toc Рубрики
homeНаукові заходи2012 рік

2012 рік

Участь в організації та проведенні наукових заходів:
конференцій, семінарів, круглих столів тощо
(назва, дата та місце проведення; прийняті рекомендації)

Наукові заходи, що були проведені й організовані Інститутом

Протягом 2012 року науковцями Інституту організовано й проведено:

У межах VІВсеукраїнського фестивалю науки, приуроченого Дню науки, проведено:

−       дискусію з актуальних питань фінансового права (17 квітня 2012 року);

−       День відкритих дверей (19 квітня 2012 року);

виставку наукових праць НДІ фінансового права (19 квітня 2012 року і 25 квітня 2012 року);

–    17 травня 2012 року з нагоди Дня науки на базі НДІ фінансового права відбулося засідання науково-практичного круглого столу „Бюджетно-податкова реформа як каталізатор соціально-економічного розвитку в Україні”, у роботі якого взяло участь 112 наукових та практичних працівників чисельних установ та організацій України, Грузії та Російської Федерації: Державної податкової служби України (різних рівнів), ДННУ „Академія фінансового управління” Міністерства фінансів України, Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України, апарату Верховної Ради України, Національного університету „Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого”, Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Інституту законодавства Верховної Ради України та інших.

Основні тематичні напрями роботи науково-практичного круглого столу:

1)      Нормативно-правове забезпечення бюджетно-податкової системи: стан і перспективи вдосконалення.

2)      Оцінка результатів реформування бюджетно-податкової системи в Україні.

3)      Зарубіжний досвід реформування фінансових систем: висновки для України.

4)      Стратегічні орієнтири подальших реформ у фінансовій сфері.

За результатами роботи круглого столу підготовлено до друку збірник наукових праць, а також сформовано рекомендації (додаток 18).

З 2 квітня 2012 року на сайті НДІ фінансового права започатковано постійно діючу Міжнародну науково-практичну конференцію „Фінансове право у ХХІ сторіччі: здобутки і перспективи”.

Напрями роботи інтернет-конференції:

Секція 1     Фінансова наука та практика в сучасний період.

Секція 2.    Правові форми фінансової діяльності держави та місцевого самоврядування.

Секція 3.    Сучасні проблеми бюджетного права. Шляхи вдосконалення бюджетного процесу.

Секція 4.    Правове регулювання суспільних відносин у сфері оподаткування.

Секція 5.    Напрями вдосконалення фінансового контролю та аудиту.

Секція 6.    Юридична відповідальність у сфері фінансової діяльності держави.

Секція 7.    Порівняльне фінансове право. Міжнародне фінансове право.

Секція 8.    Фінансово-правове регулювання грошового та валютного обігу.

Секція 9.    Фінансово-правове регулювання банківської системи та банківської діяльності.

Секція 10.  Правові засади державного кредиту та обов’язкового державного страхування.

За результатами проведення у 2012 році Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції підготовлено до друку збірник наукових праць.

З 2 липня 2012 року на сайті НДІ фінансового права започатковано постійно діючу Міжнародну науково-практичну конференцію „Бюджетно-податкова реформа як каталізатор соціально-економічного розвитку в Україні”. Напрями роботи інтернет-конференції:

Секція 1. Нормативно-правове забезпечення бюджетно-податкової реформи в Україні.

Секція 2. Оцінка результатів бюджетно-податкового реформування в Україні: безпосередній результат та соціальний ефект.

Секція 3. Бюджетна і податкова політика України та зарубіжних країн в умовах сучасних інтеграційних процесів.

Секція 4. Реформування бюджетної сфери: стратегія і тактика.

Секція 5. Реформи в оподаткуванні: новації, впровадження, результати.

Секція 6. Стратегічні орієнтири подальших реформ у фінансовій сфері.

5 жовтня 2012 року на базі НДІ фінансового права у межах виконання науково-дослідної роботи „Розробка спрощеної моделі сплати податків і зборів та обліку платежів в інформаційній системі ДПС”відбулося засідання науково-практичного круглого столу „Реформування системи сплати податків та зборів з урахуванням міжнародного досвіду”.

