toc Рубрики
homeТезиПроблеми та перспективи вдосконалення системи адміністрування податкових та митних платежів в Україні

Проблеми та перспективи вдосконалення системи адміністрування податкових та митних платежів в Україні

Аналіз пропозицій на ринку консалтингових послуг як метод визначення іноз. юрисдикцій та організаційно-правових форм суб’єктів господарювання, які можуть використовуватися як інструменти мінімізації
Яроцька Т.Р.
к.е.н., с.н.с.
НДІ фіскальної політики
Царенко Т.Б.
Університет державної фіскальної служби України

  

Бізнес-консалтинг є одним із видів бізнесу, що активно розвивається. В Україні працює кілька сотень консалтингових фірм. Компанії, котрі надають консультаційні послуги на вітчизняному ринку, можна розподілити на наступні групи:

ЩОДО УЧАСТІ ЕКСПЕРТА З ПИТАНЬ ПРАВА У ВИРІШЕННІ ПОДАТКОВИХ СПОРІВ В ПОРЯДКУ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА
Федчук С. І.
к.ю.н., с.н.с., завідувач науково-дослідного відділу
НДІ фіскальної політики
Національного університету ДФС України

 

Нововведення у вітчизняному процесуальному законодавстві, запроваджені наприкінці 2017 року стосуються, зокрема, введення поняття «експерт з питань права» та регламентації питань його участі у судовому процесі [1]. Зокрема, ст. 69 КАСУ встановлено, що як експерт з питань права може залучатися особа, яка має науковий ступінь та є визнаним фахівцем у галузі права. Рішення про допуск до участі в справі експерта з питань права та долучення його висновку до матеріалів справи ухвалюється судом.

ОПТИМІЗАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОТИДІЇ НЕЛЕГАЛЬНОМУ ОБІГУ ПІДАКЦИЗНИХ ТОВАРІВ В УКРАЇНІ
 Коротун Володимир Іванович,
к.е.н., с.н.с., в.о. директора 
НДІ фіскальної політики 
Університету ДФС України

 

Ринок підакцизних товарів є одних з найбільш складних об’єктів державного регулювання в Україні. Специфіка даного об’єкта управління зумовлена тим, що дана сфера має різний рівень державного впливу – від державної монополії у спиртовій промисловості до регламентації конкретних напрямів діяльності приватних виробників підакцизної продукції, суб’єктів оптової і роздрібної торгівлі, адже останні є економічно і організаційно відокремленими від держави. Відповідно даній сфері державного регулювання притаманний цілий комплекс проблем, які носять перманентний характер [1, с. 272]. До таких проблем слід віднести: наявність значної частки нелегального обігу товарів підакцизної групи, низьку ефективність реалізації заходів податкового регулювання якісних та кількісних параметрів розвитку ринку підакцизних товарів, а також недостатню ефективність використання спеціальних інструментів контрольно-наглядової діяльності.

Фіскальна політика вдосконалення податково-митного адміністрування
Касперович Юлія Володимирівна, к.е.н.,
Головний консультант відділу фінансової безпеки,
Національний інститут стратегічних досліджень

 

Вітчизняна економіка для підвищення конкурентоспроможності та добробуту громадян потребує прискорення розвитку. З 2014 р. після Революції Гідності вона вступила на складний шлях реформ, які торкнулися всіх функцій держави. В основі найбільш значущих реформ лежить зміна фінансових механізмів бюджетного регулювання. Така зміна може бути повною (фіскальна децентралізація, відміна спеціального режиму ПДВ із переходом на бюджетну підтримку аграріїв) або їх істотним коригуванням (осучаснення пенсій, монетизація субсидій). Найбільш успішними стають зміни, коли відбувається одночасне спрощення та підвищення прозорості механізму за допомогою інноваційних інформаційних технологій (електронні Система публічних закупівель «ProZorro» та Реєстр заяв про повернення суми бюджетного відшкодування ПДВ, Єдиний веб-портал використання публічних коштів «Е-data», Електронний кабінет платника податків, «Єдине вікно» на митниці).

