toc Рубрики
homeЖурнал "Фінансове право"Номери за 2015 рік№4

№4

ТЕОРІЯ ФІНАНСОВОГО ПРАВА

Латковська Т. А. Предмет науки фінансового права за своїм змістом та структурою;

Савченко Л. А. Законодавчі основи організації та діяльності Рахункової палати України;


БЮДЖЕТНЕ ПРАВО

Токарєва К. О. Принципи бюджетної системи як основні засади її функціонування;


ПОДАТКОВЕ ПРАВО

Борець Л. В. До питання визначення вичерпного переліку непрямих податків у податковому праві України;

Дмитрик О. О., Смичок Є. М. Про деякі особливості виконання податкового обов’язку;

Євсєєва І. О. Напрями адаптації акцизного податку з алкогольних напоїв до права Європейського Союзу;

Мінаєва О. М. До проблеми преюдиції при розгляді податкових спорів;

Семир’янов Д. Я. Захищеність економічних інтересів України у договорах про уникнення подвійного оподаткування;

Трубіна М. В. Правове регулювання адміністрування податку на додану вартість в Україні;

Чайка В. В. Правові інструменти досягнення балансу публічних і приватних інтересів у податковій сфері;


АДМІНІСТРАТИВНЕ ПАРВО

Бригінець О. О. Розвʼязання проблем управління державною власністю – шлях до зміцнення фінансової безпеки держави;

Добрянська Н. В. Процесуальне забезпечення застосу- вання адміністративних стягнень та адміністративно-господарських санкцій;

Огороднікова І. І., Колосов О. О. Мотивація співробітників податкового відомства: конструктивні підходи (показовий досвід ФРН);

Печуляк В. П. Землі лісового фонду України як об’єкт права власності;

Суббот А. І. Адміністративно-правове регулювання безпеки в діяльності цивільної авіації. 


ПРИКЛАДНІ ДОСЛІДЖЕННЯ У СФЕРІ ОПОДАТКУВАННЯ

Трубін І. О. Огляд основних результатів наукового дослідження щодо адаптації вітчизняного податкового законодавства.


Завантажити у форматі PDF