toc Рубрики
homeТезиПроблеми митного контролю та митного оформлення при переміщенні транспортних засобів особистого користування фізичними особами

Проблеми митного контролю та митного оформлення при переміщенні транспортних засобів особистого користування фізичними особами

ПРОБЛЕМИ МИТНОГО КОНТРОЛЮ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ В УКРАЇНІ
 Васильківський Д.М.,
д-р економ. наук, доцент,
зав. кафедри міжнародних економічних відносин
Хмельницький національний університет

 

Матюх С.А.,
канд. економ. наук, доцент,
доцент кафедри міжнародних економічних відносин
Хмельницький національний університет

  

До основних завдань митної служби України, передбачених законодавством нашої країни, належить організація та проведення митного контролю під час перетину кордону товарів і транспортних засобів. Однією з форм митного контролю, закріплених Митним кодексом України, є “перевірки системи звітності та обліку товарів, що переміщуються через митний кордон України, а також своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати податків і зборів, які відповідно до законів справляються при переміщенні товарів через митний кордон України” [1], що стають можливими у період подальшого контролю, а саме у формі постмитного контролю.

МИТНИЙ КОНТРОЛЬ ТИМЧАСОВОГО ВВЕЗЕННЯ ГРОМАДЯНАМИ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ НА МИТНУ ТЕРИТОРІЮ УКРАЇНИ: НЕДОЛІКИ ТА НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ
В.В. Пухальський
Хмельницький національний університет
к. е. н., доц. кафедри міжнародних економічних відносин


У останні роки українські дороги заполонили транспортні засоби на іноземних номерах (переважно польських – 110,7 тис. авто, литовських – 51,7 тис. авто, німецьких – 19,8 тис. авто, болгарських – 14,1 тис. авто, чеських – 13,1 тис. авто) [1], якими у 90 % [2] керують громадяни України. Протягом 2017 року в Україну було ввезено понад 958,5 тис. транспортних засобів з іноземною реєстрацією. З них понад 209,6 тис. авто ввезено у режимі «транзиту» та майже 748,9 тис. автомобілів – у режимі «тимчасового ввезення». Станом на 31.12.2017 р. на території України загалом перебуває майже 425,4 тис. транспортних засобів з іноземною реєстрацією.

Аспекти неврегульованості питань митного контролю автомобільних транспортних засобів, які ввозяться громадянами на митну територію України для вільного обігу
Хмелевський О.В.,
кандидат економічних наук, доцент
кафедри міжнародних економічних відносин
Хмельницького національного університету

 

 Питання організації та проведення митного контролю автомобільних транспортних засобів, які ввозяться громадянами на митну територію України для вільного обігу – вільного використання та розпорядження такими транспортними засобами залишаються актуальними в умовах збільшення світовим автомобільним ринком обсягів своїх продажів в Україні.

ПРОБЛЕМИ ПРАВОЗАСТОСОВНОЇ ПРАКТИКИ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ МИТНОЇ ВАРТОСТІ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ
Марчуков А.С.,
заступник начальника Управління-
начальник відділу митної вартості та адміністрування
митних платежів управління адміністрування
митних платежів Одеської митниці ДФС

  

Визначення митної вартості імпортованих товарів на сьогодні є предметом найбільш масових спорів, що виникають між імпортерами та органами доходів і зборів.

У разі коли орган доходів і зборів України не згоден із заявленою митною вартістю товару, який переміщується через державний кордон, останній має право відмовити в погодженні заявленої декларантом вартості. Кодексом чітко встановлено умову, за наявності якої у органа, що реалізує митний контроль і митне оформлення, виникає право на застосування таких повноважень, як витребування додаткових документів та відмова в митному оформленні за заявленою декларантом митною вартістю товарів.

