toc Рубрики
homeЖурнал "Фінансове право"Номери за 2012 рік№ 3

№ 3

№ 3, 2012 рік
 ЗМІСТ 

Я. М. Буздуган - Теоретико-правові засади благодійних надходжень

В. В. Хохуляк Предмет науки фінансового права у розумінні вчених кінця ХІХ – початку ХХ століття

А. С. Алимбекова Нововведения в законодательство Российской Федерации о налогах и сборах в порядке проведения проверок взаимозависимых лиц

Е. С. Дмитренко Проблеми правового регулювання повноважень органів Державної податкової служби України у сфері забезпечення фінансової безпеки держави

І. Є. Криницький Податкова пільга як елемент правового механізму податкового платежу

Н. В. Шкільова Особливості визначення податкового зобов’язання фізичних осіб на межі приватного та публічного регулювання

А. М. Касьяненко Порушення норм бюджетного законодавства як застосування фінансової відповідальності

М. Б. Разгильдиева Проблемы института бюджетно-правовой ответственности в бюджетном праве России

Н. В. Добрянська Актуальні питання законодавчого регулювання адміністративної відповідальності та її систематизації

О. С. Кальян Адміністративні та фінансово-правові засади діяльності європейського кагалу на українських землях у ХІХ столітті

В. П. Печуляк Лісовий фонд чи лісові землі: проблемні питання понятійного апарату у сфері державного регулювання лісогосподарських відносин

Завантажити номер у форматі PDF