toc Рубрики
homeНаукова діяльністьПланові наукові дослідження2015 рік

2015 рік

 Тематичний план науково-дослідної роботи Науково-дослідного інституту фінансового права на 2015 рік містив 6 науково-дослідних тем.

 Виконана авторськими колективами робота характеризується такими даними:

1. «Економіко-правові наслідки адаптації податкового законодавства в умовах корегування плану дій Угоди про асоціацію між Україною та ЄС»  Тема замовлена Департаментом міжнародних зв’язків Державної фіскальної служби України.

Державний реєстраційний номер: 0114U002358.

Державний обліковий номер: 0216U003169

Термін виконання: 02.01.2014 р. – 31.12.2015 р.

Керівник – к.ю.н. І. О. Трубін.

Дослідження проведено з метою оцінки наслідків, що виникнуть для економічної сфери і податкової системи України в процесі адаптації податкового та митного законодавства до умов вільної торгівлі з країнами ЄС

Об’єктом дослідження є суспільні відносини в сфері оподаткування та митної справи.

Предметом дослідження є нормативно-правові засади виконання основних положень угоди про асоціацію між Україною та ЄС у сфері оподаткування та митної справи.

За результатами дослідження підготовлено інформаційні довідки:

–          «Сучасний стан виконання Угоди про асоціацію в Молдові та Грузії» (виконавець Огороднікова І. І.);

–          «Вивчення електронної системи контролю за обігом підакцизної продукції, що діє в ЄС та доцільність запровадження в Україні» (виконавець Євсєєва І. О.);

–          «Концептуальні пропозиції щодо удосконалення правового механізму акцизного податку в розрізі виготовлення виноробної продукції» (виконавець Лисецька Н. М.);

–          «Акцизний податок на витрати пов’язані з популяризацією шкідливої підакцизної продукції» (Лисецька Н. М.);

–          «Акцизне оподаткування: перспективи гармонізації» (Євсєєва І. І.);

–          «Угода про Асоціацію між Україною та ЄС в контексті прямого оподаткування: концептуальний та нормативний аспект» (Селезень П. О., Тимченко Л. Д.);

–          порівняльна таблиця до проекту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів» (щодо удосконалення справляння непрямих податків)

З метою інформування про хід виконання дослідження та впровадження у практичну діяльність результатів НДР підготовлено та надіслано замовнику науково-аналітичні доповіді:

-          «Наближення акцизного оподаткування в контексті виконання положень Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом»;

-          «Сучасний стан виконання угоди про асоціацію в Молдові та Грузії: позитивний досвід для України»;

-          «Угода про Асоціацію між Україною та ЄС у контексті прямого оподаткування: концептуальний та нормативний аспект».

У межах теми підготовлено проекти нормативно-правових актів:

-                   проекту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів» (щодо удосконалення справляння непрямих податків);

-                   проекту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України» (щодо виконання Угоди про Асоціацію);

Також авторським колективом були надані пропозиції до:

–          проекту Концепції реформування податкової системи України (станом на вересень 2014 року та 2015 року);

–          виконання доручення Прем’єр-Міністра щодо підготовки пропозицій про можливість впровадження результатів дослідження „Податкова реформа – виклик для України” (лист вих. № 89/01-26 від 23 квітня 2014 року);

–          проекту Концепцій реформування ПСУ, презентована Міністерством фінансів; проекту Закону про внесення змін до ПКУ щодо податкової лібералізації № 3357 від 10.2015 р.; проекту Закону про внесення змін до ПКУ щодо проведення брутизації та зменшення навантаження на фонд оплати праці № 3113 від 16.09.2015 р.

З метою апробації основних положень та результатів науково-дослідної роботи в межах теми організовано проведення:

–          Науково-практичного круглого столу «Євроінтеграційні процеси в Україні: економічний та правовий аспект», який відбувся  8 вересня 2015 року  на базі Науково-дослідного інституту фінансового права.

–          Міжвузівської науково-практичної конференції молодих вчених та студентів «Місцеве самоврядування в Україні: історичні традиції та сучасна практика», що проведена 18 березня 2015 року спільно з Київським фінансово-економічним коледжем Національного університету ДПС України організовано й проведено.

Здійснено публікації результатів наукової діяльності:

Наукові статті:

1.                Ievsieieva I. Need improvement of normative - legal regulation excise tax / I. Ievsieieva // Фінансове право – 2015. – № 1. – С. 19 – 21.

2.                Євсєєва І. О. Напрями адаптації акцизного оподаткування на алкогольні напої до права Європейського союзу / І. О. Євсєєва // Фінансове право. - 2015. - № 4. - С. 28-30.

3.                Лисецька Н. М. Впровадження європейських стандартів акцизного оподаткування: досвід для України / Н. М. Лисецька / Глобальні та національні проблеми економіки: електронне наукове фахове видання. –- 2015 . - № 4. - С. 848-852

4.                Лисецька Н. М. Інноваційні підходи щодо акцизного оподаткування в контексті європейського досвіду / Н. М. Лисецька, А.Олійник/ Глобальні та національні проблеми економіки: електронне наукове фахове видання. –- 2015 . - № 7. - С. 42-48.

5.                Лисецька Н. М. Інноваційні стратегії європейських країн у структурі механізму  глобальної конкурентоспроможності/ Н. М. Лисецька / Економічний простір, збірник наукових праць: наукове фахове видання. –- 2015 - вересень. - С.

6.                Огороднікова І. І. Практика адаптації системи прямого оподаткування до права ЄС в Україні / І. І. Огороднікова // Фінансове право. – № 1. – С. 40–43.

