toc Рубрики
homeПублікаціїСтатті2011 рік

2011 рік

Наукові статті співробітників НДІ фінансового права, опубліковані у 2011 році

Ільяшенко В.А. Механізми розвитку місцевого самоврядування в Україні / В.А. Ільяшенко // Держава та регіони. Серія: Державне управління. – 2011. – № 3. – С. 97−102. 

Ковальчук М. К. Новації Податкового кодексу України – основа гармонізації до європейських стандартів / М. К. Ковальчук // Юридичний журнал. – 2011. – № 2. – С. 28–29. 

Криницький І. Є. Фундаментальне дослідження з сучасного фінансового права / І. Є. Криницький // Фінансове право. – 2011. − № 2.− С. 42−44. 

Монаєнко А. О. Запобіжні заходи фінансово-процесуального примусу / А. О. Монаєнко // Право України. – 2011. – № 3. – С. 228−235. 

Монаєнко А. О. Місце фінансово-правової відповідальності в системі юридичної відповідальності / А. О. Монаєнко // Право України. – 2011. – № 9. – С. 228−237. 

Монаєнко А. О. Поняття фінансової правосуб’єктності держави / А. О. Монаєнко // Збірник наукових праць „Вісник Академії правових наук України”. – 2011. – № 2. – С.153−166. 

Монаєнко А. О. Правові засади використання місцевих грошових фондів / А. О. Монаєнко // Фінансове право. – 2011. − № 2.− С. 25−28. 

Онуфрик М. С. Нормативно-правове регулювання обліку платежів до бюджету / Онуфрик М. С., Ковтунович Н. Л. // Фінансове право. –2011. – № 3. − С. 16–19. 

Радишевська О. Р. Порівняльно-правове дослідження податкових систем України та Польщі у контексті європейської інтеграції // Київські полоністичні студії : зб. наук. пр. – К., 2011, Т. 18. – С. 519–525. 

Радишевська О. Р. Оподаткування суб᾿єктів торгового мореплавства в Польщі та в Україні (порівняльно-правовий аналіз) / О.Радишевська // Порівняльно-правові дослідження. – 2011. – № 1. – С. 198–204. 

Радишевська О. Р. Податкове навантаження в Україні та в Польщі: порівняльно-правовий аспект / О. Р. Радишевська // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки. Серія: Юридичні науки. – 2011. – №2. – С. 101–112. 

Радишевська О. Р. Спрощені системи оподаткування фізичних осіб-підприємців (за законодавством Республіки Польща) / О. Р. Радишевська // Малий і середній бізнес (право, держава, економіка). – 2011, – №1–2. – С.54–61. 

Раскалєй М. О. Імплементація як узгодження норм міжнародного та внутрішньодержавного права України / М. О. Раскалєй // Віче. – 2010. – № 24. – С. 12–14. 

Раскалєй М. О. Податковий кодекс України – суттєвий крок на шляху гармонізації вітчизняного законодавства із законодавством ЄС / М. О. Раскалєй, О. В. Шпильківська // Юридичний журнал. – 2011. – № 2. – С. 26–27. 

Трубін І. О. Системи електронних грошей: поняття та загальна характеристика / М. В. Трубіна // Фінансове право. – 2011. − № 2.− С. 11−15. 

Трубіна М. В. Особливості правового регулювання фінансування фізичної культури і спорту в Україні / М. В. Трубіна // Фінансове право. – 2011. − № 2.− С. 31−34. 

Трубіна М. В. Теоретико-прикладні аспекти адаптації законодавства України до законодавства Європейських співтовариств / М. В. Трубіна // Економіка, фінанси, право. – 2011. − № 4. – С. 36−39. 

Трубіна М. В. Фінансово-правовий зміст фінансування видатків на дитячо-юнацький спорт в Україні / М. В. Трубіна // Фінансове право. –2011. – № 3. − С. 19−22. 

Федчук С. І. Досвід пострадянських країн у сфері протидії суб’єктам господарювання з ознаками фіктивності / С. І. Федчук // Фінансове право. – 2011. – № 1. – С. 62–63. 

Федчук С. І. Особливості застосування пільгового оподаткування щодо земельного податку: аналіз статті 284 Податкового кодексу України / С. І. Федчук // Юридичний журнал. – 2011. – № 2. – С. 72–73. 

Федчук С. І. Особливості звільнення від оподаткування земельних ділянок відповідно до статті 283 Податкового кодексу України / С. І. Федчук // Юридичний вісник України. – 2011. – № 1–2. – С. 22–23. 

Федчук С. І. Особливості звільнення від оподаткування земельних ділянок відповідно до статті 283 Податкового кодексу України / С. І. Федчук // Земельне право України. – 2011. – № 2. – С. 49–54. 

Федчук С. І. Особливості правового регулювання звільнення земельних ділянок від оподаткування земельним податком / С. І. Федчук // Фінансове право. – 2011. − № 2. С. 21−25. 

Шевчук С. В. Визначення поняття „інноваційна економіка” / С. В. Шевчук // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць. – 2011. № 1 (116). – С. 83–86. 

Шевчук С. В. Державне регулювання як важливий фактор активізації інноваційних процесів у країні / С. В. Шевчук // Збірник наукових праць Національного університету ДПС України. – 2011. − № 1 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/znpnudps/2011_1/pdf/11ssvitc.pdf. 

Шевчук С. В. Досвід зарубіжних країн в управлінні інноваційною діяльністю / С. В. Шевчук // Науковий вісник Націона-льного університету ДПС України (еконо-міка) : збірник наукових праць. – 2011. − № 2 (53). – С. 34−40.