toc Рубрики
homeПублікаціїСтатті2006 - 2010 роки

2006 - 2010 роки

2010 рік

Корх О. М. Публічне управління процесами інформаційної безпеки держави/ О. М. Корх , А. В. Решетніченко , В. В. Романенко // збірник наукових праць  «Публічне управління: теорія та практика».- 2010. -№ 2-С. 64-74 

Білецька Г. М. Щодо розглядів факторів впливу на надходження податку з доходів фізичних осіб до бюджету / Г. М. Білецька, Н. Г. Шкуренко // Економіка, фінанси, право. – 2010. – № 7. – С. 23–26.

Доценко Ю. П. Еволюція автоматизованної інформаційної системи податкової служби США : історичний аспект / Ю. П. Доценко, О. В. Солдатенко // Правова інформатика. – 2010. – № 3. – С. 42–47.

Ільяшенко В. А. Кримінальна, дисциплінарна та фінансово-правова відповідальність за бюджетні правопорушення / В. А. Ільяшенко // Фінансове право. – 2010. – № 1 (11). – С. 24–27.

Ковтунович Н. Л. Особливості прогнозування податкових надходжень (по основних платежах) / Н. Л. Ковтунович, Н. П. Рибачок // Економіка. Фінанси. Право. – 2010. – № 11. – С. 22–25.

Монаєнко А. О. Фінансова діяльність держави як категорія фінансового права / А. О. Монаєнко // Право України. – 2010. – № 9. – С. 162–171.

Нечай А. А. Реформування бюджетної сфери в Україні : Можливості та перспективи // Право України. – 2010. – № 7. – С. 130–136.

Радишевська О. Р. Лісовий податок Польщі – досвід для України / О. Р. Радишевська // Фінансове право. – 2010. – № 3. – С. 11–15.

Радишевська О. Р. Польський досвід оподаткування грального бізнесу / О. Р. Радишевська, Д. Г. Мулявка // Науковий вісник Національного університету ДПС України. – 2010. – № 2. – С. 155–160.

Радишевська О. Р. Порівняльно-правове дослідження податкових систем України та Польщі у контексті європейської інтеграції / О. Р. Радишевська // Київські полоністичні студії : зб. наук. пр.. – К., 2010. –  Т. 18. – С. 233–243.

Раскалєй М. О. Багатостороннє регулювання відносин у повітряній галузі / М. О. Раскалєй // Віче. – 2010. – № 14. – С. 22–25.

Раскалєй М. О. Особливості імплементації міжнародних договорів у внутрішній правопорядок у галузі повітряного права України / М. О. Раскалєй // Віче. – 2009. – № 22. – С. 25–28.

Солдатенко О. В. Видатки на охорону здоров’я у бюджетній системі України / О. В. Солдатенко // Держава та регіони. – 2009. – № 4. – С. 94–99. – (Серія „Право”).

Солдатенко О. В. До питання кошторисно-бюджетного фінансування // Віче. – № 17. – 2010. – С. 30–32.

Солдатенко О. В. Добровільне медичне страхування як джерело фінансового забезпечення медичної галузі / О. В. Солдатенко // Фінансове право. – 2010. – № 1 (11). – С. 31–34.

Солдатенко О. В. Європейський досвід фінансування видатків на охорону здоров’я / О. В. Солдатенко // Юридична Україна. – 2010. – № 4. – С. 52–58.

Солдатенко О. В. Історія становлення медичного страхування як одного із джерел фінансування охорони здоров’я // Право України. – 2010. – № 6. – С. 233–239.

Солдатенко О. В. Категорія „видатки” за законодавством України та країн Центральної Європи / О. В. Солдатенко // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 1. – С. 45–47.

Солдатенко О. В. Міжбюджетні трансферти у фінансуванні видатків на охорону здоров’я // Фінансове право. – № 3. – 2010. – С. 28–31.

Солдатенко О. В. Нормативне регулювання обов’язкового соціального медичного страхування : перспективи для України / О. В. Солдатенко // Україна Бізнес Ревю. – 2010. – № 5. – 11 лютого. – С. 8.

