toc Рубрики
homeПублікаціїСтатті2017 рік

2017 рік

 1.  Стандартизація митного контролю в контексті фіксації зображень, відсканованих скануючими системами і їх збереження в інтегрованих // Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: «військові та технічні науки»: наукове видання / [гол. ред. Олексієнко Б.М.]. – Хмельницький : Видавництво НАДПСУ, 2017. – №1 (71). – С. 306–322.
 2. Щодо особливостей світових тенденцій запровадження та здійснення е-аудиту // Порівняльно-аналітичне право. 2017. № 3. URL: http://www.pap.in.ua/
 3. Окремі аспекти проведення е-аудиту: SAF-T та вибір спеціалізованого програмного забезпечення // Фінансове право. 2017. – № 1.
 4. Специфіка електронної комерції у вітчизняному сегменті мережі Інтернет. Бізнес-навігатор: науково-виробничий журнал. 2017. Випуск 4 (43). 
 5. Система індикаторів ризиків агресивного податкового планування / С. С. Брехов, К. П. Просура, О. Є Сушкова // Економічний аналіз. – 2017. – № 1 (27). С. 107–119 
 6. Розвиток системи управління митними ризиками в контексті підвищення ефективності пост-митного аудиту в Україні // Економічний вісник. – 2017. – № 1 – С. 37–42 
 7. Долгий О.А. Тенденції податкової злочинності та відшкодування завданих державі й територіальним громадам збитків: кримінологічний, кримінально-правовий і процесуальний аспекти / О.О. Долгий, О.А. Долгий, Т.О. Мудряк // Юридичний науковий електронний журнал. – 2017. – № 1. – С. 125–129 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lsej.org.ua/1_2017/ 34.pdf
 8. Долгий О.А. Жертва злочину як головний елемент віктимології / О.А. Долгий, Т.О. Мудряк, Л.В. Омельчук // Міжнародний юридичний вісник: актуальні проблеми сучасності (теорія та практика). – 2017. – № 1 (5). – С. 28–33.
 9. Поведінкові аспекти низької ефективності податкових реформ в Україні. Актуальні проблеми економіки. 2017. № 4. C. 166–171 (у співавт. з Капелюш А.А.).
 10. Звітні аспекти адміністрування податку на доходи фізичних осіб в Україні. Інвестиції: практика і досвід. 2017. № 15. C. 26–31.
 11. Теоретичні та організаційно-методичні засади системи підвищення рівня професійної компетентності посадових осіб системи органів ДФС // Сталий розвиток економіки. – 2017. – № 2 (35). – C. 5-11.
 12. Запобігання та протидія митним правопорушенням: аналіз закордонного // Науковий вісник МГУ. – 2017. – № 26. – Ч. І. – C. 55–58.
 13. Юридична природа договорів про попереднє узгодження ціноутворення. Порівняльно-аналітичне право. № 3. 2017. С. 139–142.
 14. Електронні перевірки: розвиток форм податкового контролю у контексті інформаційної взаємодії учасників і втілення публічного та приватного інтересу. Фінансове право. № 1. 2017.
 15. Коновалов Ю.О. Використання сучасних засобів комунікації ДФС України та суспільства як дієвий механізм інформування громадян [Електронний ресурс] / Ю.О. Коновалов, У.В. Романюк // Юридичний науковий електронний журнал. – Запоріжжя : ЗНУ, 2017. – № 4. –Режим доступу: http://lsej.org.ua/4_2017/29.pdf.
 16. Коновалов Ю.О. Сучасний стан автоматизації процедур митного контролю та митного оформлення водних транспортних засобів та товарів, що переміщуються ними / Ю.О. Коновалов, У.В. Романюк // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. – Кіровоград : КНТУ, 2017. 
 17. Корнійчук О.О. Нормативно-правова база для здійснення митного контролю пасажирських перевезень у пунктах пропуску для повітряного сполучення / О.О. Корнійчук // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки, вип. 31. – Кіровоград : КНТУ, 2017. – С.118–125.
 18. Нелегальний ринок алкогольних напоїв України: проблеми статистичної оцінки // Збірник наукових праць Університету державної фіскальної служби України [Електронний ресурс] / Університет державної фіскальної служби України; гол. ред. М.О. Кужелєв. – 2017. – № 1. – С. 134–152.
 19. Управління фіскальними ризиками, пов’язаними з діяльністю державних підприємств в Україні / О.М. Іваницька, Т.В. Кощук // Фінанси України. – 2017. – №2. – С. 64–80.
