toc Рубрики

Проведено засідання науково-практичного круглого столу «Реформування підходів до визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток»

Проведено засідання науково-практичного круглого столу «Реформування підходів до визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток» videocam photo_camera
11 липня 2013 року Науково-дослідним інститутом фінансового права в межах науково-дослідної роботи «Гармонізація податкового та бухгалтерського обліку в контексті оподаткування прибутку підприємств», а також з метою  громадського обговорення законопроекту щодо визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток шляхом коригування фінансового результату, розрахованого за правилами бухгалтерського обліку у фінансовій звітності,
було проведено засідання науково-практичного круглого столу «Реформування підходів до визначення об’єкта оподаткуванням податком на прибуток»

Для обговорення було обрано такі тематичні напрями:

– теоретико-методологічні підходи до визначення бухгалтерського та податкового прибутків;

– міжнародний досвід співвідношення бухгалтерського та податкового обліку щодо податку на прибуток;

– оцінка перспектив реалізації концепції визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток шляхом коригування фінансового результату, розрахованого за правилами бухгалтерського обліку;

– податкові коригування як альтернатива податковим різницям: склад та принципові відмінності;

– можливість зменшення часу на ведення обліку та спрощення форм податкової  звітності з податку на прибуток.

Актуальність тематики заходу привернула увагу не тільки вчених, здобувачів наукового ступеня з навчальних закладів та наукових установ  України, а й фахівців Міністерства доходів та зборів України, Асоціації платників податків України, Ради незалежних бухгалтерів та аудиторів, ВГО «Спілка податкових консультантів України» та інших представників громадськості та бізнесу.

Відкрив засідання директор НДІ фінансового права Національного університету ДПС України Дмитро Миколайович Серебрянський, указавши на зв’язок проблематики, що виносилася на обговорення, із завданнями, визначеними Національним планом дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010–2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» Міністерству доходів і зборів України. Мова йшла про: п. 95.2 – внесення змін щодо визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток підприємств шляхом коригування фінансового результату, розрахованого за правилами бухгалтерського обліку, та п. 104.1 – забезпечення уніфікації/спрощення процедур підготовки звітності для платників податків.

Аналізуючи світовий досвід гармонізації бухгалтерського та податкового обліку з податку на прибуток, доповідач звернув увагу присутніх на те, що в цілому у світі прийнято виділяти дві концепції співвідношення систем бухгалтерського та податкового обліку, а саме: європейську та англо-американську. А реформування підходів до визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток в Україні у тренді європейської концепції, в рамках якої податковий облік як самостійний вид майже відсутній, а об’єкт оподаткування податком на прибуток визначається шляхом коригування даних бухгалтерського обліку, оцінено позитивно.

Своїм баченням переваг та проблемних аспектів проекту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України» щодо податку на прибуток поділилася завідувач відділу вивчення міжнародного досвіду НДІ фінансового права Національного університету ДПС України Олександра Миколаївна Смірнова, виступивши з доповіддю «Реформування підходів до визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток: переваги та недоліки». Вона підкреслила, що принципові зміни податкового законодавства завжди викликають гучні дискусії, які однак в подальшому стають основою для якісного доопрацювання запропонованих змін.

У рамках громадського обговорення законопроекту щодо визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток шляхом коригування фінансового результату, розрахованого за правилами бухгалтерського обліку у фінансовій звітності, з доповідями виступили: Тетяна Іванівна Ковтун, директор аудиторської фірми «АЖУР–АУДИТ», голова Податкового комітету Громадської організації Ради незалежник бухгалтерів та аудиторів (РНБА); Людмила Василівна Рубаненко, керівник Групи експертів ВГО «Спілка податкових консультантів України», член Методичної ради з бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів України; Олександр Іванович Малишкін, к.е.н., доцент, аудитор, член Ради незалежник бухгалтерів та аудиторів (РНБА); Сергій Анатолійович Рогозний, сертифікований аудитор, юрист, менеджер з аудиту ТОВ «БДО».

Активну участь у дискусії взяли такі науковці та практики: Олексій Миколайович Задорожний, начальник управління методології податку на прибуток підприємств Департаменту координації нормотворчої та методологічної роботи з питань оподаткування Міністерства доходів і зборів України; Леонід Іванович  Рубаненко, президент ВГО «Спілка податкових консультантів України»; Вікторія Феліксівна Дейнека, заступник директора НДІ фінансового права Національного університету ДПС України; Наіра Рудольфівна Габрієлян, начальник відділу аутсорсингу ТОВ «Аудиторська фірма «Лука Пачолі-Аудит»; Сергій Юрійович Бірюков, співробітник відділу податків і зборів  Асоціації платників податків України; Олена Леонідівна Бондарева, аудитор, керуючий партнер консалтингової компанії «Прайм Рейт»; Ганна Миколаївна Білецька, заступник завідувача науково-дослідної лабораторії № 1 «Проблем нормативно-правового забезпечення фінансових відносин» НДІ фінансового права Національного університету ДПС України; Марія Володимирівна Кармаліта, к.ю.н., завідувач науково-дослідної лабораторії № 2 «Проблем удосконалення фінансового контролю та фінансово-правової діяльності НДІ фінансового права Національного університету ДПС України; Костянтин Іванович Швабій, д.е.н., с.н.с., заступник начальника НДЦ з проблем оподаткування Національного університету ДПС України; Ірина Ігорівна Огороднікова, к.ю.н., с.н.с. відділу вивчення міжнародного досвіду НДІ фінансового права Національного університету ДПС України.

Учасники науково-практичного круглого столу прийшли до висновку,що в цілому нову концепцію визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток можна охарактеризувати як конструктивну, а її реалізація приведе до досягнення задекларованих цілей зменшення витрат часу і коштів суб’єктів підприємницької діяльності на ведення податкового обліку та сплату податків, а також спрощення адміністративних процедур для платників податків.

Однак сьогодні, на думку учасників науково-практичного заходу, не до кінця з’ясованими залишаються такі аспекти законопроекту:

- можливість неоднозначного тлумачення його норм, зокрема щодо  поняття «активні необоротні активи», яке міститься у тексті проекту і впливає на коефіцієнт норми амортизації, однак не розкрито належним чином, у т. ч. відсутнє у П(С)БО 7 «Основні засоби»;

- нормативи амортизації для новостворених підприємств та підприємств, що ліквідуються;

- дата набуття чинності Закону у разі його схвалення ВРУ та розміри штрафних санкцій у перший рік дії його норм;

- повноваження податкових інспекторів щодо перевірки правильності ведення суб’єктами підприємницької діяльності бухгалтерського обліку;

-  структура та зміст нової декларації з податку на прибуток підприємств;

- доля професійних суджень для цілей ведення бухгалтерського обліку за МСФЗ та визнання їх правомірності щодо документального підтвердження здійснених бухгалтерських записів під час перевірок податковими органами та ряд інших.

Водночас учасники науково-практичного круглого столу відзначили готовність авторів законопроекту прислухатися до запропонованих рекомендацій та зауважень. Тому напрацьовані за результатами громадського обговорення проекту закону конструктивні пропозиції будуть направлені до Міністерства доходів і зборів України для врахування у процесі роботи над документом.

За результатами проведення науково-комунікативного заходу планується видання збірника наукових праць.