toc Рубрики

Публічне управління та адміністрування операцій з товарами, що переходять у власність держави за порушення митного законодавств

Публічне управління та адміністрування операцій з товарами, що переходять у власність держави за порушення митного законодавств

Публічне управління та адміністрування операцій з товарами, що переходять у власність держави за порушення митного законодавств [Електронний ресурс] : кол. моногр.; за заг. ред. Прус Л.Р., Попеля С.А. – Хмельницький, 2020 – 408 с. – (Серія «Податкова та митна справа в Україні» ; том 162).

У науковому виданні всебічно проаналізовано основні аспекти публічного управління та адміністрування операцій з майном, що перейшло у власність держави за порушення митного законодавства, зокрема; правові та організаційні засади здійснення операцій з таким майном; практику здійснення операцій з майном, що переходить у власність держави за порушення митного законодавства; форми реалізації майна, що переходить у власність держави за порушення митного законодавства. Особлива увага приділяється змінам щодо розпорядження майном, яке перейшло у власність держави за порушення митного законодавства, які відбулися у 2019-2020 рр.

Детальніше проаналізовано адміністрування податків при операціях з реалізації майна, що переходить у власність держави за порушення митного законодавства.

У виданні як результат дослідження сучасного стану організаційного, кадрового забезпечення митниць у напрямі розпорядження майном, що переходить у власність держави сформовано систему показників та методику їх розрахунку для оцінювання митниць у напрямі поводження з майном, що переходить у власність держави та концептуальні засади змін в роботі митниць у напрямі поводження з майном, що переходить у власність держави.

Монографія буде корисною для наукових та науково-педагогічних працівників, здобувачів другого, третього, наукового рівнів вищої освіти, а також фахівців митного спрямування та усіх, хто цікавиться митною проблематикою.

Завантажити в pdf