toc Рубрики
homeЖурнал "Фінансове право"Номери за 2015 рік№1

№1

І. Є. Криницький Класифікація строків у податковому праві України (пошук критеріїв) 

O. Р. Вайцеховська Історія розвитку міжнародних фінансових відносин у період cередньовіччя 

М. В. Вишемирський До питання про встановлення податку як об’єктивну передумову податкових пільг 

М. І. Дамірчиєв Державні органи як суб’єкти фінансової діяльності 

I. Ievsieieva Need improvement of normative-legal regulation excise tax 

І. Л. Желтобрюх Засоби обмеження негативного розсуду в податковому правозастосуванні 

М. В. Жернаков До питання про належний спосіб захисту порушеного права в адміністративному судочинстві 

О. В. Зоря Основні аспекти впровадження антикорупційних міжнародних стандартів у діяльність фіскальних органів України 

А. В. Мазур Зміни ставок ввізного мита: вітчизняна практика та правила СОТ 

Э. В. Мирзалиев Принципы и система источников международного налогового права 

І. І. Огороднікова Практика адаптації системи прямого оподаткування до права ЄС в Україні 

Ю. В. Пирожкова Охоронна функція адміністративного права та специфіка її реалізації в сучасних умовах державотворчих процесів України 

В. В. Радзивілюк Розвиток правової регламентації позасудових процедур та заходів запобігання неплатоспроможності банків в Україні (з 1990 по 2012 р.) 

О. М. Розум Реалізація антикорупційної політики в органах державної влади: світовий досвід 

Л. А. Рябуш Специфіка пільг з оподаткування операцій з продажу (обміну) об’єктів майна: правовий аспект 

С. І. Лекарь, М. В. Трубіна Універсальні акцизи: сутність та особливості правового регулювання 

Y. Fedchyshyn Territorial Application of the VAT in the European Union 

В. В. Чайка Значення конституційних принципів і рішень конституційного суду для розвитку податкового права 

В. Д. Чернадчук Деякі концептуальні питання охоронних банківських правовідносин 

Н. В. Якуша Публічно-правові засади функціонування соціального страхування в Україні

Завантажити у форматі PDF