toc Рубрики
homeТезиКонцептуальні засади фіскальної політики в умовах євроінтеграції

Концептуальні засади фіскальної політики в умовах євроінтеграції

РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ПОАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО ПОДАТКУ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ У 2014–2016 рр.
Задорожня Ліна Адамівна, к.е.н.,
старший науковий співробітник,
НДІ фіскальної політики
Університету ДФС України

 

Податкова політика щодо оподаткування доходів фізичних осіб є динамічним інструментом удосконалення елементів податку на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО) та засад адміністрування ПДФО в Україні. З огляду на це, метою нашого дослідження є аналіз змін двох елементів ПДФО (ставок податку та пільг із нього).

МЕХАНІЗМ ВИРІШЕННЯ ПОДАТКОВИХ СПОРІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ВЗАЄМОУЗГОДЖУВАЛЬНОЇ ПРОЦЕДУРИ
Кармаліта Марія Володимирівна,
к.ю.н., доцент,
завідувач відділу дослідження міжнародної
податкової конкуренції
НДІ фіскальної політики Університету ДФС України


Двосторонні договори про уникнення подвійного оподаткування (далі – податкові угоди) відіграють важливу роль у забезпеченні іноземного інвестування. Відповідно до закріплених положень договірні держави визначають основні принципи правового режиму, який держава зобов’язується надати іноземним суб’єктам не залежно від наявності відповідної норми у національному законодавстві. Таким чином,  держави-сторони податкової угоди намагаються за допомогою договірних норм створити сприятливі умови для іноземного інвестування та економічного розвитку. Оцінюючи податкові угоди в цілому мова йде про домовленості у врегулюванні питань оподаткування під час експорту чи імпорту капіталу між державами.

Врегулювання питань здійснення поштових відправлень у Міжнародній конвенції про спрощення і гармонізацію митних процедур 1973 року
Фрадинський Олександр Анатолійович,
к.е.н., доцент, ст. наук. співроб.
завідувач відділу дослідження митних ризиків
НДІ фіскальної політики
Університет ДФС України

 

Бундак Марія Миколаївна,
м.н.с. відділу нормативно-правового супроводження
діяльності роботи фіскальних органів
НДІ фіскальної політики УДФСУ
Університет ДФС України

  

Одним із пріоритетних завдань, які стоять перед Державною фіскальною службою України є вдосконалення механізму проведення митного контролю, поліпшення існуючої нормативно-правової бази здійснення митних процедур та її гармонізація із нормами міжнародного митного права.