toc Рубрики
homeНаукова діяльністьЗаконопроектна та нормотворча робота2012 рік

2012 рік


У 2012 році фахівці Інституту брали активну участь у реалізації законопроектної та нормотворчої роботи, а саме: 
1.Співробітники інституту є членами робочих груп:
−з відпрацювання змін та доповнень до розділу ІІІ Податкового кодексу України стосовно податкових різниць та амортизаційних відрахувань (створена в ДННУ „Академія фінансового управління” за ініціативою Міністерства фінансів України та ДПС України) – Серебрянський Д. М.;
−з відпрацювання трансфертного ціноутворення (створена відповідно до розпорядження ДПС України № 64-р від 06.04.2012 р.) – Вдовиченко А. М., Серебрянський Д. М.;
−з формування та внесення на розгляд Верховної Ради України  проекту Закону України „Про внесення змін та доповнень до Податкового кодексу України” (реалізація концепції реформування податкової системи України) – Серебрянський Д. М.;
−для забезпечення спрощення, уніфікації показників декларацій, застосу-вання єдиної форми обов’язкових реквізитів, розробки стандарту форм податкових декларацій (створена відповідно до розпорядження ДПА України № 119-р від 22.04.2011 р. „Про уніфікафіцію форм звітних документів”) − Дюрядін В. П.; 
−з підготовки пропозицій щодо удосконалення норм Податкового кодексу України (створена відповідно до розпорядження ДПА України № 166 від 08.07.2011 р.) − Трубін І. О.;
−з надання зауважень та пропозицій до нової форми податкових декларацій „Про майновий стан та доходи” за наказом Голови ДПС України – Вдовиченко А. М., Серебрянський Д. М.;
2.Розроблено проект Закону України „Про електронні гроші” та надано для впровадження у законодавчу практику (виконавець – Трубін І. О., вих. № 93/01-26 від 10.04.2012 р.);
3.Підготовлено науково-практичний коментар до Закону України „Про столицю України – місто-герой Київ” (виконавець – Солдатенко О. В.);
4.На виконання звернення Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України підготовлено висновки та пропозиції до проекту наказу Міністерства фінансів України „Про затвердження Порядку направлення органами державної податкової служби податкових повідомлень-рішень платниками податків” (виконавці – Трубін І. О., Білецька Г. М., Кармаліта М. В., Ковальчук М. К., Трубіна М. В.; вих. № 234/01-26 від 10.09.2012 р.);
5.Виконано експертний висновок до проекту Закону України „Про внесення змін до Митного кодексу України” № 5210 від 06.09.2012 р. (виконавець − Зубрицький А. І.);
6.Виконано експертний висновок до проекту Закону України „Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки України з метою створення робочих місць” № 5205 (виконавці – Серебрянський Д. М., Вдовиченко А. М.).