toc Рубрики
homeНаукові заходи2013 рік

2013 рік

Протягом 2013 року науковцями Інституту організовано й проведено:

У межах виконання НДР „Економіко-правові передумови та оцінка ефективності пільгового оподаткування в умовах реалізації норм Податкового кодексу України” було проведено такі науково-комунікативні заходи:
1) 5 березня 2013 року – науково-практичний круглий стіл „Необхідність та передумови інвентаризації податкових пільг у системі оподаткування України”, на якому були присутні 55 осіб. На обговорення було винесено такі питання: 
‒теоретичні засади визначення та функціонування податкових пільг;
‒вплив податкових пільг на якісні характеристики податкової системи;
‒критерії інвентаризації податкових пільг;
‒кількісна та якісна оцінка пільгового оподаткування в Україні;
‒концепція податкових витрат в системі публічних фінансів зарубіжних країн: можливості впровадження в Україні;
‒оцінка ефективності пільгового оподаткування в Україні.
2) 12 листопада 2013 року – науково-практичний круглий стіл „Актуальні питання застосування оцінки ефективності податкових пільг у контексті реалізації положень Податкового кодексу України”, на якому були присутні 46 осіб. Програма круглого столу передбачала обговорення таких питань: 
–сучасна проблематика формування пільгового оподаткування: правовий аспект;
–структура та динаміка податкових пільг в Україні;
–проблеми обліку податкових пільг в Україні;
–оцінка впливу податкових пільг на поведінку господарюючих суб’єктів;
–теоретико-методологічні засади оцінки ефективності податкових пільг;
–тенденції та напрями пільгового оподаткування в умовах глобалізаційно-інтеграційних процесів;
–концепція податкових витрат у системі публічних фінансів зарубіжних країн: доцільність упровадження в Україні.

У межах виконання НДР „Розробка ключових індикаторів результативності діяльності органів Міністерства доходів і зборів України” було проведено такі науково-комунікативні заходи:
1) 29 березня 2013 року – науково-практичний круглий стіл „Світовий досвід упровадження індикаторів результативності діяльності органів державної податкової служби”, на якому були присутні 20 осіб. На обговорення було винесено такі питання: 
-особливості оцінювання результатів діяльності організацій публічного сектору економіки;
-принципи побудови та ознаки ефективної системи оцінювання результатів діяльності органів державного управління;
-оцінювання ефективності діяльності органів, що здійснюють адміністрування державних доходів, як передумова підвищення транспарентності національної економіки та фіскальної ефективності податкових адміністрацій;
-ключові індикатори результативності діяльності органів державної податкової служби: організаційно-методологічні аспекти;
-світова практика використання ключових індикаторів результативності діяльності податкових органів;
-можливості імплементації кращих світових практик функціонування систем КРІ у діяльність Міністерства доходів і зборів України.
2) 8 листопада 2013 року – науково-практичний семінар “Система індикаторів результативності як механізм реалізації стратегії розвитку Міністерства доходів і зборів України”, на якому були присутні 39 осіб. На обговорення було винесено такі питання:
-особливості оцінювання результатів діяльності організацій публічного сектору економіки;
-принципи побудови та ознаки ефективної системи оцінювання результатів діяльності митних адміністрацій;
-інтеграція систем оцінювання результативності діяльності податкової та митної служби України у контексті створення Міністерства доходів і зборів України;
-ключові індикатори результативності діяльності Міністерства доходів і зборів України: організаційно-методологічні аспекти;
-імплементація ключових індикаторів результативності у діяльність Міністерства доходів і зборів: вітчизняна специфіка та міжнародна практика.