 20. Напрями підвищення транспарентності фінансів державних підприємств України / О.М. Іваницька, Т.В. Кощук // Фінанси України. – 2017. – №5. – С. 24–38.
 21. Підвищення податкової прозорості для протидії агресивному податковому плануванню / В.М. Мельник, Т.В. Кощук // Фінанси України. – 2017. – №9. – С. 75–86.
 22. Молдован Е. С. Нормативно-правове забезпечення державного управління інформуванням та консультуванням громадян із питань державної митної справи та митних правил / Е. С. Молдован // Університетські наукові записки. – 2017. – Ювілейний випуск до 25-річчя ХУУП. – №4 (64). – 230-238
 23. Молдован Е.С. Зарубіжний досвід автоматизації здійснення процедур митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон водними транспортними засобами / Е.С. Молдован // Публічне управління та митне адміністрування. – 2017. – № 1.
 24. Несторишен І.В. Європейська практика застосування митної процедури переробки на митній території з використанням давальницької сировини / І.В. Несторишен, І.Г. Бережнюк, О.С. Нагорічна // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2017. – № 2, Т.2. – С. 143-146. 
 25. Нагорічна О.С. Реформування митного напряму ДФС: у пошуку домінант / О.С. Нагорічна // Сталий розвиток економіки. – № 3 (36) – 2017. – С. 16–22
 26. Несторишен І.В. Митне оформлення толінгових операцій в контексті активізації євроінтеграційних процесів / І.В. Несторишен, І.Г. Бережнюк // Електронне наукове видання «Глобальні та національні проблеми економіки». – 2017. – Випуск № 16. – С. 199–202.
 27. Несторишен І.В. Формування сучасної концепції планування витрат на промислових підприємствах України / І.В. Несторишен // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління «Проблеми та перспективи забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку». Серія «Економіка». Т. ХVІІI, вип. 301. – Маріуполь, ДонДУУ, 2017. – С. 70-76 с.
 28. Вимоги до уніфікованої форми податкової звітності з ПДФО і ЄСВ // Збірник наукових праць Університету державної фіскальної служби України [Електронний ресурс] / Університет державної фіскальної служби України; гол. ред. М.О. Кужелєв. – 2017. – № 2. – С. 118–132.
 29. Оцінювання сучасного стану податкової безпеки України // Економіка та держава. – 2017. – № 4. – С. 46–51
 30. Сервіси Google у навчанні студентів покоління Z // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2017. – Том 60. – № 4. – С. 264–274
 31. Студенти Z: особливості та перспективи // Наукові записки: Серія педагогіка. – 2017. – Випуск 159. – С. 130-159
 32. Попель С. А. Нормативне регулювання особливостей здійснення процедур митного контролю та митного оформлення водних транспортних засобів / С. А. Попель // Сталий розвиток економіки. – 2017. – № 4 (37)
 33. Попель С. А. Інформаційний термінал як елемент інформаційної взаємодії митниць та громадян / С. А. Попель // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки, вип. 31.– Кіровоград : КНТУ, 2017. – С. 79–85.
 34. Прус Л. Р. Проблеми функціонування інформаційної системи портового співтовариства в морських портах України // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. – Кіровоград : КНТУ, 2017. – №31. – С. 75–85
 35. Прус Л.Р. Інформаційна взаємодія митних адміністрацій з громадянами щодо пропуску товарів, що переміщують (пересилають) через митний кордон: теоретичні засади та міжнародний досвід / Л. Р. Прус // Сталий розвиток економіки. –№3 (36) – 2017. – С. 45–51.
 36. Руда Т. В. Європейський досвід інформування громадян про митні правила / Т. В. Руда // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. Вип. 32 – Кіровоград : КНТУ, 2017.
 37. Руда Т. В. Нормативно-правове регулювання питань здійснення процедур митного контролю та митного оформлення водних транспортних засобів і товарів, що переміщуються ними / Т. В. Руда, А. В. Артеменко // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. – Кіровоград : КНТУ, 2017. – №33.
 38. Особливості взаємного узгодження у контексті попереднього узгодження ціноутворення в контрольованих операціях. Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. 2017. № 12. С. 45-53
 39. Договори про попереднє узгодження ціноутворення у контексті кампанії з протидії розмиванню бази оподаткування та переміщення прибутків. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. 2017. №. 2. С. 111–117
 40. Інституційні механізми у сфері захисту прав людини та їхній вплив на розвиток податкових відносин. Міжнародний юридичний вісник: актуальні проблеми сучасності (теорія та практика). 2017. Вип. 2-3. С. 275-280
 41. Theoretical Aspects Of Implementation Of The Innovation Component Evaluating Model For Small Business Enterprises. Marketing and Management of Innovations. Scientific Journal. 2017. № 2. C. 160–171. URL: http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/sites/ default/files/mmi2017_2_160_171.pdf 
 42. Barriers And Opportunities For Hi-Tech Innovative SME Development In The 4th Industrial Revolution Era. Problems and Perspectives in Management, 2017. № 4. 
