toc Рубрики
homeЖурнал "Фінансове право"Номери за 2014 рік№4

№4

І. Є. Криницький, Д. М. Серебрянський Великий будівничий вітчизняної юридичної науки та освіти

ТЕОРІЯ ФІНАНСОВОГО ПРАВА

О. А. Лукашев Роль правових норм у регулюванні публічної фінансової діяльності
О. Е. Лукашева Проблеми бюджетного і податкового регулювання в практиці Конституційного Суду України
В. М. Трубін Фінансова діяльність держави: підходи до видозмінення наукових аспектів пізнання

ПОДАТКОВЕ ПРАВО

М. Г.  Білецька Відповідальність у сфері плати за землю: теоретико-прикладний аспект
В. Ю. Боднарук  Підстави припинення податкового зобов’язання
В. Ф. Дейнека, О. М. Розум , І. А. Шавло Корупційні ризики та фактори у системі податкових відносин
С. В. Сарана  Процесуально-процедурний податковий режим: сутність та ознаки
Д. М. Серебрянський, І. І. Огородніков  Реформування системи категорій земель для цілей оподаткування на підставі міжнародного досвіду
Д. М. Стародуб  Правове регулювання декларування доходів фізичних осіб: ретроспективний аналіз
Y. Fedchyshyn Five Factors of Disharmony in the Common System of Value Added Tax

ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ

Є. В. Гороховець Нормативно-правові та організаційні засади державного внутрішнього фінансового контролю в Україні
О. С. Койчева Правова природа компетенції та повноважень Рахункової палати

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

М. В. Кармаліта, О. М. Розум, Н. Г. Шкуренко Правове дослідження тенденцій антикорупційної політики в Україні та світі
П. А. Корінецький Інституційно-правові засади забезпечення європейської інтеграції: досвід Республіки Польща
Ю. С. Махиніч Проблеми адміністративно-правового регулювання податкової політики щодо обслуговування великих платників податків у зоні проведення антитерористичної операції та на тимчасово окупованій території України  
І. І. Огороднікова, Д. М. Таряник Особливості визначення підвідомчості спорів у сфері земельних відносин