toc Рубрики
homeЖурнал "Фінансове право"Номери за 2015 рік№3

№3

ТЕОРІЯ ФІНАНСОВОГО ПРАВА

Макух О. В. Деякі міркування щодо характеристики категорії «фінанси»;

Трубін І. О. Про методологію прикладних наукових досліджень у сфері фінансового права.


БЮДЖЕТНЕ ПРАВО

Касьяненко Л. М., Чайка В. В. Правове регулювання відповідальності за порушення бюджетного законодавства в Україні та Білорусі: порівняльний аналіз;


ПОДАТКОВЕ ПРАВО

Аністратенко Ю. І. Щодо питання контролю за порушенням законодавства у сфері сплати єдиного податку;

Галкін Д. О. Деякі аспекти форм та способів сплати податків і зборів;

Головашевич О. О. Окремі проблеми реалізації принципу невідворотності настання відповідальності в податковому праві;

Головін Д. В. Різновиди податково-правових норм за територією дії та їх вплив на місцеві податкові системи;

Krynytskyy I. Preamble as an element of tax-codification technique;

Лепетюк О. В. Вплив свободи вільного руху капіталів і платежів на договори про уникнення подвійного оподаткування держав-членів у межах Європейського Союзу;

Пилипенко А. А. Белорусский опыт выражения несогласия проверяемого субъекта с результатами проверки;


АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

Білоус В. Т., Бригінець О. О. Забезпечення вітчизняної економічної безпеки в умовах монополізму економіки України;

Будник Ю. А. Сучасний стан нормативно-правового регулювання управління системою професійної орієнтації в Україні;

Мулявка Д. Г. Проблеми визначення поняття «територіальна громада»;

Огороднікова І. І., Колосов О. О. Зарубіжні системи матеріального забезпечення працівників податкових органів: позитивний досвід для України;

Печуляк В. П. Державне управління у сфері лісового господарства України: порівняльно-правові аспекти;

Шавло І. А., Шкуренко Н. Г. Основні принципи впровадження міжнародних антикорупційних стандартів у діяльність органів фіскальної служби України.


РЕЦЕНЗІЇ

Копан О. В. Рецензія на Науково-практичний коментар до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»

Криницький І. Є. Новий підхід до старої проблеми


Завантажити у форматі PDF