toc Рубрики
homeНаукова діяльністьЗаконопроектна та нормотворча робота2004 рік

2004 рік

У 2004 році на виконання Указу Президента України від 23.06.04 №671 "Про невідкладні заходи щодо підвищення ефективності справляння податку на додану вартість" науковцями НДІ розроблено методику прогнозування податку на додану вартість, затверджену спільним Наказом Міністерства фінансів України, Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції, Державної податкової адміністрації України, Державної митної служби України "Про затвердження методики прогнозування податку на додану вартість" від 31 серпня 2004 р. №545/315/502/637.

Авторським колективом за темою наукового дослідження "Фінансово-правове забезпечення запровадження спеціального режиму інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків" (держ. реєстр. номер 0102v007111) розроблено проект спільного наказу Міністерства освіти і науки України та Державної податкової адміністрації України, а також проект Положення "Про порядок здійснення експертизи та моніторингу виконання інвестиційних та інноваційних проектів за пріоритетними напрямами діяльності технологічних парків" (лист №87 від 11.06.2004).

Співробітниками Інституту розроблено пропозиції до проектів постанов Пленуму Верховного Суду України:

"Про застосування судами загальної юрисдикції загальновизнаних принципів і норм міжнародного права і міжнародних договорів України",

"Про деякі питання застосування законодавства, яке регулює порядок та строки затримання (арешту) осіб при вирішенні питань, пов’язаних з їх екстрадицією" (лист №163 від 19.04.2004);

"Про деякі питання застосування законодавства про відповідальність за ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів" (лист №79 від 25.05.2004, лист №4014/01-02/164 від 07.12.2004).

Розроблені спеціалістами НДІ Методичні рекомендації з проведення перевірок суб’єктів господарювання на предмет виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2002 р. №506 в частині застосування бланків гарантійних талонів суворого обліку форми "гарант", затверджені Наказом Державної податкової адміністрації України №646 від 11.11.2004.

У червні 2004 року затверджено до використання в роботі та проведення занять в системі службової підготовки працівників податкової міліції "Довідку щодо можливостей Інформаційно-довідкової системи "Бланки" та організації запитів до неї" (лист №9944/7/26-4017 від 02.06.2004), розроблену працівниками НДІ.