 43. Кодекс етики ведення малого та середнього бізнесу на засадах соціальної та екологічної відповідальності. Бізнес Інформ. 2017. № 12. 
 44. Міжнародні стандарти митного пост-аудиту // Економічний вісник Університету. Збірник наукових праць. 2017. Вип. 33/1. С. 394–402.
 45. Стародуб Д. Перспективи запровадження загальнообовʼязкового декларування доходів фізичних осіб в Україні / Д. Стародуб // Міжнародний юридичний вісник: актувальні проблеми сучасності (теорія і практика). – № 2–3. 2017. – Ірпінь; УДФСУ 2017. – С. 165–172
 46. Стародуб Д. М. Попереднє узгодження ціноутворення в контрольованих операціях в Індії: сутність та особливості/Д. М. Стародуб// Право і суспільство. - Дніпропетровськ, 2017. – № 5-2. – С. 176–180
 47. Ризики розробки та запровадження уніфікованої звітності з податку на доходи фізичних осіб та єдиного внеску на загальнообов’язкове соціальне страхування. Бізнес Інформ. 2017. № 6. С. 227–233.
 48. Туржанський В. А. Застосування інструментів COMPACT-моделі для УЕО в контексті надання спрощень економічним операторам / В. А. Туржанський, І. В. Несторишен // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки, вип. 31. – Кіровоград : КНТУ, 2017. – С. (0,70 ум. друк. арк.).
 49. Туржанський В. А., Хома Д. М. Новації щодо вдосконалення нормативноправового регулювання інституту УЕО в Україні // Сталий розвиток економіки : [міжнар. наук. - виробн. журнал]. 2017. № 2 [36]. С. 64–71.
 50. Окремі аспекти удосконалення процесуальних норм адміністративного права. Вісник університету «Україна». № 1. 2017. С. 146–155
 51. Трубіна М. В., Єфіменко Л. Л. Категоріальний апарат дослідження підвищення рівня професійної компетентності державних службовців в Україні. Вісник Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. 2017. № 2. С.17–23
 52. Трубіна М. В., Єфіменко Л. Л. Правові засади модернізації системи професійного навчання посадових осіб органів ДФС України в умовах реформування державної служби України. Фінансове право. 2017. № 1. 
 53. Деякі питання дискреційних повноважень органів державної фіскальної служби україни / С. І. Федчук, П. І. Заруба // Фінансове право/ Університет державної фіскальної служби України; гол. ред. Л. М. Касьяненко. – 2017. – № 1.
 54. Фрадинський О. Домінанти системи попередньої інформації про пасажирів на авіаційному транспорті / О. А. Фрадинський // Інфраструктура ринку – 2017. – №4 – С. 24–27
 55. Фрадинський О.А. Повітряна траса «Аляска-Сибір» як один із маршрутів ленд-лізу / О.А. Фрадинський // Історія торгівлі, податків та мита. – 2017. – №1. – (подано до друку).
 56. Фрадинський О.А. Ленд-ліз в СРСР: нафтова компонента. / О.А. Фрадинський // Історія торгівлі, податків та мита. – 2017. – № 2. – (подано до друку)
 57. Класифікація напрямів удосконалення системи запобігання та протидії незаконному переміщенню товарів і транспортних засобів через митний кордон України // Сталий розвиток економіки. – 2017. – № 3(36). – C. 23–31.
 58. Механізми контролю за обігом тютюнових виробів в країнах ЄС / І. І. Хлєбнікова // Збірник наукових праць Університету державної фіскальної служби України [Електронний ресурс] / Університет державної фіскальної служби України; гол. ред. М. О. Кужелєв. – 2017. – № 2.
 59. Характеристика системи управління технічними системами митного контролю // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. – 2017. – Вип. 31. – С. 112–117.
 60. І. А. Шавло Корупційні ризики: виявлення та моніторинг в органах Державної фіскальної служби України / І. А. Шавло, Н. Г. Шкуренко // Економіка: теорія та практика. – 2016. №2 (8). С. 46–50
 61. Formation of the Public Financial Control System // Науковий вісник Полісся. – 2017. – № 1 (9). – ч. 1. – С. 113–118