toc Рубрики
homeНаукова діяльністьПланові наукові дослідження2009 рік

2009 рік

Тематичний план науково-дослідної роботи Науково-дослідного інституту фінансового права на 2009 рік включав 5 тем.

Виконана авторськими колективами робота характеризується такими даними: 

1. „Розробка нормативно-правових засад справляння платежів за користування надро-земельними ресурсами”. Тема замовлена 15 жовтня 2007 року Департаментом податку на прибуток та інших податків та зборів (обов’язкових платежів) ДПА України. Державний реєстраційний номер: 0108U000321. Керівник – А. В. Бодюк. 
Протягом 2009 року:
1.1. Затверджено календарний план на 2009 рік (протокол № 2 від 20.03.2009 р.).
1.2. Підготовлено обґрунтування щодо впровадження земельного податку за право володіння чи користування лісовими землями всіма суб’єктами господарювання, юридичними чи фізичними особами. Матеріали надіслано до Національного наукового центру “Інститут аграрної економіки” (вих. № 44 від 18.03.2009 р.).
1.3. Проведено ряд спільних засідань членів авторського колективу та представників замовника (протокол № 1 від 05.02.2009 р. та № 2 від 20.03.2009 р.). 
1.4. На виконання п. 4 Календарного плану розроблено: 
- проект Закону України „Про внесення змін до Кодексу України „Про адміністративні правопорушення”, метою якого є посилення державного контролю у сфері податкових правовідносин та сприяння дотриманню законодавства платниками податків;
- проект Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про нафту і газ”, метою якого є вдосконалення державного управління нафтогазовою галуззю та розширення повноважень органів державної податкової служби України. 
1.5. На виконання п. 6 Календарного плану направлено до Департаменту податку на прибуток та інших податків і зборів (обов’язкових платежів) Державної податкової адміністрації України аналітичну довідку „Порівняльний аналіз платежів за надрокористування” (вих. № 192 від 15.07.2009 р.).
1.6. Підготовлено та надіслано рекомендації за результатами проведення круглого столу „Нормативно-правові засади природокористування та енергозбереження в Україні”, який відбувся 18 червня 2009 року (вих. №№ 189–191 від 15.07.2009 р.).
1.7. На виконання листа Державної податкової адміністрації України (вх. № 6735/6/15-06 від 14.07.2009 р.) направлено проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про плату за землю” (щодо способу обчислення розміру плати за лісові землі в якості рентних платежів), пояснювальну записку з обґрунтуваннями та порівняльну таблицю до нього (вих. № 210 від 04.09.2009 р.).
1.8. На виконання рішення оперативної наради при директорові НДІ фінансового права (протокол № 19 від 23.12.2008 р.) авторськимколективом підготовлено проект проміжного звіту, на який отримано рецензію, підготовлену к.е.н, доцентом Солдатенко О. В. (вх. № 192 від 15.07.2009 р.).
1.9. Проведено ряд засідань авторського колективу відповідно до затвердженого графіка, на яких визначено та обговорено основні напрями подальшої роботи щодо проведення наукового дослідження (протоколи № 1 від 20.01.2009 р., № 2 від 10.02.2009 р., № 3 від 17.03.2009 р., № 4 від 14.04.2009 р., № 5 від 12.05.2009 р., № 6 від 16.06.2009 р., № 7 від 01.09.2009 р., № 8 від 15.09.2009 р., № 9 від 29.09.2009 р., № 10 від 13.10.2009 р., № 11 від 27.10.2009 р., № 12 від 10.11.2009 р. та № 13 від 24.10.2009 р.).
1.10. Підготовлено проміжний звіт за результатами проведення у 2009 році науково-дослідної роботи за темою “Розробка нормативно-правових засад справляння платежів за користування надро-земельними ресурсами” та направлено його замовнику (вих. № 276 від 24.11.2009 р.).
У межах виконання НДР 18 червня 2009 року відбулося засідання круглого столу „Нормативно-правові засади природокористування та енергозбереження в Україні” за участю практичних працівників ДПА України і Державного комітету лісового господарства України.
За темою дослідження підготовлені тези наукових виступів загальним обсягом 1,4 друк. арк.
Основні виконавці: Бодюк А. В. (керівник), Бобко А. М. (заст. керівника), Ковальчук М. К. (відпов. вик.), Кадькаленко С. Т., Перепелиця М. О., Россіхіна Г. В., Скоромцова Т. О., Ворошило Т. Д., Долгий О. О., Кочкур М. В., Новицький С. В.

