toc Рубрики
homeЖурнал "Фінансове право"Номери за 2014 рік№2

№2

УКРАЇНСЬКА ШКОЛА
ПОДАТКОВОГО ПРАВА
І. Є. Криницький. 20 років як визначальний етап розвитку податкового права України
М. П. Кучерявенко. Колізійні проблеми Податкового кодексу України
Д. О. Білінський. Правове регулювання податкових надходжень як складової публічної фінансової системи
О. О. Головашевич. Звичайні ціни або трансфертне ціноутворення: порівняльний податково-правовий аспект
М. І. Дамірчиєв. Місцеві фінанси як об’єкт фінансової діяльності
Д. А. Кобильнік. Деякі напрями реалізації регулятивної функції податкового права в умовах сьогодення 
А. М. Котенко. До питання про принципи у податково-правовому регулюванні
Н. Ю. Онищук. Правове регулювання протидії уникненню оподаткування: порівняльно-правовий аспект

ТРИБУНА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО
А. М. Вдовиченко, Г. В. Орос. Законодавчі засади прогнозування доходів бюджету в Україні
Л. Л. Єфіменко. Зміст, завдання та функції здійснення бюджетного обліку в державі
О. М. Поповичук. Засади нормативно-правового регулювання податків у  політико-правовій моделі Австрії
Л. А. Рябуш. Майно як предмет податку (на прикладі оподаткування операцій з відчуження об’єктів нерухомого та рухомого майна)
I. O. Трубін, М. В. Кармаліта. Застосування податкового компромісу та податкової амністії:
теоретичний аспект