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДОКУМЕНТАЛЬНИХ ПЕРЕВІРОК ФІСКАЛЬНИМИ ОРГАНАМИ
Шкуренко Наталія Григорівна,
науковий співробітник
НДІ фіскальної політики
Університету ДФС України

 

Адміністрування податків і зборів, що здійснюється контролюючим органом, який реалізує державну податкову та митну політику, забезпечує надходження до бюджетів усіх рівнів. Поряд з цим виникає потреба у податковій звітності та її контролі. Тому на законодавчому рівні визначено обов’язок фіскальних органів проводити податковий контроль, однією із форм здійснення якого є перевірка.

ЗАКРИТИЙ ХАРАКТЕР ЯК ФАКТОР ПРИ ПРОВЕДЕННІ ВЗАЄМОУЗГОДЖУВАЛЬНОЇ ПРОЦЕДУРИ ЩОДО ВИРІШЕННЯ ПОДАТКОВИХ СПОРІВ З ПРИВОДУ ТЛУМАЧЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ДОГОВІРНИХ СПОРІВ: ДОСВІД КАНАДИ
Селезень Павло Олександрович,
к.ю.н., с.н.с.,
провідний науковий співробітник,
НДІ фіскальної політики
Університету ДФС України

 

На стадії проведення перемовин між компетентними органами платник податків безпосередньо не залучається у взаємоузгоджувальну процедуру і фактично відіграє пасивну роль, оскільки не має повної інформації ні про зміст позицій сторін, ні про конструктивність їх діалогу. Як зазначається у п. 36 Керівництва щодо сприяння компетентного органу в рамках міжнародних податкових договорів Канади від 01.01.2005 р. 71-17R5 (далі – Керівництво) [1]: “Обговорення в рамках взаємоузгоджувальної процедури між компетентними органами Канади та іншої договірної держави є міжурядовим процесом, в якому за загальним правилом не передбачається безпосередньої участі платника податків. У такому випадку участь платника податків у взаємоузгоджувальній процедурі обмежується представленням його поглядів та сприянням у встановленні фактів без участі у процесі перемовин. Разом з тим, платники податків можуть бути запрошені зробити презентацію компетентним органам, у випадку необхідності, для забезпечення спільного розуміння фактів конкретної справи”.

ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ СТРОКІВ ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ ПІД ЧАС МИТНОГО КОНТРОЛЮ
Єфіменко Людмила Леонідівна,
к.ю.н., старший науковий співробітник,
НДІ фіскальної політики
Університету ДФС України

З метою здійснення митного контролю та митного оформлення товарів митним органом за вмотивованим письмовим розпорядженням керівника відповідного митного органу або його заступника можуть братися проби та зразки зазначених товарів для дослідження (аналізу, експертизи). Відповідний порядок врегульовано МК України ( ст. 356, 357, 517) та Наказом Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку взаємодії структурних підрозділів та територіальних органів Державної фіскальної служби України із Спеціалізованою лабораторією з питань експертизи та досліджень ДФС під час проведення досліджень (аналізів, експертиз), Нормативів взяття проб (зразків) товарів для проведення дослідження (експертизи), форм акта про взяття проб (зразків) товарів та висновку» №1058 від 02.12.2016. Важливим аспектом у процесі одержання проб та зразків для проведення експертизи є строки в межах яких повинна здійснюватися відповідна процедура.

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ПОДАТКОВИХ АУДИТОРСЬКИХ ФАЙЛІВ
Білецька Ганна Миколаївна,
к.ю.н., завідувач відділу;
Ковтунович Наталія Леонідівна,
старший науковий співробітник,
НДІ фіскальної політики
Університету ДФС України


На сьогодні спільною тенденцією здійснення е-аудиту є використання відповідного інформаційно-технологічного середовища для взаємодії фіскальних органів з платниками податків через електронні форми податкової звітності, документообіг та відповідні комп’ютеризовані програми аналізу даних і файлів бухгалтерського обліку, що реалізується завдяки введенню до методології й процедури перевірки податкового аудиторського файлу (SAF-T).