toc Рубрики
homeТезиСтан та тенденції протидії правопорушенням у фіскальній сфері: світовий досвід та Україна

Стан та тенденції протидії правопорушенням у фіскальній сфері: світовий досвід та Україна

ДОСВІД ФІСКАЛЬНИХ ОРГАНІВ КРАЇН-ЧЛЕНІВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ЩОДО ПРОТИДІЇ УХИЛЕННЮ ВІД СПЛАТИ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ
Борейко Н. М.,
кандидат економічних наук,
старший науковий співробітник
відділу розвитку податкового та митного аудиту
Науково-дослідного інституту фіскальної політики,
Університету державної фіскальної служби України;
Борейко О. Ю.,
студент Навчально-наукового інституту фінансів, банківської справи
Університету державної фіскальної служби України

 

У більшості країн світу увага фіскальних органів спрямована на протидію ухиленню від сплати податків, зборів (інших обов’язкових платежів), оскільки суб’єкти господарювання, з метою заниження податкових зобов’язань, порушують податкове законодавство та вдаються до застосування численних схем уникнення та ухилення від сплати податків, тим самим завдаючи значної шкоди бюджету країни. Суб’єкти господарювання, ухиляючись від сплати податків формують тіньовий сегмент економіки, що за оцінкою фахівців у багатьох країнах перевищує обсяги офіційного валового внутрішнього продукту. Особливо велика кількість зловживань пов’язана зі сплатою податку на додану вартість (далі – ПДВ). Адже загальновідомо, що цей податок є складним в частині адміністрування, спати та відшкодування.


ЩОДО НАПРЯМІВ З ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ТАЄМНОМУ БЕЗМИТНОМУ ПЕРЕМІЩЕННЮ ТЮТЮНОВОЇ ПРОДУКЦІЇ
Бабенко Борис Іванович,
к.т.н., доцент,
науковий співробітник,
НДЦ митної справи НДІ фіскальної політики
Університету ДФС України

 

В процесі Презентації Державної митної служби України в Європейській Комісії (05.12.2005), окрему увага було приділено і питанням незаконного переміщення тютюнової продукції, так як суттєва різниця в цінах на внутрішньому й світовому ринках давала можливість кримінальним угрупованням і недобросовісним підприємцям її реалізовувати [1-3]. В наведених даних про затримання тютюнових виробів при імпорті/експорті на кордоні України, серед затриманих предметів на кордоні у період з 1998 р. - за 10 місяців 2002 р., серед яких найбільша питома вага належала контрабандним (далі - КБ) тютюновим виробам, яка складалася з 105 млн. штук сигарет та понад 200 тон тютюну [1].

ПРО КОРЕКТНІСТЬ ДЕФІНІЦІЇ ПОДАТКОВОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ ЗА ЧИННИМ ПОДАТКОВИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ
Криницький Ігор Євгенович,
доктор юридичних наук, професор, старший науковий співробітник, 
доцент кафедри кримінального та адміністративного права і процесу
Полтавського юридичного інституту
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

 

Правопорушення, як соціально-небезпечний або суспільно-шкідливий вчинок, діяльність, що протирічить нормативно-правовим приписам, є одним із різновидів юридично-значущої поведінки. Окреслена правова аномалія полягає у невиконанні або неналежному виконанні покладених на особу обов’язків / зобов’язань, що тягне за собою юридичну відповідальність за умови її винності та деліктоздатності, викликає виникнення охоронних і захисних правовідносин. У галузі публічних фінансів (зокрема, в сфері оподаткування) правопорушення є доволі розповсюдженим явищем, адже суб’єкти податкових правовідносин часто намагаються відшукати альтернативні (більш справедливі на їх думку) шляхи вирішення конкретних правових ситуацій, інколи через порушення (недотримання) встановлених державою законодавчих приписів. 

ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ НОРМ МИТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
Сластьоненко Оксана Олександрівна
к.ю.н., доцент, с.н.с.
доцент кафедри фінансового права
Університету державної фіскальної служби України

 

Якимчук Л.Л.,
студентка групи ПМФз-17-1
Навчально-наукового інституту права
Університету державної фіскальної служби України

 

Вдосконалення законодавства України в частині відповідальності за порушення норм митного законодавства є одним із факторів підвищення ефективності правового регулювання у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Цей напрям надає можливість регулювати розвиток економіки України в цілому.