toc Рубрики
homeНаукова діяльністьПланові наукові дослідження2002 - 2003 роки

2002 - 2003 роки

Тематичний план науково-дослідної роботи Науково-дослідного інституту фінансового права на 2002 -2003 роки включав 3 тем. Виконана авторськими колективами робота характеризується такими даними.


Тема "Фінансово-правове забезпечення запровадження спеціального режиму інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків" (2002 - 2003 роки). Керівник к.е.н. Єгоров С.О. Авторським колективом розроблено:
- проект Положення про комплексну фінансово-економічну експертизу інвестиційних та інноваційних проектів і програм (лист №2349/01-04 від 3 жовтня 2002 p.). Відповідний проект від ДПА України направлено до Міністерства освіти і науки України;
- Концепція державної експертизи визначення бюджетної (податкової) ефективності спеціального режиму діяльності технологічних парків;
- методики проведення економічної, фінансової і комерційної експертизи інноваційних і інвестиційних проектів.
У цей час допрацьовуються методики, що стосуються окремих аспектів державної експертизи інноваційних і інвестиційних проектів (технічної, екологічної, правової тощо).
Завершується розробка:
- проектів нормативних актів щодо впровадження державної експертизи інноваційних проектів;
- Тлумачного словника інноваційних та інвестиційних термінів.
Метою НДР є вироблення концептуальних підходів до організації та проведення зазначених експертиз, визначення їх методичного та методологічного забезпечення. При розробці підходів до організації й проведення експертизи проектів використовуються методичні розробки таких відомих міжнародних організацій, як ЮНІДО та Світовий банк реконструкції і розвитку, враховується існуюче в Україні економічне, правове середовище, а також правила документообігу.
Після завершення роботи над темою (грудень 2003 року) результати дослідження будуть представлені замовнику - ДПА України. Про актуальність теми НДР та необхідність відповідних розробок для ДПА України свідчить, зокрема, той факт, що розпорядженням Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2003 p. N 470-р щокварталу подавати інформацію про "діяльність технопарків у цілому в розрізі інноваційних/ інвестиційних проектів".

Тема наукового дослідження "Методичні основи та концепція організації планування податкових надходжень" (2003 - 2004 роки). Керівник д.е.н. Ніколаєв В.П.:
Авторським колективом в рамках даної НДР здійснено аналіз:
- взаємозв'язку економічних процесів і податкових надходжень;
- функцій держави щодо планування податкових надходжень;
- нормативно-правової, інформаційної і методичної бази, а також програмно-технічних засобів планування податкових надходжень в системі ДПС України;
- проведена систематизація кількісних показників, що використовуються при розрахунках податкових надходжень;
Триває робота щодо аналізу:
- зарубіжного досвіду методів і організації прогнозування (планування) податкових надходжень;
- шляхів вдосконалення планування податкових надходжень: по видах податків (на прикладі основних видів податків); по галузях і сферах діяльності (на прикладі житлово-комунального господарства і страхової діяльності); по регіонах (на прикладі м. Севастополь); по великих платниках податків і інвестиційних проектах;
- здійснюється аналіз: взаємозв'язку економічних процесів і податкових надходжень; зарубіжного досвіду щодо методів прогнозування (планування) податкових надходжень; прогностичних можливостей сучасних фаззі-технологій тощо;
- видана одна монографія (Білоус В.Т., Ніколаєв В.П., Чугаєв А.О. Аналіз податкових надходжень: проблеми методології. - Ірпінь, 2003) і завершується підготовка другої монографії з даної проблематики.
Наукова та практична значимість НДР полягає в аналізі існуючої практики планування податкових надходжень, рівня достовірності прогнозів і реальності планів; у систематизації інформаційної бази для планування податкових надходжень на загальнодержавному, обласному і районному рівнях та для великим платників податків; у розробці пропозицій щодо вибору найбільш ефективних економіко-математичних методів прогнозування і планування податкових надходжень, які можуть бути використані на різних рівнях ДПС України з метою отримання достовірних прогнозів по галузях, видах податків та у розрізі регіонів.

Тема "Тіньова економіка: структура, масштаби, фінансово-правові засоби протидії" (2002 -2004 pp.). Керівник к.ю.н. Антипов В.І.
- розроблений план-проспект монографії, підготовлено матеріали двох глав;
- проведено аналіз практики використання для боротьби з економічною злочинністю інформаційно-довідкової системи (ІДС "Бланки") контролю руху бланків суворого обліку і звітності;
- листом ректора Національної академії державної податкової служби України на ім'я голови ДНА України направлена наукова записка щодо впровадження системи бланків суворого обліку як засобу попередження, виявлення та розслідування податкових правопорушень. Отримана відповідь про підтримку запропонованих заходів, які будуть обговорені в найближчий запис на спеціально скликаній нараді представників департаментів і главків ДНА України за участю Науково-дослідного інституту фінансового права.
- підготовлені три науково-експертних висновки за запитами Конституційного Суду України, а також пропозиції до проекту постанови Верховного Суду України.
Тема "Розробка нормативно-правових засад справляння платежів за користування надро-земельними ресурсами" (2003 - 2005 pp.) Керівник Бодюк А.В.
Роботи за темою розпочати лише у 2 кварталі 2003 р. Метою дослідження є комплексний аналіз та розробка нормативно-правових засад справляння платежів за користування надро-земельними ресурсами.