ПРОБЛЕМИ Й ОСОБЛИВОСТІ РЕЄСТРАЦІЇ ТА МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ АВТОМОБІЛІВ НА ЄВРОНОМЕРАХ
Южаніна Н.П.,
Голова комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики,
Луцишин З.О.,
доктор екон. наук, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних наук Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 

Питання легалізації автомобілів на єврономерах набуло на нинішній день особливої гостроти, і не лише щодо їх митного оформлення, видів та розмірів платежів, але й у площині безпеки руху, страхування, відшкодування витрат у разі вчинення ДТП власниками таких автомобілів. Починається усе із відсутності належної реєстрації таких автомобілів, їх узаконення на території України. Традиційно автомобілі на іноземній реєстрації були здебільшого у Південно-західних прикордонних областях (Закарпатській, Львівській, Чернівецькій, Одеській). При частих перетинах кордону це дешевше та простіше, однак останнім часом ввезення автомобілів на єврономерах без належної реєстрації, митного оформлення (розмитнення), належного страхування на території України набуло масштабів добре налагодженого бізнесу із різноманітними додатковими схемами, наприклад, реєстрацією на підставних осіб.

Митне регулювання імпорту вживаних автомобілів
Сідляр В.В.,
к.е.н., доцент кафедри податків
та фіскальної політики ТНЕУ

 

            Державне регулювання переміщення транспортних засобів через митний кордон спрямоване на забезпечення дотримання митно-тарифних і нетарифних заходів, які держава застосовує для захисту життя і здоров’я населення, навколишнього середовища, а також у цілях захисту її економічних інтересів. Разом з тим, інструменти митного регулювання є потужними засобами стимулювання розвитку торгівельних відносин та економічного співробітництва. Тому формування митної політики держави у сфері регулювання імпорту автомобілів повинно бути науково-обґрунтованим, відповідати викликам сучасності та оптимально враховувати соціально-економічні інтереси як держави, так і населення, а також сприяти захисту довкілля.

ДЕЯКІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ МИТНОЇ ВАРТОСТІ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ
Коновалов Ю.О.
науковий співробітник
відділу митних зобов’язань
НДЦМС НДІФП УДФСУ

 

Порядок і методи визначення митної вартості товарів, в тому числі транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, встановлені розділом III Митного кодексу України [1] та базуються на положеннях статті VII Генеральної угоди з тарифів і торгівлі та Угоди про застосування статті VII ГATT [2].

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕКСПРЕС-СЕРВІСУ З ОФОРМЛЕННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ОСОБИСТОГО КОРИСТУВАННЯ : ДОСВІД ОДЕСЬКОЇ МИТНИЦІ ДФС
Артеменко А.В.,
в.о. начальника митного поста
«Чорноморський» Одеської митниці ДФС


8 місяців поспіль в зоні діяльності Одеської митниці ДФС реалізується проект під умовною назвою «Автомобільний ХАБ». Метою його функціонування є прискорення оформлення транспортних засобів, у тому числі особистого користування, від моменту їх ввезення на митну територію України до взяття на облік у сервісному центрі МВС.

АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ: ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА ПРАВОВІ МЕХАНІЗМИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ
Соломаха Д.А.
студент 3 курсу юридичного факультету 
Університету митної справи та фінансів

  

Дешевизна купівлі автомобіля в Європі є однією з причин втрати держбюджету України. За останні роки істотно зросла кількість ввезених у режимах транзиту та тимчасового ввезення ( далі – нерозмитнених) авто в нашій державі – лише з литовською реєстрацією за даними голови Всеукраїнської Асоціації автомобільних імпортерів та дилерів Олега Назаренка в 2015 році було ввезено 530 тис. авто, в 2016 – 580 тис. авто, і станом на листопад 2017 року – 380 тис. авто, а вже станом на січень 2018 року – 425, 4 тисячі, з яких ввезених у режимі транзиту 100, 9 тис, решта – у режимі тимчасового ввезення [5].

