toc Рубрики
homeНаукова діяльністьПланові наукові дослідження2005 рік

2005 рік

Тематичний план науково-дослідної роботи Інституту на 2005 рік включав 4 теми. Виконана авторськими колективами робота характеризується такими даними:

 
“Розробка нормативно-правових засад справляння платежів за користування надро-земельними ресурсами”. Тема затверджена 10 січня 2003 року Департаментом оподаткування юридичних осіб ДПА України. Державний реєстраційний номер: 0103U005476.
Мета дослідження:
Удосконалення нормативно-правового регулювання обчислення та справляння податків і зборів за користування надро-земельними ресурсами суб’єктами господарювання;
впровадження розроблених нормативно-правових актів податкового законодавства у практику роботи органів ДПС України з питань регулювання економічних взаємовідносин між суб’єктами господарювання і власником природних ресурсів.
Керівник – А.В. Бодюк.
Протягом 2005 року підготовлено та рекомендовано до друку довідник “Нормативно-правові акти природокористування” і статті: “Правове забезпечення і трансформація фіскальних відносин ресурсних галузей з державою”, “Проблеми фінансування геологорозвідувальних робіт”.
Проведено “круглі столи” на тему: “Проблеми контролю за виконанням природокористувачами грошових зобов’язань перед державою” (21 квітня 2005 року, м. Ірпінь), “Проблеми внутрішнього фінансового контролю” (9 вересня 2005 року, м. Ірпінь).
Проведено міжнародну науково-практичну конференцію “Фінансування, оподаткування, контроль у сфері природокористування в аспекті сталого розвитку” (19-20 жовтня 2005 року, м. Ірпінь).
Підготовлено та здано замовнику проміжний звіт по темі (вихідний №201 від 15.12.2005 р.).
“Правові та організаційні засади вдосконалення обслуговування платників податків”. Тема замовлена 26 січня 2005 року Департаментом обслуговування платників податків ДПА України. Державний реєстраційний номер: 0105U006276.
Метою науково-дослідної роботи є розробка проектів нормативно-правових актів щодо обслуговування платників податків, а також розробка навчальних програм для платників податків з урахуванням міжнародного досвіду у цій сфері діяльності.
Керівник – О.В. Солдатенко.
Авторським колективом в рамках даної НДР розроблено та затверджено у встановленому порядку Календарний план досліджень, програму дослідження та технічне завдання.
Проведено роботу щодо виявлення проблемних та недостатньо врегульованих питань у сфері обслуговування платників податків; підібрано матеріали з питань зарубіжного досвіду надання послуг органами податкової служби платникам податків. Складено аналітичні довідки щодо огляду монографічних, періодичних та Інтернет-ресурсів, а саме:
- Аналітична довідка за результатами вивчення ресурсів мережі Інтернет щодо правових засад вдосконалення обслуговування платників податків;
- Аналітична довідка за результатами огляду періодичних та інших друкованих видань за темою НДР “Правове забезпечення обслуговування платників податків”;
- Аналітична довідка за результатами вивчення нормативно-правових актів, що використовуються в НДР “Правове забезпечення обслуговування платників податків”.
Підготовлено та здано замовнику проміжний звіт по темі (вихідний №199 від 15.12.2005 р.).
“Правове регулювання фінансових трансакцій з використанням мережі Інтернет (міжнародний досвід)”. Тема замовлена 25 грудня 2004 року Управлінням міжнародних зв’язків ДПА України. Державний реєстраційний номер: 0105U006274.
Керівник – Л.Д. Тимченко.
Розроблено та затверджено Календарний план досліджень, програму досліджень та технічне завдання.
В рамках дослідження даної теми здійснювалась інформаційно-аналітична діяльність, а саме складено довідки:
- Аналітична довідка за результатами огляду монографічних джерел, наукових статей, інтернет ресурсів за напрямом “Правове регулювання електронної комерції”;
- Аналітична довідка за результатами огляду монографічних джерел, наукових статей, інтернет ресурсів за напрямом “Поняття фінансової трансакції та трансакційні витрати”;
- Аналітична довідка за результатами аналізу нормативно-правових актів України, зарубіжних країн та законодавства ЄС за напрямом “Електронна комерція: правові засади, оподаткування”.
Підготовлено та здано замовнику проміжний звіт по темі (вихідний №200 від 15.12.2005 р.).
“Дослідження проблем оподаткування доходів фізичних осіб від операцій з інвестиційними активами, купівлі-продажу об’єктів нерухомого і рухомого майна, доходів у вигляді подарунків, іноземних доходів, доходів за договорами довгострокового страхування життя, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійних вкладів”. Тема замовлена 18 січня 2005 року Департаментом оподаткування фізичних осіб ДПА України. Державний реєстраційний номер: 0105U006275.
Метою НДР є розробка положень щодо вдосконалення системи оподаткування доходів фізичних осіб від операцій з інвестиційними активами, купівлі - продажу об’єктів нерухомого і рухомого майна, доходів у вигляді подарунків, іноземних доходів, доходів за договорами довгострокового страхування життя, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійних вкладів, а також проектів інструктивних документів, методичних матеріалів з питань оподаткування доходів фізичних осіб для практичного використання органами ДПС України.
Керівник – В.П. Ніколаєв.
Протягом 2005 року розроблено та затверджено календарний план досліджень, технічне завдання, програму дослідження.
Узагальнено проблемні питання щодо оподаткування окремих доходів громадян в Україні; проводиться вивчення нормативно-правового регулювання оподаткування таких видів доходів громадян за кордоном. Розроблено вимоги до структури інструктивно-методичних матеріалів щодо справляння податку з доходів фізичних осіб.
В рамках дослідження даної теми здійснювалась інформаційно-аналітична діяльність, а саме складено довідки:
- Аналітична довідка про науково-дослідну роботу за напрямом: “Аналіз зарубіжного досвіду оподаткування доходів фізичних осіб від операцій з інвестиційними активами, купівлі-продажу об’єктів нерухомого і рухомого майна, доходів у вигляді подарунків, іноземних доходів, доходів за договорами довгострокового страхування життя, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійних вкладів”;
- Аналітична довідка про науково-дослідну роботу за напрямом “Вивчення теоретичних положень, нормативно-правової бази і практики оподаткування доходів фізичних осіб та розробка Технічного завдання виконання НДР”.
На вимогу замовника виконано і здано достроково проміжний звіт за темою дослідження (вихідний №146 від 30.09.2005 р.)