У роботі круглого столу взяло участь 75 наукових та практичних працівників, серед яких представники Секретаріату Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів України, Державної казначейської служби України, Державної податкової служби України, Федерації профспілок України, Спілки податкових консультантів України, Спілки орендарів та підприємців України, ТОВ „Трістар Авто еліт”, ПрАТ „Автоальянс ХХІ-сторіччя”, ТОВ „КПМГ-Україна” та інші.

На обговорення були винесені питання:

1) Основні принципи побудови діючої системи сплати податків та зборів в Україні;

2) Функціонування спрощеної моделі сплати податків і зборів та обліку платежів в контексті досвіду зарубіжних країн;

3) Можливі моделі побудови спрощеної системи сплати податків та зборів в Україні з урахуванням зарубіжного досвіду;

4) Реформування системи сплати податків та зборів за напрямами діяльності ДПС України, Міністерства фінансів України, Державної казначейської служби України та інших органів державної виконавчої влади.

За результатами роботи круглого столу заплановано публікацію наукових праць, а також розіслано до органів державної влади рекомендації (додаток 18).

17 жовтня 2012 року у Науково-дослідному інституті фінансового права Національного університету ДПС Україні відбувся науково-методологічний семінар „Циклічність економіки та фінансова політика”, у роботі якого взяли участь фахівці з Національного банку України, Міністерства фінансів України, Науково-дослідного центру з проблем оподаткування, Науково-дослідного інституту фінансового права.

У межах науково-методологічного семінару обговорювались питання:

1) Циклічність фіскальної та монетарної політики в Україні;

2) Оцінка економічного циклу: джерела інформації та способи оцінювання на прикладі простої структурної моделі;

3) Визначення автоматичної і дискреційної складової фіскальної політики в Україні.

9 листопада 2012 року у Науково-дослідному інституті фінансового права Національного університету державної податкової служби України було проведено засідання науково-практичного круглого столу „Подолання мінімізації податкових зобов᾿язань як чинник детінізації економіки України” (у межах виконання на замовлення Державної податкової служби України науково-дослідної роботи „Тіньова економіка та оцінка ризиків втрати податкових надходжень”). У ході проведення наукового заходу відбулося обговорення широкого спектра питань за такими напрямами:

1)      Нормативно-правове забезпечення подолання мінімізації податкових зобов᾿язань: стан і перспективи вдосконалення.

2)      Оцінка тінізації економічних процесів в Україні внаслідок мінімізації податкових зобов᾿язань.

3)      Взаємодія органів ДПС України з іншими органами державної влади щодо попередження та боротьби з ухиленням від оподаткування.

4)      Зарубіжний досвід та діяльність міжнародних організацій у сфері попередження та боротьби з ухиленням від оподаткування.

Загалом у роботі круглого столу взяло участь 76 наукових та практичних працівників. Свої наукові розробки представили співробітники Державної навчально-наукової установи „Академія фінансового управління”, Національної академії внутрішніх справ України, Київського національного торговельно-економічного університету, Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, Академії муніципального управління, Черкаського державного технологічного університету, Національного університету ДПС України та інших навчальних і наукових установ.

Активну участь у дискусії взяли практичні працівники Департаменту прогнозування, аналізу, обліку та звітності ДПС України, Групи експертів ВГО „Спілка податкових консультантів України”; Департаменту бюджетної політики та соціального захисту апарату Федерації профспілок України; Аудиторської палати України та інші.

За результатами роботи учасники науково-практичного круглого столу ухвалили проект рекомендацій, який буде надісланий органам державної влади з метою їх подальшого впровадження у практичну діяльність та використання у наукових дослідженнях (додаток 18).

11 грудня 2012 року у межах виконання науково-дослідної роботи „Імплементація (адаптація, гармонізація, уніфікація) податкового законодавства до вимог європейського законодавства. Проблеми та шляхи вирішення” відбулося засідання науково-практичного круглого столу „Актуальні проблеми гармонізації та уніфікації податкового законодавства України”, у роботі якого взяло участь 50 наукових та практичних працівників з багатьох регіонів України.

