toc Рубрики
homeНаукова діяльністьПланові наукові дослідження2006 рік

2006 рік

Тематичний план науково-дослідної роботи Інституту на 2006 рік включає 4 теми. Виконана авторськими колективами робота характеризується такими даними:


“Розробка нормативно-правових засад справляння платежів за користування надро-земельними ресурсами”. Тема затверджена 10 січня 2003 року Департаментом оподаткування юридичних осіб ДПА України. Державний реєстраційний номер: 0103U005476. Керівник – А.В. Бодюк.
Протягом 2006 року:
завершено написання Довідника нормативних актів по платі за землю;
складено звіт щодо бази нарахування плати за геологорозвідувальні роботи;
видано довідник “Нормативно-правові акти природокористування”;
розроблено Методичні рекомендації з прогнозування фінансових ресурсів для розвитку геологорозвідувальних робіт;
складено звіт “Економічний аналіз адміністрування фіскальних платежів за користування суб’єктами господарювання з лісівництва земельними угіддями і ресурсами деревини”, який направлено до Васильківської районної державної адміністрації Київської області для практичного використання (вих. №104 від 07.09.2006 р.);
направлено пропозиції до Міністерства фінансів України щодо обчислення дохідної частини проекту Державного бюджету України на 2007 рік за стрічкою “Надходження за спеціальне використання лісових ресурсів та користування ділянками земель лісогосподарського призначення” (вих. №111 від 13.09.2006 р.);
направлено до ДПА України проміжний звіт за результатами науково-дослідної роботи у 2006 році (вих. № 161 від 12.12.2006 р.).
“Правове регулювання фінансових трансакцій з використанням мережі Інтернет (міжнародний досвід)”. Тема замовлена 25 грудня 2004 року Управлінням міжнародних зв’язків ДПА України. Державний реєстраційний номер: 0105U006274. Керівник – Л.Д. Тимченко.
Протягом 2006 року:
здійснюється підготовка до видання монографії “Правове регулювання електронної комерції в Україні та за кордоном: порівняльно-правовий аналіз”;
направлено Замовнику підсумковий звіт (вих. № 142 від 17.11.2006 року).
У межах виконання НДР 28 вересня 2006 року проведено круглий стіл на тему “Актуальні проблеми правового регулювання відносин у сфері інформаційно-телекомунікаційних технологій”.
“Дослідження проблем оподаткування доходів фізичних осіб від операцій з інвестиційними активами, купівлі-продажу об’єктів нерухомого і рухомого майна, доходів у вигляді подарунків, іноземних доходів, доходів за договорами довгострокового страхування життя, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійних вкладів”. Тема замовлена 18 січня 2005 року Департаментом оподаткування фізичних осіб ДПА України. Державний реєстраційний номер: 0105U006275. Керівник – В.П. Ніколаєв.
Протягом 2006 року:
здійснюється підготовка до видання монографії “Податок з доходів фізичних осіб: від фіскальної до регулюючої функції”;
проведено дослідження згідно п. 2 Календарного плану робіт на 2006-2007 рр. “Аналіз зарубіжного досвіду оподаткування доходів фізичних осіб від операцій з інвестиційними активами, купівлі - продажу об’єктів нерухомого і рухомого майна, доходів у вигляді подарунків, іноземних доходів, доходів за договорами довгострокового страхування життя, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійних вкладів”;
проведено дослідження згідно п. 3 Календарного плану робіт на 2006-2007 рр. “Практика оподаткування доходів фізичних осіб від операцій з інвестиційними активами, купівлі - продажу об’єктів нерухомого і рухомого майна, доходів у вигляді подарунків, іноземних доходів, доходів за договорами довгострокового страхування життя, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійних вкладів”;
проведено дослідження згідно п. 4 Календарного плану робіт на 2006-2007 рр. “Ідентифікація неврегульованих або недостатньо врегульованих законодавством питань, пов’язаних з оподаткуванням доходів фізичних осіб”.
За результатами дослідження оформлено звіти:
1. “Аналіз зарубіжного досвіду оподаткування доходів фізичних осіб від операцій з інвестиційними активами, купівлі - продажу об’єктів нерухомого і рухомого майна, доходів у вигляді подарунків, іноземних доходів, доходів за договорами довгострокового страхування життя, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійних вкладів” (вих. № 37 від 28.04.2006 р.).
2. “Практика оподаткування доходів фізичних осіб, які працюють у шоу-бізнесі та доходів отриманих в результаті оренди житла” (вих. № 57 від 27.06.2006 р.).
3. “Практика оподаткування доходів фізичних осіб від операцій з інвестиційними активами, купівлі-продажу об’єктів нерухомого і рухомого майна, доходів у вигляді подарунків, іноземних доходів, доходів за договорами довгострокового страхування життя, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійних вкладів” (вих. № 58 від 29.06.2006 р.).
4. “Дослідження відповідності регуляторних актів, що посилаються на Закон України “Про податок з доходів фізичних осіб” принципам державної регуляторної політики” (вих. № 128 від 25.10.2006 р.).
5. “Висновки та рекомендації щодо удосконалення та врегулювання оподаткування доходів фізичних осіб від операцій з інвестиційними активами, купівлі-продажу об’єктів нерухомого і рухомого майна, доходів у вигляді подарунків, іноземних доходів, доходів за договорами довгострокового страхування життя, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійних вкладів” (вих. № 139 від 14.11.2006 р.).
6. Проміжний звіт за плановою науково-дослідною темою (вих. № 159 від 07.12.2006 р.).
У межах виконання НДР 28 вересня 2006 року проведено за участю представників ДПА України круглий стіл на тему “Актуальні проблеми оподаткування доходів фізичних осіб і напрями їх вирішення”.
Розробка моделі облікової системи щодо надходжень земельного податку та орендної плати за землю з юридичних та фізичних осіб. Тема замовлена 20 січня 2006 року Департаментом обліку та звітності ДПА України. Керівник – О.Г. Мендрул.
Протягом 2006 року:
розроблено програму НДР та календарний план-графік виконання етапів науково-дослідної роботи за темою;
розроблено пропозиції та зауваження до проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України „Про плату за землю”, які направлено до Департаменту податку на прибуток та інших податків і зборів (обов’язкових платежів) ДПА України (вих. №107 від 08.09.2006 р.);
підготовлено Проміжний звіт за даною темою дослідження, який направлено до Департаменту обліку та звітності ДПА України (вих. № 122 від 29.09.2006 р.).