toc Рубрики
homeНаукова діяльністьПланові наукові дослідження2007 рік

2007 рік

Тематичний план науково-дослідної роботи Інституту на 2007 рік включав 4 теми. Виконана авторськими колективами робота характеризується такими даними:

„Розробка нормативно-правових засад справляння платежів за користування надро-земельними ресурсами”. Тема замовлена 10 січня 2003 року Департаментом податку на прибуток та інших податків та зборів (обов’язкових платежів) ДПА України. Державний реєстраційний номер: 0103U005476. Керівник – А.В. Бодюк.
Протягом 2007 року:
– досліджено проект Податкового кодексу України та надіслано Замовнику пропозиції та зауваження по розділу ХІ „Інші податки” (вих. № 32 від 26.02.2007 р.);
– підготовлено до видання рукопис монографії „Фіскальні відносини підприємств ресурсного виробництва”;
– підготовлено проект Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про плату за землю”;
– завершено роботу з написання довідника „Нормативно-правові акти державного регулювання геологічного вивчення і господарського використання надр”;
– розроблено проект Інструкції про механізм справляння збору за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду;
– підготовлено методичні вказівки щодо аналізу платежів за використання земель сільськогосподарського призначення обласним державним адміністраціям для обчислення збору за спеціальне використання лісових ресурсів;
– розроблено Методику розрахунку плати за землі населених пунктів;
– підписано акт здачі-приймання НДР від 18.12 2007 року.
У межах виконання НДР 23 травня 2007 року відбулося засідання круглого столу „Інноваційна діяльність у галузях природокористування”.
„Дослідження проблем оподаткування доходів фізичних осіб від операцій з інвестиційними активами, купівлі-продажу об’єктів нерухомого і рухомого майна, доходів у вигляді подарунків, іноземних доходів, доходів за договорами довгострокового страхування життя, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійних вкладів”. Тема замовлена 18 січня 2005 року Департаментом оподаткування фізичних осіб ДПА України. Державний реєстраційний номер: 0105U006275. Керівник – Т.Р. Яроцька.
Протягом 2007 року:
– направлено Замовнику пропозиції про внесення змін і доповнень до Податкового кодексу – щодо оподаткування доходів фізичних осіб (вих. № 26 від 14.02.2007 р.);
– взято участь у засіданні робочої групи з доопрацювання розділу ІІІ „Податок з доходів фізичних осіб” проекту Податкового кодексу України, яке відбулося 22 лютого 2007 року у ДПА України;
– направлено Міністерству фінансів України пропозиції про внесення змін і доповнень до проекту Податкового кодексу України щодо оподаткування доходів фізичних осіб (вих. № 91 від 11.05.2007 р.);
– взято участь у громадських обговореннях проекту Податкового кодексу України, зокрема розділу ІІІ „Податок з доходів фізичних осіб”, які відбулися 19 квітня 2007 року у Національному університеті ДПС України (м. Ірпінь);
– отримано рецензію на проміжні звіти за 2005–2006 рр. (вх. № 37 від 31.05.2007 р.) від Департаменту оподаткування фізичних осіб ДПА України (Замовника), відповідно до висновків якої визначено структуру заключного звіту по темі;
– проведено робочу зустріч із Замовником щодо структури та змісту проміжного звіту за ІІІ квартал 2007 року. Місце проведення зустрічі – ДПА України, Львівська площа, 8, кім. 1609;
– направлено Замовнику проект заключного звіту про НДР (вих. № 271 від 05.11.2007 р.);
– підготовлено проект Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про податок з доходів фізичних осіб”;
– направлено Замовнику доопрацьований заключний звіт про НДР з додатками (пропозиції до проекту Податкового кодексу України та посібник-довідник „Оподаткування доходів фізичних осіб від операцій з інвестиційними активами, продажу нерухомого і рухомого майна, іноземних доходів, подарунків, доходів за договорами довгострокового страхування життя, недержавного пенсійного забезпечення”) (вих. № 283 від 10.12.2007 р.);
– підписано акт здачі-приймання НДР від 18.12.2007 року.
„Розробка моделі облікової системи щодо надходжень земельного податку та орендної плати за землю з юридичних та фізичних осіб”. Тема замовлена 20 січня 2006 року Департаментом обліку та звітності ДПА України. Державний реєстраційний номер: 0106U004183. Керівник – О.Г. Мендрул.
Протягом 2007 року:
– надіслано Замовнику проміжний звіт за результатами НДР, обсягом 54 сторінки (вих. № 21 від 08.02.2007 р.);
– надіслано Замовнику проміжний звіт за результатами НДР, обсягом 35 сторінок (вих. № 63 від 11.04.2007 р.);
– проведено робочу зустріч із Замовником щодо обговорення проміжного звіту за II півріччя 2007 року (протокол № 3 від 08.05.2007 р.). Місце проведення зустрічі – ДПА України, Львівська площа, 8, кім. 1561;
– отримано позитивну рецензію на вказаний проміжний звіт із зазначенням пропозицій та зауважень до нього за підписом директора Департаменту обліку та звітності ДПА України В.І. Ніколайченко;
– з метою збору інформації для виконання НДР члени авторського колективу побували у відрядженні з 16.05.2007 р. по 18.05.2007 р. у ДПА Одеської обл. (м. Одеса);
– надіслано Замовнику проект заключного звіту за результатами НДР (вих. № 184 від 18.09.2007 р.);
– доопрацьовано рукопис навчального посібника „Земельні правовідносини: правочини та оподаткування”, загальний обсяг якого становить 166 сторінок та підписано авторський договір про його друк з ТОВ „КНТ” від 21 листопада 2007 року;
– розроблено Методичні рекомендації щодо порядку ведення органами ДПС України оперативного обліку земельного податку та орендної плати за землю, що справляється з фізичних та юридичних осіб з урахуванням пропозицій, які надійшли від: Державної податкової інспекції у м. Львові (вх. № 69 від 29.10.2007 р.), Державної податкової адміністрації в Одеській області (вх. № 65 від 26.10.2007 р.), Державної податкової адміністрації в Черкаській області (вх. № 66 від 29.10.2007 р.), Державної податкової адміністрації у Волинській області (вих. № 62 від 29.10.2007 р.), Державної податкової адміністрації в Чернігівській області (вх. № 67 від 29.10.2007 р.), Державної податкової адміністрації у Кіровоградській області (вх. № 64 від. 26.10.2007 р.);
– підписано акт здачі-приймання НДР від 07.12.2007 року.
У межах виконання НДР 21 березня 2007 року авторським колективом організовано та проведено круглий стіл „Економіко-правове регулювання земельних відносин: світовий досвід та перспективи України” за участю представників ДПІ у м. Ірпінь та органів місцевого самоврядування. За результатами круглого столу сформовано рекомендації, які надіслано Замовнику (вих. № 56 від 29.03.2007 р.).
„Розробка моделі оптимізації податкового навантаження”. Тема замовлена 14 квітня 2006 року Департаментом економічного аналізу ДПА України. Державний реєстраційний номер: 0107U000236. Керівник – М.С. Онуфрик.
Протягом 2007 року:
– затверджено Технічне завдання та Календарний план по НДР;
– виконано та надіслано Замовнику аналітичну довідку за напрямом „Огляд теоретичних підходів до оцінки податкового потенціалу адміністративно-територіальних одиниць” (вих. № 52 від 27.03.2007 р.);
– виконано та надіслано Замовнику аналітичну довідку за напрямом „Організаційно-правові аспекти оцінки податкового потенціалу адміністративно-територіальних одиниць” (вих. № 60 від 02.04.2007 р.);
– виконано та надіслано Замовнику аналітичні довідки за напрямами „Дослідження методології, інформаційного та технічного забезпечення визначення оптимального рівня податкового навантаження при розподілі бюджетних призначень по регіонах та часових періодах” та „Постановка задачі оптимізації податкового навантаження по видах основних податків при розподілі бюджетних призначень в часовому та територіальному розрізі з урахуванням галузевих особливостей” (вих. №118 від 25.06.2007 р.);
– проведено нараду щодо обговорення виконаних робіт згідно з п. 2 Календарного плану робіт на 2007–2008 рр. за напрямом „Організаційно-правові аспекти оцінки податкового потенціалу адміністративно-територіальних одиниць” за участю Замовника, яка відбулася 04.06.2007 р. у Департаменті економічного аналізу ДПА України. За результатами зустрічі складено протокол;
– на виконання п. 7 Календарного плану робіт на 2007-2008 рр. надіслано Замовнику звіт „Економетрична модель надходжень до бюджету податку на прибуток підприємств з використанням програмного забезпечення Statistica 6.0” (вих. № 183 від 18.09.2007 р.);
– на виконання пп. 7, 8 і 9 Календарного плану робіт на 2007–2008 рр. отримано інформацію про статистичні показники соціально-економічного розвитку (договір № 7-041/4 з Державним підприємством „Інформаційно-аналітичне агентство” про надання інформаційно-консультаційних послуг).