toc Рубрики

Проведено засідання науково-практичного круглого столу на тему „Актуальні питання застосування оцінки ефективності податкових пільг у контексті реалізації положень Податкового кодексу України”

Проведено засідання науково-практичного круглого столу на тему „Актуальні питання застосування оцінки ефективності податкових пільг у контексті реалізації положень Податкового кодексу України” photo_camera
12 листопада 2013 року Науково-дослідним інститутом фінансового права було проведено засідання науково-практичного круглого столу на тему „Актуальні питання застосування оцінки ефективності податкових пільг у контексті реалізації положень Податкового кодексу України”. Тематичні напрями науково-практичного круглого столу:
-сучасна проблематика формування пільгового оподаткування: правовий аспект;
-структура та динаміка податкових пільг; 
-проблеми обліку податкових пільг в Україні;
-оцінка впливу податкових пільг на поведінку господарюючих суб’єктів;
-теоретико-методологічні засади оцінки ефективності податкових пільг;
-тенденції та напрями пільгового оподаткування в умовах глобалізаційно-інтеграційних процесів;
-концепція податкових витрат у системі публічних фінансів зарубіжних країн: доцільність упровадження в Україні.
Відкрив роботу круглого столу директор НДІ фінансового права, к.е.н., с.н.с. Серебрянський Дмитро Миколайович доповіддю „Доцільність використання податкових інструментів стимулювання економіки України”, наголосивши на тому, що оцінка ефективності податкових пільг проводиться з метою оптимізації їх переліку, відповідності суспільним інтересам, забезпечення оптимального вибору об’єктів для надання фінансової підтримки у вигляді податкових пільг та скорочення втрат бюджету. Крім того, результативні показники застосування податкових пільг повинні відслідковуватися профільними міністерствами та відомствами з метою визначення їх доцільності та ефективності.
Завідувач науково-дослідної лабораторії НДІ фінансового права Кармаліта Марія Володимирівна, зосередила увагу присутніх на  тому, що вітчизняне законодавство не містить положень, які б визначали порядок аналізу ефективності податкових пільг та методику їх ефективності. Однак нормативна регламентація надання такого засобу державного регулюван¬ня господарської діяльності, як податкові пільги, є необхідною.
Учасники науково-практичного круглого столу підтримали позицію наукового співробітника НДІ фінансового права Сарани Сергія Володимировича, який підкреслив, що сьогодні можна дійти висновків, що податкові пільги в більшості випадків не впливають на обсяги інвестицій і зростання виробництва, при цьому втрати бюджетів від їх надання є вкрай значними. 
Викликав зацікавленість у слухачів оригінальний підхід до оцінки ефектів податкових пільг на різні параметри економічної діяльності Вдовиченка Артема Миколайовича, к.е.н., завідувача науково-дослідного відділу економіко-математичного моделювання, аналізу та прогнозів Науково-дослідного інституту фінансового права Національного університету ДПС України.
Актуальність тематики заходу привернула увагу вчених з наукових установ та навчальних закладів України, працівників органів державної влади, представників громадських організацій. Зокрема, брали активну участь в обговоренні основних питань круглого столу: Матвійчук Андрій Вікторович, д.е.н., доцент, директор Інституту моделювання та інформаційних технологій в економіці, професор кафедри економіко-математичного моделювання ДВНЗ „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”; Пасічний Микола Дмитрович к.е.н., старший науковий співробітник відділу державних фінансів Науково-дослідного фінансового інституту Київського національного торговельно-економічного університету; Швабій Костянтин Іванович, д.е.н., професор, заступник начальника Науково-дослідного центру з проблем оподаткування Національного університету ДПС України; Попова Вікторія Вікторівна та Сосновська Ольга Анатоліївна співробітники Департаменту оподаткування  та контролю об’єктів і операцій Міністерства доходів та зборів України,  Шкрабтак Олена Іванівна, завідувач відділу з питань оподаткування департаменту бюджетної політики та соціального захисту апарату Федерації профспілок України, та інші.
У межах анонсованих тематичних напрямів та обговорення проблемних питань, що пов’язані з пільговим оподаткуванням, учасники науково-практичного круглого столу зауважили, що:
1. З метою більш повного залучення коштів до бюджету, стимулювання підприємницької діяльності, а також недопущення перетворення податкових пільг у необґрунтовані витрати доцільно:
–надавати тільки економічно обґрунтовані, інноваційно спрямовані й соціально ефективні податкові пільги;
–передбачити у законодавстві контрольні повноваження профільних міністерств та відомств щодо оцінки використання пільг;
–створити дієву систему моніторингу за податковими пільгами з метою дослідження їх впливу на окремі галузі господарства.
2. Важливою є оцінка впливу податкових пільг на поведінку суб’єктів господарювання, яка повинна базуватися на критеріях бюджетної, економічної та соціальної ефективності, що застосовуються у сукупності та є основою методики визначення впливу податкових пільг на поведінку господарюючих суб’єктів. Водночас ці три складники можуть не дати бажаного результату, а тому варто зосередитися на одному показнику, а саме – фіскальній ефективності.
У цілому, учасники науково-комунікативного заходу дійшли висновку, що введення у податкове законодавство пільг повинне супроводжуватися обґрунтуванням їх необхідності з указівкою на поставлені цілі та способи перевірки їх досягнення. 
Проведення науково-практичного круглого столу сприяло обміну ідеями у сфері пільгового оподаткування і допомогло виокремити проблеми, що потребують подальшого дослідження.