Тематичні напрями науково-практичного круглого столу:

1. Податкова політика України в контексті імплементації міжнародно-правових норм у національне законодавство;

2. Податковий кодекс України: механізми вдосконалення, реалії оподаткування, перспективи впровадження  європейських стандартів;

3. Проблеми та перспективи адаптації місцевих податків до вимог ЄС;

4. Реформування податкової служби України з урахуванням європейського досвіду.

Учасники засідання круглого столу сформували рекомендації для практичного впровадження результатів наукового заходу (додаток 18).

За результатами проведення наукового заходу планується видання збірника наукових праць.

Наукові заходи, у яких брали участь науковці Інституту

Науковці НДІ фінансового права брали участь у роботі:

−  Міжвузівської науково-практичної студентської конференції „Актуальні питання фінансового права”, яка відбулася 16 лютого 2012 року на базі Національного університету державної податкової служби України (м. Ірпінь) – Солдатенко О. В.;

− VI Міжнародної науково-практичної конференції „Фінансовий механізм структурної модернізації наукональної економіки”, яка відбулася 5−7 березня 2012 року у м. Дубаї (ОАЕ) – Солдатенко О. В.;

− ІІ Міжнародної науково-практичної конференції „Гармонізація оподаткування в умовах глобалізаційних та інтеграційних процесів”, яка відбулася 15–16 березня 2012 року на базі Національного університету державної податкової служби України (м. Ірпінь) – Дюрядін В. П., Євсєєва І. О., Ковальчук М. К., Ковтунович Н. Л., Мельник Я. Р., Онуфрик М. С., Рибачок Н. П., Рибачок В. В., Романенко В. В., Сидорчук Я. Ю., Солдатенко О. В.;

− ІІ Міжнародної наукової конференції „Фінансова політика в контексті глобальних перетворень суспільного розвитку”, яка відбулася 23 березня 2012 року на базі Національного університету державної податкової служби України (м. Ірпінь) – Солдатенко О. В.;

− науково-практичного круглого столу „Напрями підвищення конкурентоспроможності податкової політики в Україні”, який відбувся 23 березня 2012 року на базі Національного університету державної податкової служби України (м. Ірпінь) – Мельник Я. Р., Рибачок Н. П.;

− VIII Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції „Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці” , яка відбулася 23−30 березня 2012 року на базі Інституту післядипломної освіти Національного університету ДПС України (м. Ірпінь) – Романенко В. В.;

−  Всеукраїнської науково-практичної конференції „Економіка природокористування: стан, проблеми та перспективи”, яка відбулася 5 квітня 2012 року на базі Національного університету ДПС України (м. Ірпінь) – Ковальчук М. К.;

− IVМіжнародної науково-практичної конференції „Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем”, яка відбулася 9−10 квітня 2012 року на базі Харківського національного економічного університету (м. Харків) – Матвійчук А. В.;

− науково-практичного-семінару „Економіко-правове регулювання оподаткування електронної комерції”, який відбувся 12 квітня 2012 року на базі національного університету ДПС України (м. Ірпінь) – Зубрицький А. І., Трубін І. О.;

− Міжнародної науково-практичної конференції „Вплив юридичної науки на розвиток міжнародного та національного законодавства”, яка відбулася 12−13 квітня 2012 року (м. Харків) – Кармаліта М. В.;

− Міжнародної науково-практичної конференції „Принципи фінансового права”, яка відбулася 19−20 квітня 2012 року на базі Національного університету „Юридична академія України імені Ярослава Мудрого” (м. Харків) – Криницький І. Є., Монаєнко А. О., Солдатенко О. В., Трубіна М. В.;

− науково-практичної інтернет-конференції „Політика у сфері боротьби зі злочинністю: актуальні проблеми сьогодення”, яка відбулася 23−30 квітня 2012 року на базі Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ) – Криницький І. Є.;

− Міжнародного наукового семінару „Проблеми порівняльного правознавства”, якийвідбувся 24 квітня 2012 року на базі Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України (м. Київ) – Радишевська О. Р.;

− Міжнародної науково-практичної конференції „Актуальні проблеми протидії корупції в органах державної податкової служби України”, яка відбулася 25 квітня 2012 року на базі Національного університету ДПС України (м. Ірпінь) – Зубрицький А. І., Ковтунович Н. Л., Онуфрик М. С., Романенко В. В.; Солдатенко О. В.;