7.                Огороднікова І. І. Перспективи реформування податкової системи в Україні на підставі досвіду Євроадаптації Молдови / І. І. Огороднікова, О. О. Колосов // Фінансове право. – №2. – С. 11–16.

8.                Огороднікова І. І., Колосов О. О. Європеїзація органів внутрішніх справ. Перехід до європейських цінностей / І. І.  Огороднікова // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2015. − № 3.–С.37–43.

9.                Трубін І.О. Правові засади застосування форвардних контрактів в контексті трансфертного ціноутворення / І.О. Трубін, І.І. Огороднікова // Фнансове право. 2015. – №2. – С. 34–39.

10.           Трубін І. О. Огляд основних результатів наукового дослідження щодо адаптації вітчизняного податкового законодавства / І. О. Трубін // Фінансове право. – 2015. – № 4. – С. 65-66

11.           Селезень П.О. Концепція належного управління у сфері оподаткування: сучасні виклики / П.О. Селезень // Право і суспільство. – 2015. – № 5-2. – С. 161-166.

12.           Тимченко Л.Д.  Міжнародні договірні норми: суддівський розсуд contra legem [російською мовою] /Л.Д. Тимченко, В.П.Кононенко) / Ідея порівняльного міжнародного права: pro et contra: Збірник наукових праць на честь іноземного члена НАН України та НАПрН України Уїльяма Елліотта Батлера. За ред. Ю.С. Шемшученка, О.В. Кресіна; упор. О.В. Кресін, І.М. Ситар. – Київ; Львів: Ліга-прес, 2015. С. 298- 310

Тези:

1.                Євсєєва І. О. Реформування податкової системи Молдови в межах Угоди про асоціацію. Перспективи для України / І. О. Євсєєва, О. О. Колосов // Бюджетно-податкова політика та регіональний розвиток України : матер. міжнародн. наук.-практ. конференції, 22 травня 2015 р. / Нaціoнaльний університет Державної податкової служби Укрaїни. - Ірпінь : Видавництво НУДПСУ, 2015. - С. 142-146.

2.       Євсєєва І. О. Реформування акцизного податку в межах виконання Угоди про асоціацію / І. О. Євсєєва/ Євроінтеграційні процеси в Україні: економічний та правовий аспект : матеріали    наук.- практ.  круглого столу; 8 вересня 2015 р. - Ірпінь. НДІ ФП.  - 2015. – С.33-37.

3.                Євсєєва І. О. Оподаткування доходів у вигляді процентів на користь іноземних кредиторів / І. О. Євсєєва // Особливості тлумачення договорів про уникнення подвійного оподаткування у контексті права міжнародних договорів: світовий досвід та Україна: збірник матеріалів круглого столу, 23 грудня 2015 р. – Ірпінь: Видавництво Національного університету ДПС України.

4.                Євсєєва І. О. Правове регулювання сплати митних платежів в умовах дії Угоди про Асоціацію / І. О. Євсєєва // Фінансове право у ХХІ сторіччі: збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 11 грудня 2015 р.

5.                Євсєєва І. О. Фінансова політика у сфері непрямого оподаткування / І. О. Євсєєва // Реформування податкової системи України відповідно до європейських стандартів: збірник матеріалів VII Міжнародної  науково-практичної конференції, 22 грудня 2015 р. – Ірпінь: Видавництво Національного університету ДПС України, С.199-208.

6.                Лисецька Н. М. Формування вітчизняної фінансово-правової системи в  контексті врахування досвіду європейських країн / Н. М. Лисецька /матеріали наук.- практ. конференції «Бюджетно-податкова політика та регіональний розвиток України», 22 травня 2015 р. м. Ірпінь. – 2015. – С.276 – 280

7.       Лисецька Н. М. Соціально-економічні аспекти європейської інтеграції України /Н.М. Лисецька/ Євроінтеграційні процеси в Україні: економічний та правовий аспект : матеріали    наук.- практ.  круглого столу; 8 вересня 2015 р. - Ірпінь. НДІ ФП.  - 2015. – С.62-66.

8.       Лисецька Н. М. Соціально-культурні чинники регулювання ринку підакцизних товарів /Н.М. Лисецька/ Геостратегічні пріоритети України  в політичній, економічній, правовій та інформаційних сферах: матеріали  міжнародної  наук.-практ. конф., 15  жовтня 2015 р. -  К.:, КІМО. -2015. – С.

9.                Огороднікова І. І.Сучасний стан виконання Угоди про асоціацію в Грузії: позитивний досвід для України / І. І. Огороднікова //Бюджетно-податкова політика та регіональний розвиток України : матеріали науково-практичної конференції молодих вчених та студентів. – Ірпінь (22.05.2015 року).– 0,15 д.а.

10.  Селезень П.О. Концепція належного урядування у сфері оподаткування та можливості її використання в Україні// П.О. Селезень / Євроінтеграційні процеси в Україні: економічний та правовий аспект : матеріали    наук.- практ.  круглого столу; 8 вересня 2015 р. - Ірпінь. НДІ ФП.  - 2015. – С. 92-98.

11.   Трубін І. О. Напрями удосконалення правового регулювання об'єкта оподаткування податку на додану вартість / І. О. Трубін // Бюджетно-податкова політика та регіональний розвиток України : матер. міжнародн. наук.-практ. конференції, 22 травня 2015 р. / Національний університет Державної податкової служби України. - Ірпінь : Видавництво НУДПСУ, 2015. - С. 142-146.

