toc Рубрики
homeПро інститутВчена рада

Вчена рада

СКЛАД ВЧЕНОЇ РАДИ
Науково-дослідного інституту фіскальної політики
на 2016-2021 роки

За посадами:
1)  Мельник Віктор Миколайович - директор НДІ фіскальної політики, д.е.н., професор, голова Вченої ради;
2)  Серебрянський Дмитро Миколайович - перший заступник директора інституту з наукової та організаційної роботи - начальник науково-дослідного центру проблем оподаткування та фінансового права, к.е.н., доцент, с.н.с.;
3) Нагорічна Ольга Степанівна - заступник директора інституту з наукової роботи - начальник Науково-дослідного центру митної справи, к.пед.н, с.н.с.;
4) Тарангул Дмитро Олександрович - учений секретар, к.геогр.н., с.н.с., доцент, учений секретар Вченої ради;
Обрані:
5) Вдовиченко Артем Миколайович - завідувач відділу економіко-математичного моделювання в оподаткуванні, к.е.н., с.н.с.;
6) Коротун Володимир Іванович - завідувач лабораторії дослідження проблем трансфертного ціноутворення, к.е.н., с.н.с., заступник голови Вченої ради;
7) Лисецька Неля Миколаївна - старший науковий співробітник відділу удосконалення фінансового контролю та фінансової відповідальності, к.е.н.;
8) Прус Людмила Романівна - завідувач відділу дослідження міжнародного досвіду та митної експертизи, к.е.н., доцент;
9) Пунда Олександр Олегович - завідувач відділу дослідження проблем митної політики, к.ю.н., доцент;
10) Розум Олександр Миколайович — провідний науковий співробітник відділу досліджень організаційно-правового забезпечення фінансової безпеки, к.ю.н., доцент;
11) Селезень Павло Олександрович - провідний науковий співробітник відділу дослідження міжнародного досвіду оподаткування, к.ю.н., с.н.с.;
12) Соколовська Олена Василівна - провідний науковий співробітник відділу економіко-математичного моделювання в оподаткуванні к.е.н., с.н.с.;
13) Тимченко Леонід Дмитрович - завідувач відділу дослідження міжнародного досвіду оподаткування, д.ю.н., професор;
14) Трубін Ігор Олексійович - завідувач відділу дослідження відділу удосконалення фінансового контролю та фінансової відповідальності, к.ю.н.;
15) Царенко Володимир Іванович - завідувач відділу досліджень організаційно-правового забезпечення митної безпеки, к.ю.н.;
Призначені:
16) Брехов Сергій Сергійович - провідний науковий співробітник лабораторії дослідження проблем трансфертного ціноутворення, к.е.н.;
17) Долгий Олександр Андрійович - головний науковий співробітник відділу удосконалення фінансового контролю та фінансової відповідальності, д.н.держ.упр., професор.