toc Рубрики
homeНаукова діяльністьЗаконопроектна та нормотворча робота2009 рік

2009 рік

Участь науковців Інституту у законопроектній та нормотворчій роботі у 2009 році.

Розробка законопроектів на замовлення органів державної влади:

-      на виконання листа ДПА України № 04/3-42 від 24.01.2009 р. підготовлено та направлено пропозиції до Плану роботи Міжвідомчої робочої групи з питань протидії корупції на 2009 рік (виконавці – Заруба П. І., Солдатенко О. В.);

-      у відповідь на звернення Комітету з питань бюджету Верховної Ради України № 04-14/9-96 від 0502.2009 р. підготовлено та направлено пропозиції до проекту закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України (реєстр. № 2709) (виконавець – Нечай А. А.);

-      у відповідь на звернення Конституційного суду України
№ 337-16/215 від 13.02.2009 р. надано експертний висновок щодо наукового тлумачення положень статті 57 Закону України „Про Державний бюджет України на 2009 рік” (виконавець – Нечай А. А., вих. № 43 від 17.03.2009 р.).

-      у відповідь на звернення Конституційного Суду України (вих. № 325-16/502 від 23.04.2009 р.) підготовлено та надіслано науковий висновок з питань, порушених у конституційному поданні Президента України щодо відповідності Конституції України (конституційності) підпунктів 3.5, 3.6 пункту 3 статті 3 “Прикінцеві положення” Закону України “Про Митний тариф України” від 31 травня 2007 року № 1109 у редакції Закону України від 4 лютого 2009 року № 923-VI, абзацу восьмого частини другої статті 9 Закону України “Про зовнішньоекономічну діяльність” від 16 квітня 1991 року № 959 у редакції Закону України від 4 лютого 2009 року № 923-VI (виконавці – Нечай А. А., Долгий О. О., Федчук С. І. та Шевчук С. В., вих. № 130 від 22.05.2009 р. та № 157 від 11.06.2009 р.);

-      у відповідь на звернення Конституційного Суду України (вих. № 337-16/543 від 07.05.2009 р.) підготовлено та надіслано експертний висновок з питань, порушених у конституційному поданні Президента України щодо відповідності Конституції України положень пунктів 11 та 12 розділу ІІІ „Прикінцевих положень Закону України „Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України” (виконавець – Нечай А. А., вих № 160 від 16.06.2009 р.);

-      на офіційний запит Міністерства праці та соціальної політики України підготовлено та надіслано експертний висновок щодо проекту Концепції пенсійної реформи в Україні (виконавець – Нечай А. А.);

-      у відповідь на звернення Конституційного Суду України (вх. № 98 від 01.10.2009 р.) підготовлено та направлено науково-теоретичний висновок з питань, порушених у конституційному зверненні акціонерного товариства „Аванте” щодо офіційного тлумачення частини 2 статті 1 Закону України „Про систему оподаткування” від 25 червня 1991 року, статті 15 Закону України „Про оподаткування прибутку підприємств” від 28 грудня 1994 року (виконавці – Рибачок Н. П., Тарангул В. Д., Федчук С. І., вих. № 240 від 14.10.2009 р.);

-      у відповідь на запит Державної податкової адміністрації України (вх. № 106 від 06.10.2009 р.) підготовлено та направлено пропозиції щодо процедури визначення звичайної ціни, що встановлена п. 1.20 Закону України „Про оподаткування прибутку підприємства” від 28 грудня 1994 року (виконавці – Дюрядін В. П., Рибачок Н. П. та Шевчук С. В.);

-      у відповідь на запит Міністерства охорони здоров’я України підготовлено та направлено пропозиції до проекту розпорядження Кабінету Міністрів України „Про схвалення План заходів щодо подальшого розвитку системи медичної допомоги в Україні в умовах фінансово економічної кризи” (виконавець – Нечай А. А.).

Розробка законопроектів за власною ініціативою:

-      до проекту Закону України „Про фінансування охорони здоров’я та обов’язкове соціальне медичне страхування в Україні” (реєстраційний номер 4744 від 30 червня 2009 року) розроблено: статтю 7 „Державна політика фінансування охорони здоров’я”; статтю 8 „Модель фінансування охорони здоров’я України”; статтю 9 „Джерела фінансування охорони здоров’я”; статтю 10 „Форми фінансування надання медичних послуг”; статтю 11 „Методи фінансування надання медичних послуг”; статтю 15 „Державне страхування”; розділ IV „Обов’язкове соціальне медичне страхування”; розділ V „Управління системою обов’язкового соціального медичного страхування України” (виконавець – Солдатенко О. В. – лист Комітету з питань охорони здоров’я Верховної Ради України; № 04-24/9-1211 від 27.11.2009 р.).

Участь у робочих групах по розробці законопроектів:

-      директор інституту О. В. Солдатенко, як член Дорадчої ради Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я, бере участь у засіданнях робочої групи з розробки законопроекту „Про фінансування охорони здоров’я в Україні”;

-      заступник директора інституту з міжнародної діяльності А. А. Нечай є експертом робочої групи Верховної Ради України з доопрацювання законопроекту „Зміни та доповнення до Закону України „Про недержавне пенсійне забезпечення”.

Участь у розробці проектів інших правових актів

-      на виконання листа Державної податкової адміністрації України (вх. № 21 від 04.03.2009 р.) підготовлено та направлено узагальнені Методичні рекомендації щодо організації супроводження працівниками органів ДПС справ за позовами платників податків (виконавці – Білецька Г. М., Трубін І. О., Шкуренко Н. Г., вих. № 58 від 30.03.2009 р.).

-      на виконання листа Державної податкової адміністрації України (вх. № 6735/6/15-06 від 14.07.2009 р.) підготовлено та направлено проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про плату за землю” (щодо способу обчислення розміру плати за лісові землі в якості рентних платежів), пояснювальну записку з обґрунтуваннями та порівняльну таблицю до нього (виконавці – Бобко А. М., Бодюк А. В., вих. № 210 від 04.09.2009 р.).

Виконання інших завдань:

-      на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 жовтня 2009 року № 1224 „Про схвалення Концепції подальшого проведення пенсійної реформи” підготовлено пропозиції щодо проведення громадського обговорення даної концепції (виконавець – Нечай А. А.);

–       на виконання листів Київського регіонального центру АПрН України № 38 від 02.03.2009 р. та № 57 від 18.03.2009 р. надано пропозиції щодо: пріоритетних напрямів наукових досліджень спільно з Німецьким фондом міжнародного співробітництва (вих. № 36 від 12.03.2009 р., виконавець – Білецька Г. М.); договору про наукове співробітництво між Академією правових наук України і Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини (вих. № 49 від 25.03.2009 р., виконавець – Заруба П. І.);

-      на виконання листа Київського регіонального центру АПрН України (вх. № 38 від 14.02.2009 р.) підготовлено та направлено пропозиції щодо вдосконалення заходів, спрямованих на реалізацію Концепції підвищення правової культури учасників виборчого процесу та референдумів в Україні, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2001 року № 88 (вих. № 74 від 24.04.2009 р., виконавець – Солдатенко О. В.).