12.  Трубін І. О. Наукова складова процесу адаптації вітчизняного законодавства до умов ЄС / І. О. Трубін // Євроінтеграційні процеси в Україні: економічний та правовий аспект : матеріали наук.- практ. круглого столу; 8 вересня 2015 р. - Ірпінь. НДІ ФП.  - 2015. – С. 113-118.

Результати виконання НДР прийняті замовником відповідно до Акту здавання-приймання НДДКР «Економіко-правові наслідки адаптації податкового законодавства в умовах корегування плану дій Угоди про асоціацію між Україною та ЄС».

 

2. «Методи прогнозування доходів бюджету: зарубіжний досвід та можливість його адаптації в Україні та в роботі Державної фіскальної служби України». Тема замовлена Координаційно-моніторинговим департаментом Державної фіскальної служби України.

Державний реєстраційний номер: 0115U003414.

Державний обліковий номер: 0216U003170

Термін виконання: 02.01.2014 р. – 31.12.2015 р.

Керівник – к.е.н., с.н.с А. М. Вдовиченко.

Дослідження проведено з метою аналізу зарубіжних методик прогнозування доходів державного бюджету і впровадження в діяльність Державної фіскальної служби методики прогнозування, що матиме практичне застосування. В процесі дослідження комплексно проаналізовано світовий досвід прогнозування податкових надходжень бюджетів різних рівнів та запропоновано практичні підходи до прогнозування податкових надходжень в Україні на національному та регіональному рівні.

Протягом року було проведено розробку та апробацію статистичних підходів до прогнозування податкових надходжень на регіональному рівні, а також вдосконалено моделі прогнозування окремих податків на національному рівні. Разом з тим порівняно результати короткострокового прогнозування на основі моделей часових рядів та панельних просторових регресій та продемонстровано можливість і переваги використання обох типів прогнозних моделей. Порівняно точність прогнозування податків на національному рівні з прогнозами, здійсненими у 2014-му році. Особливу увагу було приділено тестуванню прогностичних якостей моделей для помісячних даних у регіональному розрізі з ПДВ та ПДФО.

З метою інформування про хід виконання дослідження та впровадження у практичну діяльність результатів  НДР підготовлено та надіслано замовнику:

1.  Науково-аналітичну доповідь Прогнозування податкових надходжень у регіональному розрізі на прикладі ПДВ. – Ірпінь : НДІ фінансового права, 2015. – 20 с.;

2.  Проект методичних рекомендацій щодо використання програмного комплексу «Gretl» для проведення прогнозних розрахунків ПДВ в регіональному розрізі. – Ірпінь : НДІ фінансового права, 2015. – 14 с.

3.  Проект методичних рекомендацій щодо використання програмного комплексу «Gretl» для прогнозування податкових надходжень по окремим податкам на національному рівні, 2015. – 7 с.

4.  Проект методичних рекомендацій щодо використання програмного комплексу «Gretl» для тестування прогностичних здатностей статистичних моделей, 2015. – 49 с.

5.  Заключний звіт про науково-дослідну роботу «Методи прогнозування доходів бюджету: зарубіжний досвід та можливість його адаптації в Україні та в роботі Державної Фіскальної Служби України», 2015. – 365 с.

З метою удосконалення розроблених методик та сприяння у підготовці фахівців щодо практичного застосування результатів НДР авторським колективом прийнято участь у:

1.  Круглому столі «Прогнозування податкових надходжень у регіональному розрізі на прикладі ПДВ», що відбувся за участю фахівців Державної фіскальної служби України.

2.  Розгляді та апробації Методичних рекомендацій щодо використання програмного комплексу «Gretl» для прогнозування податкових надходжень до проміжного звіту про науково-дослідну роботу «Методи прогнозування доходів бюджету: зарубіжний досвід та можливість його адаптації в Україні та в роботі Державної фіскальної служби України»;

3.  Робочій зустрічі щодо проведення прогнозних розрахунків по податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) з використанням програмного комплексу GRETL, який застосовується як інструментарій для проведення розрахунків в рамках виконання науково-дослідної роботи ,,Методи прогнозування доходів бюджету: зарубіжний досвід та можливість його адаптації в Україні та в роботі Державної фіскальної служби України”;

4.  Круглому столі за участю фахівців Державної фіскальної служби України та представників Науково-дослідного інституту фінансового права 11 вересня 2015.

             За результатами впровадження у практичну діяльність результатів НДР замовником надано:

1.  Акт №1 впровадження у Державній фіскальній службі України науково-дослідної роботи «Методи прогнозування доходів бюджету: зарубіжний досвід та можливість його адаптації в Україні та в роботі Державної фіскальної служби України» за підсумками дослідження у 2014 році (щодо врахування результатів роботи при підготовці наказу від 11.11.2014 № 262 «Про організацію діяльності Державної фіскальної служби України із прогнозування та забезпечення надходжень до бюджету»);

2.  Акт №2 впровадження у Державній фіскальній службі України науково-дослідної роботи «Методи прогнозування доходів бюджету: зарубіжний досвід та можливість його адаптації в Україні та в роботі Державної фіскальної служби України» за підсумками дослідження у 2014 році (щодо впровадження шляхом публікації наукової статті «Сучасні реалії прогнозування податкових надходжень в органах ДФС України» та при підготовці наказу ДФС від 15.04.2015 № 277 «Про внесення змін до наказу ДФС від 11.1.2014 № 262»);

3.  Акт № 3 (щодо впровадження шляхом публікації наукової статті «Просторовий підхід у прогнозуванні податкових надходжень»);

4.  Акт № 4 (щодо врахування результатів дослідження при підготовці та підписанні наказу ДФС  від 18.08.2015 № 615 «Про внесення змін до наказу ДФС від 11.1.2014 № 262»);

Здійснено публікації результатів наукової діяльності:

1.  Чернов П.С., Вдовиченко А.М., Егорова Т.М., Цибко Л.П. Сучасні реалії прогнозування податкових надходжень в органах ДФС України/ П.С. Чернов,  А.М. Вдовиченко,  Т.М. Егорова,  Л.П. Цибко // Збірник наукових праць Національного  університету державної податкової служби України. – 2014. – № 2 – С. 189–198.