2. „Актуальні питання вирішення справ у судах за участю органів ДПС”. Тема замовлена 20 червня 2007 року Юридичним департаментом ДПА України. Державний реєстраційний номер: 0108U000072. Керівник – Г. М. Білецька. 
Протягом 2009 року:
2.1. Направлено замовнику проміжний звіт, підготовлений за результатами четвертого етапу Технічного завдання “Огляд та аналіз проблемних питань, що виникають при супроводженні органами ДПС справ у судах за позовами платників податків про визнання недійсними актів ненормованого характеру щодо податків і зборів (неподаткових платежів)” (вих. № 58 від 30.03.2009 р.). 
2.2. Підготовлено та направлено пропозиції та зауваження до Інструкції про здійснення провадження у справах про адміністративні правопорушення в органах ДПС України та узагальнені Методичні рекомендації щодо організації супроводження працівниками органів ДПС справ за позовами платників податків (вих. № 58 від 30.03.2009 р.).
2.3. Направлено замовнику проміжний звіт, підготовлений за результатами п’ятого етапу Технічного завдання “Огляд та аналіз проблемних питань, що виникають при супроводженні органами ДПС справ у судах за позовами платників податків про зобов’язання органів ДПС вчинити певні дії” (вих. № 161 від 16.06.2009 р.).
2.4. Підготовлено та направлено проміжний звіт за результатами сьомого етапу Технічного завдання “Огляд та аналіз проблемних питань, що виникають при супроводженні органами ДПС справ у судах про скасування (припинення) державної реєстрації суб’єктів господарювання та визнання установчих (реєстраційних), первинних документів недійсними” (вих. № 213 від 11.09.2009 р.).
2.5. Підготовлено та направлено рекомендації за результатами проведення круглого столу на тему „Спори про податки: причини виникнення та напрями вирішення”, який відбувся 30 вересня 2009 року (вих. №№ 250–254 від 27.10.2009 р.).
2.6. На виконання рішення оперативної наради при директорові НДІ фінансового права (протокол № 19 від 23.12.2008 р.) авторським колективом підготовлено проект проміжного звіту, на який отримано позитивну рецензію, підготовлену д.ю.н., професором Тимченком Л. Д. (вх. № 107 від 19.10.2009 р.).
2.7. Надіслано замовнику проміжний звіт за результатами восьмого етапу науково-дослідної теми „Огляд та аналіз проблемних питань, які виникають при супроводженні органами ДПС справ у судах про визнання боржників банкрутами” (вих. № 258 від 29.10.2009 р.).
2.8. Підготовлено до друку навчальний посібник „Податкові спори: адміністративне та судове врегулювання” (колектив авторів).
2.9. Проведено ряд засідань авторського колективу відповідно до затвердженого графіка, на яких визначено та обговорено основні напрями проведення наукового дослідження (протоколи № 12 від 20.01.2009 р., № 13 від 10.02.2009 р., № 14 від 17.03.2009 р., № 15 від 14.04.2009 р., № 16 від 12.05.2009 р., № 17 від 16.06.2009 р., № 18 від 01.09.2009 р., № 19 від 15.09.2009 р., № 20 від 13.10.2009 р., № 21 від 27.10.2009 р., № 22 від 10.11.2009 р. та № 23 від 24.11.2009 р.).
2.10. Підготовлено заключний звіт за результатами проведення протягом 2008–2009 років науково-дослідної роботи „Актуальні питання вирішення справ у судах за участю органів ДПС” (вих. № 282 від 27.11.2009 р.).
2.11. Отримано акт-приймання здачі науково-дослідної роботи „Актуальні питання вирішення справ у судах за участю органів ДПС” від 18.12.2009 р.
У межах виконання НДР 30 вересня 2009 року організовано та проведено засідання круглого столу „Спори про податки: причини виникнення та напрями їх вирішення” за участю представників Юридичного департаменту ДПА України, судових та правоохоронних органів, а також науковців, викладачів і зацікавлених студентів як Національного університету ДПС України, так і інших навчальних закладів.
За темою дослідження підготовлені тези наукових виступів загальним обсягом 1,4 друк. арк.