Солдатенко О. В. Організація забезпечення реалізації права громадян на охорону здоров’я в Україні та країнах Центральної Європи / О. В. Солдатенко // Вісник академії правових наук України. – 2009. – № 4. – С. 50–59.

Солдатенко О. В. Приватні видатки у системі фінансового забезпечення медичної галузі / О. В. Солдатенко // Правова інформатика. – 2010. – № 2 (26). – С. 67–71.

Солдатенко О. В. Про права та обов’язки суб’єктів фінансових правовідносин у системі обов’язкового медичного страхування / О. В. Солдатенко // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 8. – С. 52–55.

Солдатенко О. В. Реімбурсація як один із видів фінансування видатків на охорону здоров’я / О. В. Солдатенко // Віче. – 2010. – № 8. – С. 19–20.

Солдатенко О. В. Соціальне страхування з тимчасової втрати працездатності як один із видів медичного страхування / О. В. Солдатенко // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2010. – № 2 (52). – С. 85–90.

Солдатенко О. В. Теоретичні засади соціального та медичного страхування / О. В. Солдатенко // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 3. – С. 108–111.

Солдатенко О. В. Цільові грошові фонди як одне із джерел фінансування охорони здоров’я : досвід Російської Федерації / О. В. Солдатенко // Юридична Україна. – 2010. – № 3. – С. 63–67.

Трубін І. О. До питання застосування повноважень органами державної податкової служби України / І. О. Трубін, М. В. Трубіна // Фінансове право. – 2010. – № 3 (13). – С. 18–21.

Трубін І. О. До питання розгляду судами справ за участю органів державної податкової служби України / І. О. Трубін, Н. Г. Шкуренко // Економіка, фінанси, право. – 2010. – № 1. – С. 29–31.

Трубін І. О. Особливості визначення поняття „електронні гроші” / І. О. Трубін // Фінансове право. – 2010. – № 4. – С. 7–11.

Федчук С. І. Деякі питання фінансування бюджетних видатків, його ознаки та форми в сучасних умовах / С. І. Федчук // Право України. – 2010. – № 8. – С. 123–129.

Федчук С. И. Некоторые вопросы финансирования бюджетных расходов в современных условиях / С. И. Федчук // Фінансове право. – 2010. – № 3. – С. 31–34.

Федчук С. И. Некоторые вопросы финансирования бюджетных расходов в Украине, его признаки и формы в современных условиях / С. И. Федчук // Финансовое право. – 2010. – № 5. – С. 6–10.

Федчук С. І. Правове регулювання та співвідношення понять „види страхування та „види страхових послуг” / С. І. Федчук // Фінансове право. – 2010. – № 4. – С. 11–14.

Федчук С. І. Правове регулювання та співвідношення понять „види страхування” та „види страхових послуг” / С. І. Федчук // Юридичний журнал. – К. : Юстиніан. – 2010. – № 6. – С. 62–65.

Федчук С. І. Фінансово-правове регулювання державного сприяння інноваційній діяльності технологічних парків в Україні / С. І. Федчук // Юридичний журнал. – 2010. – № 5. – С. 27–32.

Шевчук С. В. Інноваційна діяльність України : стан та проблеми розвитку / С. В. Шевчук // Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право). – Ірпінь, 2010. – № 3. – С. 13–18.

 

2009 рік

Заруба П. І. Корупційні діяння при проведенні перевірок діяльності суб’єктів підприємництва / О. С. Задорожний, П. І. Заруба, В. В. Лисенко // Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України. – 2009. – № 2 (45). – С. 219–225.

Ільяшенко В. А. Нормативно-правове забезпечення надання управлінських послуг в державі / В. А. Ільяшенко // Держава та регіони. – 2009. – № 2. – С. 121–128. – (Серія “Державне управління”).

Ільяшенко В. А. Компетенція органів державної податкової служби в сфері здійснення державного контролю за справлянням податків та інших обов’язкових платежів / В. А. Ільяшенко // Фінансове право. – 2009. – № 2. – С. 10–16.

Ільяшенко В. А. Теоретичні засади визначення сутності управлінської послуги / Ільяшенко В. А. // Держава та регіони. – 2009. – № 3. – С. 129–134. – (Серія „Державне управління”).