2.  Мокляк М.В., Чернов П.С., Вдовиченко А.М., Зубрицький А.І. Просторовий підхід у прогнозуванні податкових надходжень / М.В. Мокляк, П.С. Чернов,  А.М. Вдовиченко, А.І. Зубрицький // Економіка і прогнозування. – 2015. – № 2 – С.7–20.

Результати виконання НДР прийняті замовником відповідно до Акту здавання-приймання НДДКР «Методи прогнозування доходів бюджету: зарубіжний досвід та можливість його адаптації в Україні та в роботі Державної фіскальної служби України».

 

3. «Аналіз міжнародного досвіду протидії корупції і можливість його імплементації в Україні в процесі адміністрування податків та зборів». Тема замовлена Головним управлінням внутрішньої безпеки Державної фіскальної служби України.

Державний реєстраційний номер: 0115U003413.

Державний обліковий номер: 0216U003171

Термін виконання: 01.07.2014 р. – 31.12.2015 р.

Керівник – к.ю.н. Розум О. М.

Дослідження проведено з метою узагальнення передового міжнародного досвіду запобігання та протидії корупції і можливості його імплементації в Україні у процесі адміністрування податків та зборів. У науково-дослідній роботі здійснений детальний аналіз загально-теоретичного питання корупції. Зроблений аналіз діяльності відомчих структурних підрозділів фіскальних органів у контексті можливих корупційних проявів. Визначені організаційні фактори, які впливають на формування внутрівідомчих ризиків, які сприяють корупційним правопорушенням у фіскальних органах. Запропоновано механізм визначення та систематизації корупційних ризиків відповідно до функцій та процедур структурних підрозділів фіскальних органів.

За результатами дослідження сформовано та надіслано Замовнику аналітичну довідку за напрямом „Дослідження процесу  моніторингу корупціогенних ризиків та розробка методичних рекомендації щодо відомчих антикорупційних стандартів в органах Державної фіскальної служби України” (вих. № 327/01-26 від 20.11.2015 р.).

У процесі дослідження міжнародних антикорупційних стандартів і передового світового досвіду, розроблено напрями практичної реалізації щодо імплементації антикорупційних стандартів у діяльність органів ДФС. Зокрема, авторським колективом розроблено Антикорупційну програму та методичні рекомендації щодо відомчих антикорупційних стандартів в органах Державної фіскальної служби України.

В рамках виконання НДР та доручень Головного управління власної безпеки Державної фіскальної служби України (далі – ГУВБ) авторським колективом у 2015 році розроблено:

1.       Науково-аналітична довідка щодо негативного впливу корупційних чинників на виконання основних завдань ДФС України (вих. лист НДІ фінансового права від 29.01.2015 р. № 23/01-26).

2.       Пропозиції щодо приведення у відповідність до міжнародних антикорупційних стандартів Положення про Державну фіскальну службу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2014 року № 236 (вих. лист НДІ фінансового права від 29.01.2015 р. № 23/01-26).

3.       Проект Наказу ДФС “Про організацію роботи, спрямованої на запобігання корупції та забезпечення безпеки в органах Державної фіскальної служби України” (вих. лист НДІ фінансового права від 13.03.2015 р. № 68/1-26).

4.       Антикорупційна програма Державної фіскальної служби України на 2015–2017 роки, яка впроваджена Наказом ДФС України “Про затвердження Антикорупційної програми Державної фіскальної служби України на 2015–2017 роки” від 18.08.2015 р. № 614 (вих. лист НДІ фінансового права від 08.05.2015 р. № 123/1-26).

5.       Проект Постанови Кабінету Міністрів “Про внесення змін до Положення про Державну фіскальну службу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.05.2014 року № 236”, Пояснювальна записка, Порівняльна таблиця, аналіз впливу регуляторного акту (вих. лист НДІ фінансового права “Щодо проекту постанови КМ про внесення змін до Положення про Державну фіскальну службу” від 07.07.2015 р. № 181/1-26);

6.       Методичні рекомендації щодо відомчих антикорупційних стандартів в органах Державної фіскальної служби України, які впроваджені у діяльність ДФС розпорядженням “Про організацію роботи із виконання положень Антикорупційної програми” від 08.12.2015 р. № 367-р.

7.       Інші матеріали, які використані в практичній діяльності ДФС:

‒     анкета опитування платників податків про наявність корупції в органах ДФС (вих. лист НДІ фінансового права від 26.06.2015 р. № 172/1-26);

‒     проект плану першочергових заходів щодо виконання Антикорупційної програми (вих. лист НДІ фінансового права від 28.09.2015 р. № 255/1-26);

‒     рекомендації щодо розробки положення про незалежну експертну групу.

