toc Рубрики

Виїзне засідання круглого столу "Проблеми теорії та практики застосування податкового законодавства"

Виїзне засідання круглого столу 14 - 15 травня 2010 року Науково-дослідним інститутом фінансового права Національного університету державної податкової служби України та Академії правових наук України за участю Державної податкової адміністрації України було проведено виїзне засідання круглого столу “Проблеми теорії та практики застосування податкового законодавства”,  приурочене до професійного свята науковців – Дня науки.

На сьогодні стратегічною метою України та способом реалізації національних інтересів у побудові сучасної демократичної держави, зміцненні її позицій у світі є участь у діяльності міжнародних організацій, зокрема європейських структур. Проте реалізація цієї мети вимагає адаптації національного українського законодавства до міжнародних норм і стандартів. Однією з галузей національного права, яку Україні необхідно привести у відповідність з міжнародними нормами, є саме податкове право.

 Податкові правовідносини викликають зацікавлення майже у кожного громадянина нашої держави. Про це свідчить участь у цьому круглому столі представників податкових органів: Трофімової Лариси Віталіївни – директора Юридичного департаменту ДПА України, к.ю.н.; Шульги Володимира Андрійовича – головного спеціаліста відділу організації навчання персоналу Департаменту персоналу Державної податкової адміністрації України; Куц Мар’яни Олегівни – начальника відділу проектів нормативно-правових актів, візування роз’яснень Юридичного департаменту ДПА України, та інших. Також зацікавленими у проведенні такого наукового заходу були представники судових органів, зокрема Усенко Євгенія Андріївна – суддя Вищого адміністративного суду України. У роботі Круглого столу виявили бажання взяти участь не тільки українські науковці, викладачі, експерти-практики, а й представники  інших держав, зокрема Грузії: Кураташвілі Альфред Анзорович – д.е.н., д.ф.н., д.ю.н., професор, президент Міжнародної академії соціально-економічних наук; Кураташвілі Анзор Альфредович – д.е.н., віце-президент Міжнародної академії соціально-економічних наук, та інші. На жаль, не всі, хто надіслав тези своїх доповідей, змогли взяти безпосередню участь у роботі круглого столу, проте їх роботи будуть опубліковані у збірнику наукових праць НДІ фінансового права.

Зі словом до присутніх звернувся директор Кам’янець-Подільської філії Національного університету ДПС України Савчук Анатолій Миколайович. Він щиро дякував науковцям за проведення такого заходу, який сприяє не тільки вирішенню конкретних питань та впровадженню більш досконалої політики щодо податкових правовідносин, а й залученню молоді до наукових досліджень, стимулюванню інноваційних процесів в економіці та формуванню інноваційної культури в суспільстві в цілому.

Відкриваючи круглий стіл, директор Науково-дослідного інституту фінансового права, к.е.н. доцент Солдатенко О. В. зауважила, що, ураховуючи успішний досвід проведення виїзних засідань у попередні роки, а також потребу у популяризації досягнень науки в суспільстві, налагодженні зв'язків із громадськістю та засобами масової інформації з метою залучення молоді до наукових досліджень, Науково-дослідним інститутом фінансового права виїзне засідання було вирішено провести у Кам’янець-Подільській філії Національного університету державної податкової служби України.

Актуальним питанням сьогодення є обґрунтування та доведення необхідності, в імплементації норм у галузі податкових правовідносин та виробленні порядку їх імплементації. Саме таке завдання поставлене перед авторським колективом інституту на чолі з Білецькою Г. М., який працює над науково-дослідною темою “Імплементація (адаптація, гармонізація, уніфікація) податкового законодавства до вимог європейського законодавства. Проблеми та шляхи вирішення”, що здійснюється на замовлення Юридичного департаменту ДПА України.

У ході обговорення актуальних питань, пов’язаних з оподаткуванням, кожен з учасників погодився з тим, що для більш чіткого виконання вимог законодавства та зменшення кількості порушень у цій галузі, необхідно вжити заходів, спрямованих на вдосконалення взаємодії підрозділів органів державної податкової служби, усунення колізійності податковому законодавстві, зокрема розяснення проблем, пов’язаних з ПДВ тощо. Саме  питання з ПДВ і висвітлив у своїй доповіді Мендрул Олександр Гаррійович -  д.е.н., професор, головний науковий співробітник НДІ фінансового права. Побудувавши свою доповідь нетрадиційним шляхом, викликав велике зацікавлення у присутніх щодо даної теми. Продовжив розгляд цього питання у своєму виступі Доценко Юрій Павлович – к.ф.-м.н., заступник директора НДІ фінансового права, звернувши увагу на зарубіжний досвід організації взаємовідносин платників податків і податкових органів з використанням автоматизованих інформаційних систем.

У ході проведення круглого столу його учасниками було досягнуто згоди та вироблено конкретні пропозиції стосовно основних шляхів реформування податкової системи, щодо необхідності внесення змін до законодавства України, зокрема до Закону України “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” від 21 грудня 2000 року № 2181. Крім того, було визначено суперечності, які існують у  у національному законодавстві у галузі оподаткування, та запропоновано шляхи їх усунення. 

У результаті продуктивної дискусії, після внесення окремих зауважень та пропозицій було прийняте рішення надіслати рекомендації за результатами проведення круглого столу “Проблеми теорії та практики застосування податкового законодавства” до Державної податкової адміністрації України, Національної академії правових наук України, судових та правоохоронних органів тощо.

Адаптація національної економічної політики та економічного законодавства до загальноєвропейських вимог відіграє важливу роль у процесі приєднання України до європейських та євроатлантичних структур. 
Адаптація податкового законодавства передбачає створення нової законодавчої бази України у сфері оподаткування, яка має об’єднати традиції існуючої податкової системи та світові тенденції розвитку податкових систем. Реформування національної правової системи та поступове її приведення у відповідність до європейських стандартів та охоплює приватне, митне, трудове, фінансове, податкове законодавство, законодавство про інтелектуальну власність та інші галузі. Податкова політика має бути спрямована на побудову стабільної та зрозумілої системи оподаткування, зменшення податкового тягаря і забезпечення збалансованості інтересів держави та суб’єктів господарювання. Стратегічна мета полягає в тому, щоб істотно знизити рівень тіньової економіки шляхом легалізації тіньових капіталів, змусити їх працювати на піднесення економіки та примноження національного багатства.

Наприкінці зустрічі, директор Кам’янець-Подільської філії Національного університету ДПС України Савчук Анатолій Миколайович висловив побажання, щоб до участі у подібних заходах, які проводить НДІ фінансового права, залучалася якомога більша кількість студентів, оскільки навіть сама їх присутність при такому жвавому обговоренні важливих питань сприятиме не тільки їх подальшому навчанню, а й поліпшенню стосунків між усіма учасниками податкових відносин.