toc Рубрики

Актуальні питання запобігання і протидії незаконному обігу тютюнових виробів

Актуальні питання запобігання і протидії незаконному обігу тютюнових виробів

Монографія присвячена питанням запобігання та протидії незаконному обігу тютюнових виробів, конкретизує напрями удосконалення досліджуваної проблеми та містить практичні рекомендації щодо їх реалізації, розкриває науково-теоретичні та практичні підходи до запобігання та протидії незаконному обігу тютюнових виробів в Україні.

Структурно монографія складається із двох розділів.

У першому розділі «Теоретичні та історичні аспекти протидії  незаконному переміщенню через митний кордон тютюнових виробів» висвітлено історичні засади формування системи протидії незаконному переміщенню тютюнових виробів та сировини через митний кордон; здійснено аналіз міжнародного та зарубіжного досвіду функціонування системи запобігання та протидії порушенням митних правил у сфері обігу тютюнових виробів. Також розкрито особливості правового та організаційного забезпечення протидії незаконному переміщенню через митний кордон України тютюнових виробів та сировини.

Другий розділ «Шляхи підвищення ефективності нормативно-правового та організаційного механізму запобігання та протидії незаконному переміщенню через митний кордон України тютюнових виробів» присвячений визначенню основних напрямів покращення функціонування системи запобігання та протидії незаконному переміщенню через митний кордон України тютюнових виробів, а також питанням удосконалення національного нормативно-правового регулювання у митній сфері з протидії незаконному переміщенню тютюнових виробів та сировини через митний кордон України та його адаптація до міжнародних стандартів. Крім того, запропоновані заходи організаційного забезпечення щодо удосконалення механізму запобігання та протидії незаконному переміщенню через митний кордон України тютюнових виробів.

Матеріали монографії можуть бути корисними як для практиків, так і для науковців у сфері митної справи, а також для викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів.


Завантажити