toc Рубрики
homeЖурнал "Фінансове право"Номери за 2015 рік№2

№2

ТЕОРІЯ ФІНАНСОВОГО ПРАВА

Латковлький П. П. Бюджетна політика держави як невід’ємна складова фінансової політики;

Оніщик Ю. В. Проблеми визначення поняття “фінансове правопорушення” сучасний стан та перспективи розвитку;

Сухий Р. М. Щодо маніпулювання на ринках торгівлі;

Трубін І. О., Огороднікова І. І. Правові засади застосування форвардних контрактів у контексті трансфертного ціноутворення.


ПОДАТКОВЕ ПРАВО

Євсєєва І. О. Використання міжнародних стандартів оцінки при реформуванні податку на майно; 

Zhernakov M. Tax dispute resolution reform: a brief overview;

К. В. Мінаєва До питання про підстави звернення органу державної фіскальної служби до суду;

Огороднікова І. І.,  Колосов О. О. Перспективи реформування податкової системи в Україні з урахуванням досвіду євроадаптації Молдови;

П. О. Селезень, М. В. Тесляр Інститут бенефіціарного власника в Україні: концептуальні, нормативні та правозастосовні виклики;  

Трубіна М. В. Аналіз напрямів удосконалення адміністрування податку на додану вартість в Україні з урахуванням євроінтеграційних процесів;  

Харко Д. М. Пеня за несвоєчасне відшкодування податку на додану вартість: правова природа, нормативне забезпечення та судова практика;

Церковний О. В. Місце діяльності нерезидента та місце отримання доходів нерезидента: правові наслідки;

Шевчик О. С. Про деякі аспекти реалізації прав платника податків.


 АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

Гамбаров Г. Д. Современные вызовы реализации положений Конвенции ООН о борьбе с финансированием терроризма; 

Дейнека В. Ф., Шавло І. А. Організаційно-правові аспекти протидії корупції в системі органів управління зарубіжних країн;

Зоря О. В. Адміністративно-правові та організаційні аспекти використання поліграфів при проведенні антикорупційних заходів органами Державної фіскальної служби України; 

Махиніч Ю. С. Правове забезпечення процедур та діяльності щодо сервісного обслуговування великих платників податків в Україні;

Олійник О. Д. Функціонально-організаційна побудова фіскальних органів України;

Розум О. М., Романенко В. В. Моніторинг корупційних ризиків у діяльності Державної фіскальної служби України;

Розум О. М., Шкуренко Н. Г.  Дослідження тенденцій виникнення корупції у фіскальних органах.


Завантажити у форматі PDF