toc Рубрики
homeТезиОсобливості визначення митної вартості транспортних засобів

Особливості визначення митної вартості транспортних засобів

МИТНЕ ОФОРМЛЕННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ: ДОСВІД США
Запорожець О.Ф.,
канд. екон. наук,
старший державний інспектор
відділу митного оформлення № 4 митного поста
«Одеса-порт» Одеської митниці ДФС

 

Митне оформлення та митний контроль у США вважається на сьогодні одним із найбільш прогресивних у світі. Варто зазначити, що порядок придбання-продажу автомобілів (нових та таких, що були у користуванні), їх реєстрація в США та експорт за межі країни регламентується федеральним законодавством та законодавством штатів. При цьому, залежно від кількості придбаних авто та країни експортування представниками автовиробників можуть встановлюватись внутрішні правила і обмеження експорту транспортних засобів.

Особливості митного оформлення імпортованих транспортних засобів у зарубіжних країнах
Грицина Л.А.
канд. екон. наук, доцент,
доцент кафедри міжнародних економічних відносин
Хмельницький національний університет

 

 На сучасному етапі розвитку України проблема митного оформлення імпортованих транспортних засобів набула особливої актуальності та гостроти. Розробка обґрунтованого та виваженого підходу до вирішення даної проблеми потребує всебічного аналізу досвіду зарубіжних країн. У даній роботі розглянуто системи митного оформлення транспортних засобів Канади, Австралії та Гонконгу, що хоч і діють на різних континентах, однак мають спільні корені англосаксонської системи права.

ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ МИТНОГО КОНТРОЛЮ
Пухальська Я.П.
к.е.н., доцент кафедри МЕВ, Хмельницький національний університет

 

Застосування технічних засобів митного контролю є  важливим інструментом в діяльності митних органів по припиненню і виявленню порушень у сфері митного законодавства.  Використання різних технічних засобів митного контролю забезпечує перевірку відповідності відомостей про декларовані товари даними, які одержані при проведенні, безпосередньо, фактичного контролю.

ДОСВІД ВИЗНАЧЕННЯ МИТНОЇ ВАРТОСТІ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ В ЄВРАЗІЙСЬКОМУ ЕКОНОМІЧНОМУ СОЮЗІ
Прус Л.Р..,
канд. екон. наук., доц.
завідувач відділу
дослідження проблем адміністрування
митних платежів НДЦМС НДІФП УДФСУ


Єдину митну територію Євразійського економічного союзу (ЄАЕС) складають: території Республіки Вірменія, Республіки Білорусь, Республіки Казахстан, Киргизької Республіки та Російської Федерації. Порядок і особливості переміщення товарів для особистого користування регламентовані главою 37 Митного кодексу Євразійського економічного союзу. Є Рішення Колегії Євразійської економічної комісії від 30.06.2017 № 74 «Про окремі питання, пов'язані з транспортними засобами для особистого користування» (вступає в силу з 1.01.2018), які визначає: