toc Рубрики
homeПублікаціїНауково-аналітичні доповіді

Науково-аналітичні доповіді

Науково-аналітичні доповіді 2015 рокуНауково-аналітичні доповіді 2014 року 

1. Теорія та практика функціонування підрозділів внутрішнього аудиту в податкових адміністраціях / Науково-аналітична доповідь // А. І. Зубрицький, Д. М. Серебрянський, О. М. Смірнова, М. В. Стадник. – Ірпінь : НДІ фінансового права, 2014. – 52 с.

2. Концептуальні напрями реалізації спрощеної моделі сплати податків і зборів та їх обліку/ Науково-аналітична доповідь // В. Ф. Дейнека, І. А. Шавло,  С. В. Шевчук, Н. Г. Шкуренко– Ірпінь : НДІ фінансового права, 2013. – 32 с.

3. Оподаткування та кадастрова оцінка нерухомого майна: досвід, стан і перспективи/ Науково-аналітична доповідь// І. О. Євсєєва, М. В. Кармаліта,  С. В. Шевчук – Ірпінь : НДІ фінансового права, 2014. – 44 с.

4. Економіко-правові наслідки європейської інтеграції: досвід європейських країн/Науково-аналітична доповідь// І. О. Трубін, Н. М. Лисецька ,  П. А. Корінецький – Ірпінь : НДІ фінансового права, 2014. – 60 с.

5. Теоретико-прикладні аспекти адаптації податкового законодавства в сфері непрямого оподаткування в межах Угоди про асоціацію/Науково-аналітична доповідь//  В. І. Антипов, І. О. Євсєєва, Н. М. Лисецька , І. О. Трубін, Ю. А. Федчишин– Ірпінь : НДІ фінансового права, 2014. – 47 с.

6. Міжнародний досвід проведення інвентаризації земель різних категорій для цілей оподаткування/Науково-аналітична доповідь//  Д. М. Серебрянський, І. І. Огороднікова, М. В. Трубіна, Т. А. Габорак, В. В. Романенко  – Ірпінь : НДІ фінансового права, 2014. – 60 с.

7. Реформування підходу до оцінки земель сільськогосподарського призначення для цілей оподаткування на підставі міжнародного досвіду/Науково-аналітична доповідь// Д. М. Серебрянський, І. І. Огороднікова, М. В. Трубіна – Ірпінь : НДІ фінансового права, 2014. – 32 с.

8. Декларація з податку на прибуток підприємства: алгоритм складання та новації 2014 року/Науково-аналітична доповідь// О. М. Смірнова , М. В. Стадник– Ірпінь : НДІ фінансового права, 2014. – 56 с.

9. Теоретичні та методичні основи складання фінансової звітності в Україні/Науково-аналітична доповідь// О. М. Смірнова , М. В. Стадник–   Ірпінь : НДІ фінансового права, 2014. – 60 с.

10. Облікова політика підприємства у бухгалтерському обліку та для цілей оподаткування/Науково-аналітична доповідь// О. М. Смірнова , В. В. Гурочкіна, М. В. Стадник– Ірпінь : НДІ фінансового права, 2014. – 60 с.

11. Практика прогнозування бюджетних надходжень в країнах Східної Європи та СНД/Науково-аналітична доповідь// А. М. Вдовиченко, А. І. Зубрицький , Г. В. Орос – Ірпінь : НДІ фінансового права, 2014. – 183 с.

12. Сучасний світовий досвід розробки і впровадження методик прогнозування доходів державного бюджету/Науково-аналітична доповідь// А. М. Вдовиченко, А. І. Зубрицький , Г. В. Орос – Ірпінь : НДІ фінансового права, 2014. – 58 с.

13.Практичне застосування методів прогнозування доходів бюджету на прикладі України/Науково-аналітична доповідь// А. М. Вдовиченко, А. І. Зубрицький , Г. В. Орос  – Ірпінь : НДІ фінансового права, 2014. – 32 с.

14. Теоретико-правові засади протидії корупції /Науково-аналітична доповідь// В. Ф. Дейнека, М. В. Кармаліта, О. М. Розум , І. А. Шавло, Н. Г. Шкуренко– Ірпінь : НДІ фінансового права, 2014. – 39 с.

15. Вплив структури фіскального відомства на організацію податкового контролю : зарубіжний досвід/Науково-аналітична доповідь// Д. М. Серебрянський , О. М. Смірнова , М. В. Стадник – Ірпінь : НДІ фінансового права, 2014. – 56 с.

16. Фіскальне навантаження і темпи економічного зростання в Україні: у пошуках раціонального співвідношення/Науково-аналітична доповідь//А. М. Вдовиченко, Г. В. Орос – Ірпінь : НДІ фінансового права, 2014. – 39 с.

17. Теорія і практика проведення податкових амністій: уроки для України/Науково-аналітична доповідь// Д. М. Серебрянський,  А. М. Вдовиченко, А. І. Зубрицький , Г. В. Орос – За заг. ред.. Д.М. Серебрянського. – Ірпінь : НДІ фінансового права, 2014. – 26 с.

18. Теорія та практика функціонування підрозділів внутрішнього аудиту в податкових адміністраціях/Науково-аналітична доповідь//Д. М. Серебрянський,  А. М. Вдовиченко, А. І. Зубрицький ,М. В. Стадник – Ірпінь : НДІ фінансового права, 2014. – 52 с. 

19. Практика функціонування підрозділів внутрішнього аудиту в податкових адміністраціях / Науково-аналітична доповідь // А. І. Зубрицький, Д. М. Серебрянський, О. М. Смірнова, М. В. Стадник. – Ірпінь : НДІ фінансового права, 2014. – 52 с.


Науково-аналітичні доповіді 2013 року 


2. Міжнародна практика оцінки тіньового сектору обігу піакцизних товарів / Д.М. Серебрянський, А.М. Вдовиченко, А.І. Зубрицький // Науково-аналітична записка. - НДІ фінансового права, 2013 - 16 с.


4. Міжнародний досвід організації ключових індикаторів результативності діяльності податкових адміністрацій. - Ірпінь : НДІ фінансового права, 2013. - 59 с.