− Міжнародної науково-практичної конференції „Сучасні правові системи світу в умовах глобалізації: реалії та перспективи”, яка відбулась 26−27 квітня 2012 року на базі Центру правових наукових досліджень (м. Київ) − Білецька Г. М., Шкуренко Н. Г.;

− ІІІ Міжнародної конференції „Компаративістські читання”, що відбулася 27−29 квітня 2012 року на базі Львівського державного університету внутрішніх справ (м. Львів) – Радишевська О. Р.;

− ІV Міжнародної науково-практичної конференції молодих податківців „Актуальные проблемы налоговой политики”, яка відбулася у квітні 2012 року (Москва – Єкатеринбург − Харків) – Зубрицький А. І., Серебрянський Д. М.;

− Міжнародної наукової конференції „Проблемы эффективного управления государством”, яка відбулася 14−16 травня 2012 року на базі Міжнародної академії соціально-економічних наук (м. Тбілісі, Грузія) – Ковтунович Н. Л., Онуфрик М. С., Солдатенко О. В.;

− ІІ Міжнародної науково-практичної конференції „Polonistyka w świecie: literatura, kultura, ekonomia, prawo”, яка відбулася 14−17 травня 2012 року на базі Жешівського університету (м. Жешів, Польща) – Радишевська О. Р.;

− Міжнародної науково-практичної конференції „Реструктуризація глобального простору: історичні імперативи та виклики”, яка відбулася 15 травня 2012 року на базі Дипломатичної академії України при МЗС України (м. Київ) – Онуфрик М. С., Солдатенко О. В.;

− круглого столу „Бюджетно-податкова реформа як каталізатор соціально-економічного розвитку в Україні”, який відбувся 17 травня 2012 року на базі Національного університету ДПС України (м. Ірпінь) – Білецька Г. М., Вдовиченко А. М., Дюрядін В. П., , Зубрицький А. І., Кармаліта М. В., Ковальчук М. К., Ковтунович Н. Л., Криницький І. Є., Онуфрик М. С., Радишевська О. Р., Рибачок Н. П., Серебрянський Д. М., Солдатенко О. В., Трубін І. О., Шкуренко Н. Г.;

− Всеукраїнської науково-практичної конференції до Дня науки, яка відбулася 17 травня 2012 року на базі Національного авіаційного університету (м. Київ) – Трубін І. О.;

− ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  молодих вчених і студентів „2020: Молодые смотрят в будуще” в рамках ІІІ Євразійського економічного форуму молоді „Диалог цивилизаций: „Путь навстречу”, яка відбулася 18−19 травня 2012 року на базі Інституту економіки і управління (ECOMEN) (м. Таллін, Естонія) – Радишевська О. Р.;

− Х Ювілейної всеукраїнської науково-практичної конференції „Фінансова система України: становлення та розвиток”, яка відбулася 18−19 травня 2012 року на базі Національного університету „Острозька академія” (м. Острог) – Серебрянський Д. М.;

− VІІ Міжнародної науково-практичної конференції „Міжнародна банківська конкуренція: теорія і практика”, яка відбулася 24−25 травня 2012 року на базі Державного вищого навчального закладу „Українська академія банківської справи Національного банку України” (м. Суми) – Трубін І. О.;

− V Міжнародних філософсько-економічних читаннях „Філософія фінансової цивілізації: людина у світі грошей”, які відбулися 28 травня 2012 року та базі Національного університету ДПС України (м. Ірпінь) – Вдовиченко А. М., Серебрянський Д. М.;

− Міжнародної конференції „Побудова сучасної стратегії боротьби з фінансовими (податковими) злочинами”, як відбулася 31 травня−1 червня 2012 року на базі Національного університету ДПС України (м. Ірпінь) – Зубрицький А. І., Вдовиченко А. М., Онуфрик М. С., Романенко В. В., Серебрянський Д. М., Солдатенко О. В.;

− Науково-практичного семінару „Інформаційні ресурси ДПС України в механізмі протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та ухилень від сплати податків”, який відбувся 1 червня 2012 року на базі Національного університету ДПС України (м. Ірпінь) – Зубрицький А. І., Серебрянський Д. М., Трубін І. О.;

