toc Рубрики

Актуальні проблеми забезпечення національної безпеки та спрощення процедур міжнародної торгівлі

Актуальні проблеми забезпечення національної безпеки та спрощення процедур міжнародної торгівлі

Актуальні проблеми забезпечення національної безпеки та спрощення процедур міжнародної торгівлі: збірник тез ІV науково-практичної інтернет-конференції (м. Ірпінь – м. Хмельницький, 25-31 травня 2020 року). Хмельницький: Науково-дослідний центр митної справи, 2020. 151 с.

У збірнику опубліковано тези доповідей ІV науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні проблеми забезпечення національної безпеки та спрощення процедур міжнародної торгівлі». Публікації відображають результати наукових пошуків авторів, присвячені висвітленню актуальних питань: національної безпеки України в умовах глобальних викликів; сприяння міжнародній торгівлі у контексті спрощення митних процедур; шляхів удосконалення митного контролю та оформлення; актуальних питань організації діяльності митних органів.

Тези, включені до збірника, можуть становити інтерес як для науковців, викладачів, аспірантів, студентів, так і для практиків – фахівців з митної справи. 

Точка зору редакційної колегії не завжди збігається з думкою авторів. У збірнику максимально точно збережена орфографія, пунктуація та стилістика, котрі були запропоновані учасниками конференції. Відповідальність за достовірність та якість поданого матеріалу несуть учасники конференції та їх наукові керівники.

Завантажити