toc Рубрики

Актуальні проблеми забезпечення національної безпеки та спрощення процедур міжнародної торгівлі

Актуальні проблеми забезпечення національної безпеки та спрощення процедур міжнародної торгівлі

Актуальні проблеми забезпечення національної безпеки та спрощення процедур міжнародної торгівлі : збірник тез ІІІ науково-практичної інтернет-конференції (м. Ірпінь – м. Хмельницький, 17‒24 травня 2019 року). Хмельницький: Науково-дослідний центр митної справи, 2019. 138 с.

У збірнику опубліковано тези доповідей ІІІ науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні проблеми забезпечення національної безпеки та спрощення процедур міжнародної торгівлі». Публікації відображають результати наукових пошуків авторів, присвячені висвітленню актуальних питань: забезпечення національної та митної безпеки України в умовах глобалізації; сприяння міжнародній торгівлі у контексті спрощення митних процедур; митне регулювання в системі важелів впливу держави на зовнішньоекономічну діяльність; боротьба з контрабандою та порушеннями митних правил як пріоритет економічної політики України; кадровий менеджмент в умовах інституційних змін.

Тези, включені до збірника, можуть становити інтерес як для науковців, викладачів, аспірантів, студентів, так і для практиків – фахівців з митної справи.


Завантажити в pdf