toc Рубрики
homeПублікаціїТези доповідей2011 рік

2011 рік

Тези доповідей співробітників НДІ фінансового права, опубліковані у 2011 році

Soldatenko O. Global budget Condition of financial transformations / Soldatenko O. // Theory and practice of financial transformations in the conditions of interdependent strengthening of national economics : materials of the fourth international scientific and practical conference. – Irpin: National University of State Tax Service of Ukraine, 2010. – P. 95–97. 

Білецька Г. М. Особливості правового регулювання фінансування будівництва в Україні / Г. М. Білецька, Н. Г. Шкуренко // Фінансове право у ХХІ сторіччі : здобутки та перспективи : збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції, 4−7 жовтня 2011 року. Ч. І. / НДІ фінансового права. – К. : АЛЕРТА, 2011. – С. 70−73. 

Білецька Г. М. Податковий паспорт : досвід Росії та перспективи запровадження в Україні / Г. М. Білецька, Н. Г. Шкуренко // Україна в нових реаліях : політичні, економічні та правові орієнтири розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 17 травня 2011 року. – К. : АЛЕРТА, 2011. – С. 137−139. 

Білецька Г. М. Щодо поняття фіскальних важелів регулювання економіки та ефективності надання преференцій / Г. М. Білецька, Н. Г. Шкуренко // Сборник научных трудов по материалам международной научно-практической конференции „Перспективные инновации в науке, образовании, производстве и транспорте − 2011”. Том 11. Экономика. – Одесса : Черноморье, 2011. – С. 85−87. 

Білецька Г. М. Соціальне житло : зарубіжний досвід та реалії України / Г. М. Білецька, Н. Г. Шкуренко // Податкові регулятори соціально-економічного розвитку України : збірник матеріалів науково-практичного семінару, 21 квітня 2011 року / ДПС України, Національний університет ДПС України, НДЦ з проблем оподаткування. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2011. – С. 11−13. 

Гороховець Є. В. Внутрішній фінансовий контроль як складова державного фінансового контролю / Є. В. Гороховець, В. В. Рибачок // Фінансове право у ХХІ сторіччі : здобутки та перспективи : збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції, 4−7 жовтня 2011 року. Ч. І. / НДІ фінансового права. – К. : АЛЕРТА, 2011. – С. 210−213. 

Дюрядін В. П. Забезпечення бюджетної транспарентності : зарубіжний та вітчизняний досвід / В. П. Дюрядін, Н. Л. Ковтунович // Фінансове право у ХХІ сторіччі : здобутки та перспективи : збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції, 4−7 жовтня 2011 року. Ч. І. / НДІ фінансового права. – К. : АЛЕРТА, 2011. – С. 94−97. 

Ковальчук М. К. Гармонізація оподаткування у країнах Євросоюзу / М. К. Ковальчук // Гармонізація оподаткування в умовах глобалізаційних та інтеграційних процесів : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 17–18 березня 2011 року : в 2 ч. / ДПА України, Національний університет ДПС України. – Ірпінь, 2011. – Ч. 1. – С. 133–135. 

Ковальчук М. К. Конвенціональні аспекти оподаткування в Україні / М. К. Ковальчук // Імплементація норм міжнародних податкових договорів у правову систему України: матеріали науково-практичного круглого столу, 19 листопада 2010 року. – Ірпінь, 2010. – С. 59−63. 

Ковальчук М. К. Інтеграція України у глобальний інформаційний простір / М. К. Ковальчук, М. О. Раскалєй // Становлення інформаційного суспільства в Україні: економіко-правовий аспект : збірник матеріалів науково-практичного круглого столу. – Ірпінь: Національний університет ДПС України, 2011. – С. 112−115. 

Ковальчук М. К. Наука фінансового права в умовах глобалізації / М. К. Ковальчук // Фінансове право у ХХІ сторіччі : здобутки та перспективи : збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції, 4−7 жовтня 2011 року. Ч. І. / НДІ фінансового права. – К. : АЛЕРТА, 2011. – С. 18−21. 

Ковальчук М. К. Світовий досвід щодо використання туристичного збору як одного з важелів регулювання соціально-економічних процесів / М. К. Ковальчук, М. О. Раскалєй // Податкові регулятори соціально-економічного розвитку України : збірник матеріалів науково-практичного семінару, 21 квітня 2011 року / ДПС України, Національний університет ДПС України, НДЦ з проблем оподаткування. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2011. – С. 70−75. 

Ковальчук М. К. Угода про асоціацію України – першочергове завдання налагодження партнерських стосунків з ЄС / М. К. Ковальчук // Україна в нових реаліях : політичні, економічні та правові орієнтири розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 17 травня 2011 року. – К. : АЛЕРТА, 2011. – С. 445−449. 

Ковтунович Н. Л. Акцизний податок як один із важелів регулювання соціально-економічних процесів в Україні / Н. Л. Ковтунович // Податкові регулятори соціально-економічного розвитку України : збірник матеріалів науково-практичного семінару, 21 квітня 2011 року / ДПС України, Національний університет ДПС України, НДЦ з проблем оподаткування. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2011. – С. 76−78. 

