toc Рубрики

Система управління ризиками в державній митній справі України

Система управління ризиками в державній митній справі України

У науковому виданні всебічно проаналізовано теоретичні та практичні засади функціонування системи управління митними ризиками в Україні та окреслено подальші напрямки її застосування. Досліджено особливості еволюції системи управління ризиками в Україні та узагальнено світовий досвід її використання митними адміністраціями. Окремо розглянуто проблемні питання функціонування регіонального митного ризик-менеджменту.

Монографія підготовлено з урахуванням перспективних напрямів розвитку наукових досліджень у митній справі та на основі висновків, отриманих авторами за результатами проведення досліджень у межах ННТР «Побудова механізму моніторингу застосування системи управління ризиками в сфері митного контролю» (реєстраційний № 0119U000564) та «Розвиток регіонального ризик-менеджменту в контексті забезпечення митної безпеки України» (реєстраційний №0118U004107), виконуваних Науково-дослідним центром митної справи Науково-дослідного інституту фіскальної політики Університету державної фіскальної служби України.

Дослідження розраховано на осіб, які цікавляться митною проблематикою – викладачів і студентів закладів вищої освіти, науковців, працівників митниць, митних брокерів та учасників зовнішньоекономічної діяльності.


Завантажити в pdf