Криницький І. Є. Шляхи реалізації податково-процесуальних правових норм / І. Є. Криницький // Фінансове право. – 2009. – № 1 (7). – С. 10–13.

Криницький І. Є. Податково-процесуальна відповідальність : до формування поняття / І. Є. Криницький // Вісник прокуратури. – 2009. – № 1. – С. 91–99.

Монаєнко А. О. Проекти видатків Державного бюджету України / А. О. Монаєнко // Фінансове право. – 2009. – № 1 (7). – С. 29–30.

Монаєнко А. О. Фінансовий контроль і відповідальність вищих навчальних закладів за використання фінансових ресурсів / А. О. Монаєнко // Право України. – 2009. – № 8 – С. 112–118.

Монаєнко А. О. Правозастосовна діяльність у галузі видатків на освіту та науку / А. О. Монаєнко // Наше право. – 2009. – № 2. – С. 142–148.

Монаєнко А.О. Особливості фінансової діяльності вищих навчальних закладів в Україні / А. О. Монаєнко // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – № 7. – С. 31–35.

Монаєнко А. О. Організація, форми і методи фінансування видатків бюджету / А. О. Монаєнко // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : зб. наук. пр. – Львів, 2009. – Вип. 1. – С. 178–186. – (Серія юридична).

Монаєнко А. О. Джерела та порядок фінансування видатків вищих навчальних закладів / А. О. Монаєнко // Підприємництво, господарство і право.– 2009. – № 9. – С. 72–75.

Монаєнко А. О. Особливості позабюджетної діяльності вищих навчальних закладів / Монаєнко А. О. // Наше право. – 2009. – № 4. – С. 25–29.

Нечай А. А. Державне регулювання фінансово-економічної кризи : можливо чи необхідно? / А. А. Нечай // Право України. – 2009. – № 6. – С. 147–153.

Нечай А. А. Гроші на старість : випробування кризою / А. Нечай // Урядовий кур’єр. – 2009. – № 111. – С. 6.

Нечай А. А. У пенсійній реформі є концепція, не вистачає другого рівня / Нечай А. А. // Голос України. – 2009. – № 214. – 12 листопада.

Нечай А. А. Накопичувальна система : коли запрацює другий рівень? / Нечай А. А. // Урядовий кур’єр. – 2009. – № 177. – 26 вересня. – С. 10.

Нечай А. А. Україна впроваджує унікальну модель пенсійної системи / Нечай А. А. / Пенсійний кур’єр. – 2009. – № 29. – 17 липня. – С. 6.

Нечай А. А. Україні важливий другий рівень пенсійної системи / Нечай А. А. / Пенсійний  кур’єр. – 2009. – № 30. – 24 липня. – С. 4.

Нечай А. А. Окремі реформи іншого шляху немає / Нечай А. А. / Пенсійний кур’єр. – 2009. – № 31. – 31 липня. – С. 3

Радишевська О. Р. Податок на нерухомість як джерело дохідної частини місцевих бюджетів : польський досвід / О. Р. Радишевська / Фінансове право. – 2009. – № 4. – С. 18–22.

Раскалєй М. О. Імплементація норм міжнародного повітряного права – крок до ЄС та гарантована інформаційна безпека України / М. О. Раскалєй // Правова інформатика. – 2009. – № 3. – С. 79–85.

Солдатенко О. В. Право людини на охорону здоров’я як об’єкт міжнародного, європейського і вітчизняного законодавства / О. В. Солдатенко // Вісник Академії правових наук України. – 2009. – № 1. – С. 167–174.

Солдатенко О. В. Финансовое обеспечение прав граждан на охрану здоровья на Украине / О. В. Солдатенко // Финансовое право. – 2009. – № 6. – С. 34–36.

Солдатенко О. В. О некоторых публичных договорах в финансовом праве / О. В. Солдатенко // Договор в публичном праве : сборник науч. ст.; под ред. Е. В. Гриценко, Е. Г. Бабелюк. – М. : Волтерс Клувер, 2009. – С. 214–219.

Солдатенко О. В. Видатки як фінансово-правова категорія / О. В. Солдатенко / Фінансове право. – 2009. – № 4. – С. 31–35.