Особливості тимчасового ввезення громадянами транспортних засобів особистого користування на митну територію України
Сластьоненко О. О.
канд. юрид. наукдоцент, старш. наук. співроб.
доцент кафедри фінансового права
Якимчук Л.Л.,
студентка групи ПМФз-17-1
Навчально-наукового інституту права
Університет державної фіскальної служби України

  

На сучасному етапі особливо актуальним є розгляд питань, що стосуються застосування митного режиму тимчасового ввезення громадянами транспортних засобів особистого користування на митну територію України. Хоча зазначений митний режим регулюється низкою нормативно-правових актів, якими регламентовано правила тимчасового ввезення транспортних засобів для особистого користування, їх використання на митній території України а також санкції, які наступають за порушення зазначених митних правил, використання автомобілів з іноземною реєстрацією із порушенням митних правил залишається звичним явищем на українських дорогах.

АВТОМОБІЛІ НА ЄВРО-НОМЕРАХ: ПРОБЛЕМИ МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ ТА НАПРЯМКИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
Пасічник А.М.,
доктор фіз.-мат. наук., професор,
професор кафедри
транспортних систем та технологій
Університету митної справи та фінансів
Мірошніченко С.В.,
старший державний інспектор
Енергетичної митниці ДФСУ
Гаврилюк Д.В.,
студент кафедри
транспортних систем та технологій
Університету митної справи та фінансів

 

На даний час українськими дорогами переміщується значна кількість легкових автомобілів з іноземними номерами. Така ситуація виникла у зв’язку з тим, що такі автомобілі в ряді країн Європи коштують дешевше ніж в Україні. Тому, за експертними оцінками, до України за "сірими схемами" без сплати митних платежів ввезено від 380 тисяч до двох мільйонів автомобілів на іноземних номерах, що створює серйозну проблему для їх легальної та безпечної експлуатації. Використання громадянами України таких автомобілів, ввезених в країну іноземцями, є порушенням ч.4 ст.380 Митного Кодексу України [1].  Крім того відсутність української реєстрації таких автомобілів є додатковим фактором ризику для безпеки дорожнього руху та призводить до зростання кількості дорожньо-транспортних пригод.

СТАН ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕХАНІЗМІВ КОНТРОЛЮ ПРИ ПЕРЕМЩЕННІ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ОСОБИСТОГО КОРИСТУВАННЯ
Комаров О.В.,
к.н.держ.упр., заступник директора Департаменту
з митних технологій ПАТ КБ ПРИВАТБАНК

 

Згідно з даними статистики, лише впродовж 2017 року в Україну було ввезено понад 958,5 тис. транспортних засобів з іноземною реєстрацією, з яких понад 209,6 тис. ввезено у режимі «транзиту» та майже 748,9 тис. транспортних засобів – у режимі «тимчасового ввезення». Станом же на січень 2018 року на території України всього перебуває майже 425,4 тис. таких транспортних засобів, понад половина з яких – з порушенням встановлених законодавством умов і строків відповідних режимів.

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ АВТОМОБІЛІВ З ІНОЗЕМНОЮ РЕЄСТРАЦІЄЮ
Дорофеєва Л.М.,
кандидат юридичних наук, доцент
кафедри адміністративного,
 фінансового  та інформаційного права
 Ужгородського національного університету,
 начальник юридичного відділу
Закарпатської митниці ДФС

  

Сьогодні проблематика ввезення та використання на території України автомобілів з іноземною реєстрацією відома  всім без виключення мешканцям країни та урядовим структурам. За останній рік тема «євроблях» набула неабиякої актуальності через загострення соціального конфлікту навколо питання використання нашими співвітчизниками транспортних засобів щодо яких не було проведено процедур митного оформлення. Нею цікавляться не лише громадські об’єднання власників вживаних авто, - вона не менш популярна у політиків, економістів, податківців, екологів.

Враховуючи тему конференції, пропоную зосередитись на актуальн