Основні виконавці: Білецька Г. М. (керівник), Трубін І. О. (заст. керівника), Шкуренко Н. Г. (відпов. вик.), Музика-Стефанчук О. А., Трофімо­ва Л. В., Усенко Р. А., Євсєєва І. О., Мельник Я. Р., Раскалєй М. О., Корж М. А., Варналій Л. В., Мартін Р. Г., Трубіна М. В., Андрійченко В. А.

3. „Розробка методики наповнення інформаційного сховища даних державної податкової служби в межах запровадження інформаційно-аналітичної системи ДПС у національному масштабі та з урахуванням відповідного міжнародного досвіду”. Тема замовлена 31 березня 2008 року Департаментом обліку та звітності ДПА України. Державний реєстраційний номер: 0109U002207. Керівник – О. В. Солдатенко. 
Протягом 2009 року:
3.1. Затверджено ДПА України програму дослідження, технічне завдання та календарний план на проведення науково-дослідної роботи.
3.2. Проведено спільні засідання членів авторського колективу та представників замовника, на якому обговорено Бібліотеку уніфікованих звітних показників та еталонні довідники тощо (протоколи № 2 від 17.03.2009 р. та № 9 від 19.10.2009 р.).
3.3. На виконання п. 2 та п. 4 календарного плану робіт надіслано замовнику проміжний звіт за результатами вивчення літературних джерел, інтернет-ресурсів та міжнародного досвіду з досліджуваної теми (вих. 151 від 29.05.2009 р.).
3.4. Отримано від замовника позитивну рецензію на проміжний звіт „Вивчення наукової літератури, нормативно-правої бази та інтернет-ресурсів щодо теми дослідження” (лист № 6613/6/19-0616 від 10.07.2009 р.), у якій окреслено пропозиції щодо подальшого виконання НДР.
3.5. Отримано листи-відповіді щодо надання інформації з питань розробки методики наповнення сховища даних податкової служби Естонії (лист № 5.1-10/13486-1 від 30.07.2009 р.), Латвії (лист № 12-31/2593 від 28.07.2009 р.), Республіки Казахстан (лист НК-13-22/8405 від 03.09.2009 р.), які використані під час виконання науково-дослідної роботи.
3.6. Підготовлено проект проміжного звіту за результатами дослідження, проведеного протягом 2009 року на виконання п. 5 календарного плану „Підготовка проміжного звіту щодо аналізу існуючих методичних підходів до наповнення інформаційного сховища даних податкової служби” та протоколу № 19 від 23.12.2008 р. оперативної наради НДІ фінансового права, на який отримано позитивну рецензію, підготовлену д.е.н., доцентом Матвійчуком А. В. (вх. № 109 від 19.10.2009 р.).
3.7. Отримано лист від Департаменту обліку та звітності ДПА України (вх. № 115 від 05.11.2009 р.) щодо надання інформації, необхідної для подальшого проведення науково-дослідної роботи, та матеріали від податкової служби Литви щодо теми дослідження.
3.8. Проведено ряд засідань авторського колективу відповідно до затвердженого графіка, на яких визначено основні напрями проведення наукового дослідження (протоколи № 1 від 27.01.2009 р., № 2 від 24.02.2009 р., № 3 від 24.03.2009 р., № 4 від 21.04.2009 р., № 5 від 19.05.2009 р., № 6 від 23.06.2009 р., № 7 від 08.09.2009 р., № 8 від 23.09.2009 р., № 10 від 06.10.2009 р., № 11 від 20.10.2009 р., № 12 від 03.11.2009 р. та № 13 від 17.11.2009 р.).
3.9. Підготовлено проміжний звіт за результатами проведення протягом 2009 року науково-дослідної роботи „Розробка методики наповнення інформаційного сховища даних державної податкової служби в межах запровадження інформаційно-аналітичної системи ДПС у національному масштабі та з урахуванням відповідного міжнародного досвіду” та направлено його замовнику (вих. № 281 від 26.11.2009 р.) та отримано позитивну рецензію (вх. № 132 від 03.12.2009 р.). 
Основні виконавці: Солдатенко О. В. (керівник), Швець М. Я. (відпов. вик.), Доценко Ю. П. (заст. керівника), Ільяшенко В. А., Монаєнко А. О., Тимченко Л. Д., Мендрул О. Г., Антипов В. І., Габорак Т. А., Болдов А. О., Сидорчук Я. Ю.

4. „Напрями удосконалення протидії діяльності фіктивних суб’єктів господарювання”. Тема замовлена 6 травня 2008 року Головним управлінням податкової міліції ДПА України. Державний реєстраційний номер: 0109U002208. Керівник – П. І. Заруба. 
Протягом 2009 року:
4.1. Затверджено ДПА України програму дослідження, технічне завдання та календарний план на проведення науково-дослідної роботи.
4.2. На виконання п. 2–4 календарного плану з даної проблематики:
- проведено бліц-огляд сучасного стану та тенденцій протидії діяльності фіктивних суб’єктів господарювання на підставі аналізу наукової літератури, нормативно-правової бази та практичних матеріалів;
- розглянуто закінчені кримінальні справи з досліджуваної теми. 
4.3. 21 травня 2009 року проведено зустріч із представником замовника (Головне управління податкової міліції Державної податкової адміністрації України) з метою отримання, аналізу та використання в роботі копій судових вироків та обвинувальних висновків за статтею 205 Кримінального кодексу України “Фіктивне підприємництво”.
4.4. Авторським колективом підготовлено аналітичні довідки „Визначення поняття „фіктивний суб’єкт господарювання” та використання його у правозастосовній практиці”, „Аналіз чинного законодавства, що регулює питання реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності та протидії діяльності суб’єктів підприємництва з ознаками фіктивності”, „Міжнародний досвід протидії діяльності суб’єктів підприємництва з ознаками фіктивності” з метою формування проміжного звіту за 2009 рік з науково-дослідної теми.
4.5. Отримано рецензію на проект проміжного звіту за темою НДР від к.ю.н., професора Антипова В. І. (вх. № 106 від 19.10.2009 р.).
4.6. 5 жовтня 2009 року керівником авторського колективу (Зарубою П. І.) проведено зустріч з представником замовника щодо узгодження основних положень технічної документації.
4.7. Здійснено заходи щодо внесення змін до Тематичного плану Науково-дослідного інституту фінансового права на 2009 рік (на виконання п. 4 рішення № 2 від 26.06.2009 р. Науково-методичної ради ДПА України).
4.8. На виконання п. 4 Протоколу № 2 засідання Науково-методичної ради по роботі з керівниками державних підприємств, установ і організацій при Державній податковій адміністрації України від 26 червня 2009 року назву науково-дослідної роботи “Напрями удосконалення протидії діяльності фіктивних суб’єктів господарювання” у новій редакції: “Напрями удосконалення протидії діяльності суб’єктів господарювання, які мають ознаки фіктивності”, у зв’язку з чим було проведено зустріч із представником замовника (Головним управлінням податкової міліції Державної податкової адміністрації України) з метою узгодження основних положень технічної документації та підписання замовлення на проведення науково-дослідної роботи у новій редакції (протокол спільного засідання № 2 від 24.11.2009 р.).
4.9. Проведено ряд засідань авторського колективу відповідно до затвердженого графіка, на яких було проаналізовано результати роботи авторського колективу щодо виконання календарного плану з науково-дослідної теми (протоколи № 1 від 27.01.2009 р., № 2 від 24.02.2009 р., № 3 від 24.03.2009 р., № 4 від 21.04.2009 р. № 5 від 19.05.2009 р., № 6 від 23.06.2009 р., № 7 від 08.09.2009 р., № 8 від 22.09.2009 р., № 9 від 06.10.2009 р., № 10 від 20.10.2009 р., № 11 від 03.11.2009 р., № 12 від 17.11.2009 р. та № 13 від 01.12.2009 р.). 
4.10. Підготовлено проміжний звіт за результатами роботи авторського колективу протягом 2009 року з науково-дослідної теми „Напрями удосконалення протидії діяльності суб’єктів господарювання, які мають ознаки фіктивності”, який надіслано замовнику (вих. № 280 від 26.11.2009 р.). 
У межах виконання НДР 10 грудня 2009 року спільно з кафедрою організації оперативно-розшукової діяльності Національного університету ДПС України організовано та проведено засідання Міжнародного науково-практичного семінару “Проблеми удосконалення законодавства і практики протидії злочинності у сфері господарської діяльності” за участю представників ДПА України, правоохоронних органів, науковців, викладачів, курсантів і студентів Національного університету ДПС України.
За темою дослідження підготовлені наукові статті та тези наукових виступів: статей загальним обсягом 0,5 друк. арк. та тези обсягом 1,0 друк. арк.