− ІV Українсько-Російському симпозіумі „Теория и практика налоговых реформ”, який відбувся 27 червня−1 липня 2012 року на базі Фінансового університету при Уряді російської Федерації (м. Москва, Російська Федерація) – Серебрянський Д. М.;

− Всеукраїнської науково-практичної конференції „Соціологія права як інтегральна наука”, яка відбулася 14 вересня 2012 року на базі Всеукраїнської громадської організації „Асоціація українських правників” (м. Київ) − Кармаліта М. В.;

− Міжнародної конференції „Проблемы противодействия от уплаты налогов на современном этапе развития российской налоговой системы”, яка відбулася 17−20 вересня 2012 року у м. Іркутськ (Російська Федерація) − Зубрицький А. І., Серебрянський Д. М.;

− Міжнародної історик-правової конференції „Історико-правова реальність у глобальному і регіональному вимірах”, яка відбулася 21−23 вересня 2012 р. у м. Євпаторія – Монаєнко А. О.;

− семінарі „Малий бізнес: нормативно-правове забезпечення господарської діяльності, особливості оподаткування, бухгалтерського обліку”, який відбувся 25 вересня 2012 року на базі Національної академії управління (м. Київ) – Дюрядін В. П.;

− спільного засідання Асоціації платників податків України, Державної податкової служби та Державної митної служби України, яке відбулося 25 вересня 2012 року в Українському домі (м. Київ) − Серебрянський Д. М.;

− XVIІ Всеукраїнської науково-методичної конференції „Проблеми економічної кібернетики”, яка відбулася 26−28 вересня 2012 року на базі Одеського національного політехнічного університету (м. Одеса) – Матвійчук А. В.;

− прес-конференції „Презентація нової економічної моделі в рамках відносин між виробником, торгівельними мережами, та споживачем”, що відбулась 27 вересня 2012 року у Прес-залі УНІАН − Серебрянський Д. М.;

− круглого столу „Інформаційне суспільство: держава, право, бізнес”, який відбувся 28 вересня 2012 року на базі Національного інституту стратегічних досліджень (м. Київ) – Трубін І. О.;

− ХІ Міжнародної науково-практичної конференції „Актуальные проблемы и перспективы развития экономики Украины”, яка відбулася 1−3 жовтня 2012 року на базі Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського (м. Алушта) – Вдовиченко А. М.;

− ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції „Актуальні питання публічного та приватного права”, яка відбулася 3 жовтня 2012 року на базі Класичного приватного університету (м. Запоріжжя) – Монаєнко А. О.;

− конференції „Реформування податкової системи: нові завдання та управління змінами”, організатором якої стала Державна навчально—наукова установа „Академія фінансового управління” (смт. Гурзуф) – Вдовиченко А. М.;

− науково-практичного круглого столу „Реформування системи сплати податків та зборів з урахуванням міжнародного досвіду”, який відбувся 5 жовтня 2012 року на базі Науково-дослідного інституту фінансового права (м. Ірпінь) – Білецька Г. М., Дейнека В. Ф., Дюрядін В. П., Зубрицький А. І., Кармаліта М. В., Ковальчук М. К., Неліпа А. В.,Онуфрик М. С., Рибачок В. В., Рибачок Н. П., Романенко В. В., Сидорчук Я. Ю., Трубін І. О., Трубіна М. В., Шевчук С. В., Шкуренко Н. Г.;

− ІІ Міжнародної науково-практичної конференції „Маркетинг територій та проблеми регіонального розвитку”, яка відбулася 7 жовтня 2012 року на базі Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича (м. Чернівці) – Білецька Г. М., Шкуренко Н. Г.;

− Економічній науковій інтернет-конференції „Актульні проблеми використання економічного потенціалу країни”, яка відбулася 9 жовтня 2012 року (м. Київ) – Кармаліта М. В.;

