toc Рубрики
homeНаукова діяльністьЗаконопроектна та нормотворча робота2010 рік

2010 рік

У 2010 році фахівці Інституту брали активну участь у реалізації законопроектної та нормотворчої роботи.

Розробка законопроектів на замовлення органів державної влади:

Науково-дослідний інститут фінансового права є провідною установою, задіяною у законотворчому процесі щодо Бюджетного кодексу України і Податкового кодексу України. Понад сто пропозицій, підготовлених співробітниками Інституту, використано у цих основоположних нормативно-правових актах. Фахівцями НДІ розроблено науково-експертні висновки, пропозиції, доповнення і уточнення, спрямовані на вдосконалення чинних норм бюджетного і податкового законодавства.

У відповідь на звернення Конституційного Суду України (вх. № 128 від 30.11.2009 р.) підготовлено та направлено експертний висновок щодо наукового тлумачення відповідності Конституції України (конституційності) постанов Кабінету Міністрів України „Про роз’яснення особливостей застосування окремих норм Указу Президента України від 3 липня 1998 року № 727 для фізичних осіб, які провадять підприємницьку діяльність за межами України, в умовах світової фінансово-економічної кризи” від 5 березня 2009 року № 236, „Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 березня 2009 року № 236” від 15 квітня 2009 року № 454, „Про сплату внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування фізичним особам – суб’єктам підприємницької діяльності, які обрали особливий спосіб оподаткування” від 14 квітня 2009 року № 366, „Про порядок сплати та зарахування сум внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, сплачених фізичними особами – суб’єктами підприємницької діяльності, які обрала особливий спосіб оподаткування” від 21 травня 2009 року № 505 (виконавець – Нечай А. А., вих. № 4 від 18.01.2010 р.).

У відповідь на звернення Конституційного Суду України (вх. № 1 від 12.01.2010 р.) підготовлено та направлено експертний висновок щодо наукового тлумачення відповідності Конституції України (конституційності) Закону України „Про встановлення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати” від 20 жовтня 2009 року № 1646-VI, Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про державний бюджет України на 2009 рік” від 6 листопада 2009 року № 1715-VI, частини другої статті 54, частини першої статті 55 Закону України „Про Державний бюджет України на 2009 рік” від 26 грудня 2008 року № 835-VI, із наступними змінами, та додатків № 3 та № 7 до нього (виконавець – Нечай А. А., вих. № 8 від 22.01.2010 р.).

У відповідь на звернення Центру нормопроектного забезпечення діяльності Президента України Національного інституту стратегічних досліджень  (вх. № 21 від 12.02.2010 р.) підготовлено та надіслано пропозиції до проекту закону України „Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” (виконавець – Білецька Г. М.).

На звернення Конституційного Суду України (вх. № 22 від 12.02.2010 р.) підготовлено та направлено Експертний висновок щодо наукового тлумачення відповідності Конституції України (конституційності) положень частини третьої, абзацу третього частини четвертої, частини шостої, сьомої, восьмої статті 121 Закону України „Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку” (у редакції Закону України від 17 листопада 2009 року № 1565-VI), частини сьомої статті 1 Закону України „Про систему оподаткування” (у редакції Закону України від 17 листопада 2009 року № 1565-VI), абзацу другого пункту 3 розділу ІІ „Прикінцеві положення” Закону України „Про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування питань соціального захисту населення, яке проживає на території зони спостереження підприємств з видобування і переробки уранових руд, ядерних установок і об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами” від 17 листопада 2009 року № 1565-VI у частині надання Кабінету Міністрів України повноваження щодо визначення розмірів відрахувань та порядку перерахування коштів збору на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території спостереження (виконавець – Нечай А. А., вих. № 39 від 09.03.2010 р.).

На виконання листа Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва (вх. № 33 від 10.03.2010 р.) підготовлено та передано пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правової бази у сфері господарської діяльності з метою включення їх до Національної доповіді „Про стан та перспективи розвитку підприємництва в Україні” (виконавці – Федчук С. І., Білецька Г. М., Трубін І. О., Трубіна М. В., Шкуренко Н. Г., Шевчук С. В., Рибачок В. В.).

На виконання доручення Міністерства фінансів України підготовлено пропозиції та зауваження до:

-      проекту Стратегії реформування податкової системи України (виконавець – Солдатенко О. В., вих. № 51 від 25.03.2010 р.);

-      розділу XVII „Збір за спеціальне використання лісових ресурсів” проекту Податкового кодексу України (виконавець – Ковальчук М. К.).

Участь у робочих групах по розробці законопроектів:

На виконання наказу Національного університету ДПС України „Про заходи щодо підвищення ефективності впровадження результатів науково-дослідних робіт” № 685 від 28 квітня 2010 року співробітники Інституту є членами експертних груп з питань бюджету (Солдатенко О. В., Нечай А. А., Федчук С. І. та Білецька Г. М.) та освіти й науки (Доценко Ю. П., Трубін І. О., Рибачок В. В. та Трубіна М. В.). За результатами роботи в експертних групах співробітниками Інституту підготовлено більше десяти науково-експертних висновків до проектів законів України, основні з них:

-      до проекту закону України про внесення змін до Закону України „Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених  з військової служби, та деяких інших осіб” (щодо розміру пенсій у разі втрати годувальника)  (реєстраційний № 5108, виконавець – Солдатенко О. В.);

-      до проекту закону України „Про внесення змін до статті 37 Закону України „Про державну службу” та статті 21 Закону України „Про службу в органах місцевого самоврядування” (реєстраційний № 4389, виконавець – Солдатенко О. В.);

-      до проекту закону України „Про внесення змін до Закону України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” (щодо посилення соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) (реєстраційний № 3239, виконавець – Солдатенко О. В.);

-      до проекту закону України „Про внесення змін до Закону України „Про державну допомогу сім’ям з дітьми” (виконавець – Білецька Г. М.);

-      до проекту закону „Про внесення змін до Бюджетного кодексу України” (реєстраційний № 6495, виконавець – Федчук С. І.).

На виконання наказу Міністерства фінансів України „Про створення організаційного комітету та робочих груп з підготовки науково-практичних і навчально-методичних посібників з питань реформування податкової системи України” від 19.10.2010 р. № 1244 директор НДІ фінансового права Солдатенко О. В. є керівником робочих груп за напрямами „Рентна плата за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродукт оводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України”, „Рентна плата за нафту, природний газ і газовий конденсат, що видобуваються в Україні”, „Збір за спеціальне використання води” „Збір за спеціальне використання лісових ресурсів”; співробітники Інституту Білецька Г. М., Криницький І. Є. і Федчук С. І. є членами робочої групи за напрямом „Плата за землю”.

Виконання інших завдань

На виконання звернення Київського регіонального центру підготовлено та направлено пропозиції до Концепції подолання корупції в Україні (виконавці – Солдатенко О. В., Білецька Г. М., Федчук С. І., вих. № 106 від 28.04.2010 р.).