toc Рубрики

Проведено засідання науково-практичного круглого столу на тему: „Світовий досвід упровадження індикаторів результативності діяльності органів державної податкової служби”

Проведено засідання науково-практичного круглого столу на тему: „Світовий досвід упровадження індикаторів результативності діяльності органів державної податкової служби” videocam photo_camera
29 березня 2013 року Науково-дослідним інститутом фінансового права було проведено засідання науково-практичного круглого столу на тему: «Світовий досвід упровадження індикаторів результативності діяльності органів державної податкової служби»
Тематичні напрями науково-практичного круглого столу:
−особливості оцінювання результатів діяльності організацій публічного сектору економіки;
−принципи побудови та ознаки ефективної системи оцінювання результатів діяльності органів державного управління;
−оцінювання ефективності діяльності органів, що здійснюють адміністрування державних доходів як передумова підвищення транспарентності національної економіки та фіскальної ефективності податкових адміністрацій;
−ключові індикатори результативності діяльності органів державної податкової служби: організаційно-методологічні аспекти;
−світова практика використання ключових індикаторів результативності діяльності податкових органів;
−можливості імплементації кращих світових практик функціонування систем КРІ у діяльність Міністерства доходів і зборів України.
Відкрила роботу круглого столу проректор з наукової роботи Національного університету ДПС України, д.е.н., професор Тарангул Людмила Леонідівна, яка наголосила, що в Україні дане питання є важливим і впровадження результатів даного дослідження буде впливати на подальший розвиток державного сектора економіки. З іншого боку, представники практики державного управління та академічної науки постійно зазначають, що для уникнення кризових явищ в державі потрібно більш глибоко вивчати проблеми підвищення ефективності адміністрування податків. 
У контексті вивчення світового досвіду оцінювання результативності діяльності публічного сектору економіки виступила к.е.н., доцент, Дражанова Маріанна (Чехія) з доповіддю «Реорганізація системи управління оподаткуванням Чехії та вибрані аспекти оцінки результатів діяльності державних органів», в якій звернула увагу на те, що у Чеській Республіці існує  позитивний досвід у використанні системи аудиту результатів для цілей господарювання, ефективності та цілеспрямованості діяльності державних органів і дієвості контрольної системи; у заведенні електронного реєстру результатів діяльності державних органів, нової системи класифікації посад та системи підбору персоналу та ін. Крім того, було б корисним використання системи методів та інструментів контролінгу у сфері оподаткування на державному рівні.
Учасники науково-практичного круглого столу підтримали позицію модератора заходу – завідувача науково-дослідного відділу економіко-математичного моделювання, аналізу та прогнозів НДІ фінансового права Вдовиченка Артема Миколайовича, який підкреслив, що кожна податкова адміністрація намагається досягти поставлених цілей з наповнення бюджету, але при цьому необхідним є уважне відстеження ефективності процесів адміністрування, завдяки яким відбувається наповнення бюджету, та впливу ефектів, які спричиняє фіскальна діяльність на економіку. Саме цим і зумовлена потреба у введенні ключових індикаторів результативності (key performance indicators (KPI)) податкових адміністрацій – процес, що активно розвивається останніми десятиліттями. На особливу увагу заслуговує доповідь м.н.с. науково-дослідного відділу економіко-математичного моделювання, аналізу та прогнозів НДІ фінансового права Зубрицького Артура Ігоровича «Теоретичні засади оцінювання податкових розривів», в якій було висвітлено сутність податкових розривів, як потенційно можливих теоретичних обсягів сплати податків, що розраховуються виходячи з рівня економічної активності та включають припущення, що всі платники виконують свої зобов’язання у відповідності з буквою та духом закону. Також в доповіді обґрунтовано можливість застосування даного показника у складі системи КРІ Міністерства доходів і зборів України.
Актуальність тематики заходу привернула увагу вчених з наукових та навчальних закладів України, аспірантів та практичних співробітників органів державної податкової служби. Зокрема, приймали активну участь в обговоренні основних питань круглого столу: Пасічний Микола Дмитрович, к.е.н., с.н.с. відділу державних фінансів Науково-дослідного фінансового інституту Київського національного торговельно-економічного університету, Гнатюк Наталія, заступник голови Департаменту координації діяльності податкової служби України, Дєдушева Ольга Павлівна, заступник начальника відділу підготовки рішень Управління з питань організаційного забезпечення Організаційно-розпорядчого департаменту Державної митної служби України, Шкуренко Максим Юрійович, представник Ernst&Young.
Учасники засідання науково-практичного семінару дійшли висновків, що на сьогодні: з огляду на важливість ефективного адміністрування податків та у контексті Програми економічних реформ на 2010–2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» розробка та запровадження у діяльність Міністерства доходів і зборів системи КРІ, яка б ураховувала специфіку вітчизняної податкової системи, є об’єктивною необхідністю. 
Така система має будуватись на основі передового світового досвіду оцінювання результативності діяльності органів державної податкової служби та з урахуванням стратегії, місії та бачення Міністерства доходів і зборів України.