 

2008 рік

Білецька Г. М. Організаційно-економічні аспекти використання венчурного капіталу в інноваційній діяльності підприємств / Г. М. Білецька, Я. Р. Мельник // Актуальні проблеми розвитку регіону: науковий збірник. – 2008. – Вип. ІV. – Т. 1. – С. 112–116.

Заруба П. І. Зарубіжний досвід протидії корупції при адмініструванні податку на додану вартість / П. І. Заруба, В. В. Лисенко, С. І. Федчук // Економіка. Фінанси. Право. – 2008. – № 12. – С. 1–3.

Ковтунович Н. Л. Окремі аспекти європейської та євроатлантичної інтеграції України / Ковтунович Н. Л., Кондратенко Н. Г. // Дослідження і розробки у сфері євроатлантичної інтеграції України : збірник наукових праць / за  ред. В. Й. Лажніка. – Луцьк : Волинський національний університет ім. Лесі Українки. – 2008. – С. 13–19.

Криницький І. Є. Особливості побудови податково-процесуальних правових норм / І. Є. Криницький // Вісник прокуратури. – 2008. – № 4. – С. 104–109

Криницький І. Є. Податково-процесуальні провадження: поняття та сутність / І.Є. Криницький // Право України. – 2008. – № 1. – С. 55–59

Криницький І. Є. Податково-процесуальне провадження: актуальні проблеми формування поняття / І.Є. Криницький // Фінансове право. – 2008. – № 1. – С. 4–9

Криницький І. Є. Дефініція податково-процесуального режиму: теоретичні аспекти / І. Є. Криницький // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 3. – С. 68–71

Криницький І. Є. Класифікація проваджень у податковому процесі: критерії та види / І. Є. Криницький // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 2. – С. 19–21

Криницький І. Є. Методи податкового та податково-процесуального права: точки зіткнення та підстави розмежування / І. Є. Криницький // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 5. – С. 63–66

Криницький І. Є. Реєстрація та облік у податковому праві: спільні риси та критерії розмежування / І. Є. Криницький // Фінансове право. – 2008. – № 3. – С. 19–24

Монаєнко А. О. Фінансування видатків на освіту та науку як складова фінансової діяльності держави / А. О. Монаєнко // Наше право. – 2008. – № 1. – С. 101–106

Монаєнко А. О. Правове регулювання фінансування видатків на науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи / А. О. Монаєнко // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 1. – С. 24–27

Монаєнко А. О. Розвиток повноважень держави у визначенні видатків на освіту та науку / А. О. Мо¬наєнко // Право України. – 2008. – № 1. – С. 128–131

Монаєнко А. О. Особливості правового регулювання фінансової діяльності у сфері освіти / А. О. Мо¬наєнко // Фінансове право. – 2008. – № 3. – С. 10–14

Нечай А. А. Публичность и ее влияние на развитие современного финансового права / А. А. Нечай // Фінансове право. – 2008. – № 2. – С. 9–13

Онуфрик М. С. Економічна діяльність як специфічний об’єкт податкового навантаження / М. С. Онуфрик // Економіка і держава. – 2008. – № 6. – С. 57–61

Раскалєй М. О. Проблеми глобалізації повітряної галузі в Україні / М. О. Раскалєй // Проблеми підвищення ефективності інфраструктури: збірник наукових праць. – 2008. – Вип. 17. – С. 226–231

Раскалєй М. О. Інформаційна глобалізація в галузі повітряного права / М.О.Раскалєй // Правова інформатика. – 2008. – № 1. – С. 39–45

Раскалєй М. О. Проблеми розвитку авіаційної галузі в Україні // М. О. Раскалєй // Проблеми системного підходу в економіці: збірник наукових праць. – 2008. – Вип. 23. – С. 113–117

Раскалєй М. О. Неузгодженості, що виникають при справлянні ПДВ – стримуючий фактор у процесі інтеграції України у світове господарство / М. О. Раскалєй // Проблеми підвищення ефективності інфраструктури : збірник наукових праць. – 2008. – Випуск 20. – С. 43–48.