Основні виконавці: Заруба П. І. (керівник), Лисенко В. В. (заст. керівника), Федчук С. І. (відповід. вик.), Криницький І. Є., Пришва Н. Ю., Попович В. М., Лукашев О. А., Задорожний О. С., Янцух О. В.

5. „Розробка моделі прогнозування річних бюджетних призначень (по основних платежах) та їх розподіл по звітних періодах”. Тема замовлена 14 травня 2008 року Департаментом економічного аналізу ДПА України. Державний реєстраційний номер: 0109U002209. Керівник – А. В. Матвійчук. 
Протягом 2009 року:
5.1.  Затверджено ДПА України програму дослідження, технічне завдання, календарний план на проведення науково-дослідної роботи.
5.2. Надіслано замовнику аналітичний звіт за результатами першого етапу Технічного завдання „Дослідження та вибір факторів впливу на обсяг надходжень податку на прибуток та ПДВ (його збір та планування відшкодування з бюджету)” (вих. № 73 від 22.04.2009 р.).
5.3. Надіслано замовнику аналітичний звіт за результатами другого етапу Технічного завдання „Аналіз різноманітного математичного інструментарію з метою його застосування при побудові моделей прогнозування податкових надходжень” (вих. № 154 від 09.06.2009 р.).
5.4. Отримано рецензію замовника на аналітичний звіт за результатами першого етапу Технічного завдання „Дослідження та вибір факторів впливу на обсяг надходжень податку на прибуток та ПДВ (його збір та планування відшкодування з бюджету)” (вх. № 67 від 12.06.2009 р.).
5.5. Проведено робочу зустріч з представниками замовника (Департаментом економічного аналізу ДПА України), де обговорено результати та визначено подальші завдання з виконання НДР (протокол засідання від 08.09.2009 р.). 
5.6. Підготовлено обґрунтування до зауважень та пропозицій, наданих замовником до аналітичних звітів „Аналіз різноманітного інструментарію з метою його застосування при побудові моделей прогнозування податкових надходжень” і „Дослідження та відбір факторів впливу на обсяг надходжень податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість (його збір та планування відшкодування з бюджету)”.
5.7. На виконання рішення оперативної наради при директорові НДІ фінансового права (протокол № 19 від 23.12.2008 р.) авторським колективом підготовлено проект проміжного звіту, на який було отримано позитивну рецензію, підготовлену д.е.н., професором Мендрулом О. Г. (вх. № 107 від 19.10.2009 р.).
5.8. Проведено ряд засідань авторського колективу відповідно до затвердженого графіка, на яких було проаналізовано результати роботи авторського колективу щодо виконання календарного плану з науково-дослідної теми (протоколи № 1 від 20.01.2009 р., № 2 від 10.02.2009 р., № 3 від 17.03.2009 р., № 4 від 14.04.2009 р., № 5 від 12.05.2009 р. та № 6 від 16.06.2009 р., № 7 від 01.09.2009 р., № 8 від 15.09.2009 р., № 9 від 29.09.2009 р., № 10 від 13.10.2009 р., № 11 від 27.10.2009 р., № 12 від 10.11.2009 р. та № 13 від 24.11.2009 р.).
5.9. Підготовлено проміжний звіт за результатами роботи у 2009 році з науково-дослідної теми „Розробка моделі прогнозування річних бюджетних призначень (по основних платежах) та їх розподіл по звітних періодах”, який надіслано замовнику (вих. № 283 від 27.11.2009 р.).
За темою дослідження підготовлені тези наукових доповідей загальним обсягом 1,0 друк. арк.
Основні виконавці: Матвійчук А. В. (керівник), Дюрядін В. П. (відпов. вик.), Смєлік В. Б., Рибачок Н. П., Ковтунович Н. Л., Лаба М. С., Чернов П. С., Шевчук С. В., Мартін Р. Г., Присяжнюк Н. В.

Фундаментальні наукові дослідження

Протягом 2009 року фахівцями Інституту здійснювалася робота над виконанням фундаментального дослідження на тему “Правові засади розвитку місцевих фінансів в Україні”. 
Термін виконання: січень 2009 року – грудень 2011 року. 
Керівник теми – академік АПрН України Л. К. Воронова. 
