплати податків / Д. М. Серебрянський, А. І. Зубрицький / Інформаційні ресурси ДПС України в механізмі протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та ухилень від сплати податків : зб. тез наук.-практ. семінару, 1 червня 2012 року / ДПС України, НУДПСУ, Науково-дослідний центр з проблем оподаткування, 2012. – С. 186−193;

Серебрянський Д. М. Формування конкурентних переваг національної системи оподаткування України / Д. М, Серебрянський // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту фінансового права за 2012 рік / НДІ фінансового права. – К.: Алерта, 2012. – С. 319–322;

Сидорчук Я. Ю. Деякі аспекти впровадження електронного кабінету / Я. Ю. Сидорчук // Реформування системи сплати податків та зборів з урахуванням міжнародного досвіду: зб. наук. праць за матер. наук.-практ. круглого столу, 5 жовтня 2012 року. – К.: Алерта, 2012. – С. 121–123;

Солдатенко О. В. Правове забезпечення структурної модернізації економіки / О. В. Солдатенко, Є. А. Тарасьонок // Фінансовий механізм структурної модернізації національної економіки : матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції. – 5−7 березня 2012 року. – Ірпінь. – С. 29−30).

Солдатенко О. В. Стандарт якості обслуговування платників податків – результат гармонізації оподаткування / О. В. Солдатенко // Гармонізація оподаткування в умовах глобалізаційних та інтеграційних процесів : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 15–16 березня 2012 року : в 2 ч. / Державна податкова служба України, Національний університет ДПС України. – Ірпінь, 2012. – С. 336–337. – Ч. І;

Тарангул В. Д. Удосконалення системи місцевих податків і зборів у Податковому кодексі України / В. Д. Тарангул // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту фінансового права за 2012 рік / НДІ фінансового права. – К.: Алерта, 2012. – С. 323–325;

Трубін І. О. Особливості системи місцевих податків у країнах-членах Європейського Союзу / І. О. Трубін, М. В. Трубіна // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту фінансового права за 2012 рік / НДІ фінансового права. – К.: Алерта, 2012. – С. 326–329;

Трубін І. О. Правові засади перерахування податкових платежів до бюджетної системи Російської Федерації / І. О. Трубін, М. В. Трубіна // Реформування системи сплати податків та зборів з урахуванням міжнародного досвіду: зб. наук. праць за матер. наук.-практ. круглого столу, 5 жовтня 2012 року. – К.: Алерта, 2012. – С. 136–138;

Трубіна М. В. Щодо питання про ухилення від сплати податків / М. В. Трубіна // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту фінансового права за 2012 рік / НДІ фінансового права. – К.: Алерта, 2012. – С. 218–221;

Шевчук С. В. Детінізації економіки України: реалії та перспективи / С. В. Шевчук // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту фінансового права за 2012 рік / НДІ фінансового права. – К.: Алерта, 2012. – С. 237–239.

Шевчук С. В. Особливості адміністрування податкових платежів у Російській Федерації / С. В. Шевчук, О. А. Крамаренко // Реформування системи сплати податків та зборів з урахуванням міжнародного досвіду: зб. наук. праць за матер. наук.-практ. круглого столу, 5 жовтня 2012 року. – К.: Алерта, 2012. – С. 151–153;

Шкуренко Н. Г. Окремі аспекти взаємодії податкової служби з казначейською службою при виконанні державного та місцевих бюджетів за доходами / Н. Г. Шкуренко, А. В. Неліпа // Реформування системи сплати податків та зборів з урахуванням міжнародного досвіду: зб. наук. праць за матер. наук.-практ. круглого столу, 5 жовтня 2012 року. – К.: Алерта, 2012. – С. 154–156.

Шкуренко Н. Г. Позитивні тенденції реформування податкової служби в рамках європейського досвіду / Н. Г. Шкуренко // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту фінансового права за 2012 рік / НДІ фінансового права. – К.: Алерта, 2012. – С. 330–331.