У межах виконання НДР „Підвищення адміністративної та фіскальної ефективності справляння екологічного податку в Україні” було проведено такі науково-комунікативні заходи:
1) 24 квітня 2013 року – науково-практичний круглий стіл „Актуальні проблеми екологічного оподаткування: світовий досвід та українські реалії”, на якому були присутні 50 осіб. На обговорення було винесено такі питання:
-теоретичні засади та правова природа екологічного оподаткування;
-світові тенденції та українські реалії екологічного оподаткування: можливості впровадження в Україні зарубіжної практики;
-напрями підвищення адміністративної та фіскальної ефективності справляння екологічного податку;
-напрями підвищення природоохоронної ефективності справляння екологічного податку.
2) 24 жовтня 2013 року –науково-практичний круглий стіл „Екологічне оподаткування в Україні: стан та перспективи розвитку”, на якому були присутні 48 осіб. На обговорення було винесено такі питання: 
–світовий досвід підвищення адміністративної, фіскальної ефективності справляння екологічного податку та можливості імплементації у вітчизняну практику;
–напрями реформування екологічного оподаткування в контексті вдосконалення норм Податкового кодексу України;
–співвідношення екологічного оподаткування та підвищення екологічної безпеки в Україні;
–оцінка результатів діяльності органів, що здійснюють адміністрування державних доходів, як передумова підвищення фіскальної ефективності екологічного оподаткування.
У межах виконання НДР „Гармонізація податкового та бухгалтерського обліку в контексті оподаткування прибутку підприємств” було проведено такі науково-комунікативні заходи:
1) 11 липня 2013 року – науково-практичний круглий стіл „Реформування підходів до визначення об’єкта оподаткуванням податком на прибуток”, на якому були присутні 28 осіб. На обговорення було винесено такі питання: 
–теоретико-методологічні підходи до визначення бухгалтерського та податкового прибутків;
–міжнародний досвід співвідношення бухгалтерського та податкового обліку щодо податку на прибуток;
–оцінка перспектив реалізації концепції визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток шляхом коригування фінансового результату, розрахованого за правилами бухгалтерського обліку;
–податкові коригування як альтернатива податковим різницям: склад та принципові відмінності;
–можливість зменшення часу на ведення обліку та спрощення форм податкової  звітності з податку на прибуток.
2) 2 листопада 2013 року – науково-практичний семінар „Оцінка фіскальних і методологічних аспектів гармонізації податкового та бухгалтерського обліку щодо податку на прибуток підприємств”. Для обговорення було обрано такі тематичні напрями:
– теоретико-методологічні підходи до визначення бухгалтерського та податкового прибутків;
– фіскальна ефективність та адміністративна зручність податку на прибуток підприємств в Україні;
– ідентифікація основних розбіжностей між податковим та бухгалтерським обліком при розрахунку об’єкта оподаткування податком на прибуток підприємств;
– податкові ініціативи щодо гармонізації податкового та бухгалтерського обліку в контексті оподаткування прибутку підприємств України;
– фінансово-правова відповідальність за порушення порядку ведення обліку з метою визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток підприємств.

У межах виконання НДР „Розробка спрощеної моделі сплати податків і зборів та обліку платежів в інформаційній системі органів Міністерства доходів і зборів України” 
1) 15 листопада 2013 року Науково-дослідним інститутом фінансового права було проведено засідання науково-практичного круглого столу на тему „Напрями та пропозиції щодо практичної реалізації спрощеної моделі сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) в органах Міністерства доходів і зборів України та Державної казначейської служби України”. Тематичними напрямами науково-практичного круглого столу було обрано такі:
– оптимізація взаємодії державних органів у процесі виконання державного та місцевих бюджетів;
– оптимізація взаємодії державних органів у процесі обліку надходжень податків і зборів (обов’язкових платежів);
– удосконалення відкриття рахунків у Державній казначейській службі України з метою спрощення системи сплати податків і зборів;
– оцінка ефективності застосування кодів класифікації доходів бюджету в Україні;
– імплементація зарубіжного досвіду функціонування моделі сплати податків та зборів.
У роботі наукового заходу взяли участь 30 наукових та практичних працівників, представники наукових установ України, фахівці Міністерства доходів і зборів України, Міжнародної громадської організації Ради незалежних бухгалтерів і аудиторів, Державної казначейської служби України, Міністерства фінансів України, Спілки орендарів і підприємців України та інших представників громадськості та бізнесу.

НАУКОВІ ЗАХОДИ, У ЯКИХ ІНСТИТУТ ФІНАНСОВОГО ПРАВА ВИСТУПИВ СПІВОРГАНІЗАТОРОМ

Відповідно до плану заходів НДІ фінансового права на 2013 рік, з урахуванням наказу Національного університету ДПС України від 20.05.2013 р. № 779 “Про організацію і проведення П’ятого україно-російського симпозіуму “Теорія та практика податкових реформ”, працівники Науково-дослідного інституту фінансового права взяли активну участь в організації та проведенні П’ятого українсько-російського симпозіуму. Метою проведення даного заходу було обговорення актуальних проблем реформування податкових систем, вироблення рекомендацій щодо Вдосконалення податкової політики в Україні та Російській Федерації, формування наукових колективів для проведення спільних досліджень податкового спрямування.
У співпраці з Класичним приватним університетом 1 листопада 2013 року організовано науково-практичний круглий стіл на тему „Податкові ініціативи Міністерства доходів і зборів України у контексті виконання Національного плану дій на 2013 рік”. Під час засідання учасники науково-практичного круглого столу дійшли висновку, що тільки поєднання науки та практики може сприяти вдосконаленню податкового законодавства та, як наслідок, ефективному впровадженню податкових ініціатив Міністерства доходів і зборів України, що, у свою чергу, позитивно вплине на розвиток вітчизняного бізнесу.
30 жовтня Міжнародний центр перспективних досліджень провів конференцію „Зміни в податковій системі України у контексті Угоди про асоціацію з ЄС”. На заході було представлено дослідження МЦПД щодо наслідків упровадження податкових ініціатив Міністерства доходів і зборів України, виконане на замовлення Благодійного фонду «Коло». Спів організатором заходу виступив Науково-дослідний інститут фінансового права