toc Рубрики

Відбулася Вчена рада Науково-дослідного інституту фінансового права

Відбулася Вчена рада Науково-дослідного інституту фінансового права
26 грудня 2013 року в Науково-дослідному інституті фінансового права відбулася Вчена рада, де на порядку денному розглядалися наступні питання:

1. Про затвердження звіту про наукову та організаційну діяльність Науково-дослідного інституту фінансового права у 2013 році; 
2. Про Тематичний план науково-дослідних робіт Науково-дослідного інституту фінансового права на 2014 рік;
3. Про заплановані показники участі наукових працівників у науково-комунікативних заходах, публікуванні статей та тез доповідей на 2014 рік; 
4. Про проведення атестації наукових кадрів НДІ фінансового права у 2014 році; 
5. Про рекомендацію до друку монографії „Гармонізація податкового та бухгалтерського обліку в контексті оподаткування прибутку підприємств”; 
6. Про рекомендацію до друку монографії „Система ключових індикаторів результативності діяльності органів Міністерства доходів і зборів України”; 
7. Про рекомендацію до друку монографії „Фіскальна консолідація: макротеоретичні проблеми та інституціональні засади”.
За результатами розгляду питань було прийнято такі рішення:
1. Затвердити звіт про наукову та організаційну діяльність Науково-дослідного інституту фінансового права за 2013 рік та надіслати звіт про наукову та організаційну діяльність НДІ фінансового права за 2013 рік до Національного університету ДПС України, Міністерства доходів і зборів України, Національної академії правових наук України;
2. Схвалити проект Тематичного плану НДІ фінансового права на 2014 рік та активізувати діяльність з підготовки до подання матеріалів, необхідних для затвердження відповідних науково-дослідних тем, та призначити осіб, відповідальних за подання відповідних документів до Міністерства доходів і зборів України;
3. Взяти до відома інформацію стосовно запланованих показників участі наукових працівників у науково-комунікативних заходах, публікуванні статей та тез доповідей на 2014 рік; 
4. Провести у 2014 році атестацію наукових співробітників НДІ фінансового права;
5. Рекомендувати до друку монографію „Гармонізація податкового та бухгалтерського обліку в контексті оподаткування прибутку підприємств”;
6. Рекомендувати до друку монографію „Система ключових індикаторів результативності діяльності органів Міністерства доходів і зборів України”;
7. Рекомендувати до друку монографію „Фіскальна консолідація: макротеоретичні проблеми та інституціональні засади”.