−  науково-методологічного семінару „Циклічність економіки та фінансова політика”, який відбувся 17 жовтня 2012 року на базі Науково-дослідного інституту фінансового права (м. Ірпінь) – Вдовиченко А. М., Дюрядін В. П., Євсєєва І. О., Зубрицький А. І., Кармаліта М. В., Ковальчук М. К., Неліпа А. В., Рибачок В. В., Рибачок Н. П., Романенко В. В., Серебрянський Д. М., Трубін І. О., Шевчук С. В.;

− Міжнародної науково-практичної конференції „Теоретические и прикладные исследования социально-экономических систем в условиях интеграции России в мировую экономику”, яка відбулася 30−31 жовтня 2012 року на базі Тюменського державного університету (м. Тюмень, Російська Федерація) – Зубрицький А. І.;

− науково-практичного круглого столу „Подолання мінімізації податкових зобов᾿язань як чинник детінізації економіки України”, який відбувся 9 листопада 2012 року на базі Науково-дослідного інституту фінансового права (м. Ірпінь) – Вдовиченко А. М., Дюрядін В. П., Зубрицький А. І., Кармаліта М. В., Ковальчук М. К., Онуфрик М. С., Романенко В. В., Серебрянський Д. М., Сидорчук Я. Ю., Трубіна М. В., Шевчук С. В., Шкуренко Н. Г.;

− Міжнародної конференції „Практика та проблеми застосування податкового законодавства”, яка відбулася 15 листопада 2012 року на базі Асоціації платників податків України (м. Київ) – Серебрянський Д. М.;

− науково-методичного семінару „Міжнародно-правовий механізм регулювання податкових відносин: світовий досвід та Україна”, який відбувся 16 листопада 2012 року на базі Науково-дослідного центру з проблем оподаткування Національного університету ДПС України (м. Ірпінь) – Білецька Г. М., Кармаліта М. В., Криницький І. Є.;

− Всеукраїнської науково-практичної конференції „Правова освіта та правова наука в Україні в умовах сучасних трансформаційних процесів”, яка відбулася 18−19 листопада 2012 року на базі Запорізького національного університету (м. Запоріжжя) – Криницький І. Є.;

− Міжнародної науково-практичної конференції „Инновационные и информационные технологии в развитии бизнеса и образования”, яка відбулася 20−21 листопада 2012 року на базі Міжнародної Московської фінансово-банківської школи (м. Москва) – Матвійчук А. В.;

− Громадської Ради при Державній податковій службі України „Лібералізація державної податкової політики України”, яка відбулася 26 листопада 2012 року на базі Державної податкової служби України (м. Київ) – Серебрянський Д. М.;

−  Міжнародної науково-практичної конференції „Сучасні держава і право: теорія та практика”, яка відбулася 7 грудня 2012 року на базі Національного університету ДПС України (м. Ірпінь) – Кармаліта М. В.;

− науково-практичного круглого столу„Актуальні проблеми гармонізації та уніфікації податкового законодавства України”, який відбувся 11 грудня 2012 року на базі Науково-дослідного інституту фінансового права (м. Ірпінь) − Білецька Г. М., Дейнека В. Ф., Євсєєва І. О., Кармаліта М. В., Ковальчук М. К., Неліпа А. В., Романенко В. В., Серебрянський Д. М., Тарангул В. Д., Трубін І. О., Трубіна М. В., Шавло І. А., Шевчук С. В., Шкуренко Н. Г.;

− науково-практичної конференції „Актуальні проблеми податкового права”, яка відбулася 14 грудня 2012 року на базі Національного педагогічного університету ім. Драгоманова (м. Київ) – Білецька Г. М., Кармаліта М. В.;

− наукової конференції „Інформаційні технології та безпека: теоретичні та правові основи”, яка відбулася 14 грудня 2012 року на базі Інституту проблем реєстрації інформації НАН України та Науково-дослідного інституту інформатики і права НАПрН України (м. Київ) – Трубін І. О.;

− науково-практичної конференції „Реформування податкової системи України відповідно до Європейських стандартів”, яка відбулася 18 грудня 2012 року на базі Науково-дослідного центру з проблем оподаткування Національного університету ДПС України (м. Ірпінь) – Білецька Г. М., Вдовиченко А. М., Дейнека В. Ф., Кармаліта М. В., Ковальчук М. К., Онуфрик М. С., Серебрянський Д. М.