toc Рубрики
homeТезиТрибуна молодого науковця

Трибуна молодого науковця

НЕЗАКОННЕ ПЕРЕМІЩЕННЯ ТЮТЮНОВИХ ВИРОБІВ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ: ІНСТРУМЕНТИ ПРОТИДІЇ
Орищук Ірина Олександрівна
студентка групи ЕПБ-15-1
ННІ економіки, оподаткування та митної справи
Університет ДФС України
Науковий керівник: Новицька Надія Володимирівна,  к.е.н., доцент кафедри статистики та математичних методів в економіці.


В кожній країні паралельно з офіційним існує також тіньовий ринок тютюнових виробів, оскільки нелегальні сигарети мають цінові конкурентні переваги перед легальними. Це зумовлює незаконне перевезення тютюнових виробів з України в країни-сусіди.

УДОСКОНАЛЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ МИТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ В УМОВАХ АКТИВНОГО РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН
Райчева Аліна Олександрівна,
Студентка ІІІ курсу ННІ ЕОтаМС групи МЕБ-15-1
Університету ДФС України
Науковий керівник: Новицька Надія Володимирівна,
Завідувач відділу дослідження акцизного оподаткування НДІ фіскальної політики, к.е.н.
Університету ДФС України


В умовах націленості Української держави на інтегрування у світову спільноту, реформування органів державної влади є важливим фактором прискорення цього процесу. Фіскальні органи є складовою частиною органів державної влади і їх реформування є часто обговорюваною у суспільстві. Посилення ролі зовнішньоекономічної діяльності вимагає адаптації національного законодавства до міжнародних стандартів. У митній сфері держави – це спрощення і прискорення виконання митних процедур, яке у свою чергу потребує запровадження нових підходів до здійснення державної митної справи. В країнах з розвиненою економікою фіскальні органи для ефективного виконання свого мандату активно підтримують розвиток зовнішньоекономічної діяльності, захищаючи митні інтереси країни модернізуючи митні процедури, головним чином спрощуючи їх та роблячи доступними для подальшого застосування.

Тенденції та умови функціонування митної політики в сучасних умовах економічного розвитку
Моргуненко Артем Сергійович
студент групи ОБА-15-1,
Університет ДФС України
Науковий керівник :
к.е.н., завідувач відділу  досліджень
акцизного оподаткування
НДІ фіскальної політики
Університету ДФС України
Новицька Надія Володимирівна


На сучасному етапі розвитку економіки актуальним є формування національної політики, спрямованої на економічне піднесення держави. У зв’язку з цим питання щодо необхідності підвищення ефективності митної політики країни набуває першочергового значення. Це стосується, зокрема, впровадження сучасних електроних систем, визначення доцільності зовнішньоекономічних операцій, розвитку контролю міжнародних вантажних  товарних потоків, тощо.

МИТНІ ПРАВОВІДНОСИНИ В УКРАЇНІ: СЬОГОДЕННІ РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
Костіна Олександра Євгеніївна,
студентка,
ННІ економіки,оподаткування та митної справи
Університету ДФС України
Науковий керівник : Новицька Надія Володимирівна

 

Економічні відносини між країнами з приводу торгівлі та обміну товарами, що склалися історично та набувають актуальності у зв’язку з глобалізацією світової торгівлі, знаходять своє закріплення в нормах права. А суспільні відносини, що визначаються соціально-економічною сутністю держави та виникають з приводу переміщення товарів та предметів через державний кордон, є митними відносинами, для яких все більшого значення набуває досконала правова регламентація.