Ковтунович Н. Л. Податковий паспорт як один із шляхів оптимізації оподаткування в Україні / Н. Л. Ковтунович // Україна в нових реаліях : політичні, економічні та правові орієнтири розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 17 травня 2011 року. – К. : АЛЕРТА, 2011. – С. 253−254. 

Криницкий И. Е. К вопросу о предмете сбора за первую регистрацию транспортного средства / И. Е. Криницкий // Фінансове право у ХХІ сторіччі : здобутки та перспективи : збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції, 4−7 жовтня 2011 року. Ч. І. / НДІ фінансового права. – К. : АЛЕРТА, 2011. – С. 158−161. 

Криницький І. Є. Навчальна дисципліна „Податковий процес” : шляхи подальшої еволюції / І. Є. Криницький // Фінансове право у ХХІ сторіччі : здобутки та перспективи : збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції, 4−7 жовтня 2011 року. Ч. І. / НДІ фінансового права. – К. : АЛЕРТА, 2011. – С. 22−25. 

Монаєнко А. О. Особливості судової практики щодо визнання правочинів нікчемними в призмі податкових спорів / А. О. Монаєнко // Особливості розгляду податкових спорів в контексті прийняття Податкового кодексу України : матеріали наук.-практ. конф., м. Харків, 11 лютого 2011 р. / редкол.: Ю. П. Битяк, М. П. Кучерявенко, О. А. Лукашов. – Х.: НДІ держ. буд-ва та місцевого самоврядування, 2011. – С. 52−54. 

Монаєнко А. О. Фінансово-правова відповідальність як вид юридичної відповідальності / А. О. Монаєнко // Актуальні питання публічного права : тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції 19−20 травня 2011 р. / за ред. В. М. Огаренка, В. Г. Лукашевича та ін. – Запоріжжя: КПУ, 2011. – С. 142−144. 

Монаєнко А.О. Фінансово-правова відповідальність як інститут фінансового права / А. О. Монаєнко // Правова відповідальність : доктрина та практика застосування. Збірник тез доповідей учасників Міжнародного науково-практичного круглого столу (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2 червня 2011 р.). – К., 2011. – С. 119−120. 

Монаєнко А. О. Особливості бюджетного контролю в Україні / А. О. Монаєнко // Фінансове право у ХХІ сторіччі : здобутки та перспективи : збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції, 4−7 жовтня 2011 року. Ч. І. / НДІ фінансового права. – К. : АЛЕРТА, 2011. – С. 236−239. 

Монаєнко А. О. Розмежування фінансової та адміністративної відповідальності відповідно до чинного законодавства України / А. О. Монаєнко // Актуальні питання публічного права : тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції 11 листопада 2011 року / за ред. В. М. Огаренка та ін. – Запоріжжя : КПУ, 2011. – С.247−250. 

Неліпа А. В. Захист прав платників податків : співпраця органів ДПС і громадських організацій / А. В. Неліпа // Імплементація норм міжнародних податкових договорів у правову систему України: матеріали науково-практичного круглого столу, 19 листопада 2010 року. – Ірпінь, 2010. – С. 107–109. 

Онуфрик М. С. Фіскальні елементи юридичної конструкції прибуткового податку у зарубіжних країнах : порівняльна характеристика / М. С. Онуфрик // Фінансове право у ХХІ сторіччі : здобутки та перспективи : збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції, 4−7 жовтня 2011 року. Ч. І. / НДІ фінансового права. – К. : АЛЕРТА, 2011. – С. 166−170. 

Радишевська О. Р. Місце податкового права в системі права України та держав-членів ЄС / О. Р. Радишевська // Фінансове право у ХХІ сторіччі : здобутки та перспективи : збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції, 4−7 жовтня 2011 року. Ч. І. / НДІ фінансового права. – К. : АЛЕРТА, 2011. – С. 171−173. 

Радишевська О. Р. Податкове навантаження в Україні та в Польщі: порівняльно-правовий аспект / О. Р. Радишевська // Актуальні питання реформування правової системи України : збірник наукових статей за матеріалами VII Міжнародної науково-практичної конференції, 17−19 червня 2011 року. – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2011. – 130−133. 

Раскалєй М. О. Правові засади імплементації міжнародних норм у внутрішньому законодавстві України / Раскалєй М. О., Шпильківська О. В. // Імплементація норм міжнародних податкових договорів у правову систему України: матеріали науково-практичного круглого столу, 19 листопада 2010 року. – Ірпінь, 2010. – С. 159–163. 

Раскалєй М. О. Правові аспекти забезпечення функціонування норм міжнародного права / М. О. Раскалєй, М. К. Ковальчук // Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування в Україні : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 22 квітня 2011 року. – Запоріжжя : Юридичний інститут ДДУВС, 2011. – Ч. 1. – С. 59−62. 

Раскалєй М. О. Розвиток туристичної галузі у контексті адаптації законодавства України до законодавства ЄС / М. О. Раскалєй // Україна в нових реаліях : політичні, економічні та правові орієнтири розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 17 травня 2011 року. – К. : АЛЕРТА, 2011. – С. 475−478. 