За результатами впровадження у практичну діяльність результатів НДР замовником надано акти впровадження:

–     щодо використання в роботі Замовника пропозицій щодо приведення у відповідність до міжнародних антикорупційних стандартів окремих пунктів Положення про Державну фіскальну службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів  України від 21 травня 2014 року № 236

–     щодо підготовки проекту наказу ДФС України «Про організацію роботи, спрямованої на запобігання та забезпечення власної безпеки в органах Державної фіскальної служби»

–     щодо використання підготовлених матеріалів (науково-аналітична довідка щодо пріорететних напрямів запобвігання та протидії корупції в органах ДФС з урахуванням міжнародних антикорупційних стандартів та передового зарубіжного досвіду у цій сфері) при підготовці до Колегії Державної фіскальної служби України

–     щодо проекту Антикорупційної програми Державної фіскальної служби України

З метою апробації результатів НДР та за участю Замовника, проведений науково-практичний семінар за напрямом „Концептуальні напрями запобігання та протидії корупції в органах ДФС України”, який передбачав обговорення таких питань: імплементація міжнародних антикорупційних стандартів у діяльність фіскальних органів; фактори корупції та корупційні ризики у діяльності Державної фіскальної служби України.

Разом з тим матеріали дослідження апробовано авторським колективом у наукових та практичних заходах, а саме:

1.  Міжнародному семінарі на базі Міністерства фінансів України за темою: «Запобігання корупції та шахрайстві для ревізорів і відповідальних за дотримання кодексу належної поведінки»;

2.  Міжнародному семінарі на базі Державної фіскальної служби України за темою : «Антикорупційні заходи, прозорість та інтеграція у податковій та митній сфері»;

3.  Міжнародній юридичній науково-практичній конференції «Правотворча та правозастосовча діяльність: теорія, практика, професійний досвід»;

4.  Міжнародній юридичній науково-практичній конференції «Проблеми гармонізації національного і міжнародного законодавства: досягнення та перспективи»;

5.  Міжнародній науково-практичній конференція «Бюджетно-податкова політика та регіональний розвиток України»;

6.  ІІІ Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Фінансове право у ХХІ сторіччі»;

7.  Міжвідомчому семінарі «Євроінтеграційні процеси в Україні: економічний та правовий аспект», який відбувся 08.09.2015 р. на базі НУДПСУ;

8.   Міжвідомчому семінарі «Корупція в органах ДФС України: сучасний стан та напрями подолання», який відбувся 02.12.2015 р. на базі НУДПСУ;

9.  Міжнародному семінарі «Підготовка проведення аналізу корупційних загроз», який відбувся 07.12.2015 р. на базі ДФС.

З метою апробації результатів НДР членами авторського колективу опубліковано наукові статті:

1.  Дейнека В. Ф., Шавло І. А. Організаційно-правові аспекти протидії корупції в системі органів управління зарубіжних країн / В. Ф. Дейнека, І. А. Шавло //  Фінансове право. – 2015. – № 2.– С. 57-60.

2.  Зоря О. В. Основні аспекти впровадження антикорупційних міжнародних стандартів у діяльність фіскальних органів України / О. В. Зоря // Фінансове право. – 2015. № 1. – С. 20-32.

3.  Зоря О. В. Адміністративно-правові та організаційні аспекти використання поліграфів при проведенні антикорупційних заходів органами Державної фіскальної служби України  / О. В. Зоря //  Фінансове право. – 2015. – № 2. – С. 60-64.

4.  Розум О. М. Реалізація антикорупційної політики в органах державної влади: світовий досвід / О. М. Розум // Фінансове право. – 2015. № 1. – С. 51-54.

5.  Розум О. М. Моніторинг корупційних ризиків у діяльності Державної фіскальної служби України /О. М. Розум, В. В. Романенко // Фінансове право. – 2015. – № 2. – С. 71-73.

6.  Розум О. М. Дослідження тенденцій виникнення корупції у фіскальних органах / О. М. Розум, Н. Г. Шкуренко // Фінансове право. – 2015. – № 2. – С. 74-78.

7.   Шавло І. А. Налоговые и коррупционные риски в системе налоговых отношений в Украине / Шавло І. А., Шкуренко Н. Г. // Современная налоговая система: состояние, проблемы и перспективы развития: материалы IХ Всеросийской заочной научной конференции с международным участием /  Уфимск. гос. авиац. техн. ун-т. – Уфа: Уфимск. гос. авиац. техн. ун-т, 2015. – С. 64-69.

8.  Шавло І. Ф. Джерела міжнародних антикорупційних стандартів / І. А. Шавло, Н. Г. Шкуренко // Фінансове право. – 2015. – № 3. – С. 63-66.

Результати виконання НДР прийняті замовником відповідно до Акту здавання-приймання НДДКР «Аналіз міжнародного досвіду протидії корупції і можливість його імплементації в Україні в процесі адміністрування податків та зборів».

 

4. «Аналіз особливостей адміністрування різних форм універсального акцизу». Тема замовлена Департаментом оподаткування юридичних осіб Державної фіскальної служби України.

Державний реєстраційний номер: 0115U003000.

Термін виконання: 02.01.2015 р. – 31.12.2016 р.

Керівник – к.е.н., с.н.с. Серебрянський Д. М.

У роботі розглянуто теоретичні основи функціонування систем універсальних акцизів у країнах світу, з виокремленням особливостей оподаткування суб’єктів малого та середнього бізнесу; проаналізовано міжнародний та вітчизняний досвід адміністрування універсальних акцизів; досліджено реверсивний механізм сплати ПДВ та визначено можливості його застосування в Україні; розроблено методичні рекомендації щодо оцінки ефективності адміністрування ПДВ Державною фіскальною службою України; здійснено оцінку доцільності використання альтернативної системи універсальних акцизів в Україні.

