toc Рубрики
homeНаукова діяльністьГоспрозрахункові дослідження2007 - 2010 роки

2007 - 2010 роки

Науково-дослідний інститут фінансового права завдяки наданим йому повноваженням виконує наукові дослідження за госпрозрахунковими договорами із суб’єктами підприємницької діяльності, установами та організаціями різних форм власності.
За результатами досліджень надаються науково-експертні висновки з різноманітних питань банківського, податкового, страхового права, зовнішньоекономічної діяльності, діяльності нерезидентів на території України.

Зокрема:

−виконано науково-дослідну роботу „Науково-інформаційне забезпечення системи фіскального стимулювання розвитку промисловості України” (договір № 93203/49 від 21.12.2010 р., укладений з Міністерством промислової політики України);

−у відповідь на звернення підприємства з іноземними інвестиціями „Тебодін Україна” (м. Київ) підготовлено та надіслано науково-експертний висновок щодо визначення об’єкта оподаткування податком на додану вартість у зв’язку з набранням чинності з 1 січня 2011 року Податковим кодексом України;

−виконано дослідження згідно з укладеним договором з Міністерством фінансів України (договір № 15010-02/84 від 20.05.2011 р.) на виконання науково-дослідної роботи  „Взаємозв᾿язок фіскальних важелів регулювання економіки”;

−виконано дослідження згідно з укладеним договором з Державною навчально-науковою установою „Академія фінансового управління”(договір № 83 від 30.05.2011 р.) на виконання науково-дослідної роботи „Наукові засади моніторингу та аналіз практики застосування норм Бюджетного кодексу України. Наукове обґрунтування пропозицій щодо подальшого удосконалення бюджетного законодавства. Забезпечення ефективності та транспарентності бюджетної системи”;

−у відповідь на звернення Адвокатури України, в особі адвоката Олійника О. С. (вх. № 24 від 16.02.2010 р.), підготовлено та передано Експертний висновок щодо наукового тлумачення положень законодавства, яке регулює діяльність суб’єктів системи недержавного пенсійного забезпечення;

−у відповідь на звернення Закритого акціонерного товариства „АСК „Інго Україна” (вх. № 45 від 08.04.2010 р.) підготовлено та передано науково-експертний висновок щодо правового та наукового визначення, тотожності та співвідношення понять „види страхування” та „види страхових послуг”;

−на замовлення Всеукраїнського громадського об’єднання „Асоціація платників податків України” (м. Київ) виконано науково-експертний висновок щодо окремих питань визначення статусу резидента/нерезидента фізичної особи;

−виконано дослідження „Організація проведення прикладних соціологічних досліджень стану громадської думки щодо корупції в органах ДПС України та її правове забезпечення” (договір № 26516 від 07.06.2007 р., укладений з Національним університетом ДПС України, м. Ірпінь);

−виконано дослідження „Економіко-правові аспекти оподаткування вугільної, газової і нафтової галузей паливно-енергетичного комплексу України: оцінка сучасних тенденцій” (договір № 1031 від 01.09.2007 р., укладений з Національним університетом ДПС України, м. Ірпінь).

Також інститутом було укладено договори з АТ „Західно-Український комерційний банк” (АТ „Кредит Банк (Україна)”), ТОВ „Енергокомплект”, Львівським управлінням житлово-комунального господарства, ТОВ „Дмитрієва та партнери”, Лігою страхових організацій України, державним підприємством „Фінмаш”, Українською державною інноваційною компанією та іншими суб’єктами господарювання.