toc Рубрики
homeНаукова діяльністьЗаконопроектна та нормотворча робота2008 рік

2008 рік

Участь науковців Інституту в законопроектній та нормотворчій роботі у 2008 році.

Розробка законопроектів на замовлення органів державної влади.

На виконання доручення Кабінету Міністрів України розроблено пропозиції щодо внесення змін до Закону України „Про наукову і науково-технічну діяльність” (вих. № 88 від 14.05.2008 р.). Виконавці – М. С. Онуфрик, І. О. Трубін, С. І. Федчук.

На виконання листа Конституційного Суду України (вих. № 324-16/940 від 10.09.2008 р.) підготовлено та надіслано експертний висновок про офіційне тлумачення положення частини другої статті 95 Конституції України та словосполучення „збалансованість бюджету”, що вживається у частині третій цієї статті. Виконавці – П. І. Заруба , А. А. Нечай , І. О. Трубін , С. І. Федчук.

Розробка законопроектів за власною ініціативою

До Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти направлено пропозиції, розроблені науковим співробітником Інституту С. І. Федчук, щодо фінансово-правового регулювання видатків на інноваційну діяльність, які були використані при розгляді питань про стан державного регулювання й управління у сфері розвитку, правової охорони і захисту інноваційної діяльності в Україні та при внесенні пропозицій до чинного законодавства з питань інноваційної діяльності, зокрема Закону України „Про науковий парк „Київська політехніка”, проекту Закону „Про наукові парки” (довідка ВР України за № 04-22/16-1325 від 29.10.2008 р.).

Участь у робочих групах по розробці законопроектів

Директор Інституту О. В. Солдатенко, як член Дорадчої ради Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я, бере участь у засіданнях робочої групи з розробки законопроекту „Про фінансування охорони здоров’я в Україні”.

Заступник директора Інституту з міжнародної діяльності А. А. Нечай  є експертом робочої групи Верховної Ради України з доопрацювання законопроекту „Зміни та доповнення до Закону України „Про недержавне пенсійне забезпечення”.

Правова експертиза проектів

Підготовлено наукову експертизу проекту Закону України „Про заходи щодо державної підтримки розвитку туристичної індустрії в Україні”. Виконавець – к.ю.н. В. Б. Смелік.

До Верховної Ради України надіслано Експертний висновок до проекту Закону України „Про внесення змін до деяких законів України (щодо погодження кандидатур на керівні посади у правоохоронних органах України)”. Виконавець – к.е.н. О. В. Солдатенко.

Участь у розробці проектів інших правових актів

Протягом 2008 року науковцями Інституту були розроблені проекти нормативно-правових актів:

· проект наказу „Про додаткові заходи з мобілізації збору за геологорозвідувальні роботи”;

· проект стандарту бухгалтерського обліку „Облік природних ресурсів”;

· проект Рекомендацій з методики здійснення контролю за обчисленням і справлянням фіскальних платежів за користування землями лісогосподарського призначення;

· методику виявлення фактів корупції в органах ДПС під час проведення аудиторських перевірок, стягнення податкової заборгованості, адміністрування та відшкодування ПДВ.