У межах НДР розроблено та направлено замовнику для ознайомлення науково-аналітичні доповіді та методичні рекомендації:

1.       Методичні рекомендації щодо оцінки ефективності адміністрування ПДВ Державною фіскальною службою України (лист вих. № 67/01-26 від 12.03.2015 р. / вх. № 6028/6 від 13.03.2015 р.).

2.       Світова практика використання гібридних форм універсального акцизу (лист. вих. № 170/01-26 від 26.06.2015 р.).

3.       Аналіз реверсивного механізму сплати ПДВ / Науково-аналітична доповідь // Д. М. Серебрянський, О. В. Соколовська, М. В. Стадник. – Ірпінь : НДІ фінансового права, 2015. – 56 с. (лист вих. № 243/01-26 від 18.09.2015 / вх. № 27599/6 від 18.09.2015 р.).

З метою апробації результатів НДР членами авторського колективу опубліковано:

1.            Серебрянский Д. М. Характеристика форм фискального обеспечения местных бюджетов / Д. М. Серебрянский // Фискальный федерализм. Проблемы и перспективы развития / [И. А. Майбуров, Ю. Б. Иванов, К. А. Баннова и др.]. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 415 с. – С. 326–338

2.            Серебрянський Д. М. Взаємодія фіскальної та монетарної політики в умовах фінансової стабілізації економіки України / Д. М. Серебрянський, А. А. Галюта // Вісник Національного банку України. – 2015. – № 6 (232). – С. 22–28

3.            Соколовська О. В. Залежність систем універсальних акцизів від економіко-інституційних чинників / О. В. Соколовська // Економічний вісник університету : зб. наук. пр. – Вип. 25/1. – С. 195–201

4.            Стадник М. В. Вплив зміни форм податкової звітності на адміністрування основних бюджетоутворюючих податків в Україні / М. В. Стадник // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. – № 3. -– С. 783–789

5.            Стадник М. В. Можливість застосування реверсивного механізму сплати ПДВ в Україні / М. В. Стадник // Економіка промисловості. – 2015. –№4(72). – С.93-104.

6.            Трубіна М. В. Універсальні акцизи: сутність та особливості правового регулювання / С. І. Лекар, М. В. Трубіна // Фінансове право. – 2015. – № 1. – С. 57–60

7.            Трубіна М. В. Аналіз напрямів удосконалення адміністрування податку на додану вартість в Україні з урахуванням євроінтеграційних процесів / М. В. Трубіна // Фінансове право. – 2014. – № 2 – C. 38–43

8.            Федчишин Ю. Territorial Application of the Value Added Tax in the European Union / Ю. Федчишин // Фінансове право. – 2015. – № 1. – С. 61–64 (0,41 друк арк.).

9.            Соколовская Е. В. Оценка размеров теневой экономики на региональном уровне как предпосылка регулирования налоговых поступлений / Е. В. Соколовская, Д. Б. Соколовский // Известия Иркутской государственной экономической академии. – 2015. – Т. 25. – № 3. – С. 480–484

10.       Sokolovska O. Analysis of Ineffectiveness Arising in “Investor-government” Relations / O. Sokolovska, D. Sokolovskyi // Management and Business Administration. Central Europe. – 2015. – N3. – Vol. 23. – pp. 47–70.

11.       Sokolovska O. VAT efficiency in the countries worldwide / O. Sokolovska, D. Sokolovskyi // Economic growth in conditions of globalization // Proceedings of 10th international scientific and practical conference (15-16 October 2015; Chisinau). – Vol. II. – pp. 17–22

12.       Стадник М. В. Особенности администрирования гибридных форм универсального акциза в Индии / М. В. Стадник // Современная налоговая система: состояние, проблемы и перспективы развития: сборник трудов IХ Всероссийской заочной научной конференции с международным участием. – Уфа: УГАТУ, 2015. – 162 с. – С. 45–50

13.       Стадник М. В. Особенности оценки эффективности администрирования налогов и сборов по TADAT / М. В. Стадник // Управление экономикой:  методы, модели, технологи:  материалы XV Международной научной конференции. В 2 т. Т. 1 / Уфимский гос. авиац. техн. ун-т. – Уфа, 2015. – 252 с. – С. 236–239

14.       Серебрянський Д. М. Податкова реформа: видимі та невидимі ефекти / Д. М. Серебрянський, А. І. Зубрицький // [Електронний ресурс] / «Дзеркало тижня. Україна». – № 38.

15.       Стадник М. В. Світові  тенденції оподаткування податком з обороту суб’єктів малого підприємництва / М. В. Стадник // Актуальні наукові дослідження в сучасному світі: збірник наукових праць IV міжнародної науково-практичної конференції. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – 196 с. – С. 166–172

16.  Федчишин Ю. Як змінився ПДВ на електронні послуги в Єврозоні / [Електронний ресурс] / Ю. Федчишин // Forbes-Україна. - Режим доступу: http://forbes.ua/ua/opinions/1394533-yak-zminivsya-pdv-na-elektronni-poslugi-v-evrozoni

Разом із тим прийнято участь у колективній монографії у межах Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні детермінанти фіскальної політики: локальний та міжнародний вимір» (22–23 жовтня 2015 р., м. Тернопіль) та знаходиться в друці:

1. Serebryanskyi D., Sokolovska O. Strengths and weaknesses of the VAT reverse charge mechanism: a theoretical framework (0,6 друк арк.).

2. Smirnova O., Stadnyk M. V. Methodological problems of evaluation of efficiency of tax administration in Ukraine (0,78 друк. арк.).