Рибачок Н. П. Нейронні мережі зустрічного розповсюдження податкових надходжень / Рибачок Н. П. // Організаційно-економічне, фінансово-кредитне і інституційно-правове забезпечення інноваційного розвитку суб’єктів господарювання та територіальних громад: матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих вчених. – Чернівці, 2011. – С. 388–390. 

Рыбачок Н. П. Перспективы создания международных транспортных коридоров / Н. П. Рыбачок, В. В. Рыбачок // Україна в нових реаліях : політичні, економічні та правові орієнтири розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 17 травня 2011 року. – К. : АЛЕРТА, 2011. – С. 276−279. 

Сидорчук Я. Ю. Новації з податку на прибуток підприємств / Я. Ю. Сидорчук // Фінансове право у ХХІ сторіччі : здобутки та перспективи : збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції, 4−7 жовтня 2011 року. Ч. І. / НДІ фінансового права. – К. : АЛЕРТА, 2011. – С. 182−185. 

Солдатенко О. В. Наповнення місцевих бюджетів у нових умовах оподаткування / О. В. Солдатенко // Україна в нових реаліях : політичні, економічні та правові орієнтири розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 17 травня 2011 року. – К. : АЛЕРТА, 2011. – С. 416−419. 

Трубін І. О. Окремі питання правового регулювання систем електронних грошей / І. О. Трубін // Фінансове право у ХХІ сторіччі : здобутки та перспективи : збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції, 4−7 жовтня 2011 року. Ч. І. / НДІ фінансового права. – К. : АЛЕРТА, 2011. – С. 288−291. 

Трубін І. О. Особливості електронних грошей / Трубін І. О. // Стратегія забезпечення сталого розвитку правової системи України: матеріали науково-практичної конференції, 21–22 грудня 2010 року: у 2-х частинах / ГО „Причорноморська фундація права”. – Одеса : ГО „Причорноморська фундація права”, 2010. – Ч. 2. – С. 82–83. 

Трубін І. О. Особливості інформаційної безпеки України на сучасному етапі / І. О. Трубін // Реформування податкової системи України відповідно європейських стандартів : збірник матеріалів науково-практичної конференції, 28 жовтня 2011 року / ДПС України, Національний університет ДПС України, НДЦ проблем оподаткування. – Ірпінь, 2011. – С. 447−450. 

Трубін І. О. Правове регулювання валютних відносин : проблеми та перспективи / І. О. Трубін, М. В. Трубіна // Україна в нових реаліях : політичні, економічні та правові орієнтири розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 17 травня 2011 року. – К. : АЛЕРТА, 2011. – С. 483−486. 

Трубін І. О. Теоретичні аспекти визначення поняття „електронні гроші” / І. О. Трубін // Основні напрями реформування законодавства України в умовах розбудови демократичної держави: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 24–25 грудня 2010 року. – Харків : ГО „Асоціація аспірантів-юристів”, 2010. – С. 41–43. 

Трубіна М. В. Європейський досвід формування фінансових ресурсів місцевого самоврядування / М. В. Трубіна // Фінансове право у ХХІ сторіччі : здобутки та перспективи : збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції, 4−7 жовтня 2011 року. Ч. І. / НДІ фінансового права. – К. : АЛЕРТА, 2011. – С. 126−129. 

Трубіна М. В. Фінансування видатків на фізичне виховання і спорт в Україні / М. В. Трубіна / Теорія і практика застосування чинного вітчизняного та міжнародного законодавства в сучасних умовах : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 12–13 лютого 2011 року / ГО „Причорноморська фундація права”. – Одеса, 2011. – С. 45–46. 

Трубіна М. В. Фіскальний потенціал : теоретико-концептуальні засади / М. В. Трубіна // Податкові регулятори соціально-економічного розвитку України : збірник матеріалів науково-практичного семінару, 21 квітня 2011 року / ДПС України, Національний університет ДПС України, НДЦ з проблем оподаткування. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2011. – с. 190−193. 

Федчук С. І. Програмно-цільовий метод у бюджетному процесі / С. І. Федчук, П. І. Заруба // Фінансове право у ХХІ сторіччі : здобутки та перспективи : збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції, 4−7 жовтня 2011 року. Ч. І. / НДІ фінансового права. – К. : АЛЕРТА, 2011. – С. 98 101. 

Шевчук С. В. Інноваційна стратегія розвитку промисловості як необхідна вимога часу / С. В. Шевчук // Україна в нових реаліях : політичні, економічні та правові орієнтири розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 17 травня 2011 року. – К. : АЛЕРТА, 2011. – С. 432−435. 

Шевчук С. В. Особливості державного регулювання інноваційної діяльності в Україні / С. В. Шевчук // Гармонізація оподаткування в умовах глобалізаційних та інтеграційних процесів : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 17–18 березня 2011 року : в 2 ч. / ДПА України, Національний університет ДПС України. – Ірпінь, 2011. – Ч. 1. – С. 324–326.