Солдатенко О. В. Податкове право у рішеннях Конституційного Суду України / О. В. Солдатенко // Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право). – 2008. – № 2 (41). – С. 238–244

Солдатенко О. В. Право на охорону здоров’я у конституціях України та інших європейських держав / О. В Солдатенко // Право України. – 2008. – № 8. – С. 20–24

Солдатенко О. В. О природе договорных отношений в сфере обязательного медицинского страхования / О. В. Солдатенко // Экономика. – 2008. – № 9. – С. 84–87

Солдатенко О. В. Податкове адміністрування: сутність та напрями його удосконалення в Україні / О. В. Солдатенко // Фінансове право. – 2008. – № 3. – С. 14–18

Солдатенко О. В. Налоги в решениях Конституционного Суда Украины / О. В. Солдатенко // Финансовое право. – 2008. – № 9. – С. 25–28

Солдатенко О. В. Теоретичні засади фінансування охорони здоров’я / О. В. Солдатенко // Фінансове право. – 2008. – № 4. – С. 30–34

Федчук С. І. Правове регулювання бюджетного фінансування інноваційної діяльності в Україні / С. І. Федчук // Фінансове право. – 2008. – № 3. – С. 24–29

 

2007 рік

Білецька Г.М. Сучасний стан та перспективи розвитку земельного ринку в Україні // Економіка, фінанси, право. – 2007. – № 7. – С. 12–14.

Білецька Г.М., Ковтунович Н.Л. Інвестиційний клімат: проблеми сучасності та шляхи покращення // Економіка, фінанси, право. – 2007. – № 11. – С. 17–20.

Заруба П.І. Соціальна зумовленість кримінальної відповідальності за злочини у сфері приватизації // Підприємництво, господарство, право. – 2007. – № 9. – С. 83–85.

Заруба П.І. Трансакції та їх правове регулювання // Науковий вісник Національної академії ДПС України. – 2007. – № 1. – С. 180–186.

Корж М.А. Фінансове регулювання прямих іноземних інвестицій // Економічний вісник Переяслав-Хмельницького державного університету ім. Г.С. Сковороди. Збірник наукових праць учених та аспірантів. -2007. – № 2. – С. 157–163.

Криницький І.Є. Критерії класифікації податково-процесуальних правових норм // Вісник прокуратури. – 2007. – № 2. – С.102–105.

Криницький І.Є. Співвідношення матеріальних та процесуальних норм податкового права // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – № 2. С. 80–82.

Криницький І.Є. До питання щодо визначення поняття „процесуальні строки” в податковому праві // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – № 4. – С. 84–86.

Криницький І.Є. Про місце податково-процесуальних норм в системі фінансового права // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – № 5. – С. 90–92.

Криницький І.Є. Дотримання податкової таємниці як спеціальний принцип податково-процесуального права // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – № 12. – С.

Монаєнко А.О. Міжнародний досвід нормативно-правового регулювання освіти // Наше право. – 2007. – № 3. – С. 106–110.

Монаєнко А.О. Фінансово-правове регулювання відносин у галузі науки // Держава і право: Збірник юридичних праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 36. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2007. – С. 378–384.

Монаєнко А.О. Нормативно-правова база розвитку освіти та науки в Україні // Право України. – 2007. – №10. – С. 76–78.

Монаєнко А.О. Удосконалення нормативно-правового забезпечення управління освітою в Україні // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – №10. – С. 16–19.

Трубін І.О. Загальна характеристика норм кримінально-правової охорони бюджетних відносин в Україні в XVІІІ-XІX ст. // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – № 7. – С. 15–18.

Трубін І.О. Загальні проблеми юридичної відповідальності за бюджетні правопорушення // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – № 6. – С. 97–101.

Трубін І.О. Правове регулювання електронної комерції в Україні // Науковий вісник Національної академії державної податкової служби України (економіка. право). – 2007. – № 2. – С. 192–198.

Федчук С.І. Взаємозв’язок та взаємообумовленість політики та права // Економіка, фінанси, право. – 2007. – № 7. – С. 18–21.

Федчук С.І. Публічні видатки та їх класифікація в сучасній державі // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – № 6. – С. 92–97.