Тези доповідей:

1. Серебрянський Д. М. Методи оцінки ефективності адміністрування ПДВ в органах фіскальної служби України // Д. М. Серебрянський / Бюджетно-податкова політика та регіональний розвиток України матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 22 травня 2015 р., м. Ірпінь. – 556 с. – С. 430–434

2. Серебрянський Д. М. Можливості використання гібридних форм універсальних акцизів в умовах фіскальної стабілізації / Д. М. Серебрянський // // Фінансово-банківські та адміністративні послуги: проблеми управління та перспективи розвитку: матеріали міжн. наук.-практ. конф., 12-13 листопада 2015 р., м. Тернопіль // М-во освіти і науки України, Тернопільський націон. економ. ун-т. – Тернопіль: Астон, 2015. – 296 с. – С. 208–210

3. Соколовська О. В. Міжнародний досвід застосування системи спрощеного оподаткування суб'єктів малого та середнього бізнесу / О. В. Соколовська // Бюджетно-податкова політика та регіональний розвиток України матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 22 травня 2015 р., м. Ірпінь. – 556 с. – С. 450–453

4. Соколовська О. В. EU customs risk management system: a theoretical framework / O. Sokolovska // Розробка механізму аналізу ризиків в контексті впровадження системи попереднього інформування про переміщення товарів та транспортних засобів через митний кордон : збірник тез науково-практичної Інтернет-конференції, 17 вересня 2015 р., м. Хмельницький, 2015. – 60 с. – С. 29–32

5. Стадник М. В. Міжнародний досвід проведення податкових перевірок діяльності суб’єктів господарювання / М. В. Стадник // Фінансове забезпечення діяльності суб’єктів господарювання : збірник  матеріалів ІІІ науково-практичної конференції, 19-21 лютого, 2015 р., Кременчук. – 296 с. – С. 64–65

6. Стадник М. В. Можливі напрями реформування ПДВ в Україні / М. В. Стадник // Економічний і соціальний розвиток України в XXI столітті: національна візія та виклики глобалізації : збірник тез доповідей XIІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, 26–27 березня, 2015 р. – Тернопіль, 2015. – 319 с. – С. 206–207

7. Стадник М. В. Адміністрування універсальних акцизів: досвід Індії / М. В. Стадник // Бюджетно-податкова політика та регіональний розвиток України: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 22 травня 2015 р., м. Ірпінь. – 556 с. – С. 454–457

8. Стадник М. В. Характеристика митних ризиків, що виникають при адмініструванні ПДВ та шляхи їх мінімізації  / М. В. Стадник // Розробка механізму аналізу ризиків в контексті впровадження системи попереднього інформування про переміщення товарів та транспортних засобів через митний кордон : збірник тез науково-практичної Інтернет-конференції, 17 вересня 2015 р., м. Хмельницький, 2015. – 60 с. – С. 42–44

9. Стадник М. В. Європейська практика використання реверсивного механізму сплати ПДВ / М. В. Стадник, О. М. Смірнова // Євроінтеграційні процеси в Україні: економічний та правовий аспект : : зб. матер. наук.-практ. кругл. столу, 8 вересня 2015 року. – Ірпінь : НДІ фінансового права, 2015. – 133 с. – С. 105–109

10. Трубіна М. В. Правове регулювання виникнення податкового зобов’язання в Україні у контексті євроінтеграції / М. В, Трубіна // Євроінтеграційні процеси в Україні: економічний та правовий аспект : : зб. матер. наук.-практ. кругл. столу, 8 вересня 2015 року. – Ірпінь : НДІ фінансового права, 2015. – 133 с. – С. 118–120

11. Федчишин Ю. Transactions Subject to VAT in the European Union / Ю. Федчишин // Актуальні питання права в контексті законодавчих реформ: матер. Міжнародної Інтернет конференції [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://www.lex-line.com.ua/?go=full_article&id=1729

12. Федчишин Ю. The Concept of the Taxable Person in the European Union / Ю. Федчишин // Бюджетно-податкова політика та регіональний розвиток України: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 22 травня 2015 р., м. Ірпінь. – 556 с. – С. 505–508

Результати виконання етапу НДР прийняті замовником відповідно до Акту здавання-приймання НДДКР «Аналіз особливостей адміністрування різних форм універсального акцизу».

 

5. «Система індикаторів оцінювання результативності діяльності Державної фіскальної служби України». Тема замовлена Організаційно-розпорядчим департаментом Державної фіскальної служби України.

Державний реєстраційний номер: 0115U004647.

Державний обліковий номер: 0216U003172

Термін виконання: 01.08.2015 р. – 30.06.2016 р.

Керівник – к.е.н., с.н.с. Вдовиченко А. М.

Дослідження проведено з метою аналізу теоретичних засад організації та світової практики функціонування систем оцінювання результативності діяльності фіскальних адміністрацій для розробки системи ключових показників ефективності Державної фіскальної служби  України. В процесі дослідження запропоновано функціональний підхід до оцінювання результативності діяльності ДФС України та удосконалено практичні підходи до оцінювання результативності апарату ДФС України

За підсумками роботи замовнику було надіслано:

1.  Науково-аналітичну доповідь: Світовий досвід розробки і впровадження методик оцінювання результативності фіскальних адміністрацій. – Ірпінь : НДІ фінансового права, 2015. – 60 с.;

2.  Науково-аналітичну доповідь: Методичні рекомендації щодо основних принципів та структури системи оцінювання результативності діяльності податкового та митного блоку апарату, а також територіальних митних підрозділів ДФС України. – Ірпінь : НДІ фінансового права, 2015. – 97 с.;

3.  Методичні рекомендації стосовно основних принципів, структури та алгоритмів розрахунку ключових індикаторів результативності апарату ДФС України, 2015 – 73 с.;

4.  Проміжний звіт про науково-дослідну роботу «Система індикаторів оцінювання результативності діяльності Державної фіскальної служби України», 2015. – 178 с.

