toc Рубрики

Виїзне засідання круглого столу “Інформаційне сховище даних державної податкової служби в контексті інноваційного розвитку”

Виїзне засідання круглого столу “Інформаційне сховище даних державної податкової служби в контексті інноваційного розвитку”

8–9 жовтня 2010 року Науково-дослідним інститутом фінансового права у межах виконання науково-дослідної роботи “Розробка методики наповнення інформаційного сховища державної податкової служби в межах запровадження інформаційно-аналітичної системи ДПС в національному масштабі та з урахуванням відповідного міжнародного досвіду”, що здійснюється на замовлення Департаменту обліку та звітності ДПА України, проведено виїзне засідання круглого столу“Інформаційне сховище даних державної податкової служби в контексті інноваційного розвитку”, приурочене до професійного свята науковців інституту – Дня юриста.

Розвиток будь-якого суспільства супроводжується відповідними змінами у процесах управління на всіх рівнях, які зумовлені інтенсивним впровадженням інформаційних технологій. Проте неодмінною умовою розвитку суспільства та держави є створення розвиненого і захищеного інформаційного середовища, саме тому у процесі забезпечення інтересів держави інформаційна безпека відіграє важливу роль.

 За умов подальшої інтеграції України з європейськими державами, розбудови інформаційного простору України і входження до світового інформаційного простору питання забезпечення інформаційної безпеки в інформаційно-телекомунікаційних системах України як однієї зі складових інформаційної безпеки держави набувають надзвичайної гостроти. Про це свідчить активна участь у круглому столі представників податкових органів: Терещенка Василя Васильовича – директора Департаменту обліку та звітності ДПА України; Примаченко Ірини Георгіївни – начальника відділу супроводження інформаційної системи Департаменту обліку та звітності ДПА України; Білокур Ірини Володимирівни – начальника відділу координації роботи з Міністерством фінансів та оцінки ефективності роботи органів ДПС Департаменту економічного аналізу ДПА України; Скиби Олени Василівни – начальника відділу інформаційного забезпечення аналітичних робіт Департаменту економічного аналізу ДПА України; Толочка Вадима Сергійовича – начальника відділу Єдиного банку даних платників податків ДПА України; Єгорової Тетяни Михайлівни – к.е.н., начальника відділу методології Департаменту економічного аналізу ДПА України; Кравченко-Скалозуб Олени Валентинівни – в. о. заступника голови ДПА у Херсонській області; Дубовалова Віталія Юлійовича –начальника відділу обліку та звітності ДПА у Херсонській області. У роботі круглого столу виявили бажання взяти участь також представники інших органів влади, зокрема: Григоренко Наталія Вікторівна – заступник начальника управління – начальник відділу обліку податкових надходжень платежів Управління Пенсійного фонду України у Долинському районі Кіровоградської області, співробітники Науково-дослідного інституту фінансового права, Національного університету державної податкової служби України та Інституту тваринництва степових районів імені М. Ф. Іванова “Асканія-Нова” УААН.


 Із вступним словом виступив директор Інституту тваринництва степових районів імені М. Ф. Іванова “Асканія-Нова” УААН, заслужений працівник сільського господарства України, к.с.-г.н. Вороненко Володимир Іванович.

 Відкриваючи круглий стіл, директор Науково-дослідного інституту фінансового права, к. е. н., доцент Солдатенко О. В. зауважила, що оскільки використання та обіг певної інформації відіграє важливу роль не тільки при вирішенні питань адаптації національного законодавства до законодавства ЄС, а й у житті кожної людини та існування суспільства взагалі, актуальність проблеми інформаційного сховища даних державної податкової служби не викликає сумнівів. Сучасні тенденції у галузі інформаційних, комп’ютерних технологій, які стосуються формування нового типу суспільства й економіки, характеризуються науковцями по-різному, що й зумовлює значимість даної проблеми.

 У ході обговорення питань, пов’язаних із наповненням та використанням інформаційного сховища даних в органах ДПС України, кожен з учасників погодився з тим, що для чіткого виконання вимогзаконодавства та зменшення кількості порушень у цій галузі необхідно вжити заходів, спрямованих на розробку методичних рекомендацій, які міститимуть пропозиції щодо джерел та регламенту наповнення інформаційного сховища даних, а також можливості її використання. Саме проблеми, пов’язані з передумовами створення сховища даних, забезпеченням достовірності даних при використанні показників, та питання факторів успішності даного проекту висвітлив у своїй доповіді Юрій Володимирович Крамаревич – заступник начальника відділу проектування АІС ДПС Департаменту розвитку та модернізації ДПС ДПА України. З окремими аспектами функціонування інформаційно-аналітичної системи ДПС ознайомив присутніх Матвійчук Андрій Вікторович – д.е.н., доцент, головний науковий співробітник НДІ фінансового права, зосередивши особливу увагу на розрахунку чисельності працівників, які будуть задіяні у наповненні сховища даних.

 Безперечно, складний механізм інформаційної системи для діяльності податкових органів відіграє важливу роль, а будь-який перебій у цій системі або втрата даних має відчутні наслідки. Таким чином, перед нами постає завдання забезпечення належного рівня інформаційної безпеки даних ДПС України з метою належної адаптації норм національного законодавства до вимог європейського законодавства. Саме про це і зазначив у своїй доповіді Доценко Юрій Павлович – к. ф.-м. н., заступник директора НДІ фінансового права.

 Жваве обговорення окресленої теми ще раз довело її актуальність як для наукових співробітників, так і практичних фахівців. За результатами проведення круглого столу прийнято рекомендації.