toc Рубрики
homeНаукова діяльністьЗаконопроектна та нормотворча робота2014 рік

2014 рік

У 2014 році фахівці Інституту брали активну участь у реалізації законопроектної та нормотворчої роботи, а саме:

1. Розроблено проект наказу Міністерства фінансів України та Міністерства доходів і зборів України «Про затвердження Порядку взаємодії органів Міністерства доходів і зборів України та органів Державної казначейської служби України в процесі виконання державного та місцевих бюджетів за доходами та іншими надходженнями» (виконавці: Н. Г. Шкуренко., І. А. Шавло);

2.  Розроблено проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо удосконалення системи сплати податків і зборів до Державного та місцевих бюджетів України». (виконавці: Н. Г. Шкуренко., І. А. Шавло););

3. Розроблено проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо впровадження кадастрової оцінки об’єктів нерухомого майна,відмінного від земельної ділянки)» (виконавці: М.В. Кармаліта; С. В.Шевчук);

4. Розроблено проект Закону України  «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо удосконалення системи сплати податків і зборів до Державного та місцевих бюджетів України» ( І.А. Шавло);

5.  Розроблено проект Закону «Про основи запобігання та боротьби з економічними правопорушеннями і здійснення фінансового контролю» (О.М. Розум);

6. Розроблено проект Закону «Про службу фінансових розслідувань» ( О.М. Розум);

7. Розроблено проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів (щодо удосконалення справляння непрямих податків) ( І.О.Трубін; Н.М. Лисецька, І.О.Євсєєва)

8. Розроблено проект Закону про внесення змін щодо вдосконалення декларування земельного податку, орендної плати за землі державної, комунальної форм власності ( Д.М. Серебрянський, І.І. Огороднікова, М.В. Трубіна, Г.М. Білецька);

9. Розроблено проекту наказу ДФС «Про організацію роботи, спрямованої на запобігання корупції та забезпечення власної безпеки в органах Державної фіскальної служби України» (О.М. Розум; Н.Г. Шкуренко, І.А. Шавло, В.Ф. Дейнека).

10. На виконання доручення відділу крептографічного захисту інформації  Міністерства доходів і зборів України надано матеріали щодо внесення змін до Постанови Верховної Ради «Про структуру бюджетної класифікації» (виконавці: В. Ф. Дейнека; Н. Г. Шкуренко; І. А. Шавло; вих.. № 31/01-26 від 14.02.2014 р.);

11. Внесено пропозиції щодо виконання постанови Верховної Ради України від 25.03.2014 р. №1159-VII щодо питань парламентських слухань на тему: «Про стан та законодавче забезпечення розвитку науки та науково-технічної сфери держави» за дорученням директора Департаменту Стратегічного управління та інновацій Маланушенко Є. Л. (виконавці: І. О.Трубін; Н. М. Лисецька; М. В. Кармаліта; І. В. Євсеєва; С. В.Шевчук; М. В. Трубіна; вих.. № 89/01-26 від 23.04.2014 р.);

12. Внесення пропозицій щодо чинної редакції Податкового кодексу України за дорученням директора Департаменту Стратегічного управління та інновацій Маланушенко Є. Л. (виконавці: А. М. Вдовиченко; І. О.Трубін; Н. М. Лисецька; М. В. Кармаліта; І. В. Євсеєва; С. В.Шевчук; О. М. Смірнова; М. В. Стадник);

13. Опрацювання пропозиції учасників робочої групи № 2 з удосконалення чинної редакції Розділу ІІІ «Податок на прибуток» ПКУ за дорученням директора Департаменту податкової, митної політики і методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України Чмирук М. О. (виконавець: О. М. Смірнова);

14. На виконання доручення Державної податкової служби України надано пропозиції концептуального характеру щодо «Концепції реформування податкової системи України» (Серебрянський Д.М., Вдовиченко А.М., Смірнова О.М., Трубін І.О., Лисецька Н.М., Стадник М.В., Огороднікова І.І., Шкуренко Н.Г., Євсеева І.О., Трубіна М.В.).