Результати виконання етапу НДР прийняті замовником відповідно до Акту здавання-приймання НДДКР «Система індикаторів оцінювання результативності діяльності Державної фіскальної служби України».

 

6. «Зарубіжний досвід матеріального і соціального забезпечення працівників державних органів та перспективи його впровадження в роботу фіскальної служби». Тема замовлена Департаменту фінансово-економічної роботи та бухгалтерського обліку Державної фіскальної служби України.

Державний реєстраційний номер: 0115U004646.

Державний обліковий номер: 0216U003173

Термін виконання: 01.08.2015 р. – 31.12.2016 р.

Керівник – к.ю.н. Трубін І. О.

Дослідження проведено з метою узагальнення теоретико-правових засад та розробки практичних рекомендацій щодо удосконалення матеріального та соціального забезпечення працівників в системі державних органів. Результати науково-дослідної роботи забезпечать врегулювання окремих проблемних питань матеріального забезпечення працівників органів фіскальної служби, удосконалять правове підґрунтя для подальшого його покращання.

Відповідно до календарного плану виконання НДР у 2015 році, та виконуючи основний етап дослідження «Особливості функціонування системи матеріального та соціального забезпечення працівників державних органів: зарубіжний досвід та можливість його адаптації у вітчизняну практику» авторським колективом було проведено ряд консультацій та обговорень з незалежною експертною комісією по виплатах для визначення рівнів заробітної плати, що мінімізує потребу персоналу в додаткових корупційних доходах

Також авторським колективом підготовлено інформаційні довідки про систему оплати праці в окремих країнах. У цілому об’єктом наукового пошуку стали 10 європейських країн, включаючи Україну. Варто зазначити, що основна увага приділялась досвіду пострадянських країн, що є вимогою замовника. До переліку цих країн авторський колектив відніс: Латвію, Литву, Грузію, Азербайджан, Вірменію. Крім того в роботі використано досвід: Польщі, Франції, Великобританії, Німеччини.

На підставі узагальнення отриманих результатів авторським колективом на теоретичному та прикладному рівні виділено засади або принципи реформування системи оплати праці та сформульовано концепцію реформування системи оплати праці працівників фіскальних органів. З концепцією ознайомлено представників апарату ДФС України, співробітників Міністерства Фінансів України та Міністерства соціальної політики України.

Крім того авторським колективом здійснено розрахунок прожиткового мінімуму в Україні, який повинен становити приблизно 3 500 грн. В порівнянні з пропонованим фактичним розміром Мінсоцполітки (2700 грн).

З’ясовано особливості нарахування премій та надбавок до заробітної плати, досліджено міжнародні джерела фінансування заробітної плати, визначено стан правового регулювання нарахування заробітної плати в органах ДФС.

Результати дослідження використано в роботі Незалежної експертної комісії по виплатах для визначення рівнів заробітної плати, що мінімізує потребу персоналу в додаткових корупційних доходах та Офісу з управління виконанням плану Інституційних змін діяльності ДФС (Витяг з протоколу № 3 від 04 вересня 2015 р. Наради Незалежної експертної комісії по виплатах для визначення рівнів заробітної плати, що мінімізує потребу персоналу в додаткових корупційних доходах)

Також пропозиції авторського колективу знайшли своє відображення у проектах щодо внесення змін до законодавчих та нормативних актів:

-          Постанові Кабінету Міністрів України «Про деякі особливості грошового забезпечення (заробітної плати) працівників Державної фіскальної служби України та її територіальних органів»

-          Постанові Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Постави Кабінету Міністрів України  від 9 березня 2006 р. № 268»

Членами авторського колективу в межах теми було опубліковано наукові праці:

1.                Лисецька Н. М. Зовнішні джерела фінансування як чинник реформування інституційної інфраструктури в Україні / Н. М. Лисецька / Ефективна економіка: наукове фахове видання. –- 2015 . - № 9.

2.                Лисецька Н.М. Міжнародні джерела фінансування реформ країн з транзитивною економікою в контексті правового забезпечення / Н.М. Лисецька/ Фінансове право у XXI сторіччі : збірник наукових праць за матеріалами ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 11 грудня 2015 року. – Ірпінь : НДІ фінансового права, 2015. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ndi-fp.nusta.com.ua/newsView/149/

3.                Ковтунович Н. Л. Удосконалення податкової системи України в напрямі соціальної справедливості / Н. Л. Ковтунович // Реформування податкової системи України відповідно до європейських стандартів : збірник матеріалів VII Міжнародної науково-практичної конференції, 22 грудня 2015 року / Національний університет ДПС України, Науково-дослідний центр з проблем оподаткування. – Ірпінь : Видавництво Національного університету ДПС України, 2015. – С. 330–332.

4.                Ковтунович Н. Л. Щодо механізмів подолання корупційних проявів у сфері державної служби / Н. Л. Ковтунович // Фінансове право у XXI сторіччі : збірник наукових праць за матеріалами ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 11 грудня 2015 року. – Ірпінь : НДІ фінансового права, 2015. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ndi-fp.nusta.com.ua/newsView/149/

Результати виконання етапу НДР прийняті замовником відповідно до Акту здавання-приймання НДДКР «Зарубіжний досвід матеріального і соціального забезпечення працівників державних органів та перспективи його впровадження в роботу фіскальної служби».