Федчук С.І. Стан та перспективи підтримки діяльності інноваційних структур шляхом здійснення видатків з публічних фондів коштів // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2007. – № 4. – С. 49–58.

Федчук С.І. Фінансово-правове регулювання спеціального режиму інноваційної діяльності технологічних парків // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – Серія Право. Випуск 8. – Ужгород: “Поліграфцентр “Ліра”, 2007. – С. 317–320.

Федчук С.І. Фінансово-правове регулювання діяльності венчурних фондів: уроки для України // Юридична Україна. – 2007. – № 12. – С. 32–36.

Яроцька Т.Р. Податковий кредит по податку з доходів фізичних осіб // Економіка, фінанси, право. – 2007. – № 11. – С. 3–6.

 

2006 рік

Muzyka Oksana, Bilych Ivanna. Legal Regulation and Local Government Loan Prospects in Ukraine: an Analysis // Public Policy and Administration / Mykolas Romeris University; Kaunas University of Technology. – 2006. – № 15. – P. 134 – 139.

Білецька Г.М. Вплив мораторію на встановлення та розвиток ринку землі в Україні // Економіка, фінанси, право. – 2006. - № 11. – С. 26-29.

Бодюк А.В. Контейнеризація технологічних процесів у плодоовочевому господарстві // Економіка АПК. – 2006. - № 10. – С. 103-109.

Бодюк А. Методика фіскальної оцінки водовилучних систем // Водне господарство України. – 2006. - № 4. – С. 52-56.

Бодюк А.В. Новації у фіскальних зобов’язаннях природокористувачів // Проблеми вдосконалення земельного та аграрного законодавства України: перспективи в XXI ст.: Матеріали міжнародної наукової конференції. – Біла Церква, 2006. – С. 35-36

Бодюк А.В. Фіскально-регулюючий контроль природокористування // Економіка АПК. – 2006. - № 7. – С. 95-99.

Бодюк А.В. Новації у системі справляння водо ресурсних платежів до бюджету // Водне господарство України. – 2006. - № 6. – С. 34-40.

Бодюк А.В., Трубін І.О. Електронні гроші: суть та особливості // Формування ринкових відносин в Україні. – 2006. - № 9. С. 33-36.

Заруба П. Недотримання особою обов’язкових умов щодо приватизації державного, комунального майна або підприємств та їх подальшого використання (ст. 235 КК України): перспективи та можливості декриміналізації // Підприємництво, господарство і право. – 2006. - № 10. – С. 122-126.

Кондратенко Н.Г. Теоретичні аспекти сучасних інтеграційних процесів в Україні // Європейські інтеграційні процеси і транскордонне співробітництво: Тези доп. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молодих науковців, Луцьк, 18-19 травня 2006 р.: У 2-х т. / Уклад. В.Й. Лажнік, С.В. Федонюк. – Луцьк РВВ «Вежа» Волин. Держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2006. – Т 2. – С. 17-20.

Кондуков А.Ю. Особливості розвитку технічної освіти у м. Миколаєві в ХІХ столітті / Збірник. Історія української науки на межі тисячоліть. - К., 2006.

Леміш А.М., Рижий І.М. Податковий менеджмент як інструмент оздоровлення економіки // Формування ринкових відносин в Україні. – 2006. - №8. – С. 14-19.

Онуфрик М.С. Податкове регулювання структури доходів та витрат населення // Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць Вип. 3 (58) / Наук. Ред. І.К. Бондар. – К., 2006. – С. 132-137.

Онуфрик М.С. Порівняльний аналіз податкових систем і податкового навантаження країн-членів ЄС та України // Економіка та держава. – 2006. - № 11. – С. 14-18.

Солдатенко О.В., Мельник В.М. Податок на додану вартість у податковій системі України // Фінанси України. – 2006. - № 9. – С. 82-86.

Федчук С. Видатки на інноваційну діяльність та проблеми їх правового регулювання // Підприємництво, господарство і право. – 2006. - №7. – С. 138-142.

Федчук С.І. Оподаткування доходів фізичних осіб від купівлі-продажу земельних ділянок: українські реалії та зарубіжний досвід // Науковий вісник Національної академії ДПС України (економіка, право). – 2006. - № 3 (34). – С. 82-86.