Мета дослідження:
- визначення матеріальних об’єктів фінансових правовідносин між державою та територіальними громадами різного рівня (по вертикалі), та між територіальними громадами різного рівня (по горизонталі);
- визначення компетенції органів державного та місцевого управління у сфері публічних фінансів, які зафіксовані у чинному законодавстві;
- визначення та аналіз основних напрямів удосконалення системи місцевого самоврядування, які обговорюються Верховною Радою України та Кабінетом Міністрів України у формі проектів концепції проведення реформування адміністративно-територіального устрою України та концепції реформи місцевого самоврядування;
- аналіз методів фінансово-правового регулювання системи місцевих фінансів та шляхів їх реформування в рамках проведення реформування адміністративно-територіального устрою України та концепції реформи місцевого самоврядування;
- аналіз та узагальнення теоретичних і практичних доробок науковців та практиків щодо вдосконалення місцевого самоврядування та місцевих фінансів з метою виявлення основних проблем і шляхів їх вирішення, які розглядаються вченими та практиками;
- аналіз та узагальнення теоретичних і практичних доробок зарубіжних науковців та практиків щодо вдосконалення місцевого самоврядування та місцевих фінансів з метою виявлення основних проблем і шляхів їх вирішення;
- вирішення правових проблем ефективного правового регулювання системи місцевих фінансів та відповідних відносин, зокрема проблеми забезпечення фінансової самостійності територіальних громад. Дослідження відповідної правової бази з метою виявлення прогалин, колізій, які перешкоджають: ефективному функціонуванню територіальних громад у межах чинного законодавства; ефективному реформуванню системи місцевих фінансів та відповідних відносин як складової здійснення державного реформування адміністративно-територіального устрою України та реформи місцевого самоврядування;
- розробка теоретичних висновків та практичних рекомендації щодо вдосконалення правового регулювання системи місцевих фінансів та відповідних відносин, а саме: пропозицій щодо вдосконалення правового регулювання суспільних відносин у сфері розмежування державних та місцевих фінансів відповідно до діючої системи адміністративно-територіального устрою України у формі наукових статей та колективної монографії; пропозицій щодо правового регулювання системи місцевих фінансів з урахуванням напрямів здійснення державного реформування адміністративно-територіального устрою України та реформи місцевого самоврядування, обраних Верховною Радою України та Кабінетом Міністрів України у формі наукових статей, колективної монографії та пропозицій щодо вдосконалення чинного законодавства;
- підготовка колективної монографії та публікація наукових статей за результатами розробки теми, організація і проведення наукових заходів.
Протягом 2009 року:
1. Розроблено програму проведення фундаментального дослідження.
2. Проведено ознайомлення з літературними джерелами з питань правового регулювання системи місцевих фінансів.
3. Складено бібліографію наукової літератури.
4. Проведено зустрічі-обговорення з представниками:
- Центру політико-правових реформ (ЦППР) в особі голови правління ЦППР Коліушко І. Б. та заступника голови правління ЦППР Тимощука В. П., де досягнуто згоди щодо співробітництва при розробці окремих розділів науково-дослідної роботи;
- кафедри адміністративного та фінансового права юридичного факультету Львівського університету в особі завідувача кафедри Заверухи І. Б., де досягнуто згоди щодо співробітництва при розробці окремих розділів науково-дослідної роботи.
5. Здійснюється робота з написання монографії “Правові засади розвитку місцевих фінансів в Україні”.
6. Проведено ряд засідань авторського колективу відповідно до затвердженого графіка, на яких визначено та обговорено основні напрями подальшої роботи щодо проведення наукового дослідження (протоколи № 1 від 27.01.2009 р., № 2 від 24.02.2009 р., № 3 від 24.03.2009 р., № 4 від 21.04.2009 р., № 5 від 19.05.2009 р., № 6 від 23.06.2009 р., № 7 від 21.07.2009 р., № 8 від 08.09.2009 р., № 9 від 22.09.2009 р., № 10 від 06.10.2009 р., № 11 від 20.10.2009 р., № 12 від 03.11.2009 р. та № 13 від 17.11.2009 р.).
Основні виконавці: Л. К. Воронова (керівник), А. А. Нечай (відпов. вик.), С. Т. Кадькаленко, І. Є. Криницький, М. П. Кучерявенко, О. А. Лукашев, А. О. Монаєнко, О. А. Музика-Стефанчук, Н. Ю. Пришва, В. Б. Смелік, О. В. Солдатенко, С. І. Федчук.